Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz pracowniczy

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 09.05.2019Program PPK do zmiany. Limit 30-krotno軼i podstawy wp豉t zostanie zniesiony
   Do Sejmu trafi rz康owy projekt zmian w ustawie o pracowniczych planach kapita這wych (PPK). W projekcie przewidziano m.in. zniesienie limitu 30-krotno軼i podstawy wp豉t do PPK i kilka uproszcze systemu. Likwidacja limitu ma w za這瞠niu u豉twi ewidencj uczestników programu oraz rozliczanie dop豉t.
   • 08.05.2019Program PPK do zmiany. Limit 30-krotno軼i podstawy wp豉t zostanie zniesiony
    Do Sejmu trafi rz康owy projekt zmian w ustawie o pracowniczych planach kapita這wych (PPK). W projekcie przewidziano m.in. zniesienie limitu 30-krotno軼i podstawy wp豉t do PPK i kilka uproszcze systemu. Likwidacja limitu ma w za這瞠niu u豉twi ewidencj uczestników programu oraz rozliczanie dop豉t.
    • 19.04.2019Limit 30-krotno軼i zostanie jednak zlikwidowany?
     Rz康 prawdopodobnie powróci do pomys逝 likwidacji tzw. limitu 30-krotno軼i, który dotyczy sk豉dek na ZUS. W efekcie osoby o zarobkach przekraczaj帷ych w skali roku 30-krotno嗆 鈔edniego wynagrodzenia mia造by p豉ci sk豉dki tak瞠 od dochodów przekraczaj帷ych ten próg. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, zmiana uderzy豉by m.in. w innowacyjne bran瞠 i skutkowa豉 du篡m rozwarstwieniem wysoko軼i emerytur.
     • 18.04.2019Limit 30-krotno軼i zostanie jednak zlikwidowany?
      Rz康 prawdopodobnie powróci do pomys逝 likwidacji tzw. limitu 30-krotno軼i, który dotyczy sk豉dek na ZUS. W efekcie osoby o zarobkach przekraczaj帷ych w skali roku 30-krotno嗆 鈔edniego wynagrodzenia mia造by p豉ci sk豉dki tak瞠 od dochodów przekraczaj帷ych ten próg. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, zmiana uderzy豉by m.in. w innowacyjne bran瞠 i skutkowa豉 du篡m rozwarstwieniem wysoko軼i emerytur.
      • 16.04.2019PPK coraz bli瞠j. Brak umowy mo瞠 sporo kosztowa
       Du瞠 firmy maj coraz mniej czasu na przygotowanie si do wdro瞠nia z pocz徠kiem lipca br. pracowniczych planów kapita這wych (PPK). Najpierw system obejmie pracodawców zatrudniaj帷ych ponad 250 pracowników. Za brak odpowiedniej umowy lub jej naruszenie grozi b璠 kary na poziomie do nawet 1,5 proc. funduszu wynagrodze.
       • 15.04.2019PPK coraz bli瞠j. Brak umowy mo瞠 sporo kosztowa
        Du瞠 firmy maj coraz mniej czasu na przygotowanie si do wdro瞠nia z pocz徠kiem lipca br. pracowniczych planów kapita這wych (PPK). Najpierw system obejmie pracodawców zatrudniaj帷ych ponad 250 pracowników. Za brak odpowiedniej umowy lub jej naruszenie grozi b璠 kary na poziomie do nawet 1,5 proc. funduszu wynagrodze.
        • 03.04.2019ZUS przedsi瑿iorców 2019: Sk豉dka wypadkowa bez zmian
         W roku sk豉dkowym, który rozpoczyna si od 1 kwietnia 2019 r. obowi您uj te same warto軼i stóp procentowych sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dzia豉lno軼i zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró積icowania stopy procentowej sk豉dki na ubezpieczenie z tytu逝 wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale積o軼i od zagro瞠 zawodowych i ich skutków, jakie obowi您ywa造 do 31 marca 2019 r.
         • 02.04.2019Nowe rozporz康zenie ws. op豉t za prowadzenie ewidencji PPK
          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporz康zenie resortu finansów, w którym okre郵ono wysoko嗆 op豉t za prowadzenie ewidencji pracowniczych planów kapita這wych (PPK). Pocz徠kowo op豉ta b璠zie obliczana jako iloczyn kwoty 0,18 z i liczby rachunków PPK prowadzonych przez dan instytucj finansow. Od po這wy 2022 r. zasady zostan jednak zmienione.
          • 02.04.2019ZUS przedsi瑿iorców 2019: Sk豉dka wypadkowa bez zmian
           W roku sk豉dkowym, który rozpoczyna si od 1 kwietnia 2019 r. obowi您uj te same warto軼i stóp procentowych sk豉dki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dzia豉lno軼i zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró積icowania stopy procentowej sk豉dki na ubezpieczenie z tytu逝 wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zale積o軼i od zagro瞠 zawodowych i ich skutków, jakie obowi您ywa造 do 31 marca 2019 r.
           • 29.03.2019Od grzywien i kar przedsi瑿iorca mo瞠 si ubezpieczy
            W Polsce dzia豉lno嗆 prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsi瑿iorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo嗆 i obs逝g kadrowo-p豉cow. Sk豉daj samodzielnie deklaracje i formularze, zwi您ane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w k這poty, je郵i w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okre郵aj帷a odpowiedzialno嗆 przedsi瑿iorcy. Niewielu przedsi瑿iorców jednak wie, 瞠 mo積a ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - mi璠zy innymi dzi瘯i ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dost瘼ne jest dla Czytelników podatki.biz.
            • 28.03.2019Od grzywien i kar przedsi瑿iorca mo瞠 si ubezpieczy
             W Polsce dzia豉lno嗆 prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsi瑿iorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo嗆 i obs逝g kadrowo-p豉cow. Sk豉daj samodzielnie deklaracje i formularze, zwi您ane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w k這poty, je郵i w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okre郵aj帷a odpowiedzialno嗆 przedsi瑿iorcy. Niewielu przedsi瑿iorców jednak wie, 瞠 mo積a ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - mi璠zy innymi dzi瘯i ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dost瘼ne jest dla Czytelników podatki.biz.
             • 20.03.2019Pracownicze plany kapita這we bez limitu 30-krotno軼i?
              W systemie pracowniczych planów kapita這wych (PPK) nie b璠zie obowi您ywa limit 30-krotno軼i podstawy wp豉t do tych planów – wynika z projektu ustawy o systemie instytucji rozwoju. Pomys Ministerstwa Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii krytykuj pracodawcy, którzy twierdz, 瞠 zniesienie limitu oznacza zarówno brak przewidywalno軼i, jak i zwi瘯szenie obci捫e ponoszonych przez firmy.
              • 19.03.2019Pracownicze plany kapita這we bez limitu 30-krotno軼i?
               W systemie pracowniczych planów kapita這wych (PPK) nie b璠zie obowi您ywa limit 30-krotno軼i podstawy wp豉t do tych planów – wynika z projektu ustawy o systemie instytucji rozwoju. Pomys Ministerstwa Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii krytykuj pracodawcy, którzy twierdz, 瞠 zniesienie limitu oznacza zarówno brak przewidywalno軼i, jak i zwi瘯szenie obci捫e ponoszonych przez firmy.
               • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                 Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                 • 26.02.2019Co dalej z OFE?
                  Ogólne za這瞠nia zmian w OFE obejmuj przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej 25% warto軼i aktywów OFE przy jednoczesnym zewidencjonowaniu ich warto軼i na indywidualnych subkontach poszczególnych osób ubezpieczonych w ZUS. Natomiast 75% aktywów netto OFE, stanowi帷ych gównie akcje spó貫k notowanych na Gie責zie Papierów Warto軼iowych, ma zosta przekazane na IKZE prowadzone w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W zwi您ku z faktem, 瞠 zmiany te nie zosta造 jeszcze wprowadzone, wszystkie zgromadzone do tej pory aktywa pozostaj w OFE w ramach którego 鈔odki funduszy s stopniowo przekazywane do ZUS - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                  • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rz康 u豉wia 篡cie przedsi瑿iorcom
                   Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która b璠zie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu M同. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma upro軼i system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto嗆 i przyjazno嗆 w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zak豉daj zast徙ienie deklaracji dla podatku od towarów i us逝g VAT-7 i VAT-7K przez przesy豉nie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obni篡 wysoko嗆 sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik z這篡 korekt deklaracji podatkowej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej.
                   • 01.02.2019Sk豉dki ZUS przedsi瑿iorców w 2019 r. Sk豉dka zdrowotna w gór
                    Od 1 stycznia 2019 r. wzros豉 wysoko嗆 sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne dla przedsi瑿iorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wy窺zego prognozowanego przeci皻nego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia sk豉dek dla przedsi瑿iorców dzia豉j帷ych na rynku od d逝窺zego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporz康zeniem z 19 wrze郾ia 2018 r. w sprawie wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794), wynosi w tym roku 2250 z (w zesz造m roku by這 to 2100 z), natomiast, jak wynika z ustawy bud瞠towej na ten rok, przeci皻ne prognozowane wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 4765 z (w 2018 r. - 4443 z). Podwy磬a nie omin窸a tak瞠 sk豉dki zdrowotnej.
                    • 22.01.2019Sk豉dki ZUS przedsi瑿iorców w 2019 r. Sk豉dka zdrowotna w gór
                     Od 1 stycznia 2019 r. wzros豉 wysoko嗆 sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne dla przedsi瑿iorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wy窺zego prognozowanego przeci皻nego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia sk豉dek dla przedsi瑿iorców dzia豉j帷ych na rynku od d逝窺zego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporz康zeniem z 19 wrze郾ia 2018 r. w sprawie wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794), wynosi w tym roku 2250 z (w zesz造m roku by這 to 2100 z), natomiast, jak wynika z ustawy bud瞠towej na ten rok, przeci皻ne prognozowane wynagrodzenie w 2019 r. wynosi 4765 z (w 2018 r. - 4443 z). Podwy磬a nie omin窸a tak瞠 sk豉dki zdrowotnej.
                     • 16.01.2019ZUS informuje o groszowych zaleg這軼iach: Konieczno嗆 czy rozrzutno嗆?
                      W zwi您ku z nowymi zasadami rozliczania i op豉cania sk豉dek, ZUS prowadzi w鈔ód wszystkich p豉tników sk豉dek szerok akcj informacyjn, w ramach której sukcesywnie zawiadamia o sposobie rozliczenia wp豉t przekazanych w 2018 r. Wprowadzone zmiany istotnie ró積i si od zasad, które obowi您ywa造 do 2017 r. Dlatego te tak wa積e jest aby wszyscy p豉tnicy zostali poinformowani jak rozliczy造 si ich wp豉ty. W pismach tych przy okazji podawana jest równie informacja o saldzie na koncie, w tym tak瞠 o zad逝瞠niu bez wzgl璠u na jego wysoko嗆 - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
                      • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                       Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                       • 14.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                        Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                        • 11.01.2019MF okre郵i這 wysoko嗆 op豉t zwi您anych z prowadzeniem PPK
                         Resort finansów opublikowa projekty rozporz康ze okre郵aj帷ych wysoko嗆 op豉t zwi您anych z prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapita這wych (PPK). Miesi璚zna op豉ta za prowadzenie ewidencji PPK zostanie ustalona jako iloczyn kwoty 0,18 z oraz liczby prowadzonych rachunków PPK.
                         • 10.01.2019MF okre郵i這 wysoko嗆 op豉t zwi您anych z prowadzeniem PPK
                          Resort finansów opublikowa projekty rozporz康ze okre郵aj帷ych wysoko嗆 op豉t zwi您anych z prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapita這wych (PPK). Miesi璚zna op豉ta za prowadzenie ewidencji PPK zostanie ustalona jako iloczyn kwoty 0,18 z oraz liczby prowadzonych rachunków PPK.
                          • 28.12.2018Jak wróci na rynek pracy po 500+
                           Kobiety, chc帷e powróci na rynek pracy po okresie bierno軼i zawodowej zwi您anej z wychowaniem dziecka posiadaj帷e co najmniej jedno dziecko do 6 roku 篡cia lub co najmniej jedno dziecko niepe軟osprawne do 18 roku 篡cia, s zaliczane do bezrobotnych b璠帷ych w szczególnej sytuacji na rynku pracy i w zwi您ku z powy窺zym przys逝guje im pierwsze雟two w skierowaniu do udzia逝 w programach specjalnych.
                           • 11.12.2018Podatki 2019: Praca ma鹵onka i dzieci b璠zie kosztem firmy
                            Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów b璠zie mo積a zaliczy warto嗆 pracy ma鹵onka i dzieci podatnika (przedsi瑿iorcy), a tak瞠 ma鹵onków i dzieci wspólników spó趾i nieb璠帷ej osob prawn.
                            • 10.12.2018Podatki 2019: Praca ma鹵onka i dzieci b璠zie kosztem firmy
                             Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów b璠zie mo積a zaliczy warto嗆 pracy ma鹵onka i dzieci podatnika (przedsi瑿iorcy), a tak瞠 ma鹵onków i dzieci wspólników spó趾i nieb璠帷ej osob prawn.
                             • 07.12.2018Coraz cz瘰tsze spory z ZUS. Jak mo瞠 chroni si przedsi瑿iorca?
                              Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych nieustannie szuka obszarów, w których mog zdaniem kontroluj帷ych wyst徙i nieprawid這wo軼i, skutkuj帷e zani瘸niem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne. Zmuszonym do poruszania si w g御zczu przepisów przedsi瑿iorcom trudno jest si uchroni nie tylko przed b喚dami, ale równie przed skutkami swoich w豉snych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnie, 瞠 ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowi您ek, na wniosek zainteresowanego, wyda pisemn interpretacj przepisów z zakresu ubezpiecze w sprawach, indywidualnie dotycz帷ych zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
                              • 06.12.2018Coraz cz瘰tsze spory z ZUS. Jak mo瞠 chroni si przedsi瑿iorca?
                               Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych nieustannie szuka obszarów, w których mog zdaniem kontroluj帷ych wyst徙i nieprawid這wo軼i, skutkuj帷e zani瘸niem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne. Zmuszonym do poruszania si w g御zczu przepisów przedsi瑿iorcom trudno jest si uchroni nie tylko przed b喚dami, ale równie przed skutkami swoich w豉snych interpretacji przepisów, kwestionowanych przez pracowników ZUS. Warto wobec tego przypomnie, 瞠 ZUS, podobnie jak fiskus, ma obowi您ek, na wniosek zainteresowanego, wyda pisemn interpretacj przepisów z zakresu ubezpiecze w sprawach, indywidualnie dotycz帷ych zainteresowanych. Interpretacja taka wywiera skutki analogiczne jak interpretacje podatkowe.
                               • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspó逍racownikami mog by kosztem
                                Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych us逝g gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz podlega wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako b喚dny nale篡 odrzuci taki wynik wyk豉dni, który zdaje si afirmowa organ, 瞠 dzia豉nia spó趾i (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wi璚 niejako w sferze zewn皻rznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wi璚 odnosz帷ych si do wydatków determinowanych wy陰cznie celem kreowania swojego wizerunku.
                                • 19.10.2018Opodatkowanie PCC umowy po篡czki.
                                 Od umów po篡czki co do zasady nale篡 op豉ci podatek od czynno軼i cywilnoprawnych (PCC). Jednak ustawa reguluj帷a stosowanie i op豉canie PCC zawiera nieco wy陰cze i wyj徠ków. Przedstawiamy obja郾ienia dotycz帷e stosowania podatku w przypadku po篡czek, opracowane na podstawie materiaów MF.
                                 • 11.10.2018Zbieg praw do ubezpiecze w systemie FUS i KRUS
                                  W przypadku osób ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. wprowadzono zasad ca趾owitej odr瑿no軼i systemów ubezpiecze. System ubezpieczenia spo貫cznego rolników nie zosta zreformowany i prawo do emerytury rolniczej nadal uzale積ione jest nie tylko od osi庵ni璚ia wieku emerytalnego, ale tak瞠 od posiadania wymaganego 25-letniego sta簑 ubezpieczeniowego, przy czym prawo do emerytury rolniczej ustalane jest wy陰cznie na podstawie okresów op豉cania sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne rolników. Zniesienie mo磧iwo軼i uzupe軟iania sta簑 rolniczego okresem ubezpieczenia w powszechnym systemie emerytalnym jest konsekwencj zmiany zasad przyznawania emerytur z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych dla osób urodzonych po 1948 r. oraz wprowadzenia mo磧iwo軼i pobierania przez te osoby emerytury rolniczej w zbiegu z emerytur z systemu powszechnego.
                                  • 10.10.2018Sk豉dki ZUS przedsi瑿iorców w 2019 r.
                                   Od 1 stycznia 2019 r. wzro郾ie wysoko嗆 sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne dla przedsi瑿iorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac - w przypadku nowych firm oraz wy窺zego prognozowanego przeci皻nego wynagrodzenia, które stanowi podstaw wyliczenia sk豉dek dla przedsi瑿iorców dzia豉j帷ych na rynku od d逝窺zego czasu. Minimalne wynagrodzenie za prac, zgodnie z rozporz康zeniem z 19 wrze郾ia 2018 r. w sprawie wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac w 2019 r. (Dz. U. poz. 1794), wyniesie w przysz造m roku 2250 z (w tym roku jest to 2100 z), natomiast, jak wynika z projektu ustawy bud瞠towej na przysz造 rok, przeci皻ne prognozowane wynagrodzenie w 2019 r. wyniesie 4765 z (w 2018 r. - 4443 z).
                                   • 10.09.2018Rachunkowo嗆 dla pocz徠kuj帷ych: Uproszczenia w prowadzonej rachunkowo軼i dla jednostek mikro
                                    Od 2019 roku zostanie prawdopodobnie wprowadzona obni穎na do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej okazji rozpocz瘭i鄉y publikacj serii artykuów, przeznaczonych dla osób, które zastanawiaj si nad przekszta販eniem swojej dzia豉lno軼i ze wzgl璠ów na mo磧iwe oszcz璠no軼i podatkowe, a które obawiaj si, 瞠 problemem mo瞠 sta si obowi您ek prowadzenia rachunkowo軼i w formie przewidzianej dla osób prawnych. Mikro firmy cieszy si b璠 jednak nie tylko preferencyjnym opodatkowaniem, ale równie wieloma u豉twieniami w prowadzeniu rachunkowo軼i, które ju teraz obowi您uj dla niewielkich podmiotów. W artykule prezentujemy zestawienie wybranych uproszcze (nie tylko dla firm mikro).
                                    • 07.09.2018Rachunkowo嗆 dla pocz徠kuj帷ych: Uproszczenia w prowadzonej rachunkowo軼i dla jednostek mikro
                                     Jak wspominali鄉y w pierwszym artykule cyklu Rachunkowo嗆 dla pocz徠kuj帷ych, od 2019 roku obowi您uje obni穎na do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej okazji rozpocz瘭i鄉y publikacj serii artykuów, przeznaczonych dla osób, które zastanawiaj si nad przekszta販eniem swojej dzia豉lno軼i ze wzgl璠ów na mo磧iwe oszcz璠no軼i podatkowe, a które obawiaj si, 瞠 problemem mo瞠 sta si obowi您ek prowadzenia rachunkowo軼i w formie przewidzianej dla osób prawnych. Mikro firmy cieszy si b璠 jednak nie tylko preferencyjnym opodatkowaniem, ale równie wieloma u豉twieniami w prowadzeniu rachunkowo軼i, które ju teraz obowi您uj dla niewielkich podmiotów. W artykule prezentujemy zestawienie wybranych uproszcze (nie tylko dla firm mikro).
                                     • 04.09.2018Pracownicze Plany Kapita這we - szczegó造
                                      Rz康 oficjalnie ponformowa o przyj璚iu projektu ustawy, reguluj帷ej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapita這we (PPK). Wg rz康owej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszcz璠zania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umo磧iwi嗆 gromadzenie d逝goterminowych oszcz璠no軼i, wyp豉canych po zako鎍zeniu aktywno軼i zawodowej. Oto ca豉 tre嗆 komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawieraj帷ego bardziej szczegó這we informacje na temat programu.
