Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowa firma

 • 02.07.2009Orzecznictwo: Sądowy finał aukcyjnego handlu
  Z uzasadnienia: Zatem organy prawidłowo wskazały, że nie mogły zastosować przy szacowaniu podstawy opodatkowania metody porównawczej wewnętrznej, bowiem skarżący nie prowadził działalności gospodarczej w poprzednich okresach, jak również metody porównawczej zewnętrznej, gdyż warunki prowadzenia przez niego działalności różniły się znacznie od tych podatników, którzy zarejestrowali działalność i w związku z tym ponosili udokumentowane koszty, w tym na nabycie towarów handlowych. Do zastosowania metody remanentowej wymagane były zaś dokumenty na podstawie, których można określić majątek przedsiębiorstwa na początek i koniec okresu, a takich dowodów skarżący w ogóle nie posiadał.
  • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
   1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
   • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
    Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
    • 06.02.2009Fabryka za 90 mln euro pod Wrocławiem
     Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podała, że pod Wrocławiem dobiega końca budowa nowej fabryki fińskiego koncernu branży papierniczej UPM Raflatac. Wartość projektu szacowana jest na 90 mln euro.
     • 26.01.2009Pracodawcy specjalistami od ochrony przeciwpożarowej w małych firmach?
      Związek Rzemiosła Polskiego proponuje, by w firmach, które zatrudniają wyłącznie pracowników młodocianych, funkcję specjalisty do spraw ochrony przeciwpożarowej mogli pełnić sami pracodawcy. ZRP opracował projekt stosownej poprawki do kolejnej zmiany kodeksu pracy, którą przygotowuje MPiPS.
      • 17.12.2008Jak rozliczyć dochody zagraniczne za rok 2008?
       Pytanie podatnika: Do kwietnia 2008 r. pracowałem dla austriackiej firmy w Polsce (firma nie posiada tutaj przedstawicielstwa — wynagrodzenie otrzymywałem bezpośrednio z Austrii), byłem zatrudniony na umowę o pracę w Austrii i oddelegowany do pracy w Polsce. W związku z tym samodzielnie odprowadzałem zaliczki na podatek dochodowy w Polsce, a poprzez wynajętą kancelarię mój pracodawca płacił w Polsce ZUS. Od połowy kwietnia pracuję ciągle w tej samej firmie, dalej na umowę o pracę, ale w innych krajach, na budowach. W związku z tym nie płacę ani podatku, ani ZUS-u w Polsce, a mój pracodawca opłaca te należności w Austrii. Mieszkam w Polsce, tutaj też będę rozliczał podatek za 2008 r. Czy i w jaki sposób mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy mogę, tak jak do tej pory, rozliczyć się z żoną (czy jest to dla mnie korzystne, bo słyszałem, że nie zawsze warto) i skorzystać z ulgi odsetkowej i na internet?
       • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
        Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
        • 13.10.2008Energia: Oddzielenie produkcji od dystrybucji w UE
         Komisja Europejska poinformowała, że w projekcie nowych przepisów  dotyczących rynku energii znajdzie się wymóg oddzielenia dystrybucji produkcji gazu i energii elektrycznej od ich produkcji. Chodzi o to, aby wspierać konkurencję i doprowadzić do zwiększenia wymiany między państwami UE w tym zakresie.
         • 10.10.2008MG zapowiada finansowe wzmocnienie samorządów
          Wprowadzenie ustaw, które będą zwiększały kompetencje i wzmacniały finanse polskich samorządów, zapowiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Nowe rozwiązania mają sprzyjać współpracy między samorządem a biznesem.
          • 06.10.2008KE przygotowuje zmiany w urlopach macierzyńskich
           Poprawę sytuacji kobiet prowadzących działalność na własny rachunek przez zapewnienie im jednakowego dostępu do urlopów macierzyńskich na zasadzie dobrowolności zakłada – obok innych propozycji – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Bruksela chce zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, uaktualniając i poprawiając istniejące prawodawstwo UE.
           • 26.09.2008Fabryka komponentów do LCD na Pomorzu
            Działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęła nowa fabryka japońskiej firmy Poland Tokai Okaya, wytwarzającej komponenty do produkcji monitorów LCD. Zakład powstał w Ostaszewie, a jego budowa kosztowała dotąd 88 mln zł.
