Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne stawki podatkowe

 • 05.05.2022Podatki 2022: Ni窺zy podatek tak瞠 dla ma造ch umów cywilnoprawnych
  Stawka podatku rycza速owego dla tzw. ma造ch umów cywilnoprawnych do 200 z zostanie równie obni穎na z 17 proc. do 12 proc. – wynika z aktualnej wersji projektu zmian w podatkowym Polskim ζdzie. Resort finansów szacuje, 瞠 zmiana b璠zie dotyczy ok. 76 tys. p豉tników, a koszt obni磬i podatku ma wynie嗆 ok. 10 mln z.
 • 04.05.2022Podatki 2022: Ni窺zy podatek tak瞠 dla ma造ch umów cywilnoprawnych
  Stawka podatku rycza速owego dla tzw. ma造ch umów cywilnoprawnych do 200 z zostanie równie obni穎na z 17 proc. do 12 proc. – wynika z aktualnej wersji projektu zmian w podatkowym Polskim ζdzie. Resort finansów szacuje, 瞠 zmiana b璠zie dotyczy ok. 76 tys. p豉tników, a koszt obni磬i podatku ma wynie嗆 ok. 10 mln z.
 • 23.12.2021Dzia豉lno嗆 gospodarcza: Jak wybra optymaln form opodatkowania? 
  Je郵i jeste osob fizyczn i osi庵asz przychody z dzia豉lno軼i gospodarczej, mo瞠sz skorzysta z ró積ych form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Zobacz, jakie s najwa積iejsze ró積ice pomi璠zy tymi formami i kto je mo瞠 stosowa.
 • 25.11.2021Podatek u 廝ód豉 – co nam przyniesie Polski ζd? Cz窷 II
  Polski ζd wprowadza istotne zmiany w zawieszonych dotychczas przepisach dotycz帷ych mechanizmu „WHT refund”. Dla przypomnienia, z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT i o CIT wprowadzono obostrzone zasady zwi您ane z poborem podatku u 廝ód豉 przez p豉tników przy wyp豉tach przekraczaj帷ych w ci庵u roku podatkowego p豉tnika kwot 2 mln z. w odniesieniu do sumy wyp豉t z tytu逝 nale積o軼i, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (art. 29  i art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy o PIT) na rzecz tego samego odbiorcy.
 • 24.11.2021Podatek u 廝ód豉 – co nam przyniesie Polski ζd? Cz窷 II
  Polski ζd wprowadza istotne zmiany w zawieszonych dotychczas przepisach dotycz帷ych mechanizmu „WHT refund”. Dla przypomnienia, z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT i o CIT wprowadzono obostrzone zasady zwi您ane z poborem podatku u 廝ód豉 przez p豉tników przy wyp豉tach przekraczaj帷ych w ci庵u roku podatkowego p豉tnika kwot 2 mln z. w odniesieniu do sumy wyp豉t z tytu逝 nale積o軼i, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (art. 29  i art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy o PIT) na rzecz tego samego odbiorcy.
 • 22.11.2021Jednolita i ni窺za stawka VAT na artyku造 篡wno軼iowe i 鈔odki czysto軼i
  Pandemia COVID-19 i zwi您ana z ni trudna sytuacja ekonomiczna odcisn窸a si wielkim pi皻nem na 篡ciu Polaków. Produkty pierwszej potrzeby, takie jak 篡wno嗆 czy 鈔odki czysto軼i, poch豉niaj lwi cz窷 dochodu niejednego mieszka鎍a naszego kraju. W Wielkiej Brytanii od d逝窺zego czasu produkty 篡wno軼iowe i 鈔odki czysto軼i obj皻e s zerow stawk podatku od warto軼i dodanej. Czy ministerstwo przewiduje mo磧iwo嗆 ujednolicenia i obni瞠nia stawki podatku od warto軼i dodanej na artyku造 篡wno軼iowe i 鈔odki czysto軼i? - pytaj pos這wie Ministra Finansów.
 • 29.07.2021Sk豉dka zdrowotna na nowych zasadach od 2022 r. Co ma si zmieni?
  Od 2022 r. przepisy dotycz帷e sk豉dki zdrowotnej maj by wyra幡ie mniej korzystne dla ubezpieczonych. Projekt nowelizacji, który przewiduje wdro瞠nie zmian, zosta w tym tygodniu przekazany do konsultacji spo貫cznych. W aktualnej wersji projektu rz康 chce ujednolici wysoko嗆 sk豉dki i sposób jej naliczania. Jednocze郾ie zlikwidowana zostanie mo磧iwo嗆 odliczania sk豉dki od podatku dochodowego PIT.
