Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

abonament telewizyjny dla emerytów

  • 07.07.2020Poczta ściga emerytów za abonament RTV
    Zgodnie z informacjami medialnymi urzędy skarbowe rozpoczęły akcję zajmowania emerytur osób, które w przeszłości nie płaciły abonamentu RTV. Skarbówka często zajmuje nawet ponad połowę emerytury, przez co pozbawia seniorów środków do życia. Sprawa jest bulwersująca, bo dotyczy także osób, które dawno temu wyrejestrowały telewizor, albo tych, które nie posiadają telewizora, a zapomniały wyrejestrować odbiornik. Skarbówka ściga także zaległości za okres dłuższy niż 5 lat i bez uprzedzenia wchodzi na konta niezamożnych osób, często ciężko chorych. Dlaczego urzędy skarbowe przystąpiły do akcji ścigania emerytów za nieopłacony przed wieloma laty abonament? Kto podjął decyzję o rozpoczęciu tej zmasowanej akcji? - pyta poseł w interpelacji.
  • 17.07.2017Egzekucja abonamentu RTV bez upomnienia?
    Interpelacja nr 13196 do ministra finansów w sprawie egzekwowania opłaty abonamentowej
  • 21.06.2011Abonament RTV: Problemy ze zwolnieniem z abonamentu osób pobierających rentę rodzinną
    Interpelacja nr 20954 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych