akcyza przykładach

 • 09.02.2006Uproszczone opłacanie zaliczek na podatek dochodowy – czy powiadamiać?
  Pytanie: Opłacałem w 2005 r. zaliczki na podatek na zasadach uproszczonych. Chcę z tego zrezygnować i opłacać zaliczki normalnie – od dochodu ustalonego na podstawie PKPiR. Czy powinienem zawiadomić o zmianie, czy też przeciwnie – tylko w razie kontynuacji powinienem wysłać pismo?
 • 15.12.2005Wzrost wynagrodzeń – trwała tendencja czy optymalizacja podatkowa?
  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,07 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,75 zł – poinformował GUS.
 • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu choroby w przykładach - zasady ogólne i założenia wstępne
  Wyliczenie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (analogicznie wylicza się również wysokość zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego) wymaga działania w kilku krokach. Są to:
 • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 9
  Może się zdarzyć, że pracownik otrzymujący wynagrodzenie zmienne nie zdołał przed zachorowaniem przepracować pełnego miesiąca. Jeżeli pracownika nie obowiązuje okres wyczekiwania lub okres wyczekiwania już minął, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeżeli pracownik zachorował w miesiącu, w którym został zatrudniony, do podstawy należy przyjąć wynagrodzenie za ten miesiąc, po uzupełnieniu.
 • 11.10.2005Wyliczanie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - przykład 10
  Są sytuacje, w których pracownik może być zatrudniony już parę miesięcy, ale jeszcze nie przepracował pełnego miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku do wyliczenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy należy przyjąć wynagrodzenie ze wszystkich miesięcy zatrudnienia po jego uzupełnieniu.

« poprzednia strona