Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne dane rady polityki pieniężnej

  • 01.07.2010RPP obawia się wzrostu inflacji w przyszłym roku
    – Rada przeprowadziła dyskusję nad czynnikami, które w średnim okresie mogą wzmacniać presję inflacyjną – napisano w komunikacie wydanym po czerwcowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej. W dokumencie zacytowano także najnowszą projekcję inflacji, z której wynika, że w 2011 r. może ona rosnąć szybciej, niż wcześniej oczekiwano.
  • 13.04.2010Skutki opóźnień we wdrażaniu dyrektyw unijnych
    Interpelacja nr 13913 do prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień związanych z wdrażaniem unijnych dyrektyw