 • 28.07.2021Sk豉dka zdrowotna na nowych zasadach od 2022 r. Co ma si zmieni?
  Od 2022 r. przepisy dotycz帷e sk豉dki zdrowotnej maj by wyra幡ie mniej korzystne dla ubezpieczonych. Projekt nowelizacji, który przewiduje wdro瞠nie zmian, zosta w tym tygodniu przekazany do konsultacji spo貫cznych. W aktualnej wersji projektu rz康 chce ujednolici wysoko嗆 sk豉dki i sposób jej naliczania. Jednocze郾ie zlikwidowana zostanie mo磧iwo嗆 odliczania sk豉dki od podatku dochodowego PIT.
 • 28.04.2021Rozliczanie w VAT zaliczek na poczet eksportu
  1. Wyd逝瞠nie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek w eksporcie wprowadzone w pakiecie Slim VAT.  Uproszczenie w zakresie eksportu towarów polega na wyd逝瞠niu terminu na wywóz towarów poza terytorium UE, jako warunku do zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki. Zgodnie z przyj皻ymi zasadami otrzymanie zaliczki (ca這軼i lub cz窷ci zap豉ty) przed dokonaniem dostawy towarów podlega opodatkowaniu wg stawki 0% dla eksportu towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, przy spe軟ieniu okre郵onych warunków, tj. (i) wywóz towarów nast徙i w terminie 6 miesi璚y (a nie jak by這 do ko鎍a grudnia 2020 r. w terminie 2 miesi璚y), licz帷 od ko鎍a miesi帷a, w którym podatnik otrzyma t zaliczk, oraz (ii) podatnik otrzyma dokument potwierdzaj帷y wywóz towaru poza terytorium UE w terminie wskazanym w przepisach.
 • 09.03.2021Nowe podatki 2021, czyli co jest prawd dzi, okazuje si fa連zem jutro
  Na pytanie pos豉 zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedzia這, 瞠 nie s prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwy瞠k obecnie obowi您uj帷ych stawek VAT. Natomiast odno郾ie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowa這, 瞠 nie przewiduje si wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest si z czego cieszy? Co w takim razie z nowymi op豉tami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rz康? Ministerstwo milczy.
 • 15.10.2020Rozliczenia podatku CIT nadal zbyt skomplikowane
  Rozliczenie podatku dochodowego CIT zajmuje polskim firmom 鈔ednio 59 godzin w skali roku, a wiele przedsi瑿iorstw potrzebuje do tego wsparcia doradców podatkowych  – wynika z danych przedstawionych w tym tygodniu podczas IV Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Resort finansów potwierdzi tymczasem, 瞠 w przysz造m roku zamierza wprowadzi pakiet u豉twie dotycz帷ych CIT.
 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - obja郾ienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment obja郾ie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyja郾ia w nim nowe preferencje stosowane w zwi您ku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotycz帷e podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomo軼i. Omawia tak瞠 m.in: zaniechanie podobru odsetek od zaleg這軼i w PIT, czy od niewp豉conej w terminie daniny solidarno軼iowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - obja郾ienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment obja郾ie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyja郾ia w nim nowe preferencje stosowane w zwi您ku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotycz帷e podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomo軼i. Omawia tak瞠 m.in: zaniechanie podobru odsetek od zaleg這軼i w PIT, czy od niewp豉conej w terminie daniny solidarno軼iowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
 • 23.06.2020Od 1 lipca obowi您uje nowa matryca stawek VAT
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pó幡. zm.). Nowa matryca stawek VAT mia豉 by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednak瞠 termin ten zosta przesuni皻y na 1 lipca 2020 r.
 • 22.06.2020Od 1 lipca obowi您uje nowa matryca stawek VAT
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pó幡. zm.). Nowa matryca stawek VAT mia豉 by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednak瞠 termin ten zosta przesuni皻y na 1 lipca 2020 r.
 • 11.05.2020Koronawirus a ulga mieszkaniowa w PIT
  W przypadku podatników, którzy dokonali odp豉tnego zbycia w 2018 roku, termin wydatkowania uzyskanego przychodu up造wa z ko鎍em 2020 roku. Istot przedmiotowej ulgi, jest wi璚 wydatkowanie uzyskanych ju przychodów z odp豉tnego zbycia, czyli takich, którymi podatnik dysponowa jeszcze przed 2020 rokiem, a wi璚 przed wyst徙ieniem aktualnej sytuacji epidemicznej. Natomiast podejmowane przez rz康 dzia豉nia, w tym rozwi您ania podatkowe, kierowane s w gównej mierze do podmiotów, które ponosz negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
 • 17.04.2020MF nie podwy窺zy drugiego progu w PIT
  Analiza danych z zezna podatkowych pozwala na stwierdzenie, 瞠 liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysoko軼i skutkuj帷ej konieczno軼i zastosowania 32% stawki podatkowej (od nadwy磬i ponad kwot 85 528 z) wynosi oko這 4,0%, co oznacza, 瞠 zdecydowana wi瘯szo嗆 podatników (ponad 95%) p豉ci podatek wed逝g ni窺zej stawki podatku - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
 • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT b璠zie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotycz帷e stawek podatku VAT dla wydawnictw ksi捫kowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
 • 05.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT b璠zie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotycz帷e stawek podatku VAT dla wydawnictw ksi捫kowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
 • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawieraj帷ego NIP
  Pytanie: Czy Spó趾a b璠zie uprawniona - na 膨danie klienta - do wystawienia faktury niezawieraj帷ej NIP do paragonu fiskalnego niezawieraj帷ego NIP? Czy w przypadku, gdy Spó趾a - na 膨danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy b璠zie uprawniona - na 膨danie klienta - do wystawienia faktury koryguj帷ej zawieraj帷ej NIP lub zaakceptowania noty koryguj帷ej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
 • 31.12.2019Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT
  1 listopada 2019 r. wesz造 w 篡cie przepisy ustawy wprowadzaj帷ej m.in. now matryc stawek VAT oraz wi捫帷 informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us逝g oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT b璠zie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotycz帷e stawek podatku VAT dla wydawnictw ksi捫kowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
 • 18.10.2019Nierozwi您ywalne problemy ze stawkami VAT przy zamówieniach publicznych
  Przedsi瑿iorcy, pozyskuj帷y zamówienia w procedurze zamówie publicznych musz, na etapie z這瞠nia wi捫帷ej oferty, rozstrzyga problemy z przyj璚iem do oblicze w豉軼iwych stawek VAT. Ze wzgl璠u na du瞠 ró積ice w ocenie poszczególnych sk豉dowych us逝gi, obarczone to jest du膨 niepewno軼i i mo瞠 zakóca w istotny sposób konkurencj. Czy wprowadzenie Wi捫帷ej Informacji Stawkowej rozwi捫e te problemy?
 • 25.07.2019NSA: Organ musi wykaza, 瞠 przy dor璚zeniu wyst徙i造 problemy techniczne
  W przypadku wyst徙ienia problemów technicznych uniemo磧iwiaj帷ych organowi podatkowemu dor璚zenie pism za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej, pisma dor璚za si przez operatora pocztowego. Jednak organ chc帷 odst徙i od obowi您kowego dor璚zenia interpretacji za po鈔ednictwem 鈔odków komunikacji elektronicznej, powinien wykaza, 瞠 wyst徙i造 problemy techniczne i to takie, które uniemo磧iwia造 tego rodzaju dor璚zenie.
 • 11.06.2019Sk豉dka zdrowotna emeryta
  Niska emerytura cz瘰to zmusza emerytów do podj璚ia pracy. Obecnie 50% minimalnej emerytury to 514,90 z. Zdarza si, 瞠 emeryci osi庵aj przychód nieznacznie ponad t kwot, wi璚 s zmuszeni op豉ci sk豉dk na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 342,32 z, co jest dla nich krzywdz帷e. Czy Ministerstwo Zdrowia rozwa瘸 mo磧iwo嗆 zmiany przepisów tej ustawy, aby u豉twi emerytom podejmowanie pracy?
 • 19.03.2019WSA. Rozwód uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
  Z uzasadnienia: Je瞠li zatem przez oko這 50% czasu dziecko zamieszkuje u jednego z rodziców, w stosunku do których s康 orzek rozwód, to rodzic ten w tym czasie samodzielnie, tj. bez wsparcia drugiego rodzica wychowuje dzieci, natomiast przez pozosta造 czas dziecko wychowuje drugi z rodziców. Rodzic sprawuj帷y opiek i wychowuj帷y dzieci w systemie naprzemiennym równie jest wi璚 osob samotnie wychowuj帷 dziecko.
 • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT tak瞠 po wp豉cie zaliczki
  Pytanie: Czy po dokonaniu wp豉t zaliczek na poczet dostawy nieruchomo軼i (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwst瘼nej umowy sprzeda篡, strony b璠 mog造 w przysz這軼i przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, z這篡 o鈍iadczenie w豉軼iwemu naczelnikowi urz璠u skarbowego, 瞠 wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie o鈍iadczenie powinno zosta z這穎ne?
 • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rz康 u豉wia 篡cie przedsi瑿iorcom
  Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która b璠zie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu M同. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma upro軼i system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto嗆 i przyjazno嗆 w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zak豉daj zast徙ienie deklaracji dla podatku od towarów i us逝g VAT-7 i VAT-7K przez przesy豉nie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obni篡 wysoko嗆 sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik z這篡 korekt deklaracji podatkowej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej.
 • 20.12.2018Wa積e dla osób samotnie wychowuj帷ych dzieci
  W sytuacji, gdy dziecko zamieszkuj帷 wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego sta陰, codzienn opiek, a drugi rodzic jest zobowi您any jedynie do p豉cenia alimentów oraz zajmowania si dzieckiem dora幡ie (np. raz w tygodniu odbiera dziecko ze szko造 i sp璠za z nim co drugi weekend), status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowi您ki, dzi瘯i którym dziecko b璠zie wychowane w sposób zapewniaj帷y jego prawid這wy rozwój. Fakt utrzymywania kontaktów pomi璠zy dzieckiem i drugim rodzicem, nie pozbawia pierwszego rodzica (przy którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach okre郵onych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 19.11.2018WSA. Stawki VAT: Gara gara穎wi nierówny
  Us逝ga wybudowania gara簑 wolnostoj帷ego realizowana z us逝g budowy budynku obj皻ego spo貫cznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomo軼i i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obni穎nej stawki podatku VAT - orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Bia造mstoku.
 • 13.11.2018Nadchodz powa積e zmiany w VAT: Nowa matryca, zmiany stawek i klasyfikacji, Wi捫帷a Informacja Stawkowa (WIS)
  Ministerstwo Finansów poinformowa這 o tocz帷ych si i zaawansowanych ju pracach, dotycz帷ych m. in. zmian w klasyfikowaniu wyrobów dla celów podatku VAT, ujednolicenia stawek w obr瑿ie niektórych produktów i wprowadzenia Wi捫帷ej Informacji Stawkowej, maj帷ej w za這瞠niu chroni podatników przed konsekwencjami mo磧iwo軼i nieprawid這wego okre郵enia stawki podatku od towarów i us逝g. Generalnie zmiany wejd w 篡cie od 1.01.2020 r., ale cz窷 z nich zacznie funkcjonowa ju w kwietniu 2019 r.
 • 09.11.2018Nadchodz powa積e zmiany w VAT: Nowa matryca, zmiany stawek i klasyfikacji, Wi捫帷a Informacja Stawkowa (WIS)
  Ministerstwo Finansów poinformowa這 o tocz帷ych si i zaawansowanych ju pracach, dotycz帷ych m. in. zmian w klasyfikowaniu wyrobów dla celów podatku VAT, ujednolicenia stawek w obr瑿ie niektórych produktów i wprowadzenia Wi捫帷ej Informacji Stawkowej, maj帷ej w za這瞠niu chroni podatników przed konsekwencjami mo磧iwo軼i nieprawid這wego okre郵enia stawki podatku od towarów i us逝g. Generalnie zmiany wejd w 篡cie od 1.01.2020 r., ale cz窷 z nich zacznie funkcjonowa ju w kwietniu 2019 r.
 • 25.10.2018NSA: Nale篡ta staranno嗆 i karuzela VAT - istotny dla po鈔edników wyrok NSA
  Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadz帷 faktyczn dzia豉lno嗆 gospodarcz dochowa nale篡tej staranno軼i kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie 鈍iadomo軼i uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie mo瞠 zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj帷ych nabycie towarów.
 • 05.10.2018Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna ma obowi您ywa ju od stycznia
  Nowa ulga termomodernizacyjna zacznie obowi您ywa ju z pocz徠kiem 2019 r. – wynika z aktualnej wersji projektu, który przyj掖 w tym tygodniu rz康. Nowa ulga ma zach璚a osoby fizyczne do przeprowadzania termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Maksymalnie mo積a b璠zie odliczy 23 proc. wydatków.
 • 04.10.2018Podatki 2019: Ulga termomodernizacyjna ma obowi您ywa ju od stycznia
  Nowa ulga termomodernizacyjna zacznie obowi您ywa ju z pocz徠kiem 2019 r. – wynika z aktualnej wersji projektu, który przyj掖 w tym tygodniu rz康. Nowa ulga ma zach璚a osoby fizyczne do przeprowadzania termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Maksymalnie mo積a b璠zie odliczy 23 proc. wydatków.
 • 20.04.2018Firmy z siedzib z zagranic te p豉c podatki w Polsce - ale mog造by wi璚ej
  Posiadaj帷e na terytorium Polski siedzib spó趾i zale積e (od spó貫k maj帷ych siedzib w innym kraju), co do zasady, opodatkowane s na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spó趾a zale積a, b璠帷a podatnikiem podatku dochodowego (tj. spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i, spó趾a akcyjna lub spó趾a komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencj podatkow i ci捫y na niej nieograniczony obowi您ek podatkowy od dochodów osi庵anych na terytorium Polski.
 • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
  Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynk troszczy si o zaspokojenie bie膨cych potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowuj帷ej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub p豉cenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy si o bie膨ce potrzeby dziecka, a jedynie wype軟ia ci捫帷y na nim z mocy prawa obowi您ek alimentacyjny oraz bierze niewielki udzia w innych aspektach wychowania, nie mo瞠 by uznany za osob samotnie wychowuj帷 dziecko - stwierdzi這 Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
 • 16.03.2018NSA: Sprzeda mieszkania i podatek dochodowy: kwoty wp豉cone do spó責zielni powinny by zwaloryzowane
  Poniesione przez podatnika wydatki na nabycie od spó責zielni prawa w豉sno軼i mieszkania mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytu逝 sprzeda篡 tego lokalu w wysoko軼i zwaloryzowanej przez spó責zielni mieszkaniow na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spó責zielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • 26.02.2018Opodatkowanie obrotu bitcoinem – stanowisko organów podatkowych i s康ów administracyjnych
  Popularno嗆 kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy ci庵le ro郾ie. Niew徠pliwie jest to zas逝g niesamowitego wzrostu warto軼i, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem mo積a nie tylko p豉ci za towary i us逝gi w punktach, które przyjmuj rozliczenia w tej walucie, ale tak瞠 dokonywa jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskuj帷 przychody z handlu t kryptowalut. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytu這wanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether.
 • 11.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
  W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
 • 10.01.2018MF: Wa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r.
  W zwi您ku ze zmianami do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z pó幡. zm.; dalej „ustawa PIT", jakie wesz造 w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018 r., Ministerstwo Finansów przedstawia, w uj璚iu tematycznym, wa積iejsze z nich.
 • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 w oparciu o model logistyczny sprzeda篡 aukcyjnej odzie篡 dzieci璚ej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksi璠ze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z za陰czonymi rachunkami mo瞠 by uznana za wystarczaj帷 podstaw do wyliczenia podatku? Czy mo積a potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty post瘼owania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
 • 16.11.2017Wspólnoty mieszkaniowe - zasady dzia豉nia, rachunkowo嗆 i podatki
  W odpowiedzi na interpelacj poselsk Ministerstwo Finansów przedstawi這 odpowiedzi na kilkana軼ie pyta, dotycz帷ych zasad funkcjonowania, opodatkowania i rachunkowo軼i wspólnot mieszkaniowych. Zach璚amy do lektury ministerialnych wyja郾ie, obejmuj帷ych do嗆 szeroki zakres problemów rozwi您ywanych na co dzie we wspolnotach.
 • 31.08.2017Po likwidacji dzia豉lno軼i mo積a p豉ci podatek liniowy
  Je瞠li w ci庵u roku podatnik w sposób trwa造 zlikwidowa pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz, o tym fakcie zawiadomi naczelnika urz璠u skarpowego, dokona wykre郵enia z ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocz掖 (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania okre郵onej w art. 30c ustawy o PIT.
