Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowa firma

 • 30.11.2016Będą nowe przepisy ws. audytu i sprawozdań finansowych
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Przepisy zostaną dostosowane do regulacji unijnych. Nowe regulacje będą mieć wpływ przede wszystkim na biegłych rewidentów, firmy audytorskie oraz jednostki zainteresowania publicznego.
  • 29.11.2016Będą nowe przepisy ws. audytu i sprawozdań finansowych
   Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Przepisy zostaną dostosowane do regulacji unijnych. Nowe regulacje będą mieć wpływ przede wszystkim na biegłych rewidentów, firmy audytorskie oraz jednostki zainteresowania publicznego.
   • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
    Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
    • 14.11.2016Co zmieni pakiet 33 ułatwień dla firm?
     Złagodzenie przepisów prawa pracy, zmniejszenie uciążliwości kontroli w przedsiębiorstwach oraz większa ochrona podatników przed zmianami interpretacji przepisów – to część oczekiwanych przez Ministerstwo Rozwoju efektów, które przynieść ma wprowadzenie pakietu 33 ułatwień dla firm. Projekt ustawy został już przyjęty przez rząd.
     • 10.11.2016Co zmieni pakiet 33 ułatwień dla firm?
      Złagodzenie przepisów prawa pracy, zmniejszenie uciążliwości kontroli w przedsiębiorstwach oraz większa ochrona podatników przed zmianami interpretacji przepisów – to część oczekiwanych przez Ministerstwo Rozwoju efektów, które przynieść ma wprowadzenie pakietu 33 ułatwień dla firm. Projekt ustawy został już przyjęty przez rząd.
      • 10.10.2016Instrumenty finansowe. Gdy nie ma kosztu, również nie ma przychodu
       Tezy: W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w określonej transakcji (przedterminowe zamknięcie opcji walutowych) przesądza o tym, że transakcja ta nie może również generować przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyższej ustawy (umorzenie części długu). W takiej sytuacji przyjmując, że wydatek jest neutralny podatkowo należy przychód potraktować/ zakwalifikować także, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie może bowiem rodzić różnych skutków podatkowych, w zależności od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy. 
       • 07.10.2016Sprzedaż samochodu poleasingowego a PIT - zmiana stanowiska fiskusa
        Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne stanowi przychód ze zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT, a w związku z tym powstanie on wyłącznie w sytuacji, gdy do sprzedaży pojazdu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, czyli wykup z leasingu?
        • 21.09.2016Składki OC i AC. KNF sprawdzi zasadność podwyżek?
         Interpelacja nr 5379 do ministra finansów w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpieczeń OC i AC
         • 29.08.2016Warunki do opodatkowania ryczałtem trzeba spełniać przez cały czas
          Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynikająca z art. 9 ust. 1 zdanie 2 u.z.p.d. ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania się przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wyłącza możliwość odwołania się do zasady kontynuacji. Jest rzeczą oczywistą, że z chwilą utraty prawa do rozliczenia się w formie ryczałtu przestało obowiązywać domniemanie zachowania zryczałtowanej formy opodatkowania w następnym roku, a tym samym i latach późniejszych. Przy czym utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego, wskutek bezskuteczności samego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, następuje wówczas od początku danego roku podatkowego i oznacza powrót do opodatkowania na zasadach ogólnych.
          • 26.04.2016Składka audiowizualna – projekt ustawy trafił do Sejmu
           Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy o składce audiowizualnej. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował w nim składkę na poziomie 15 zł miesięcznie, która byłaby pobierana od odbiorców końcowych energii elektrycznej. Nowa danina zastąpi obowiązujące obecnie opłaty abonamentowe i zacznie funkcjonować od początku 2017 r.
           • 22.04.2016Składka audiowizualna – projekt ustawy trafił do Sejmu
            Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy o składce audiowizualnej. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował w nim składkę na poziomie 15 zł miesięcznie, która byłaby pobierana od odbiorców końcowych energii elektrycznej. Nowa danina zastąpi obowiązujące obecnie opłaty abonamentowe i zacznie funkcjonować od początku 2017 r.
            • 18.04.2016MF przygotowało projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach
             Resort finansów opublikował projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach. Przepisy zostaną dostosowane do unijnych wymogów. Nowe prawo ma w założeniu zwiększyć niezależność i poziom obiektywizmu biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. Wzmocnieniu ulec ma także nadzór publiczny.
             • 12.01.2016Podatki 2016. Wyzwania i szanse
              Rok 2016 przynosi wiele zmian dla przedsiębiorców i firm. Jak nigdy przedtem, podatki stają się jednym z ważniejszych tematów poruszanych przez rządy - nie tylko w Polsce - i organizacje na świecie.
              • 11.01.2016Podatki 2016. Wyzwania i szanse
               Rok 2016 przynosi wiele zmian dla przedsiębiorców i firm. Jak nigdy przedtem, podatki stają się jednym z ważniejszych tematów poruszanych przez rządy – nie tylko w Polsce – i organizacje na świecie.
               • 04.01.2016Co nagle, to po diable?
                Uchwalony niedawno przepis nie wszedł jeszcze w życie, a już mamy jego nowelizację. Szkoda, że nie można było od razu stworzyć dobrej regulacji. Zwłaszcza że jest ona istotna, bo dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nowej, 70-procentowej stawki.
                • 28.12.2015Co nagle, to po diable?
                 Uchwalony niedawno przepis nie wszedł jeszcze w życie, a już mamy jego nowelizację. Szkoda, że nie można było od razu stworzyć dobrej regulacji. Zwłaszcza że jest ona istotna, bo dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nowej, 70-procentowej stawki.
                 • 15.12.2015Klauzula obejścia prawa. Nie będzie optymalizacji?
                  Najprawdopodobniej w przyszłym roku wejdą w życie przepisy zapobiegające obchodzeniu opodatkowania. Czy w takim razie zakazane zostaną wszystkie transakcje, które mogą obniżyć należny do zapłacenia podatek?
                  • 14.12.2015Klauzula obejścia prawa. Nie będzie optymalizacji?
                   Najprawdopodobniej w przyszłym roku wejdą w życie przepisy zapobiegające obchodzeniu opodatkowania. Czy w takim razie zakazane zostaną wszystkie transakcje, które mogą obniżyć należny do zapłacenia podatek?
                   • 08.12.2015Nowa ustawa o biegłych rewidentach uderzy w audytorów
                    Przygotowywane w resorcie finansów założenia do ustawy o biegłych rewidentach uwzględniają niektóre postulaty przedsiębiorców, ale nadal zachowano niektóre pomysły niekorzystne dla branży audytorskiej – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości budzi m.in. kwestia wysokości opłat oraz czasu trwania kontroli.
                    • 07.12.2015Nowa ustawa o biegłych rewidentach uderzy w audytorów
                     Przygotowywane w resorcie finansów założenia do ustawy o biegłych rewidentach uwzględniają niektóre postulaty przedsiębiorców, ale nadal zachowano niektóre pomysły niekorzystne dla branży audytorskiej – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości budzi m.in. kwestia wysokości opłat oraz czasu trwania kontroli.
                     • 07.12.2015Toksyczne opcje walutowe. Nowe stanowisko MF
                      Ministerstwo Finansów zmienia stanowisko względem firm, które odniosły straty z tytułu zakupu opcji walutowych. Nowa interpretacja ogólna trafiła już do izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Według szacunków Komisji Nadzoru Finansowego polskie przedsiębiorstwa straciły na tych instrumentach w ostatnich latach ponad 9 miliardów zł.
                      • 25.11.2015Koszty działalności: Wydatki na wyjazd dla pracowników kontrahenta
                       Pytanie podatnika: W 2001 r. Wnioskodawca podpisał umowę z firmą partnerską na świadczenie usług remontowych, porządkowych i konserwacyjnych. W tym roku firma ta obchodzi swój jubileusz. Z tej okazji Wnioskodawca chce podziękować za współpracę i zamierza, za pośrednictwem biura turystycznego, dla niektórych pracowników firmy partnerskiej kilkudniowy wyjazd zagraniczny oraz sfinansować go z własnych środków. Czy fakturę za ww. imprezę turystyczną Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                       • 26.10.2015Podatki 2015: Sektor MSP domaga się prostych podatków
                        Bardziej czytelne przepisy i uproszczenie systemu podatkowego to główne postulaty małych i średnich przedsiębiorstw, których realizacja mogłaby pomóc im w prowadzeniu działalności gospodarczej – wynika z nowego badania przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor.
                        • 28.09.2015Rozliczenie pracy własnej w formie noty obciążeniowej
                         Pytanie podatnika: Czy przepisy ustaw podatkowych w tym Ordynacji podatkowej, stoją na przeszkodzie temu, aby transfer wynagrodzenia w zakresie rozliczenia kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, dokonany z rachunku bankowego beneficjenta (P.) na rachunek prywatny Wnioskodawcy, został udokumentowany za pomocą noty księgowej lub noty obciążeniowej?
                         • 18.09.2015PARP proponuje darmową autodiagnozę firmy
                          Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała specjalną aplikację, dzięki której można dokonywać darmowej autodiagnozy firmy. Program pokazuje np. wskaźniki finansowe i pozwala na porównanie z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami z danej branży lub regionu.
