Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 18.09.2007Orzecznictwo: Świadczenia nieodpłatne i wynagrodzenia zarządu w jednoosobowej spółce z o.o.
  Wyrokiem z 16 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P Spółki Akcyjnej w C na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. (nr PB 1.25- 4218/823-73/2003).
  • 17.09.2007Orzecznictwo — Świadczenia nieodpłatne: uwaga na uchwały dzielące zysk 
   Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Lu 288/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie i oddalił skargę Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie określającą Spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. na kwotę 178.817 zł.
   • 14.09.2007Dni Otwarte w NBP
    W najbliższą sobotę, 15 września, o 10.00 gmach centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie zostanie otwarty dla zwiedzających. W ciągu dwóch dni będzie można m.in.  obejrzeć bogate zbiory numizmatyczne, zobaczyć jak powstają analizy makroekonomiczne i potrzymać we własnych rękach sztabę złota.
    • 14.09.2007KRRiT i Poczta Polska: Do końca września nowa umowa w sprawie pobierania abonamentu
     Jak podało Ministerstwo Transportu, jeszcze we wrześniu ma zostać zawarta nowa umowa pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej Poczta Polska w sprawie pobierania abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.
     • 13.09.2007Spadek wartości jednostek OFE
      Średnio o 1,63 proc. spadła wartość jednostek wszystkich 15 otwartych funduszy emerytalnych w okresie  ostatnich 13 miesięcy (od 31 lipca 2006 do 31 sierpnia 2007 r.). Dane opublikowała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
      • 12.09.2007Przeliczanie wartości importu towarów
       Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?
       • 10.09.2007Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS nie dają gwarancji
        Interpelacja nr 7831 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami wystawianych przez ZUS
        • 05.09.2007Orzecznictwo — Kiedy wydasz więcej, niż zarobiłeś, masz problem
         Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalił skargę Marka C na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 28 marca 2002 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.
         • 04.09.2007Opodatkowanie emerytur i rent z zagranicy
          Pytanie: W lipcu wróciłem na stałe do Polski z Anglii. W Anglii mam cotygodniowe wpływy na konto z emerytury angielskiej oraz raz w miesiącu na konto w Anglii wpływa mi renta ze Szwajcarii. Mam obywatelstwo polskie i angielskie. Ponadto raz w miesiącu bank angielski dopisuje mi odsetki od środków na rachunku bankowym. W Polsce otrzymuję emeryturę polską. Emerytury angielska i szwajcarska ze względu na małe kwoty nie podlegają opodatkowaniu w Anglii i pozostają na koncie angielskim, bank nie przesyła ich do Polski. Płacę podatek w Polsce tylko od emerytury polskiej. W jaki sposób powinienem rozliczać podatek dochodowy w Polsce? Czy powinienem co miesiąc sumować dochody z zagranicy i płacić podatek w wysokości 19% od sumy dochodów, a następnie w zeznaniu rocznym sumować je z moją polską emeryturą?
          • 30.08.2007GUS i NBP: Rosną wskaźniki ufności konsumenckiej
           W sierpniu 2007 r. obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej, bieżący oraz wyprzedzający, poprawiły się względem poprzedniego miesiąca. Utrzymuje się również korzystna relacja wobec wyników sprzed roku oraz dwóch lat. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wynosi obecnie –5,3 (wobec wartości –7,2 w lipcu), wzrósł zatem o 1,9 pp. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2006 oraz 2005 roku jest to wynik lepszy odpowiednio o 9,9 oraz o 16,5 pp. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej zmienił się w sierpniu jedynie nieznacznie i wynosi –6,7 (w poprzednim miesiącu –6,9). W okresie ostatnich dwóch lat obserwowany jest stały wzrost jego notowań — o 12,5 oraz o 21,7 pp. względem tego samego miesiąca 2006 oraz 2005 roku.
           • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
            Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
            • 29.08.2007Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe
             Pytanie podatnika: dotyczy uwolnienie małżonki z odpowiedzialności w trybie art. 29 Ordynacji podatkowej.
             • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
              Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
              • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
               Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
               • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                • 27.08.2007Koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
                 Pytanie podatnika: Czy w związku z wydatkami poniesionymi na potrzeby podwyższenia kapitału akcyjnego, przysługuje Stronie prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup usług w zakresie księgowości, doradztwa prawnego oraz podatkowego, obsługi notarialnej?