            • 12.09.2008Rozbudowa fabryki Delphi
             Do 1200 osób wzrośnie w przyszłym roku liczba pracowników fabryki samochodowych systemów wymiany ciepła w Ostrowie Wielkopolskim. Zakład rozbudowuje amerykańska firma Delphi.
             • 29.08.2008Danfoss zainwestuje 65 mln zł w Łódzkiej SSE
              Jak podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, duński producent systemów ogrzewania i klimatyzacji Danfoss otwiera nowy zakład produkcyjny na terenie Łódzkiej SSE. Firma zainwestuje 65 mln zł i utworzy 250 miejsc pracy.
              • 22.08.2008Albo papierowy paragon albo nowa kasa
               Interpelacja nr 3309 do ministra finansów w sprawie cyfrowego zapisu przychodów
               • 02.07.2008Projekt ustawy o PPP gotowy
                Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało projekt nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Według wiceministra Adama Szejnfelda nowe przepisy regulujące PPP mają stać się fundamentem nowej ery rozwoju w Polsce, a także doprowadzić do demonopolizacji działań administracji publicznej.
                • 04.04.2008Nowa fabryka części samochodowych
                 Hoerbiger Automotive, producent z branży motoryzacyjnej, zainwestuje ponad 47 mln zł w fabrykę części samochodowych w bolesławskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE).
                 • 10.03.2008Definicja "małego podatnika" dla celów jednorazowej amortyzacji podatkowej
                  Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów przychody małego podatnika liczy się osobno z każdej firmy, czy należy połączyć przychody z obydwu firm i wtedy dokonać oceny spełnienia warunków i kryteriów małego podatnika?
                  • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                   Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
                   • 26.06.2007Biuletyn HWHN-Polska Nr 1 - informacje podatkowe i gospodarcze z rynku niemieckiego
                    Informowaliśmy wczoraj o nawiązaniu współpracy z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii. Dzisiaj publikujemy pierwszy biuletyn informacyjny (będą ukazywać się w cyklu kwartalnym), w którym nasz Partner przedstawia się i prezentuje informacje z zakresu niemieckiego prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
                    • 14.05.2007MG: Kapitał dla innowacji szansą dla nowatorskich pomysłów
                     Ponad 300 mln euro wyniesie wsparcie przeznaczone na zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz stworzenie szerszego dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. Środki te będzie można wykorzystać w ramach Priorytetu 3 - „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za jego realizację będzie odpowiedzialne Ministerstwo Gospodarki.
                     • 10.05.2007Samozatrudnienie
                      Interpelacja nr 6474 do ministra finansów w sprawie zmian regulujących status firm jednoosobowych
                      • 23.11.2006Fundusze strukturalne: Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach NSRO 2007 - 2013
                       21 listopada 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Fundusze strukturalne – wsparcie nowych inwestycji w przedsiębiorstwach”. Minister Kwieciński wygłosił referat „Nowa perspektywa finansowa 2007-2013 – nowe fundusze, nowe możliwości”.
                       • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                        Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                        • 26.09.2006Interpelacja nr 3397 do ministra finansów w sprawie obiegu w gospodarce bonów ˝Sodexho Pass˝
                         Szanowna Pani Minister! W dniu 10 maja na zapytanie w sprawach bieżących dotyczące tej samej sprawy odpowiedzi udzielił mi sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Pietras. Nie mogę uznać tej wypowiedzi za zadowalającą. Dlaczego?
                         • 21.09.2006Wielu wspólników i nazwa firmy na pieczątce
                          Pytanie: Jesteśmy spółką cywilną, którą utworzyło siedmiu wspólników. Nasze pytanie dotyczy następującej kwestii: w jaki sposób należy wskazywać nazwę spółki cywilnej na pieczątce? Skoro w spółce jest siedmiu wspólników, to czy musimy wymieniać nazwiska wszystkich wspólników? Czy w przypadku spółki jawnej byłoby inaczej?
                          • 27.08.2006MGiP: Poradnik opisujący unijną definicję MŚP
                           Zmiany wprowadzone przez unijną definicję mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także wyjaśnienia, w jaki sposób ustalić, czy firma kwalifikuje się do kategorii MŚP – przedstawia nowy poradnik, który opracowała Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwo i Przemysł. Poradnik w jęz. polskim jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
                           • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
                            "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.

                           « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]