aktualne dane rady polityki pieniężnej

 • 07.12.2022Stopy procentowe NBP nadal bez zmian
  Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem, stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%. 
 • 09.11.2022RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian
  Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem, stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%. 
 • 09.11.2022RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian
  Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem, stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%. 
 • 28.04.2022Co zamiast WIBOR?
  Oprocentowanie wielu kredytów jest sumą stawki WIBOR i marży. Co do zasady banki korzystają ze stawki WIBOR 3M (aktualizowanej co 3 miesiące) albo stawki WIBOR 6M (aktualizowanej co 6 miesięcy). Eksperci wskazują jednak, że stawka referencyjna WIBOR może nie odzwierciedlać w rzeczywistości realnych kosztów pozyskania kapitału przez bank, lecz być względem takiego kosztu nawet znacząco zawyżona.
 • 04.10.2021Gospodarka powoli traci impet, a inflacja znów rekordowo wysoka
  Wrzesień był już trzecim z rzędu miesiącem spadków indeksu PMI (53,4 pkt), który wyprzedzająco obrazuje nastroje w przemyśle. Jak tłumaczą eksperci Konfederacji Lewiatan, to pokazuje, że polska gospodarka powoli traci impet. Potencjalnie dużym problemem może być też stale rosnąca inflacja, która w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,8 proc. w skali roku. Analitycy wskazują, że Polska jest coraz bliżej wpadnięcia w tzw. spiralę inflacyjną.
 • 01.09.2021Inflacja najwyższa od 20 lat. Kolejne miesiące nie będą lepsze
  W sierpniu br. ceny wzrosły średnio o 0,2 proc. względem poprzedniego miesiąca i o 5,4 proc. w skali roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość inflacji rok do roku okazała się najwyższa od 20 lat. Analitycy przewidują, że kolejne miesiące przyniosą dalsze wzrosty cen.
 • 07.06.2021Opłaty za autostrady: e-Toll z wątpliwościami
  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przeprowadziło w marcu bieżącego roku ankietę, z której wynika, że ponad 47% przewoźników drogowych deklaruje brak wiedzy na temat nowego systemu poboru opłat. Według ZMPD prawie 53% ankietowanych nie wie, na czym będą polegać zmiany. Zrzeszenie alarmuje również, że zmiany wprowadzone są chaotycznie i mogą wytworzyć zagrożenie dla terminowości łańcuchów transportowych.
 • 06.07.2020Czy obniżka stóp NBP była dobrym pomysłem?
  28 maja br. Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci z rzędu zdecydowała się na obniżenie stopy oprocentowania, czego konsekwencją jest podstawowa stopa oprocentowania, która obecnie jedynie w niewielkim stopniu wyższa jest od zera. Obniżenie stopy procentowej stanowiło decyzję niespodziewaną dla wielu ludzi z branży przedsiębiorczej, w tym w dużej mierze ekonomistów. Działanie to nie jest również bez znaczenia dla wyznaczania oprocentowania znacznej części kredytów, co uwidacznia się przy spłacie rat. Sytuacja, w której stopy oprocentowania bliskie są zeru, wpływa na dostępność kredytów, która zamiast się poprawiać, ulega zdecydowanemu pogorszeniu.
 • 16.12.2019Inflacja zaczyna znów przyspieszać
  W listopadzie br. wskaźnik inflacji wyniósł 2,6 proc. rok do roku, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 2,5 proc. – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak oceniają eksperci, w przyszłym roku na ceny towarów i usług przełoży się m.in. wzrost o 15 proc. wynagrodzenia minimalnego oraz przewidywane zwiększenie cen energii.
 • 06.12.2018Stopy procentowe wciąż bez korekty
  Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez kolejny miesiąc – postanowiono podczas zakończonego w środę posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Jak wskazuje RPP, aktualny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Ewentualne korekty wysokości stóp w kolejnych miesiącach są więc wciąż mało prawdopodobne.
 • 09.03.2017Godzinowa stawka minimalna zamiast pomóc szkodzi?
  Interpelacja nr 9857 w sprawie omijania przez pracodawców godzinowej stawki minimalnej
 • 15.01.2015Stopy procentowe wciąż bez zmian
  Stopy procentowe pozostaną bez zmian – zdecydowała na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Członkowie Rady nie wykluczają jednak korekty wysokości stóp w najbliższych miesiącach. Analitycy przewidują, że do połowy roku stopa referencyjna zostanie obniżona z obecnych 2 do ok. 1,5 proc.
 • 06.11.2014Stopy procentowe tym razem bez zmian
  Na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej postanowiono utrzymać wysokość stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady jest sporym zaskoczeniem dla analityków. Duża część z nich spodziewała się bowiem kolejnej obniżki stóp.
 • 05.12.2013Stopy procentowe bez zmian. RPP przewiduje poprawę koniunktury
  Rada Polityki Pieniężnej kolejny już raz postanowiła pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu zapowiedziano utrzymanie niezmienionych stóp co najmniej do lipca 2014 r. Członkowie Rady przewidują, że w najbliższych kwartałach koniunktura ulegnie poprawie, a presja inflacyjna będzie ograniczona.
