Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

państwowa inspekcja handlowa

 • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
  • 17.05.2013Nowy urząd zastąpi cztery inspekcje żywnościowe
   Rząd zamierza utworzyć całkiem nową instytucję. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (PIBŻiW) zastąpi cztery obecnie działające inspekcje, zajmujące się głównie badaniem żywności. Urząd rozpocznie działalność z początkiem 2015 r.
   • 14.10.2009Jest rządowy projekt ustawy o GMO
    Uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych między inspekcjami odpowiedzialnymi za sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych jest jednym z najważniejszych założeń nowej ustawy o GMO przyjętej przez rząd. Nowe prawo dostosowuje polskie przepisy do unijnych regulacji. Zgodnie z nim na terytorium Polski kontrolę i monitorowanie działalności w zakresie GMO będzie koordynował minister środowiska, na którym spocznie także odpowiedzialność za wymianę informacji, szczególnie dotyczących kwestii bezpieczeństwa ludzi i środowiska.
    • 09.07.2008Jest projekt ustawy wdrażającej REACH
     Wprowadzenie nowego, unijnego rozporządzenia dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń wobec chemikaliów (tzw. rozporządzenie REACH) przewiduje projekt nowelizacji ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw, zaakceptowany przez rząd.