 • 06.07.2017WSA. Bar na kó趾ach bez op豉ty targowej
  Z uzasadnienia: Dla uznania czy dana czynno嗆 b璠zie zaliczona do klasy PKWiU 10.85. Gotowe posi趾i i dania, czy do dzia逝 PKWiU 56 Us逝gi zwi您ane z wy篡wieniem istotne jest, czy oferowane produkty s w pe軟i przyrz康zone i serwowane jako posi貫k gotowy do bezpo鈔edniego spo篡cia, czy te nie s przeznaczone do bezpo鈔edniej konsumpcji – np. s zamro穎ne lub pakowane pró積iowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzeda. Fakt oferowania tych produktów osobno b康 w zestawach nie ma wp造wu na sposób zakwalifikowania. Dla prawid這wej klasyfikacji nie maj wp造wu równie czynniki takie jak to, czy w punktach sprzeda篡 znajduj si stoliki i krzes豉, dost瘼ne s naczynia i sztu熯e, produkty s przeznaczone do spo篡cia na miejscu czy na wynos.
 • 27.06.2017Podatki na 鈍iecie: Szkocja wprowadzi nowy podatek lotniczy
  Szkocja wprowadzi nowy podatek lotniczy – Air Departure Tax (ADT), który zast徙i obowi您uj帷 obecnie op豉t Air Passenger Duty (APD). Stawki nowej daniny nie s jeszcze ustalone, ale przewiduje si, 瞠 w efekcie podatek b璠zie mniejszy nawet o ok. 50 proc. w porównaniu do APD. W豉dze Szkocji oczekuj pozytywnego wp造wu zmian na gospodark i rynek turystyczny.
 • 02.06.2017Us逝gi kompleksowe. Zagospodarowanie terenów zielonych a VAT
  Podatnik mia w徠pliwo軼i, czy kompleksow us逝g zagospodarowania terenów zieleni mo積a dla potrzeb podatku VAT potraktowa jako jedn czynno嗆 opodatkowan, skutkiem, czego 鈍iadczenia pomocnicze maj帷e charakter us逝g budowlanych podziel los prawny 鈍iadczenia gównego i ca這嗆 zostanie opodatkowana stawk podatku w wysoko軼i 8%. 
 • 01.06.2017Us逝gi kompleksowe. Zagospodarowanie terenów zielonych a VAT
  Podatnik mia w徠pliwo軼i, czy kompleksow us逝g zagospodarowania terenów zieleni mo積a dla potrzeb podatku VAT potraktowa jako jedn czynno嗆 opodatkowan, skutkiem, czego 鈍iadczenia pomocnicze maj帷e charakter us逝g budowlanych podziel los prawny 鈍iadczenia gównego i ca這嗆 zostanie opodatkowana stawk podatku w wysoko軼i 8%. 
 • 22.05.2017Ulga podatkowa na dzia豉lno嗆 badawczo-rozwojow - MF wyja郾ia
  Ministerstwo Finansów wyja郾ia zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach dzia豉lno軼i badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obni瘸 wysoko嗆 podatków dochodowych p豉conych przez podatników prowadz帷ych dzia豉lno嗆 badawczo-rozwojow. Popularno嗆 ulgi B+R ro郾ie wraz ze wzrostem limitów odlicze. 
 • 23.02.2017Czy w trakcie amortyzacji mo積a zmieni stawk?
  Przepisy podatkowe wskazuj, 瞠 amortyzacji dokonuje si w oparciu o jedn metod. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy wybieraj jedn z metod amortyzacji okre郵onych w art. 22i–22k dla poszczególnych 鈔odków trwa造ch przed rozpocz璚iem ich amortyzacji. Warto pami皻a, 瞠 wybran metod stosuje si do pe軟ego zamortyzowania danego 鈔odka trwa貫go. Mówi o tym art. 22h ust. 2 ustawy o PIT.
 • 02.02.2017Zmiana przeznaczenia towarów a korekta rozlicze VAT
  Z uzasadnienia: Nale篡 przypomnie, 瞠 przez czynno軼i nie daj帷e prawa do odliczenia nale篡 rozumie zarówno czynno軼i niepodlegaj帷e opodatkowaniu, jak i korzystaj帷e ze zwolnienia z tego podatku. Gdyby intencj ustawodawcy by這 przyznanie podatnikowi prawa do zastosowania korekty wy陰cznie w przypadku zmiany polegaj帷ej na pierwotnym wykorzystaniu towarów i us逝g do czynno軼i zwolnionych z VAT na ich wykorzystanie do czynno軼i opodatkowanych VAT, wówczas nie pos逝giwa豚y si on tym szerszym poj璚iem.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nast瘼na strona »