Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowa firma

 • 14.05.2007MG: Kapitał dla innowacji szansą dla nowatorskich pomysłów
  Ponad 300 mln euro wyniesie wsparcie przeznaczone na zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz stworzenie szerszego dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. Środki te będzie można wykorzystać w ramach Priorytetu 3 - „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za jego realizację będzie odpowiedzialne Ministerstwo Gospodarki.
  • 10.05.2007Samozatrudnienie
   Interpelacja nr 6474 do ministra finansów w sprawie zmian regulujących status firm jednoosobowych
   • 23.11.2006Fundusze strukturalne: Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach NSRO 2007 - 2013
    21 listopada 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Fundusze strukturalne – wsparcie nowych inwestycji w przedsiębiorstwach”. Minister Kwieciński wygłosił referat „Nowa perspektywa finansowa 2007-2013 – nowe fundusze, nowe możliwości”.
    • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
     Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
     • 26.09.2006Interpelacja nr 3397 do ministra finansów w sprawie obiegu w gospodarce bonów ˝Sodexho Pass˝
      Szanowna Pani Minister! W dniu 10 maja na zapytanie w sprawach bieżących dotyczące tej samej sprawy odpowiedzi udzielił mi sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Pietras. Nie mogę uznać tej wypowiedzi za zadowalającą. Dlaczego?
      • 21.09.2006Wielu wspólników i nazwa firmy na pieczątce
       Pytanie: Jesteśmy spółką cywilną, którą utworzyło siedmiu wspólników. Nasze pytanie dotyczy następującej kwestii: w jaki sposób należy wskazywać nazwę spółki cywilnej na pieczątce? Skoro w spółce jest siedmiu wspólników, to czy musimy wymieniać nazwiska wszystkich wspólników? Czy w przypadku spółki jawnej byłoby inaczej?
       • 27.08.2006MGiP: Poradnik opisujący unijną definicję MŚP
        Zmiany wprowadzone przez unijną definicję mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także wyjaśnienia, w jaki sposób ustalić, czy firma kwalifikuje się do kategorii MŚP – przedstawia nowy poradnik, który opracowała Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwo i Przemysł. Poradnik w jęz. polskim jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
        • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
         "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.

        « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]