                          • 29.04.2015Przedłużanie kontroli podatkowych - ważny wyrok NSA
                           Skarbówka nie może w nieskończoność nękać firmy kontrolami - wynika z piątkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak stwierdzono, nawet w skomplikowanych sprawach rozstrzygnięcie powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy.
                           • 28.04.2015Przedłużanie kontroli podatkowych – ważny wyrok NSA
                            Skarbówka nie może w nieskończoność nękać firmy kontrolami – wynika z piątkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak stwierdzono, nawet w skomplikowanych sprawach rozstrzygnięcie powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy.
                            • 13.02.2015Uproszczone zaliczki po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będący jednoosobową spółką z o.o. powstałą na skutek przekształcenia podatnika z jednoosobowej działalności, który to przed przekształceniem oraz w pierwszym roku po przekształceniu w spółkę z o.o. rozliczał podatek dochodowy w formie zaliczek kwartalnych, ma prawo w kolejnym roku obrotowym dokonywać rozliczenia podatku dochodowego w formie uproszczonej i wpłacać zaliczki miesięczne za ten rok podatkowy w uproszczonej formie?
                             • 27.01.2015W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie może być dwóch podatników VAT
                              Interpelacja nr 30059 do ministra finansów w sprawie prowadzenia usług rolniczych przez małżonka rolnika opodatkowanego podatkiem VAT na zasadach ogólnych
                              • 24.09.2014Kontrola zasadności zwrotu VAT
                               Kontrola zasadności VAT jest z założenia kontrolą doraźną za pomocą, której w sposób szybki powinno się zweryfikować zaistniałe wątpliwości w przedmiocie zasadności zwrotu VAT. Szybkość ma tutaj aspekt kluczowy albowiem z jednej strony pozwala na skuteczne zidentyfikowanie potencjalnych oszustów w zakresie VAT i zastosowanie adekwatnych środków wobec tych podmiotów, jak też ochronę rzetelnych podatników, którzy funkcjonują w systemie VAT przed narażeniem ich na straty ekonomiczne. Procedura ta jednak nie powinna wykraczać poza to co jest konieczne dla takiej weryfikacji i powodować, że uzyskanie takiego zwrotu jest nadmiernie utrudnione lub w praktyce wręcz niemożliwe.
                               • 30.04.2014Nowe umowy podatkowe z Guernsey i Koreą Południową
                                Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatnich dniach trzy ustawy o ratyfikacji umów podatkowych, podpisanych przez Polskę w ubiegłym roku z Koreą Południową oraz Baliwatem Guernsey. Porozumienia dotyczą unikania podwójnego opodatkowania.
                                • 28.02.2014Jaka stawka VAT od szaf wnękowych?
                                 Interpelacja nr 23397 do ministra finansów w sprawie jednoznacznego określenia stawki podatku VAT na montaż szaf wnękowych i mebli do zabudowy w domach i mieszkaniach objętych społecznym programem mieszkaniowym
                                 • 03.12.20135 kroków: Jak gładko przejść przez zmianę ustawy VAT
                                  W sylwestrową noc wejdziemy w nowe realia podatkowe. Przedsiębiorców czekają najpoważniejsze zmiany od wprowadzenia w Polsce VAT. Jak przez nie gładko przejść i zminimalizować ryzyko? Firma Sage opracowała 5 wskazówek.
                                  • 24.10.2013Sprawozdawczość finansowa - nowe standardy MSSF
                                   Z początkiem nowego roku obowiązywać zaczną zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zmianie ulegnie m.in. definicja kontroli. Według ekspertów firmy doradczej Deloitte, skorzystać mogą na tym inwestorzy, a skonsolidowane sprawozdania finansowe będą bardziej przejrzyste.
                                   • 17.10.2013Uprawnienia organów kontroli skarbowej będą rozszerzone?
                                    Interpelacja nr 20199 w sprawie rozszerzenia uprawnień organów kontroli skarbowej.
                                    • 11.10.2013Utrzymanie ZUS-u ma kosztować nieco mniej
                                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę z Asseco Poland na eksploatację oraz utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI ZUS). Dzięki nowej umowie koszty utrzymania systemu trochę spadną i wynosić będą 96 mln zł w skali roku.
                                     • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
                                      Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
                                      • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidować drobny handel
                                       Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
                                       • 19.02.2013Opodatkowanie wydobycia gazu łupkowego nie przekroczy 40% dochodów
                                        Łączne obciążenia fiskalne dla sektora wydobywczego nie będą przekraczać 40% dochodów brutto firm – wynika z projektu tzw. ustawy węglowodorowej, na który od dawna czekały konsorcja zajmujące się wydobywaniem gazu z łupków. Powstanie także nowa instytucja nadzorująca rynek.
                                        • 09.10.2012Zmiany na rynku pracy – znów rządzą pracodawcy
                                         W ostatnich kilkunastu miesiącach nastąpił powrót do rynku pracodawcy – wynika z analizy „Saratoga HC Benchmarking”, przygotowanej przez firmę doradczą PwC. O zmianach świadczy wzrost liczby zwolnień, przy jednoczesnym spadku ilości dobrowolnych odejść pracowników.
                                         • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
                                          Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
                                          • 02.07.2012Opodatkowanie VAT odszkodowania za utracone korzyści
                                           Z uzasadnienia: Kwota pobrana przez wynajmującą z kaucji wpłaconej przez najemcę nie posiada cech wynagrodzenia za świadczoną usługę, nie pozostaje bowiem w żadnym przyczynowym związku z żadną czynnością będącą przedmiotem opodatkowania VAT. Tym samym brak tu cechy odpłatności. Przedmiotowa kwota posiada natomiast klasyczne cechy odszkodowania. Stanowi zadośćuczynienie, jest odszkodowaniem za utracone przyszłe korzyści, które skarżąca czerpałaby z umowy najmu pojazdów, a nie jest "wynagrodzeniem za wyrażenie zgody". Otrzymana przez wynajmującą kwota nie jest ekwiwalentem za usługę, lecz konsekwencją zdarzenia wcześniejszego, tj. naruszenia przez najemcę warunków umowy i jej zerwania.
                                           • 19.06.2012Komisja Europejska stawia na rozwój sektora ICT
                                            Komisja Europejska stawia na rozwój sektora teleinformatycznego (ICT – Information and Communication Technologies). Unijni urzędnicy proponują znaczne zwiększenie środków na badania i rozwój ICT – do 80 mld euro w następnym programie finansowania badań i innowacji (tzw. Horyzont 2020).
                                            • 11.06.2012Ochrona konkurencji i konsumentów - nowe przepisy uderzą w firmy?
                                             Niektóre rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przygotowanym przez UOKiK, uderzą w przedsiębiorców – uważa PKPP Lewiatan. Niepokój przedsiębiorców budzą m.in. wysokie kary dla menedżerów oraz możliwość wydłużenia kontroli koncentracji w firmach o cztery miesiące.
                                             • 15.03.2012Wiarygodność finansową można sprawdzić także przez komórkę
                                              Od początku lutego każdy posiadacz telefonu wyposażonego w system Android lub iPhone może bezpłatnie pobrać z Internetu aplikację „Firma Wiarygodna Finansowo” – program umożliwia sprawdzenie wiarygodności konkretnego przedsiębiorstwa. Aplikacja jest elementem wprowadzanego przez BIG InfoMonitor Certyfikatu Firma Wiarygodna Finansowo.
                                              • 10.02.2012Gruby poznaje czystą sztukę
                                               - Wiesz Siwy, nie śmiej się za bardzo, ale powiem ci, że każdy dzień może przynieść wiedzę, o której wczoraj nie miałeś pojęcia. - Bardzo głęboka myśl - zgodził się Siwy - Kartezjusz, Kołakowski, czy może chińskie przysłowie? - Moje. Wiedziałeś na przykład, że autostrady nie grają w piłkę? - Gruby puścił mimo uszu złośliwość kolegi. - A grają?
                                               • 05.12.2011Działalność nieopodatkowana a proporcja VAT
                                                W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                • 17.11.2011Gruby tłumaczy trudne sprawy
                                                 - Wujku, do czego służy owieczka? – zapytał siostrzeniec. - Nooo, kochany owieczka może służyć, że tak powiem jednorazowo – odparł Gruby zaskoczony – Do zjedzenia. - Fuj. A wielorazowo? - Wielorazowo owieczka jest bardziej przydatna, bo można ją strzyc i mamy wełnę na sweterek, a potem wełna odrasta i mamy wełnę na skarpety – wyjaśniał owczy recykling Gruby.
                                                 • 14.11.2011Kierowca - przedsiębiorca a prawo do diety
                                                  Z uzasadnienia: Zawarty w art. 775 § 1 Kodeksu pracy zwrot "w której znajduje się siedziba pracodawcy", lub "poza stałym miejscem pracy" nie przesądza o tym, że praca kierowcy nie może być wykonywana w ramach podróży służbowej, ponieważ przepisy podatkowe nie definiują podróży służbowej, a odesłanie zawarte w art. 23 ust 1 pkt 52 ustawy o PIT dotyczy tylko diet, a nie definicji podróży służbowej. Trudno też przyjąć, że "siedzibą" jest cała Polska, podobnie trudno przyjąć pogląd, że art. 775 K.p. wyjaśnia definicję podróży służbowej kierowców, odrębnie uregulowaną w innej ustawie. Zatem, osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach zakreślonego limitu, tj. w wysokości diet przysługujących pracownikom.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »