Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alokacja świadczeń zdrowotnych

  • 18.01.2018Koszty pakietów medycznych dla partnerów i członków rodzin pracowników
    Za „koszty pracownicze” można uznać wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin/partnerów życiowych pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin/partnerzy życiowi pracowników nie partycypowałyby w nabytych pakietach medycznych).