Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

naliczanie urlopu

 • 30.11.2018Pracowałeś przed 1999 r.? Zadbaj o swój kapitał początkowy
  Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Od tej daty rozpoczęła się reforma systemu ubezpieczeń - wcześniej ZUS nie prowadził indywidualnych kont dla ubezpieczonych, w związku z tym obecnie potrzebuje wielu dodatkowych danych, aby sprawdzić, ile składek wpłynęło do systemu z tytułu zatrudnienia osoby, która stara się lub będzie się starała o emeryturę. Wysokość kapitału początkowego ma wpływ na wysokość emerytury, i w interesie każdego przyszłego emeryta jest podjęcie działań zmierzających do skompletowania dokumentacji.
  • 25.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
   Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
   • 19.05.2016Na czym polega obowiązek informacyjny pracodawcy?
    Interpelacja nr 2012 w sprawie formy realizacji obowiązku informacyjnego przez pracodawcę względem pracowników.
    • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
     Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
     • 01.02.2016Urlopy 2016. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
      Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
      • 23.09.2015Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzór umowy o pracę
       Przepisy dotyczące zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zostaną dostosowane do zmian w Kodeksie pracy – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki społecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzór umowy o pracę, a nowe regulacje wejdą w życie na początku 2016 r. 
       • 17.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
        Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
        • 27.07.2015Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
         Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?
         • 17.07.2015Prawo do urlopu po podpisaniu kolejnej umowy
          Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po jej zakończeniu zaproponowano mu kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na czas określony na 2 lata. Podczas trwania pierwszej umowy pracownik nie wykorzystał urlopu. Czy po zakończeniu tej umowy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent, czy też może udzielić pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy?
          • 22.06.2015Urlopy wypoczynkowe w 2015 r. Podstawowe zasady
           Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zasady udzielania urlopów w 2015 roku wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
           • 12.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
            Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
            • 10.11.2014Niepełny etat a wymiar urlopu wypoczynkowego
             Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
             • 18.08.2014Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
              Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
              • 26.06.2014Polityka prorodzinna. Urlop dla ojca
               Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Pracodawca nie może odmówić ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie może go również zwolnić w trakcie trwania urlopu.
               • 29.05.2014Urlop w wymiarze proporcjonalnym. Podstawowe zasady
                Pracownik ma prawo do urlopu. Gwarantują mu to przepisy prawa pracy. Sprawdźmy, komu i w jakich sytuacjach przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym.
                • 12.05.2014Wymiar urlopu pracownika na część etatu
                 Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
                 • 14.04.2014Urlop dla pracowników tymczasowych
                  Interpelacja nr 24651 w sprawie sposobu wyliczania należności za urlop wypoczynkowy pracownikom agencji pracy tymczasowej.
                  • 31.03.2014Komu przysługuje urlop uzupełniający?
                   W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                   • 24.03.2014Prawo pracy. Im więcej dzieci, tym dłuższy urlop?
                    Interpelacja nr 24534 w sprawie zwiększenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zależności od liczby posiadanych dzieci.
                    • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego
                     Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego? W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
                     • 27.01.2014Ewidencjonowanie czasu pracy
                      Ewidencję czasu pracy należy tak wypełnić, aby prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę. Poznajmy najważniejsze zasady ewidencjonowania czasu pracy.
                      • 09.01.2014Prawo do urlopu w 2014 roku
                       Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                       • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                        Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy