aktualizowanie danych

 • 26.05.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  26 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika, jedno dot. PIT, a drugie - CIT, a także jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Natomiast dzień wcześniej, tj. 25 maja br. ukazały się: rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT-14) oraz jednolity tekst rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.
 • 25.05.2023Podatki 2024: Obowiązkowe e-fakturowanie przyniesie kilka dużych wyzwań
  Zaplanowane na połowę 2024 r. wprowadzenie obowiązku e-fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie wiązać się z kilkoma dużymi wyzwaniami – przewiduje firma doradcza PwC. W nowej analizie eksperci wskazują, że problemy sprawiać mogą m.in. mapowanie danych do faktury ustrukturyzowanej oraz obsługa e-faktur zakupowych w systemach finansowo-księgowych.
 • 24.05.2023Podatki 2024: Obowiązkowe e-fakturowanie przyniesie kilka dużych wyzwań
  Zaplanowane na połowę 2024 r. wprowadzenie obowiązku e-fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie wiązać się z kilkoma dużymi wyzwaniami – przewiduje firma doradcza PwC. W nowej analizie eksperci wskazują, że problemy sprawiać mogą m.in. mapowanie danych do faktury ustrukturyzowanej oraz obsługa e-faktur zakupowych w systemach finansowo-księgowych.
 • 24.05.2023Podatki 2024: Faktury z KSeF będą mogły zawierać dodatkowe dane
  W ramach nowych regulacji związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) obowiązkowe elementy zamieszczane na fakturze pozostaną bez zmian – wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji, który przygotował resort finansów. Możliwe będzie wprowadzanie elementów fakultatywnych, w tym m.in. danych specyficznych dla poszczególnych branż. Obowiązek e-fakturowania i korzystania z KSeF ma zostać wprowadzony 1 lipca 2024 r.
 • 24.05.2023[30.05.2023] Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku
  Krajowa Administracja Skarbowa powstała w 2017 r. Utworzona została z połączenia trzech działających wcześniej niezależnych struktur. Struktur, które tak jak każda administracja, czy każda służba gromadzą szereg informacji na temat obywateli - podatników. Informacje i dane, gromadzone wcześniej przez trzy niezależne struktury organizacyjne po 2017 roku znalazły się w zakresie działalności jednej formacji, jednej służby - Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnionej w jej strukturach służby celno-skarbowej.  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zasadach działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz zakresie, źródłach i przeznaczeniu gromadzonych przez nią danych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, jakie sygnały i zdarzenia, generowane przez podatników, stanowią impuls do wszczęcia działań sprawdzających i kontrolnych.
 • 23.05.2023Podatki 2024: Faktury z KSeF będą mogły zawierać dodatkowe dane
  W ramach nowych regulacji związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) obowiązkowe elementy zamieszczane na fakturze pozostaną bez zmian – wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji, który przygotował resort finansów. Możliwe będzie wprowadzanie elementów fakultatywnych, w tym m.in. danych specyficznych dla poszczególnych branż. Obowiązek e-fakturowania i korzystania z KSeF ma zostać wprowadzony 1 lipca 2024 r.
 • 23.05.2023Nowy formularz zgłoszenia NIP-2
  Resort finansów zmodyfikował wzór zgłoszenia NIP-2. Zmiany mają przede wszystkim charakter dostosowawczy i odnoszą się bezpośrednio do regulacji związanych z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego formuły fundacji rodzinnej. Nowe rozporządzenie dotyczące NIP-2 zaczęło obowiązywać 22 maja br.
 • 22.05.2023Podatki 2024: Nowy obowiązek ewidencyjny dla dostawców usług płatniczych
  Z początkiem 2024 r. do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy zobowiązujące dostawców usług płatniczych do prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Nowelizacja w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zmiany są związane z regulacjami unijnymi, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościami dotyczącym VAT w sektorze e-handlu.
 • 22.05.2023Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Od 22 maja 2023 r. od pozwu w sprawie o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej czy stwierdzenia nieważności uchwały organu fundacji rodzinnej będzie pobierać się opłatę stałą w kwocie 200 zł. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu rejestru fundacji rodzinnych będzie pobierać się opłatę stałą w wysokości: 500 zł od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych, 250 zł od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych. Ponadto, będzie pobierać się jedną opłatę stałą w kwocie 100 zł od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze fundacji rodzinnych.