                                      • 03.09.2018Zamieszanie z ulg ZUS - obecnie nie wiadomo nic
                                       Gda雟ki oddzia ZUS wyda interpretacj, która o ile wiadomo nie zosta豉 na razie uchylona i w pe軟i wi捫e ZUS (wydana decyzja nie jest wi捫帷a dla przedsi瑿iorcy, natomiast jest wi捫帷a dla Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia). Przypomnijmy - przedsi瑿iorca z這篡 wniosek o wydanie interpretacji (jej pe軟y tekst bez skrótów publikujemy na zako鎍zenie) prosz帷 o potwierdzenie, 瞠 za osoby 鈍iadcz帷e us逝gi dla jego firmy, korzystaj帷e z sze軼iomiesi璚znego okresu zwolnienia z op豉cania sk豉dek lub prowadz帷e tzw. dzia豉lno嗆 nierejestrow nie musi odprowadza sk豉dek. Potwierdzenia swojego stanowiska nie uzyska - uzyska natomiast obszerny wywód, w którym ZUS stwierdzi, 瞠 wr璚z przeciwnie.
                                       • 31.08.2018Zamieszanie z ulg ZUS - obecnie nie wiadomo nic
                                        Gda雟ki oddzia ZUS wyda interpretacj, która o ile wiadomo nie zosta豉 na razie uchylona i w pe軟i wi捫e ZUS (wydana decyzja nie jest wi捫帷a dla przedsi瑿iorcy, natomiast jest wi捫帷a dla Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia). Przypomnijmy - przedsi瑿iorca z這篡 wniosek o wydanie interpretacji (jej pe軟y tekst bez skrótów publikujemy na zako鎍zenie) prosz帷 o potwierdzenie, 瞠 za osoby 鈍iadcz帷e us逝gi dla jego firmy, korzystaj帷e z sze軼iomiesi璚znego okresu zwolnienia z op豉cania sk豉dek lub prowadz帷e tzw. dzia豉lno嗆 nierejestrow nie musi odprowadza sk豉dek. Potwierdzenia swojego stanowiska nie uzyska - uzyska natomiast obszerny wywód, w którym ZUS stwierdzi, 瞠 wr璚z przeciwnie.
                                        • 30.08.2018Pracownicze Plany Kapita這we - szczegó造
                                         Rz康 oficjalnie ponformowa o przyj璚iu projektu ustawy, reguluj帷ej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapita這we (PPK). Wg rz康owej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszcz璠zania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umo磧iwi嗆 gromadzenie d逝goterminowych oszcz璠no軼i, wyp豉canych po zako鎍zeniu aktywno軼i zawodowej. Oto ca豉 tre嗆 komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawieraj帷ego bardziej szczegó這we informacje na temat programu.
                                         • 16.08.2018Prezydent podpisa nowelizacj ustawy o systemie ubezpiecze spo貫cznych
                                          Prezydent Andrzej Duda podpisa nowel ustawy o systemie ubezpiecze spo貫cznych, która ma uporz康kowa regulacje dotycz帷e lokowania 鈔odków pochodz帷ych z wykupu aktywów. Wi瘯szo嗆 nowych przepisów wejdzie w 篡cie ju w pa寮zierniku br.
                                          • 14.08.2018Prezydent podpisa nowelizacj ustawy o systemie ubezpiecze spo貫cznych
                                           Prezydent Andrzej Duda podpisa nowel ustawy o systemie ubezpiecze spo貫cznych, która ma uporz康kowa regulacje dotycz帷e lokowania 鈔odków pochodz帷ych z wykupu aktywów. Wi瘯szo嗆 nowych przepisów wejdzie w 篡cie ju w pa寮zierniku br.
                                           • 05.07.2018Nieuznawane dla celów emerytalnych dokumenty: ZUS nie zna rozmiaru problemu
                                            Oddzia造 ZUS nie prowadz rejestru spraw, w których odmówiono uwzgl璠nienia dokumentów wystawionych przez nieuprawnionych przechowawców. Nie jest tak瞠 mo磧iwe ustalenie liczby post瘼owa s康owych prowadzonych z tego tytu逝.
                                            • 12.06.2018Abolicja sk豉dek ZUS w 2018 r.
                                             Od 1 stycznia 2018 r. kwoty mog帷e by umorzone na podstawie przepisów ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu nale積o軼i powsta造ch z tytu逝 nieop豉conych sk豉dek przez osoby prowadz帷e pozarolnicz dzia豉lno嗆 s coraz mniejsze, natomiast przedsi瑿iorcy staj si bie膨cymi d逝積ikami ZUS. To oznacza, 瞠 najbardziej racjonalnym zachowaniem przedsi瑿iorcy, którego wniosek o umorzenie sk豉dek z這穎ny na podstawie cytowanej ustawy nie zosta jeszcze rozpatrzony, jest zaprzestanie op豉cania bie膨cych sk豉dek.
                                             • 30.05.2018Nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapita這wych
                                              Ministerstwo Finansów opublikowa這 now wersj projektu ustawy o pracowniczych planach kapita這wych (PPK). Zmiany wzgl璠em pierwotnej wersji projektu obejmuj m.in. wyra幡e wskazanie, 瞠 zgromadzone w PPK pieni康ze to 鈔odki prywatne, oraz umo磧iwienie gorzej zarabiaj帷ym wp豉cania mniejszych kwot.
                                              • 17.05.2018Emerytury: Nieustaj帷e problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
                                               Za鈍iadczenie stwierdzaj帷e wysoko嗆 osi庵anych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nast瘼c pracodawcy na podstawie dokumentacji p豉cowej. Je瞠li jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si mo磧iwo嗆, by za鈍iadczenie o wysoko軼i osi庵ni皻ych wynagrodze pracodawca lub nast瘼ca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powo豉niu, mianowaniu oraz w innych pismach, okre郵aj帷ych wynagrodzenie danej osoby.
                                               • 26.04.2018Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych (FG同) - warunki otrzymania 鈍iadczenia
                                                Zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewyp豉calno軼i pracodawcy spowodowa造 rozszerzenie ochrony roszcze pracowników, którzy w sytuacji niewyp豉calno軼i pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz 鈍iadcze przys逝guj帷ych im z tego tytu逝 oraz zapewniaj przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w zwi您ku z faktycznym zaprzestaniem dzia豉lno軼i przez pracodawc.
                                                • 20.04.2018Abonament medyczny a sk豉dki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych
                                                 Planujemy wprowadzi w firmie dop豉ty do abonamentu medycznego dla naszych pracowników. B璠zie to 鈍iadczenie cz窷ciowo odp豉tne, skierowane do wszystkich zatrudnionych. Ka盥y z pracowników b璠zie móg za niewielk miesi璚zn odp豉tno軼i, stanowi帷 oko這 5% rzeczywistego kosztu ponoszonego przez firm wykupi abonament. Poniewa warto嗆 鈍iadczenia finansowanego przez pracodawc b璠zie stanowi豉 przychód pracownika ze stosunku pracy, powsta造 w徠pliwo軼i, czy nie powinni鄉y op豉ca od warto軼i dofinansowania równie sk豉dek na ZUS? Chodzi o sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.
                                                 • 19.04.2018Abonament medyczny a sk豉dki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych
                                                  Planujemy wprowadzi w firmie dop豉ty do abonamentu medycznego dla naszych pracowników. B璠zie to 鈍iadczenie cz窷ciowo odp豉tne, skierowane do wszystkich zatrudnionych. Ka盥y z pracowników b璠zie móg za niewielk miesi璚zn odp豉tno軼i, stanowi帷 oko這 5% rzeczywistego kosztu ponoszonego przez firm wykupi abonament. Poniewa warto嗆 鈍iadczenia finansowanego przez pracodawc b璠zie stanowi豉 przychód pracownika ze stosunku pracy, powsta造 w徠pliwo軼i, czy nie powinni鄉y op豉ca od warto軼i dofinansowania równie sk豉dek na ZUS? Chodzi o sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.
                                                  • 20.03.2018Kwoty wynagrodzenia za prac wolne od potr帷e w 2018 r.
                                                   Jestem zatrudniony na etacie. Niestety - okaza這 si, 瞠 mam do sp豉ty spor kwot, a poniewa nie mog tego zrobi jednorazowo, komornik zapewne zajmie mi konto. Czy musz liczy si z tym, 瞠 komornik zajmie ca貫 wynagrodzenie i nie b璠 otrzymywa do czasu sp豉ty 瘸dnych kwot z tytu逝 pensji?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nast瘼na strona »