Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 08.03.2007O limitach zwolnień VAT
  Interpelacja nr 6016 do ministra finansów w sprawie nowych progów podatkowych w podatku VAT oraz podatku dochodowym dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu lub księgi podatkowej
  • 07.03.2007Wizerunek fiskusa ważniejszy niż tajemnica skarbowa?
   Interpelacja nr 5918 do ministra finansów w sprawie ujawniania tajemnicy skarbowej podatników na podstawie art. 34 ust. 1a-1c ustawy o kontroli skarbowej oraz art. 299b ustawy Ordynacja podatkowa  
   • 06.03.2007Zmiany w zwrocie VAT osobom fizycznym
    Pytanie: Ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące zwrotu VAT osobom fizycznym. Co powinienem wiedzieć, aby prawidłowo złożyć wniosek o zwrot? 
    • 06.03.2007Darowizna budynku i ulga odsetkowa
     Pytanie podatnika: Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie od rodziców?
     • 05.03.2007Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
      Pytanie podatnika: dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego.
      • 02.03.2007Opłaty za RTV również w bankach i w punktach kasowych
       Opłaty abonamentowe z tytułu użytkowania odbiorników RTV będą mogły być dokonywane, tak jak inne płatności, na standardowych blankietach wpłat. Kierownictwo Ministerstwa Transportu przyjęło opracowany w resorcie projekt rozporządzenia w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, umożliwiający Poczcie Polskiej dokonanie zmian w systemie rejestracji i poboru opłat z tytułu abonamentu RTV. Projekt zostanie przesłany do konsultacji środowiskowych, a następnie międzyresortowych.
       • 01.03.2007System podatku dochodowego hamuje rozwój innowacyjności
        O napływie środków finansowych z UE rozpisują się już wszyscy. Społeczeństwo z wielką radością przyjmuje kolejne informacje o programach pomocowych oraz funduszach UE napływających do naszego kraju. Stają się one dla wielu Polskich przedsiębiorstw niewyczerpanym źródłem finansowania projektów, dając ogromne możliwości rozwojowe dla firm. Jednak ostateczną odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście potrafimy korzystać z Unijnego Sezamu, który otworzył dla Polski swoje podwoje, otrzymamy w ciągu najbliższych trzech lat. Wtedy to Unia Europejska rozliczy nas z efektywności wydatkowanych pieniędzy.
        • 01.03.2007Prawo do korekty deklaracji VAT-7
         Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od budżetu i w oparciu o jakie dokumenty, ponieważ w istniejącym stanie rzeczy budżet otrzymał należny podatek z dwóch źródeł? Wnioskodawca wskazał, iż jego wątpliwości dotyczą w szczególności interpretacji art. 86 ust. 1 i 2 w odniesieniu do art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy o podatku od towarów i usług.
         • 01.03.2007Koszty rozliczania się z ZUS
          Interpelacja nr 3208 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kosztów związanych z rozliczaniem się przez przedsiębiorców z ZUS
          • 28.02.2007Ryczałt od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych
           W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru od zagranicznych osób prawnych podatku od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych. Poniżej omówimy poszczególne źródła zobowiązań podatkowych określanych łącznie jako tzw. usługi niematerialne oraz dotyczące ich zwolnienia. Źródła te wymienione są w art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT). Bliższe omówienie kategorii przychodów umieszczonych w ww. artykule jest tym istotniejsze, że katalog przychodów ma w zasadzie charakter zamknięty (patrz pkt 8).
           • 28.02.2007Wykup akcji własnych w celu ich umorzenia
            Pytanie podatnika: Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika z tytułu wykupu akcji własnych, notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych, w celu ich umorzenia? W związku z faktem, iż proces nabywania akcji własnych na giełdzie odbywa się poprzez uprawniony podmiot maklerski, zdaniem spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego.
            • 27.02.2007Ceny mieszkań jeszcze bardziej pójdą w górę?
             Już wkrótce deweloperzy będą mieli obowiązek zabezpieczania rozpoczynanych inwestycji. Resort budownictwa chce w ten sposób uchronić kupujących mieszkania przed upadłością dewelopera. Do końca czerwca Ministerstwo Budownictwa ma przedstawić projekt odpowiednich przepisów zabezpieczających interes klienta.
             • 27.02.2007Posiedzenie Rady ECOFIN 27 lutego 2007 r.
              W dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego br., w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN). W posiedzeniu wezmą udział Marta Gajęcka oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów.
              • 26.02.2007Lewiatan o emeryturach z OFE
               W ostatnim czasie minister Anna Kalata wywołała spór o wypłatę emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. PKPP Lewiatan i środowisko prywatnych firm ubezpieczeniowych przedstawia w tej sprawie odmienny pogląd.
               • 23.02.2007Zwrot spadkobiercom uprzednio zapłaconych i odliczonych składek ZUS spadkodawcy
                Pytanie: Czy zwrot spadkobiercom kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne spadkodawcy niesłusznie pobranych i odliczonych od podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje obowiązek doliczenia ich do podatku dochodowego od osób fizycznych spadkobierców?
                • 23.02.2007Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
                 Egzekucja obowiązków o charakterze publicznoprawnym, nad której wykonaniem czuwają organy administracji publicznej, podlega szczególnym zasadom uregulowanym w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 229 poz. 1954, ze zm.). Ze względu na dotkliwość egzekucji jako ostatecznego sposobu zaspokojenia wierzyciela, ustawa ta z dużą szczegółowością określa zarówno uprawnienia, jak i obowiązki podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.
                 • 23.02.2007Odsetki od środków na rachunku bankowym
                  Pytanie podatnika: Podatniczka przed rozpoczęciem działalności gospodarczej otworzyła rachunek bankowy jako "konto firmowe", na które przelała z prywatnego rachunku bankowego środki pieniężne "na poczet wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przed uzyskaniem przychodów z tej działalności". Czy odsetki od własnych środków na rachunku bankowym "poprzedzające termin rozpoczęcia działalności" stanowią przychód z działalności gospodarczej?
                  • 22.02.2007KPP: Działania wzmacniające służby konsularne są spóźnioną próbą nadrobienia zaległości
                   „Wybuch” polskiej migracji zarobkowej zaskoczył wszystkich. W krajach zachodniej Europy żyje oraz pracuje około 1,5 mln Polaków. Skala zjawiska znacznie przerosła oczekiwania nie tylko władz Polskich i przedsiębiorców, ale również tamtejszych społeczności. Wszyscy są do tego faktu nieprzygotowani i współodpowiedzialni za jego skutki. Działania, które rząd proponuje dzisiaj pod nazwą "Bliżej pracy, bliżej Polski" są znacznie spóźnione – co najmniej o rok i zostały wymuszone przez migrantów oraz media.
                   • 22.02.2007Firma kupuje samochód od osoby fizycznej
                    Jakie konsekwencje podatkowe powoduje zakup nowego samochodu w kraju od osoby fizycznej?
                    • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
                     Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
                     • 20.02.2007Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.
                      W dniu 19 lutego 2007 r. Prezes GUS obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wyniosło 2059,92 zł, a w drugim półroczu 2006 r. wyniosło 2145,59 zł.
                      • 20.02.2007RPO w sprawie znaków opłaty skarbowej
                       Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Finansów (05.02.2007 r.) w sprawie skarg obywateli związanych ze zniesieniem możliwości dokonywania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej
                       • 15.02.2007Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał
                        Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2006 r. wyniosła 2619 zł.