 • 19.05.2023KE zapowiada dużą reformę unii celnej
  Unia celna w ramach Unii Europejskiej ma być bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla przedsiębiorców – wynika z zapowiedzi Komisji Europejskiej, która przedstawiła wnioski legislacyjne zakładające zreformowanie systemu celnego UE. Jak przewiduje Bruksela, zmiany doprowadzą do znacznego uproszczenia procesów celnych dla firm, a cała reforma postawi większy nacisk na wykorzystanie transformacji cyfrowej i danych. Powstanie również nowy Urząd UE ds. Celnych.
 • 19.05.2023[25.05.2023] Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku
  Zbliża się moment zakończenia okresu zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Oznacza to, że podatnicy będą mieli tylko 30 dni na zaraportowanie schematów podatkowych za cały okres pandemii tj. od 2020 roku. To ostatni moment na sprawdzenie zdarzeń i procesów w firmie pod tym kątem. Należy pamiętać, że brak terminowego raportowania schematu podatkowego, skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych, a w przypadku promotorów, brak procedury raportowania 2 mln albo 10 mln karą pieniężną. Dlatego już teraz proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w tym zakresie. Dowiecie się na nim czy w Państwa firmie powstał obowiązek raportowania schematu podatkowego, czy też takiego obowiązku nie ma. Czy jest obowiązek sporządzenia procedury raportowania schematów podatkowych, czy też procedury takiej Państwo nie potrzebujecie. Omówione zostaną m.in. zasady identyfikacji i raportowania schematów podatkowych oraz wskażemy na co zwrócić szczególną uwagę, aby zagwarantować sobie i swojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie. Zaprezentujemy i omówimy także praktyczne przykłady zdarzeń będących schematami podatkowymi, które mogą mieć miejsce również w Państwa firmie.
 • 18.05.2023Przepisy ws. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń zostaną znowelizowane
  Rozporządzenie dotyczące m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zostanie dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu przygotowanego w resorcie rodziny i polityki społecznej. Szykowane modyfikacje dotyczą przede wszystkim wybranych kodów tytułu ubezpieczenia.
 • 18.05.2023Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.
 • 17.05.2023Przepisy ws. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń zostaną znowelizowane
  Rozporządzenie dotyczące m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zostanie dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu przygotowanego w resorcie rodziny i polityki społecznej. Szykowane modyfikacje dotyczą przede wszystkim wybranych kodów tytułu ubezpieczenia.
 • 17.05.2023Branża gastronomiczna z problemami. Sytuację dodatkowo pogarszają podatki
  Branża gastronomiczna mierzy się w ostatnich latach ze sporymi problemami. Jak wynika z danych zebranych przez BIG InfoMonitor, na koniec marca br. suma przeterminowanych zobowiązań firm z tego sektora przekroczyła 800 mln zł. Głównymi barierami dla gastronomii są obecnie wzrost cen energii, ogólny wzrost kosztów, słabnący popyt konsumentów oraz dalej rosnące podatki. Pewne kłopoty generuje też zerowy VAT na żywność, który w praktyce oznacza brak możliwości odliczenia płaconego podatku.
 • 16.05.2023Prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT pomimo nieterminowej aktualizacji VAT-R
  Czy spółka ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług od dnia wznowienia działalności pomimo niezłożenia w terminie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objętych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?
 • 15.05.2023Podatki 2024: Raportowanie w e-handlu wpłynie na szczelność systemu
  Z początkiem 2024 r. portale handlowe typu marketplace (np. OLX i Allegro) zostaną zobowiązane do raportowania do urzędu skarbowego informacji dotyczących transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. W założeniu nowy mechanizm ma przyczynić się do uszczelnienia systemu kontroli i ograniczyć możliwości uchylania się od podatku.
 • 15.05.2023Resort finansów przypomina o rozszerzeniu systemu SENT
  Od 21 kwietnia br. system SENT, w ramach którego rejestrowany jest przewóz wybranych towarów, obejmuje także przewóz zbóż, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich – przypomina Ministerstwo Finansów. Jak zaznacza resort, przewoźnicy są dodatkowo zobowiązani do przekazywania danych geolokalizacyjnych. Za brak wykonania obowiązków grożą sankcje finansowe.
 • 12.05.2023Od 17 maja dokumentacja pracownicza z dodatkowymi dokumentami
  W połowie maja wejdą w życie zmiany, które zwiększą ilość dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej. Część B akt osobowych pracownika będzie obejmowała również m.in. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem, czy dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Natomiast dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy będzie zawierała także wnioski pracownika dot. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego.
 • 12.05.2023VAT: Warunki zastosowania stawki 0% przy WDT
  W przypadku dokonywania czynności opodatkowanej jaką jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów sprzedawca może skorzystać ze stawki VAT 0%. Jest to o tyle korzystne, że w takim przypadku podatnik nadal wykonuje czynność opodatkowaną (tyle, że objętą zerową stawką VAT), co pozwala na zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego towaru.
 • 11.05.2023Stopy procentowe bez zmian. Kolejne miesiące raczej nie przyniosą korekty
  Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada liczy, że inflacja będzie nadal stopniowo się obniżać. Jak oceniają eksperci, w ciągu kilku następnych miesięcy raczej nie dojdzie do zmiany wysokości stóp.
 • 11.05.2023Podatki 2024: Rząd przyjął projekt wprowadzający obowiązkowy KSeF
  We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie 1 lipca 2024 r. obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Aktualna wersja projektu zakłada, że przy wystawianiu faktur na rzecz konsumentów nie trzeba będzie korzystać z systemu. Jak podkreśla resort finansów, zmianom towarzyszyć ma także skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z obecnych 60 do 40 dni.
 • 11.05.2023Od 17 maja dokumentacja pracownicza z dodatkowymi dokumentami
  W połowie maja wejdą w życie zmiany, które zwiększą ilość dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej. Część B akt osobowych pracownika będzie obejmowała również m.in. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem, czy dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Natomiast dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy będzie zawierała także wnioski pracownika dot. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego.
 • 10.05.2023Podatki 2024: Rząd przyjął projekt wprowadzający obowiązkowy KSeF
  We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie 1 lipca 2024 r. obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Aktualna wersja projektu zakłada, że przy wystawianiu faktur na rzecz konsumentów nie trzeba będzie korzystać z systemu. Jak podkreśla resort finansów, zmianom towarzyszyć ma także skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z obecnych 60 do 40 dni.
 • 10.05.2023ZUS opublikował ważny komunikat ws. programu Płatnik
  Po dokonaniu instalacji pakietu aktualizacji (od metryki 265) korzystanie z programu Płatnik wymaga konwersji bazy danych, gdzie przechowywane są dokumenty ubezpieczeniowe – poinformował w nowym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak tłumaczy ZUS, konwersja jest dokonywana w sposób automatyczny w trakcie uruchomienia programu. Zmiany mają wpływ na rozmiar baz danych.
 • 10.05.2023VAT: Określenie limitu dla małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
  Czy przychody wynikające z wystawionych faktur w okresie, kiedy spółka rozliczała się metodą kasową (tj. III i IV kwartał 2022 r.), które zostały uregulowane dopiero w 2023 r., powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za poprzedni rok podatkowy, tj. 2022 r.?
 • 09.05.2023ZUS opublikował ważny komunikat ws. programu Płatnik
  Po dokonaniu instalacji pakietu aktualizacji (od metryki 265) korzystanie z programu Płatnik wymaga konwersji bazy danych, gdzie przechowywane są dokumenty ubezpieczeniowe – poinformował w nowym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak tłumaczy ZUS, konwersja jest dokonywana w sposób automatyczny w trakcie uruchomienia programu. Zmiany mają wpływ na rozmiar baz danych.
 • 09.05.2023Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.
