Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

krajowa informacja podatkowa

 • 22.07.2019Podatki 2019: Ulga IP Box ze sporymi wątpliwościami
  Obowiązująca od stycznia 2019 r. nowa ulga podatkowa IP Box nadal budzi sporo kontrowersji. Część wątpliwości rozwiały objaśnienia podatkowe, które w lipcu przedstawiło Ministerstwo Finansów. Jak wskazują eksperci, ryzyko dotyczy obecnie m.in. usług świadczonych przez programistów.
  • 21.05.2019Prywatne szkolenia: z VAT czy bez? Fiskus wie lepiej
   Państwa członkowskie UE są zobowiązane do respektowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UEj. Niezrozumiały jest zatem fakt, dlaczego pomimo jasnego orzecznictwa tej instytucji (sygn. C-319/12) organ podatkowy ich nie respektuje (mówi o tym także najnowszy wyrok NSA z 12 kwietnia 2019, sygn. akt I FSK 723/17) i nadal twierdzi, że usługa szkoleniowa jest bez podatku wtedy i tylko wtedy, gdy nad ich organizacją czuwa państwo, choć wyrok jasno wskazuje, że podmioty niepubliczne w celach komercyjnych mogą być objęte zwolnieniem, ponieważ liczy się podobieństwo celów, a nie status firmy. Prowadzi to do niepotrzebnego chaosu i nerwów ze strony przedsiębiorców.
   • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
    Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
    • 18.02.2019Twój e-PIT: Infolinia KIP rozgrzana do czerwoności
     Długość kolejek oczekujących na informację oraz liczba konsultantów obsługujących infolinię jest na bieżąco monitorowana. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na informację ze strony podatników, wynikającym między innymi z okresu rozliczeń rocznych osób fizycznych, zmian w przepisach podatkowych oraz wdrażania nowej usługi Twój e-PIT, do obsługi zapytań telefonicznych i e-mailowych zostali przesunięci pracownicy z innych komórek Krajowej Informacji Skarbowej. Ponadto od 15 lutego 2019 r., w związku z uruchomieniem usługi Twój e-PIT, planowane jest zwiększenie obsługi kanału głosowego – poinformowało Ministerstwo Finansów.
     • 05.02.2019STIR: Blokada rachunku nie jest sprzeczna z interesem przedsiębiorców
      W grudniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, opierając się na obowiązujących przepisach przedmiotowej ustawy, że przedłużenie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na podstawie mechanizmu STIR o 3 miesiące nie musi być oparte na postępowaniu dowodowym przeprowadzonym przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Nie jest również konieczne wysłuchanie wyjaśnień danego podatnika lub świadków.
      • 28.11.2018MF chce zniechęcić do prób kwestionowania wyników kontroli?
       Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje wyłączenie możliwości złożenia ponownej korekty deklaracji tylko w takim przypadku, gdy dokonana ponownie korekta spowoduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. Intencją nowelizacji w tym zakresie jest wyeliminowanie sytuacji, w której uprawnienie do skorygowania deklaracji byłoby wykorzystywane do cofania ustaleń kontroli po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, a nie zniechęcanie podatników do prób kwestionowania ustaleń kontrolnych – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
       • 30.10.2018Termin odliczenia VAT z faktur za media
        Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosują tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstawę do obniżenia podstawy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez dostawcę mediów? Czy będzie liczył się fakt wystawienia faktury, czy też faktyczna dostawa i/lub korzystanie z usługi dostawy mediów? - interpelacja poselska.
        • 29.10.2018Termin odliczenia VAT z faktur za media
         Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosują tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstawę do obniżenia podstawy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez dostawcę mediów? Czy będzie liczył się fakt wystawienia faktury, czy też faktyczna dostawa i/lub korzystanie z usługi dostawy mediów?
         • 27.06.2018VAT: Poprawny symbol PKWiU to nie problem fiskusa?
          Co do zasady klasyfikacja statystyczna jest elementem stanu faktycznego podanego przez wnioskodawcę i nie powinna być weryfikowana w postępowaniu interpretacyjnym. Skoro wnioskodawca zakwalifikował swoją działalność do określonego grupowania PKWiU, to organ nie jest władny w tym postępowaniu dokonywać własnych ustaleń. Takie uprawnienia będzie miał dopiero w ewentualnym postępowaniu podatkowym - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
          • 25.06.2018Handel na straganach i targowiskach, handel obwoźny i obnośny - miejsce przechowywania dokumentacji
           Kwestią kluczową przy określeniu obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsiębiorców zajmujących się handlem poza siecią sklepową jest zdefiniowanie pojęć „obwoźny” i „obnośny”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwoźnym, ani obnośnym.
           • 27.07.2017Zobowiązania podatkowe: Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podatki
            Czy płatnicy mogą wyznaczyć więcej niż jedną osobę, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot?
            • 26.07.2017Zobowiązania podatkowe: Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podatki
             Czy płatnicy mogą wyznaczyć więcej niż jedną osobę, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot?
             • 14.07.2017Handel na straganach i targowiskach, handel obwoźny i obnośny - miejsce przechowywania dokumentacji
              Kwestią kluczową przy określeniu obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsiębiorców zajmujących się handlem poza siecią sklepową jest zdefiniowanie pojęć „obwoźny” i „obnośny”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwoźnym, ani obnośnym.
              • 08.05.2017Podatnik zwolniony z VAT - faktura czy rachunek?
               Wśród najczęściej zadawanych do Krajowej Informacji Podatkowej pytań (obecnie - po reformie administracji skarbowej - pytania kierujemy do Krajowej Informacji Skarbowej) znajduje się pytanie o rodzaj dokumentu, który powinien wystawić sprzedawca, zwolniony z VAT. Obecnie - na fali masowego wyrejestrowywania podatników VAT, którzy przez sześć miesięcy nie mieli sprzedaży (np. z powodów sezonowych) odpowiedź na to pytanie nabiera znaczenia. Można się bowiem spodziewać, że nie wszyscy wykreśleni podatnicy zarejestrują się ponownie jako podatnicy VAT czynni i postanowią skorzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość przychodów ze sprzedaży.
               • 05.05.2017Podatnik zwolniony z VAT - faktura czy rachunek?
                Wśród najczęściej zadawanych do Krajowej Informacji Podatkowej pytań (obecnie - po reformie administracji skarbowej - pytania kierujemy do Krajowej Informacji Skarbowej) znajduje się pytanie o rodzaj dokumentu, który powinien wystawić sprzedawca, zwolniony z VAT. Obecnie - na fali masowego wyrejestrowywania podatników VAT, którzy przez sześć miesięcy nie mieli sprzedaży (np. z powodów sezonowych) odpowiedź na to pytanie nabiera znaczenia. Można się bowiem spodziewać, że nie wszyscy wykreśleni podatnicy zarejestrują się ponownie jako podatnicy VAT czynni i postanowią skorzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość przychodów ze sprzedaży.
                • 31.03.2017Jak prawidłowo naliczać odsetki po 1 stycznia 2016?
                 Interpelacja nr 10741 do ministra finansów w sprawie naliczania odsetek od zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r.
                 • 13.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
                  1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że 1 marca 2017 r. przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie.
                  • 10.03.2017Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach
                   1. Co oznacza wprowadzenie KAS?  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że 1 marca 2017 r. przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie.
                   • 25.10.2016Stawki podatków. Co szykuje nam MF?
                    Interpelacja nr 6509 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia i uproszczenia podatków
                    • 26.07.2016Z pytaniem podatkowym do Pytii?
                     Poruszanie się w zakamarkach prawa podatkowego nie należy do najłatwiejszych czynności. Interpretowanie przepisów przypomina czasem rozwiązywanie najtrudniejszych zagadek, a kontakty z organami podatkowymi są niczym rozmowa z Pytią z wyroczni delfickiej. Czy Krajowa Informacja Podatkowa faktycznie pomaga podatnikom? Może minister finansów powinien usiąść nad rozpadliną i wdychając odurzające wyziewy, udzielać odpowiedzi?
                     • 25.07.2016Z pytaniem podatkowym do Pytii?
                      Poruszanie się w zakamarkach prawa podatkowego nie należy do najłatwiejszych czynności. Interpretowanie przepisów przypomina czasem rozwiązywanie najtrudniejszych zagadek, a kontakty z organami podatkowymi są niczym rozmowa z Pytią z wyroczni delfickiej. Czy Krajowa Informacja Podatkowa faktycznie pomaga podatnikom? Może minister finansów powinien usiąść nad rozpadliną i wdychając odurzające wyziewy, udzielać odpowiedzi?
                      • 21.07.2016Krajowa Informacja Podatkowa działa od 10 lat
                       Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) funkcjonuje już od dekady. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w tym czasie biura KIP wydały w sumie przeszło 272 tys. interpretacji przepisów prawa podatkowego. W przypadku porad podatkowych udzielanych przez infolinię najwięcej rozmów dotyczy podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego PIT.
                       • 22.10.2015MF. Uwaga - oszuści powołują się na numer KIP
                        Ministerstwo Finansów otrzymało sygnały od osób dzwoniących na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) o próbach wyłudzenia, w których wykorzystuje się numer KIP. Chodzi o pisma „Centralnej Ewidencji powierzchni reklamowej" informujące, że z powodu zmiany ustawy o wzmocnieniu ochrony krajobrazu należy wnieść jednorazową opłatę w kwocie 52,20 zł.
                        • 21.10.2015MF. Uwaga - oszuści powołują się na numer KIP
                         Ministerstwo Finansów otrzymało sygnały od osób dzwoniących na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) o próbach wyłudzenia, w których wykorzystuje się numer KIP. Chodzi o pisma „Centralnej Ewidencji powierzchni reklamowej" informujące, że z powodu zmiany ustawy o wzmocnieniu ochrony krajobrazu należy wnieść jednorazową opłatę w kwocie 52,20 zł.
                         • 21.09.2015Opodatkowanie VAT usług magazynowania towarów
                          Pytanie podatnika: Czy kompleksowe usługi magazynowania świadczone przez Spółkę w Polsce na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
                          • 21.08.2015Podatki 2015: Krajowa Informacja Podatkowa na nowych zasadach
                           Na początku sierpnia br. wdrożono kolejne zmiany związane z Krajową Informacją Podatkową (KIP). Ministerstwo Finansów przekonuje, że nowy system telefonicznej informacji znacznie ułatwi obsługę podatników oraz pracowników administracji podatkowej. Skróceniu uległ m.in. czas oczekiwania na połączenie.
                           • 12.05.2015Czy podatnik ma dostęp do wysłanej e-deklaracji?
                            W chwili obecnej e-deklaracje mogą być składane za pośrednictwem portalu podatkowego w części ogólnodostępnej. Podatnik wyrażający chęć złożenia w formie elektronicznej zeznania rocznego o osiągniętych dochodach może skorzystać z trzech dostępnych na portalu podatkowym rozwiązań: formularzy interaktywnych, aplikacji „e-Deklaracje Desktop” oraz za pomocą usługi wstępnie wypełnionych zeznań rocznych (PFR). Obecnie, dostęp z wykorzystaniem UPO do złożonej w formie elektronicznej deklaracji zależy od tego, z której ze wskazanych powyżej ścieżek podatnik skorzystał - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
                            • 11.05.2015Czy podatnik ma dostęp do wysłanej e-deklaracji?
                             Interpelacja nr 32404 w sprawie dostępu podatnika do złożonej e-deklaracji PIT.
                             • 31.12.2014MF zapowiada zmiany w Krajowej Informacji Podatkowej
                              Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) stanie się ogólnokrajowym punktem informacji podatkowej i równocześnie głównym centrum informacji dla podatników oraz pracowników administracji podatkowej – zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort zapewnia, że zmiany pozwolą m.in. na przyspieszenie procesu wydawania interpretacji podatkowych.
                              • 30.12.2014MF zapowiada zmiany w Krajowej Informacji Podatkowej
                               Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) stanie się ogólnokrajowym punktem informacji podatkowej i równocześnie głównym centrum informacji dla podatników oraz pracowników administracji podatkowej – zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort zapewnia, że zmiany pozwolą m.in. na przyspieszenie procesu wydawania interpretacji podatkowych.
                               • 12.12.2014Ułatwienia dla podatników: Ma być szybko, łatwo i przyjemnie
                                Interpelacja nr 29157 do ministra finansów w sprawie ułatwień podatkowych w 2015 r.
