Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

alimentacyjny dochód

  • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
    2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
  • 23.02.2006Niższy wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego
    Od 14 stycznia 2006 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005r. 267, poz. 2260) miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 28 października 2005 r. miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r. wyniósł 135,50 zł. (a nie jak dotychczas 194 zł).
  • 12.01.2006Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
    Dnia 14 stycznia 2006 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260). Niektóre ze zmian zawartych w powyższej noweli weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2006 r. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą nie tylko świadczeń rodzinnych realizowanych przez pracodawców, ale także świadczeń wypłacanych przez organ właściwy (urząd miasta lub gminy). Poniżej przedstawiamy zmiany, które wchodzą 14 stycznia, a które dotyczą świadczeń realizowanych przez pracodawców zobowiązanych ustawowo do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]