                 • 24.08.2007NBP: Inflacja bazowa netto w lipcu wyniosła 1,5%
                  Inflacja bazowa netto w lipcu wyniosła 1,5% w ujęciu rocznym wobec 1,8% w czerwcu, podał Narodowy Bank Polski.  
                  • 16.08.2007Wycena transakcji zapisanej w walutach obcych
                   Interpelacja nr 8292 do ministra finansów w sprawie proponowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o rachunkowości
                   • 14.08.2007Rachunkowość: Niekorzystne skutki umacniania się złotego
                    Interpelacja nr 8240 do ministra finansów w sprawie sprawozdawczości finansowej małych przedsiębiorstw
                    • 13.08.2007Bancassurance – poszukiwani specjaliści
                     Rynek ubezpieczeń z roku na rok powiększa sprzedaż swoich produktów poprzez kanał bankowy. W 2005 r. 4 mld zł składek trafiło to towarzystw ubezpieczeniowych dzięki dystrybucji polis w okienkach bankowych. Wykorzystywanie alternatywnych kanałów sprzedaży staje się koniecznością i jak pokazują wskaźniki staje się trendem. W Polsce bancassurance jest w dalszym ciągu na etapie rozwoju, przynosi dopiero 13% ze zbieranych ogółem składek, co w porównaniu ze średnią unijną 32% pokazuje jaki rozwój tego kanału jeszcze jest przed nami. Ciągły rozwój bancassurance można zauważyć obserwując również rynek pracy. Towarzystwa ubezpieczeń oraz banki coraz częściej poszukują specjalistów ds. bancassurance do swoich zespołów. Są to zespoły, które odpowiadają za sprzedaż produktów kanałami alternatywnymi (banki, pośrednicy zewnętrzni, brokerzy, multiagencje, doradcy finansowi) bądź do zespoły zajmujące się rozwojem nowych produktów.
                     • 13.08.2007Finanse mają się dobrze
                      Rynek pracy finansistów nie jest łatwy, ale w porównaniu z innymi rynkami trzyma się całkiem nieźle. Od kilku miesięcy zauważamy wyraźny wzrost ofert pracy związanych właśnie z rynkiem finansowym. Nowych pracowników głównie związanych ze sprzedażą i rozwojem biznesu obecnie poszukują banki jak i również towarzystwa ubezpieczeniowe. Wzrost gospodarczy, który otworzył społeczeństwo na różnego rodzaju produkty bankowe, umożliwia bankom intensywny rozwój struktur sprzedażowych, z czym związana jest potrzeba zatrudnienia nowych pracowników na takie stanowiska jak Branch Manager, Doradca Klienta. Klienci otwierają się nie tylko na proste produkty bankowe jak RORy.
                      • 13.08.2007Zwrot kaucji gwarancyjnej a różnice kursowe
                       Pytanie podatnika: dotyczy możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu różnic występujących przy zwrocie kaucji gwarancyjnej zwrotnej.
                       • 12.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenia pracowników finansowanych z dotacji i podatek dochodowy
                        Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2006 r., nr 1401/FB/4117-490/ZL/05 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy własną decyzje z dnia 6 lipca 2005 r., nr 1401/FB/005-173/ZL/05, odmawiającą Przedstawicielstwu Fundacji H. zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2005 r., nr 1471/PDF/415-28/05/ML.
                        • 10.08.2007Opodatkowanie zagranicznych dywidend
                         Pytanie: Otrzymuję dywidendy od francuskiej spółki. W jaki sposób powinienem je opodatkować?
                         • 09.08.2007Opodatkowanie odsetek przez osobę zagraniczną
                          Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii. W Polsce jednak posiadam rachunek bankowy, z którego uzyskuję odsetki. W jaki sposób będą opodatkowane dochody z odsetek?
                          • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
                           Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                           • 08.08.2007Opodatkowanie odsetek z rachunku w zagranicznym banku
                            Pytanie: Mieszkam w Polsce. W 2007 r. przez kilka miesięcy pracowałem w Wielkiej Brytanii. Założyłem sobie również rachunek w brytyjskim banku. Czy uzyskane z tego tytułu odsetki będą opodatkowane w Polsce?
                            • 06.08.2007Orzecznictwo - Zabezpieczenie zobowiązania na majątku podatnika przed ustaleniem wysokości tego zobowiązania
                             Wyrokiem z dnia 6 stycznia 2005 r. sygn. akt SA/Sz 1889/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 września 2003 r. nr NA 2- E/723/18/ACH/03 w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Bożeny G i Anatola T zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
                             • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                              Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                              • 01.08.2007Uważaj na „szybkie i tanie” pożyczki
                               Potrzebujesz pieniędzy na nową pralkę, lodówkę, wyjeżdżasz na wakacje i potrzebne ci pieniądze? – przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej treścią. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed nierozważnymi decyzjami.
