Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja przyspieszona

 • 06.06.2014Podatek miedziowy hamuje rozwj brany wydobywczej
  Wprowadzony w 2012 r. podatek miedziowy negatywnie wpywa na moliwoci rozwoju brany zajmujcej si wydobyciem miedzi oraz srebra – uwaaj przedsibiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje o wprowadzenie zacht dla nowych inwestycji.
  • 05.04.2011Przyspieszona amortyzacja mieszkania
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wspwacicielk mieszkania, ktre w 2000 roku kupia nowe od dewelopera na wynajem. Mieszkanie to od 10 lat wynajmuje. Przez pierwsze lata pacia podatek ryczatowy, a od 2009 roku przesza na opodatkowanie na zasadach oglnych. Dotychczas lokalu tego nie amortyzowaa. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do naliczania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10% wartoci lokali mieszkalnych, ktre aktualnie wynajmuje?
   • 24.04.2009Na kryzys - uatwienia podatkowe
    Polska moe skorzysta z wybranych dowiadcze innych krajw, wprowadzajc prorozwojowe i elastyczne mechanizmy fiskalne, takie jak szybsza amortyzacja, ulgi inwestycyjne oraz rozwizania uatwiajce inwestycje w badania i rozwj. Dodatkowo ju dostpne rozwizania fiskalne, odpowiednio zastosowane, mog pomc osabi wpyw kryzysu na dziaalno firm - uwaaj eksperci Deloitte.
    • 11.06.2008Jednorazowy odpis rwnie dla firm transportowych
     Pytanie podatnika: Czy uwzgldniajc przepisy pomocy de minimis, przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych ma zastosowanie do podatnika-osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz w zakresie usug transportowych i przewozu rzeczy, w przypadku zakupu samochodu ciarowego, skoro pomoc t jest w tym przypadku przyspieszona amortyzacja, a nie pomoc w nabyciu pojazdu mechanicznego?