Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jak policzyć urlop

 • 25.10.2013Podstawa naliczenia składek ZUS oddelegowanych pracowników
  W przypadku, gdy praca za granicą jest wykonywana przez część miesiąca zastosowanie będzie miał art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tytko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Do dni pobytu nie wlicza się dniu urlopu bezpłatnego pracownika.
  • 28.05.2013Prezydent proponuje prorodzinne zmiany w podatkach
   Ustanowienie kwoty wolnej od podatku dochodowego, która byłaby zależna od ilości dzieci w rodzinie, zamiast obecnego systemu ulg na wychowanie dziecka – to jedna z głównych rekomendacji zawartych w programie „Dobry klimat dla rodziny”, przygotowanym przez prezydencką kancelarię. Wprowadzenie propozycji w życie miałoby poprawić sytuację rodzin i zarazem pozytywnie wpłynąć na wskaźniki demograficzne.
   • 17.06.2009Trzynastka dla byłego pracownika
    Pytania podatnika: 1. Czy przy wypłacie 13-stki pracownicy z którą rozwiązano umowę o pracę należy policzyć koszty uzyskania przychodu? 2. Czy pracownicy z którą rozwiązano umowę o pracę i zatrudniono ponownie w ramach umowy zlecenia przy wypłacie 13-stki z tytułu poprzedniej umowy należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?