 • 07.11.2013Stopy procentowe bez zmian. Korekta najwcześniej za 8 miesięcy
  Rada Polityki Pieniężnej chce utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r. Zapowiedź RPP to dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe.
 • 11.04.2013Stopy bez zmian. NBP przekaże rządowi ponad 5 mld zł
  Na zakończonym wczoraj dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi więc 3,25 proc. Przyjęto również sprawozdanie finansowe NBP za 2012 r. Bank centralny wykazał zysk na poziomie 5,5 mld – większość tych środków trafi do budżetu państwa.
 • 10.01.2013Kolejna obniżka stóp najprawdopodobniej już w lutym
  Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała wczoraj o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc. Nie wykluczono dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Jeśli osłabienie koniunktury gospodarczej będzie się utrzymywać, to do kolejnej obniżki dojdzie najprawdopodobniej już w lutym.
 • 06.09.2012Stopy procentowe bez zmian. Obniżka najwcześniej w październiku
  Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na razie nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Zapowiedziała jednak, iż w przypadku dalszego osłabienia koniunktury podejmie decyzję o zmianie polityki pieniężnej. Do obniżki może dojść już w październiku. Stopa referencyjna wciąż wynosi 4,75% w skali roku.
 • 07.12.2010Polska nie spełnia obecnie wymogów wprowadzenia Euro
  Interpelacja nr 18996 do ministra finansów w sprawie planów wprowadzenia euro w Polsce
 • 30.09.2010Stopy NBP bez zmian wobec ryzyka osłabienia wzrostu gospodarczego
  W gospodarce światowej utrzymuje się umiarkowane ożywienie, ale jego dynamika w II połowie 2010 r. będzie prawdopodobnie niższa niż w I połowie roku, co może wpłynąć na tempo wzrostu PKB w Polsce – uważa rada Polityki Pieniężnej. To jeden z powodów, dla których postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
 • 01.07.2010RPP obawia się wzrostu inflacji w przyszłym roku
  – Rada przeprowadziła dyskusję nad czynnikami, które w średnim okresie mogą wzmacniać presję inflacyjną – napisano w komunikacie wydanym po czerwcowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej. W dokumencie zacytowano także najnowszą projekcję inflacji, z której wynika, że w 2011 r. może ona rosnąć szybciej, niż wcześniej oczekiwano.
 • 26.05.2010Inflacja spada, stopy nie rosną
  We wtorek, na zakończenie dwudniowego posiedzenia, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Zdecydował o tym przede wszystkim spadek cen, które – według członków Rady – dalej będą się obniżały ze względu na efekty bazy związane z silnym wzrostem cen wyrobów akcyzowych i cen żywności w ubiegłym roku.
 • 20.04.2010Ministerstwo Gospodarki: Niska inflacja w marcu – komentarz do danych GUS
  Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług wzrosły w marcu br. o 0,3 proc. w stosunku do lutego br. Roczny wzrost inflacji wyniósł z kolei 2,6 proc. Dane te są zbliżone do oczekiwań analityków MG. W kwietniu br. spodziewają się oni podobnego wyniku.
 • 13.04.2010Skutki opóźnień we wdrażaniu dyrektyw unijnych
  Interpelacja nr 13913 do prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień związanych z wdrażaniem unijnych dyrektyw
 • 29.10.2009Czwarty miesiąc bez zmiany stóp
  Rada Polityki Pieniężnej po zakończonym 28 października dwudniowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopa referencyjna nadal wynosi 3,5 proc., stopa lombardowa – 5 proc., stopa depozytowa – 2 proc., a stopa redyskonta weksli – 3,75 proc. w skali rocznej. Obecny poziom stóp został ustalony 25 czerwca tego roku, kiedy to miała miejsce ostatnia obniżka.
 • 27.11.2008RPP: Uzasadnienie obniżki stóp
  Rada Polityki Pieniężnej uważa, że w średnim okresie inflacja w Polsce powinna się ukształtować poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc. w ujęciu rocznym), dlatego zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. RPP nie wyklucza dalszego poluzowania polityki pieniężnej pod warunkiem zachowania dyscypliny finansów publicznych.
 • 30.10.2008RPP: Stopy bez zmian, gorsze prognozy wzrostu PKB
  Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Członkowie RPP spodziewają się osłabienia presji inflacyjnej w związku z osłabieniem wzrostu gospodarczego i związanym z nim spadkiem popytu na pracę.
 • 30.04.2008RPP: Stopy nie urosły
  Podczas zakończonego w środę dwudniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.
 • 06.12.2007EBC: Stopy procentowe bez zmian
  Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.
 • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
  Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
 • 30.11.2005Stopy procentowe i nastawienie bez zmian
  W dniu 29 i 30 listopada odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym RPP nie zmieniła stóp procentowych i utrzymała łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Publikujemy w całości komunikat RPP, zawierający uzasadnienie tej decyzji.