 • 09.05.2023Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - pytania i odpowiedzi
  1. Czy suma składek będzie automatycznie pobierana na DRA lub RCA w programie Płatnik/aplikacji ePłatnik? Przy sporządzaniu dokumentu z rocznym rozliczeniem program Płatnik/aplikacja ePłatnik podpowie dane do rocznego rozliczenia na podstawie zapisanych w systemie informacji z przekazanych przez płatnika do ZUS za rok składkowy (podatek liniowy, skala podatkowa) lub kalendarzowy (ryczałt ewidencjonowany) dokumentów rozliczeniowych oraz sporządzanych lub skorygowanych przez ZUS z urzędu. Podczas sporządzania dokumentu płatnik musi wskazać rok, za który dokonywane jest roczne rozliczenie oraz formę opodatkowania. Powinien też podać kwotę realnego ustalonego dochodu lub przychodu za rok 2022 w zależności od formy opodatkowania jaką stosował w 2022 r. Należy pamiętać, że kwoty dochodów/przychodów w dokumentach miesięcznych niekoniecznie muszą odpowiadać ustalonemu rocznemu dochodowi/przychodowi. 
 • 08.05.2023VAT: Ustalanie podstawy opodatkowania przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Ustawa VAT przewiduje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe w oparciu o ceny rynkowe w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • 05.05.2023Obowiązki sprawozdawcze w branży finansowej. Nowe zasady od 2024 r.
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych. Nowe regulacje mają służyć zarówno zwiększeniu efektywności nadzoru, jak i ograniczeniu zakresu przekazywanych danych. Pakiet zmian zakłada również m.in. ujednolicenie obecnych standardów dotyczących obowiązków informacyjnych. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2024 r.
 • 05.05.2023Pracownicze plany kapitałowe obejmują już 3 mln osób
  W ciągu 2022 r. liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wzrosła o 0,5 mln i osiągnęła łączny poziom niemal 3 mln osób – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Wartość aktywów netto w ramach PPK wyniosła natomiast na koniec ubiegłego roku 12 mld zł, co oznacza wzrost o przeszło 4,3 mld rok do roku.
 • 05.05.2023Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 04.05.2023Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA - roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  Do 22 maja 2023 r. część osób prowadzących pozarolniczą działalność musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.
 • 04.05.20232 dni wolne za oddanie osocza - przedsiębiorca płaci a państwo zarabia
  Na początku bieżącego roku Sejm debatował nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej. W ustawie zawarto m.in. propozycję przyznania dwóch dni płatnego urlopu dla osób oddających osocze. Koszt tego wolnego został przerzucony na pracodawców i w żaden sposób nie będzie pracodawcom rekompensowany. Ruch taki byłby może bardziej zrozumiały w przypadku braku osocza w Polsce, ale nie gdy Polska odsprzedaje znaczne nadwyżki osocza firmom komercyjnym - czytamy w interpelacji do ministra zdrowia.
 • 04.05.2023Jak długo konsumenci mogą żądać wystawienia faktury do paragonu?
  Klienci czasami spotykają się z ostrzeżeniami, umieszczanymi najczęściej przy kasach, w których sprzedawcy informują o terminie, w którym można zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu. Terminy te czasami są dość krótkie (spotyka się nawet terminy 7 czy 14 dni). Jednak sprzedawca, odmawiając wystawienia faktury, może narazić się na zarzut naruszenia ustawy o podatku od towarów i usług, co w konsekwencji może oznaczać odpowiedzialność karną skarbową.
 • 04.05.2023Podatki 2023: Nowe przepisy dotyczące JPK_VAT
  W życie weszło rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Regulacje zostały dostosowane do zmian w ustawie o VAT, które dotyczą odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w obszarze dostaw gazu i energii, a także usług przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dokonywanych w obrocie giełdowym.
 • 28.04.2023Podatki 2023: Nowe przepisy dotyczące JPK_VAT
  W życie weszło rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Regulacje zostały dostosowane do zmian w ustawie o VAT, które dotyczą odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w obszarze dostaw gazu i energii, a także usług przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dokonywanych w obrocie giełdowym.
 • 28.04.2023Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA - roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  Do 22 maja 2023 r. część osób prowadzących pozarolniczą działalność musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.
 • 28.04.2023Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi
  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. rozliczeń za pomocą tej usługi.
 • 28.04.2023Zakup pierwszego mieszkania bez PCC. A co z dochodami JST?
  31 stycznia 2023 roku podczas konferencji poświęconej rynkowi mieszkaniowemu zapowiedziano zamiar zniesienia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania. Czy w założeniu przedstawionych zmian dochody z PCC przysługujące JST zostaną im zrekompensowane? Jeśli tak, to w jakich kwotach? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Finansów.
 • 27.04.2023Stopa bezrobocia minimalnie w dół
  Na koniec marca br. stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Nowy odczyt okazał się lepszy od wcześniejszych prognoz ekspertów. Przewiduje się, że dopóki sytuacja w polskiej gospodarce nie ulegnie wyraźnemu pogorszeniu, dopóty stopa bezrobocia będzie oscylować przy granicy 5 proc.
 • 25.04.2023Wkrótce skończy się czas na złożenie sprawozdania o terminach zapłaty
  Już 2 maja br. upłynie termin na złożenie przez część podatników CIT sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2022 r. Wymóg dotyczy podatników, w przypadku których przychody uzyskane w 2021 przekroczyły równowartość 50 mln euro i którzy znaleźli się w zestawieniu opublikowanym przez resort finansów. Jak podkreślają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, sprawozdanie powinno obejmować zestawienie zobowiązań i należności wynikających z transakcji handlowych.
 • 24.04.2023Zatrudnienie i wynagrodzenia nadal w górę
  W marcu br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,5 proc. w skali roku i osiągnęło poziom nieco ponad 6,5 mln etatów – wynika z nowych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W tym samym okresie czasu o 12,6 proc. zwiększyła się też przeciętna płaca. Jak podkreślają eksperci, taki wskaźnik oznacza, że wynagrodzenia realnie tracą na wartości.
 • 21.04.2023Podatki 2024: Nowe przepisy mają uszczelnić VAT w e-handlu
  Z początkiem 2024 r. w życie wejść powinna nowelizacja ustawy o podatku VAT, która zakłada wprowadzenie mechanizmów uszczelniających system VAT w sektorze transgranicznego e-handlu. Banki i inne instytucje finansowe zostaną zobowiązane do prowadzenia i przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej ewidencji określonych transakcji płatniczych. 
 • 21.04.2023Dane Grupy VAT na paragonach
  Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT została wprowadzona nowa kategoria podatników – Grupa VAT. Grupa VAT jest traktowana jako nowy podatnik i to dane identyfikujące grupę VAT jako odrębnego podatnika powinny być wskazywane na paragonach dokumentujących sprzedaż.
 • 21.04.2023Miejsce świadczenia przy dostawie towarów przy transakcji wielostronnej - część II
  Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna to transakcja, w której - co do zasady - uczestniczą trzej podatnicy zarejestrowani do VAT w trzech krajach UE. Formalnie pierwszy uczestnik obrotu dokonuje dostawy na rzecz drugiego, drugi zaś na rzecz trzeciego, jednak faktycznie pierwszy uczestnik wydaje towar bezpośrednio trzeciemu. Kontynuujemy omawianie warunkó uznania transakcji za WTT.
 • 21.04.2023Job board jako narzędzie employer brandingowe – Aplikuj.pl
  Job boardy to dziś jedno z najważniejszych narzędzi employer brandingowych, jakimi dysponują pracodawcy. Pracodawcy z powodzeniem wykorzystują je do obniżania kosztów pozyskiwania pracowników. Ostateczna decyzja kandydata o przystąpieniu do rekrutacji, oprócz samej oferty pracy, opiera się także na emocjach i wrażeniach, które zostają wywołane podczas procesu poszukiwania pracy. Jak wykorzystać job board, aby wpłynąć na wizerunek firmy?
 • 19.04.2023Podatki 2023: Nowe rozporządzenie ws. ewidencji członków grupy VAT
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów ws. ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Regulacje zaczną obowiązywać z początkiem lipca 2023 r. i szczegółowo określą m.in. zakres danych zawartych w ewidencji czynności dokonywanych między członkami grupy, a także sposób wykazywania tego rodzaju informacji.
 • 19.04.2023Pakiet SLIM VAT 3 uchwalony przez Sejm – co zawiera?
  Pakiet Slim VAT 3 został uchwalony przez Sejm. Zawiera między innymi zwiększenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro – to znacząco zwiększy liczbę podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej rozliczania VAT. Ustawa trafiła obecnie do Senatu, zatem mogą pojawić się w niej jeszcze jakieś zmiany. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1.07.2023 r.

następna strona »