                        • 15.02.2007Leasing odnawialny samochodów
                         Istotą finansowania dóbr inwestycyjnych i innych środków trwałych w formie leasingu nie jest ich nabycie na własność, ale czasowe, płynne wykorzystywanie na warunkach, które przysługują właścicielowi, by po zakończeniu umowy jej przedmiot znów wrócił do finansującego. Aspekty podatkowe leasingu zniekształcają pierwotny, ekonomiczny sens leasingu. Gdy po wejściu Polski do Unii zniesiony został przywilej odpisywania całego VAT-u naliczonego przy zakupie samochodu „z kratką”, to od tej pory trudno już mówić o wyższości umów leasingu finansowego tj. umów z opcją wykupu samochodu nad umowami leasingu operacyjnego, które nie przesądzają kwestii własności. W ten sposób sens leasingu jako nowoczesnej umowy o czasowe korzystanie z rzeczy odzyskał swoje pierwotne znaczenie.
                         • 14.02.2007UOKiK ostrzega: Uwaga na „Raty 0%”
                          Spółka Euro-net wprowadzała konsumentów w błąd co do warunków sprzedaży ratalnej – uznał Prezes UOKiK i zobowiązał spółkę do zaniechania kwestionowanych praktyk. Reklama „Raty 0%, bez żadnych kosztów” wcale nie oznaczała, że kredyt nic nie kosztuje.
                          • 14.02.2007Ulga odsetkowa dla współkredytobiorcy
                           Pismo DD/PB5/IK-066-4-26/06 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z 30 sierpnia 2006 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie
                           • 13.02.2007Minister gospodarki nagrodził Liderów Polskiego Biznesu
                            Wręczenie Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu odbyło się 10 lutego br. podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu w Teatrze Wielkim w Warszawie. Złote Statuetki z rąk ministra gospodarki otrzymało 15 prezesów przedsiębiorstw, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju. Laureaci zostali nagrodzeni także za przestrzeganie zasad etyki prowadzenia biznesu oraz zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną:
                            • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                             Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                             • 05.02.2007Formy zapłaty podatku
                              Podstawową formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w całości lub w części jest zapłata podatku. Może ona być dokonana gotówką lub bezgotówkowo, przy czym zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów musi nastąpić w formie polecenia przelewu. Wyjątek stanowi zapłata przez nich opłaty skarbowej, która może nastąpić w gotówce.
                              • 05.02.2007MF: Będzie można wykorzystać znaki opłaty skarbowej
                               Z informacji, które w ciągu ostatnich tygodni napływały do Ministerstwa Finansów wynikało, iż zarówno osoby fizyczne, jak i prawne posiadają niewykorzystane znaki opłaty skarbowej. Wicepremier, minister finansów prof. Zyta Gilowska oraz podsekretarz stanu Jacek Dominik, poinformowali dzisiaj podczas konferencji prasowej, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, podjęto decyzję o szybkiej nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej, która przywróci możliwość zapłaty takimi znakami.
                               • 01.02.2007Stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
                                Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629)
                                • 30.01.2007Wpłata 1% podatku na rzecz OPP – porównanie 2006, 2007, 2008 r.
                                 Już od momentu wprowadzenia do ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych możliwości decydowania o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego pojawiły się głosy, że wpłatami powinien zajmować się fiskus – a instytucję obdarowaną podatnik mógłby wskazać w zeznaniu rocznym. Ten postulat został spełniony. Analiza przepisów wskazuje jednak, że nie wszyscy będą usatysfakcjonowani. Zanim jednak spróbujemy ocenić zmiany, porównajmy przepisy. Jest to tym bardziej wskazane, że do końca kwietnia 2007 r. wpłat dokonywać będziemy na zasadach zapisanych w przepisach, których w aktualnych tekstach ustaw o pdof i zpdof już nie znajdziemy.
                                 • 30.01.2007Albo małżeństwo, albo ulga
                                  Interpelacja nr 5474 do ministra finansów w sprawie korzystania z ulgi odsetkowej przez osoby pozostające w związku małżeńskim
                                  • 30.01.2007Nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
                                   Pytanie podatnika: Czy nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                   • 29.01.2007MG: Bardziej atrakcyjny kredyt technologiczny
                                    Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o kredyty technologiczne w bankach komercyjnych oraz ubiegać się o środki na ich spłatę w Banku Gospodarstwa Krajowego – takie udogodnienia przewiduje przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności inwestycyjnej. Na wsparcie innowacyjnych inwestycji w latach 2007-2013 przeznaczono 409,5 mln euro.
                                    • 26.01.2007Bez szans na zwiększenie limitu przychodów dla taksówkarzy
                                     Interpelacja nr 5431 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od zarobkowego przewozu osób
                                     • 26.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę – leasing finansowy
                                      Umowę leasingu w sensie bilansowym klasyfikują do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansującego (leasingodawcę, wynajmującego, wydzierżawiającego) aktywów trwałych korzystającemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierżawcy) do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treści ekonomicznej umowy nad jej formą prawną co oznacza, że składniki zalicza się do aktywów trwałych tej strony, na którą przechodzi ryzyko i korzyści wynikające z umowy.
                                      • 26.01.2007Sejm przyjął ustawę budżetową na 2007 rok
                                       Sejm przyjął większość senackich poprawek do ustawy budżetowej na rok 2007,w tym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% i przeznaczenie 40 mln na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 26 stycznia ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta, który z kolei ma 7 dni na jej podpisanie.
                                       • 24.01.2007Opłata skarbowa od czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych
                                        Stanowisko wspólne Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w zakresie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych.
                                        • 24.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (2)
                                         Kontynuujemy porównanie przepisów dotyczących ulg podatkowych, z których możemy skorzystać w rozliczeniu za 2006 rok i 2007 rok. Dzisiaj o darowiznach. 1 stycznia weszły w życie nowe regulacje, zwiększające nieco zakres darowizn, które będziemy mogli odliczać - ale dopiero w zeznaniu za 2007 r.
                                         • 18.01.2007Podatek od środków transportu w 2007 r.
                                          Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na: - osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, - jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, - wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) - jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, - poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności - w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.
                                          • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
                                           Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
                                           • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
                                            Interpelacja nr 5238 do ministra finansów w sprawie parapodatków nakładanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
                                            • 16.01.2007Kiedy spółka może pożyczyć bez podatku
                                             Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                             • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
                                              Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
                                              • 15.01.2007Akcyza, komisy samochodowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości
                                               Interpelacja nr 5141 do ministra finansów w sprawie podwójnego płacenia przez właścicieli autokomisów podatku akcyzowego na auta sprowadzane z zagranicy
                                               • 10.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku należnego i naliczonego VAT przez leasingodawcę – leasing operacyjny
                                                Leasingodawca jako finansujący w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujący w umowie najmu lub wydzierżawiający w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym kontroluje składnik majątkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeżeli jest właścicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywają na nimi inne obowiązki z tytułu umowy, może zaliczać wydatki związane z ich realizacja w koszty księgowe i podatkowe. Od tej w zasady istnieją pewne wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
                                                • 09.01.2007Nieodpłatne zniesienie współwłasności i opodatkowanie darowizny pieniężnej
                                                 Pytanie: Moi rodzice noszą się z zamiarem przekazania nam (mi i mojej żonie) działki budowlanej przez nieodpłatne zniesienie współwłasności. Natomiast rodzice żony przekażą nam darowiznę pieniężną na budowę domu jednorodzinnego. Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? W jakiej wysokości darowizna pieniężna dokonana przez rodziców żony na rzecz córki i zięcia na budowę domu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
                                                 • 08.01.2007Minister sobie, a urzedy sobie
                                                  Interpelacja nr 5068 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
                                                  • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
                                                   Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 128 ] . [ 129 ] . [ 130 ] . [ 131 ] . [ 132 ] . [ 133 ] . [ 134 ] . [ 135 ] . [ 136 ] . [ 137 ] ... [ 138 ] następna strona »