                                • 24.09.2014Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
                                 Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmianą dotyczącą zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiąganych przychodów ze sprzedaży zagranicznej do krajów Unii Europejskiej do limitu 150 tys. zł pozwalającego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osiągnął w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzedaży w Polsce o wartości 140 tys. zł, a przychody ze sprzedaży wysyłkowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartości np. 30 tys. zł, do Anglii o wartości 40 tys. zł i przykładowo do Francji o wartości 20 tys. zł to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?
                                 • 22.08.2014VAT od wydatków na reprezentację a koszty podatkowe
                                  Czy może stanowić koszt uzyskania przychodu naliczony podatek VAT związany z wydatkami na reprezentację, które stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu?
                                  • 29.07.2014Odliczanie VAT od samochodów: Ważność zaświadczeń wydanych przed 1 stycznia 2014 r.
                                   Interpelacja nr 26347 do ministra finansów w sprawie problemów wynikających z ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                   • 22.04.2014Samochody. Zmiany w VAT a podatki dochodowe
                                    Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie rozliczania VAT od samochodów wprowadziły wiele zamieszania. Tego nie da się ukryć. Sprawdźmy, w jaki sposób mogą one również wpłynąć na kwestie podatku dochodowego i koszty uzyskania przychodów.
                                    • 22.04.2014Samochody. Zmiany w VAT a podatki dochodowe
                                     Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie rozliczania VAT od samochodów wprowadziły wiele zamieszania. Tego nie da się ukryć. Sprawdźmy, w jaki sposób mogą one również wpłynąć na kwestie podatku dochodowego i koszty uzyskania przychodów.
                                     • 07.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                                      Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                                      • 28.02.2014PIT za 2013: Ulga rehabilitacyjna w pytaniach i odpowiedziach
                                       1. Podatnik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponosi spore wydatki na zakup leków (około 250 zł miesięcznie), był też na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym. Czy powyższe wydatki może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej (wydatki na leki w nadwyżce ponad 100 zł miesięcznie), jeśli jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego?
                                       • 27.02.2014PIT roczny za 2013 rok. Rozliczenie wynagrodzenia członków zarządu wspólnot mieszkaniowych
                                        Czy diety wypłacane członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy wspólnota mieszkaniowa musi przygotować PIT-8C dla członków zarządu?
                                        • 31.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                                         Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                                         • 17.10.2013Prawo do zwrotu VAT na materiały budowlane
                                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do uzyskania zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie zakupionych materiałów budowlanych, niezbędnych do wykończenia mieszkania?
                                          • 10.10.2013Refundacja i dofinansowanie ze spółdzielni mieszkaniowej a przychód właściciela mieszkania
                                           Interpelacja nr 19814 do ministra finansów w sprawie zaliczania refundacji za remonty ze spółdzielni mieszkaniowych do dochodu będącego podstawą opodatkowania
                                           • 06.09.2013Ulga rehabilitacyjna w wyjaśnieniach MF
                                            Interpelacja nr 18819 do ministra finansów w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                            • 03.04.2013PIT 2012: Dochody małoletnich
                                             Pytanie: Jakie dochody dzieci dolicza się do zeznania podatkowego rodziców? W jaki sposób należy je ująć w zeznaniu?
                                             • 02.04.2013Obniżone odsetki od zaległości podatkowych
                                              Pytanie: W zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2010 r. podatnik wykazał należne zaliczki za poszczególne miesiące oraz podatek należny. W korekcie zeznania podatnik wykazał w wyższej kwocie należną zaliczkę za styczeń oraz podatek należny. Podatnik, chcąc wywiązać sie ze swego obowiązku, zamierza wpłacić zaległość podatkową oraz odsetki za zwłokę. Czy w przedstawionej sytuacji istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę, wynikającej z przepisu art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej w sytuacji złożenia korekty zeznania PIT-36?
                                              • 11.03.2013Świadczenia dla pracowników i emerytów z ZFŚS a PIT
                                               Pracodawcy często finansują z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bony dla obecnych pracowników oraz dla emerytów, których wcześniej łączył z zakładem pracy stosunek pracy. Czy takie świadczenia stanowią przychód dla pracowników i emerytów podlegający opodatkowaniu, czy też korzystają ze zwolnienia od podatku?