Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 27.12.2005Zwolnienia dochodów kapitałowych od podatku dochodowego
  Dochody ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa i obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz akcji i innych papierów wartościowych kupionych na giełdzie
  • 22.12.2005Interpretacja PP-406/15-2/AZ/05 z dnia 29.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Prudniku
   Pytanie podatnika: Czy do liczenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wlicza się odsetki od lokat bankowych?
   • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulga na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w wyjaśnieniach izb i urzędów
    Czy przeznaczenie środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu bankowego, którego jestem współkredytobiorcą uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej? Kredyt został zaciągnięty przez mamę na mieszkanie do którego nie posiadam tytułu prawnego.
    • 20.12.2005Rozliczenie roczne – Ulga na cele rehabilitacyjne w wyjaśnieniach urzędów skarbowych
     Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, posiadającego Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wad fizycznych?
     • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego
      Już po raz kolejny zdecydujemy o losie 1% podatku należnego, wykazanego w podatkowym zeznaniu rocznym. Możemy tę kwotę wpłacić na rzecz jednej lub wielu organizacji pożytku publicznego działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Pamiętajmy, że to nie jest ulga – te pieniądze i tak byśmy zapłacili. Warto jednak poświęcić chwilę czasu i wypełnić przelew.
      • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulgi związane z darowiznami dokonywanymi na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
       Podstawę prawną dla ulgi stanowi Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
       • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
        Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
        • 20.12.2005Naczelnik umorzy, ale na wniosek
         Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku Handlowego i następnie zbytych. Ministerstwo stwierdza, że choć dochód uzyskany ze zbycia akcji pracowniczych nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej do końca 2003 r., a od stycznia 2004 r. wg stawki 19%.
         • 14.12.2005Wydatki na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - realizacja praw nabytych - informacje ogólne
          Podstawa prawna:
          • 14.12.2005Ulga remontowa - Dwa mieszkania - dwa fundusze?
           Pytanie: Jestem z mężem właścicielem mieszkania, w którym mieszkam oraz mieszkania, które kupiliśmy dla córki, w którym mieszka córka z mężem. Płacę fundusz remontowy za obydwa mieszkania. Czy mogę odliczyć od podatku kwoty funduszu remontowego za obydwa mieszkania ? Moim zdaniem mogę.
           • 12.12.2005Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
            Tekst ujednolicony na dzień 27.12.2005 r. (bez załącznika – ten się nie zmienia i jest dostępny w tekście bieżącym).
            • 11.12.2005Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w 2006 r.
             Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. A ponieważ w roku 2006 zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
             • 07.12.2005Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty
              Zgodnie z komunikatem po posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 6 grudnia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.
              • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
               Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
               • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                • 04.12.2005Błędy w PIT 11/8B
                 Ilościowo najwięcej zeznań przypada na podatników, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy (często dodatkowo również z innych źródeł). Takie osoby otrzymują od płatników informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzone na formularzu PIT 11/8B.
                 • 28.11.2005Tytuł wykonawczy - nie od razu po minięciu terminu
                  Kiedy nie zapłacimy podatku w terminie, otrzymamy upomnienie. W upomnieniu zostaniemy wezwani do zapłaty zaległości w terminie 7 dni, pod rygorem wszczęcia egzekucji. W róznych miejscach kraju różnie bywa z wszczynaniem egzekucji. Są ośrodki które dają podatnikowi więcej czasu, w innych wszystko idzie jak w egzekucyjnym zegarku. Po ok. dwóch tygodniach otrzymamy upomnienie, a po dwudziestu kilku dniach do firmy zapuka komornik.
                  • 23.11.2005Amortyzacja samochodu używanego
                   Pytanie: W jaki sposób najkorzystniej (najszybciej) amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
                   • 22.11.2005Jedna firma, kilka rachunków bankowych
                    Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność może posiadać dwa rachunki firmowe(dwa różne banki)? Chodzi o to, że w pobliżu działalności jest placówka banku i wygodnie byłoby wpłacać utargi dzienne.
                    • 19.11.2005Interpretacja D-2/415/2/2005 z dnia 02.03.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
                     Pytanie podatnika: W roku 2003 uzyskaliśmy z Małżonką kredyt mieszkaniowy w banku. Składając rozliczenie roczne podatku za 2003 rok skorzystaliśmy z ulgi odsetkowej, oraz po wezwaniu okazaliśmy umowę kredytową wraz z dowodami wpłat oraz inne wymagane dokumenty. W przyszłości zamierzam zamienić zaciągnięty kredyt na kredyt w innym banku (tańszy kredyt) na spłatę kredytu mieszkaniowego. Fizycznie nie otrzymam pieniędzy z nowego kredytu a zostaną one automatycznie przelane na rzecz aktualnego kredytu.
                     • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                      Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                      • 13.11.2005Samochód w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                       Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                       • 13.11.2005Interpretacji prawa podatkowego NP/443-28/05/EK z dnia 14.11.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krotoszynie
                        Pytanie podatnika: Czy podatniczka może odliczyć ulgę z tytułu fiskalizacji kasy rejestrującej w wysokości 50% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 2.500 zł, którą zakupiłaby obecnie, a ulgę odliczyła dopiero po fiskalizacji kasy po uzyskaniu limitu obrotu 20.000 zł w 2005 roku bądź w 2006 roku po uzyskaniu obrotów w wysokości 40.000 zł?
                        • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                         Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                         • 07.11.2005Termin powstania i zwrotu nadpłaty
                          Nadpłatę stanowi uiszczone nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej świadczenie publicznoprawne, którego zapłata nastąpiła w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:
                          • 01.11.2005Interpretacja US I - 415/ 17 /2005 z dnia 04.07.2005 r. - Urząd Skarbowy w Łęczycy
                           Pytanie podatnika: Podatnik w działalności gospodarczej wykorzystuje samochód marki Renault Laguna stanowiący środek trwały. Samochód został uszkodzony, a szkoda została naprawiona z polisy sprawcy. Firma, która zajmuje się naprawą uszkodzonych samochodów w dniu 8.06.2005 r. wystawiła fakturę określając w niej kwotę netto i podatek VAT. Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy kwota netto stanowi przychód z działalności gospodarczej?
                           • 23.10.2005Wyjaśnienie III/443-34/05 z 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                            Pytanie podatnika Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności własnej.
                            • 19.10.2005Wstrzymanie wykonania decyzji
                             Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania – od 01.09.2005r. pojawiły się jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej nowe możliwości.
                             • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                              Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
                              • 15.10.2005Interpretacja I-1/415-1/05 z dnia 08.02.2005 - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                               Pytanie podatnika Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensat należności z zobowiązaniami wobec jednego kontrahenta wyrażone w walucie EURO są uznawane za przychody i koszty podatkowe?
                               • 10.10.2005Obowiązki podatników podatku od spadków i darowizn
                                Podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu), praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci, dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
                                • 06.10.2005Interpretacja PB I 1/415/69/2005 (1) z dnia 14.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, koszty uzyskania kredytu (prowizja banku), jak i odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy koszty te dotyczą kredytu wykorzystanego na zakup zbytych papierów wartościowych? Czy prowizje biura maklerskiego oraz koszty obsługi rachunku maklerskiego stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy w celu ustalenia dochodu za rok podatkowy, w sytuacji posiadania rachunków w kilku biurach maklerskich możliwe jest kompensowanie strat i dochodów z tyt. odpłatnego zbycia papierów wartościowych?
                                 • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT
                                  Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
                                  • 04.10.2005Ryczałt z mniejszymi limitami
                                   Kurs euro żywo interesuje podatników opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z ustawą o zpdof kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Pierwszego była sobota, więc należy przyjąć kurs z dnia poprzedniego – czyli 30 września. Kurs euro wyniósł tego dnia 3,9166 zł.
                                   • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT (05-10-2005)
                                    Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
                                    • 04.10.2005Ryczałt z mniejszymi limitami
                                     Wysokość kursu euro żywo interesuje podatników opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z ustawą o zpdof kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
                                     • 22.09.2005Interpretacja 1472/ROP1/423/38/57/05/AW z dnia 14.04.2005 r. - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
                                      Pytanie podatnika: Jak należy rozumieć w aspekcie art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o p.d.o.p. pojęcie "udzielenia kredytu" tj. czy przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do odsetek wynikających z umów kredytowych zawartych do 01.01.2005 r., czy też wynikających z kwot kredytów przekazanych do dyspozycji Spółki po tej dacie?
                                      • 22.09.2005Decyzja o zwrocie tylko na wniosek podatnika
                                       Postępowanie o zwrot części VAT jest, niestety, mocno sformalizowane i długotrwałe. Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
                                       • 21.09.2005Interpretacja PD-II/423/98/04 z dnia 03.02.2005 r. - Małopolski Urząd Skarbowy
                                        Pytanie podatnika: Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku sporządzenia imiennych informacji dotyczących wypłaconych dywidend dla osób fizycznych.
                                        • 14.09.2005Interpretacja DM/415-10-6/N/05 z dnia 07.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
                                         Pytanie podatnika: Czy podatniczka ma prawo do ulgi "odsetkowej" na zakup nowo wybudowanego mieszkania w przypadku, gdy przed zawarciem związku małżeńskiego mąż korzystał z tzw. "dużej ulgi" na zakup swojego mieszkania dokonując ostatniego odpisu w 2001 r.?
                                         • 12.09.2005Interpretacja PDP/E/423-5/05 z dnia 07.03.2005 r. - Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu
                                          Pytanie podatnika: Czy różnice kursowe powstałe przy kompensacie wierzytelności, stanowią koszt uzyskania przychodu (ujemne) lub są przychodem (dodatnie) w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                          • 06.09.2005Interpretacja R.VI/2/AL./8/2005 z dnia 24.01.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
                                           Pytanie Podatnika: Czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę?
                                           • 30.08.2005Decyzja o zwrocie tylko na wniosek podatnika
                                            Postępowanie o zwrot części VAT jest niestety mocno sformalizowane i długotrwałe. Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony do naczelnika urzedu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
                                            • 30.08.2005Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                                             Tekst opracowano na podstawie materiałów sejmowych – ustawa nie została jeszcze opublikowana
                                             • 21.08.2005Zakup i import samochodów osobowych
                                              Dzisiaj wchodzą w życie zmiany dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku nabycia samochodów osobowych. Znika z ustawy tzw. wzór Lisaka, i zasadniczo zmienia się katalog pojazdów, dla których dopuszczalne jest pełne odliczenie podatku VAT i odliczenie VAT naliczonego przy zakupie paliw.
                                              • 29.06.2005Odsetki za zwłokę od należności podatkowych - zmiana stawki odsetek od 30.06.2005 r.
                                               Dnia 29 czerwca 2005 r. Narodowy Bank Polski ogłosił komunikat prasowy z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 28-29 czerwca 2005 r. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc. do poziomu:
                                               • 27.06.2005Koncesje i zezwolenia
                                                Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat (poprzednio 2 lata) i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.
                                                • 09.06.2005Leasing
                                                 Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
                                                 • 09.06.2005Kredyt
                                                  Nie licz na to, że zjawisz się w banku z genialnym planem i zachwycisz któregoś z doradców kredytowych. Bez odpowiednich zabezpieczeń nie uzyskasz kredytu.
                                                  • 09.06.2005Finansowanie działalności
                                                   W wykonywaniu działalności gospodarczej występuje potrzeba finansowania. Może okazać się, ze niezbędne jest znalezienie jego zewnętrznego źródła. Najczęstszym błędem popełnianym przy rozpoczynaniu działalności jest niedoszacowanie wydatków. Kończy się to zwykle zamknięciem działalności po krótszym lub dłuższym okresie kłopotów z płynnością finansową. Aby uniknąć takiej sytuacji należy skalkulować konieczne wydatki bez stosowania "różowych okularów". Pamiętaj: - prawie nigdy nie osiągniesz na początku planowanych przychodów, a koszty okażą się co najmniej dwa razy większe niż planowałeś. Przyjdzie PIP, sanepid i straż pożarna, materiał będzie kosztował więcej, pracownik po trzech miesiącach zażąda podwyżki a właściciel lokalu podniesie czynsz. Dlatego do wyliczonych wydatków dodaj co najmniej 30% (co oczywiście i tak nie gwarantuje, że pieniędzy wystarczy).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 124 ] . [ 125 ] . [ 126 ] . [ 127 ] . [ 128 ] . [ 129 ] . [ 130 ] . [ 131 ] . [ 132 ] . [ 133 ] następna strona »