                               • 01.08.2007Umowa przedwstępna i prawo do ulgi odsetkowej
                                Interpelacja nr 7796 do ministra finansów w sprawie wpływu cesji wierzytelności z tytułu umowy rezerwacyjnej (przedwstępnej) na prawo nabywcy nieruchomości do skorzystania z ulgi odsetkowej
                                • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                                 Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                                 • 30.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VI
                                  Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu – ulga na Internet, odsetkowa i nowe technologie  W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód pomniejszony m.in. o kwotę wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczeniu podlegają jednak tylko wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, zatem ulga ta nie obejmuje wydatków na podłączenie do sieci czy też na zakup urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu. Prawo do ulgi przysługuje w związku z użytkowaniem Internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Zatem nie dotyczy opłat za użytkowanie Internetu w lokalach użytkowych zajmowanych dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.
                                  • 30.07.2007KNF i UOKiK zawarły porozumienie o współpracy
                                   Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarły porozumienie o współpracy w zakresie zapewnienia ochrony interesów uczestników rynku finansowego, a także o zapobieganiu i przeciwdziałaniu występowaniu na rynku finansowym zjawisk mających charakter praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów — poinformowała KNF w komunikacie z dnia 27 lipca 2007 r.
                                   • 30.07.2007Założenia nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
                                    Sprawniejsze funkcjonowanie Biur Informacji Gospodarczej (BIG) oraz ochrona interesów wierzycieli to główne cele założeń nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki.
                                    • 27.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część V
                                     Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu – darowizny Darowizna w myśl przepisów prawa cywilnego jest umową, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego i nieekwiwalentnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zatem cechą darowizny jest jej nieodpłatność, która oznacza, że darczyńca nie spodziewa się i nie oczekuje żadnego świadczenia wzajemnego ze strony osoby obdarowanej. Zgodnie z art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowi darowizny bezpłatne przysporzenie, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej w innych przepisach kodeksu.
                                     • 26.07.2007Opodatkowanie rent i emerytur otrzymywanych z Niemiec
                                      Pytanie: W jaki sposób opodatkowane są emerytury otrzymywane z Niemiec przez osobę mieszkającą w Polsce?
                                      • 26.07.2007Można znów korzystać ze znaków skarbowych
                                       Od dziś do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej. Uprawnienie to wynika z przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883), które dziś zaczynają obowiązywać.
                                       • 25.07.2007Projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej
                                        Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej. Projekt ten jest konsekwencją zmian w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wprowadzanych Ustawą z dnia 13 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o opłacie skarbowej i w znacznej części zawiera regulacje analogiczne do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu wraz z uzasadnieniem:
                                        • 25.07.2007Pomoc dla młodych przedsiębiorców oraz innowatorów
                                         Masz świetny pomysł na biznes, ale boisz się wysokich kosztów założenia interesu, opracowania patentu czy bezwzględnej konkurencji na rynku? A może zakończyłeś konstruowanie swojego wynalazku i nie wiesz, co zrobić ze swoim odkryciem? Nie jesteś zdany na samego siebie, istnieje szereg instytucji oraz programów stworzonych specjalnie po to, by wspomagać młodych przedsiębiorców oraz innowatorów.
                                         • 25.07.2007Hipoteka kaucyjna zabezpieczy kilka wierzytelności
                                          Na posiedzeniu w dniu 24 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy mają usprawnić obrót gospodarczy, a przede wszystkim ułatwić ustanawianie zabezpieczenia hipotecznego.
                                          • 25.07.2007Kradzież środków obrotowych z rachunku firmowego przedsiębiorcy
                                           Pytanie podatnika: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W związku z tym prowadzę rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W lutym tego roku, w wyniku napadu, utraciłem między innymi karty płatnicze, w tym kartę rachunku formowego. Zanim bank zablokował rachunek bankowy, z konta bankowego złodzieje skradli ok. 10.000 złotych. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności skradzionej z rachunku bankowego kwoty. Moim zdaniem, mam do tego prawo.
                                           • 24.07.2007ZRP o przepisach prawnych niekorzystnych dla przedsiębiorców
                                            Przewodniczący Sejmowej Komisji Przedsiębiorczości Jacek Piechota przedstawił opinię poszczególnych ministerstw na temat zebranego przez Gazetę Wyborczą zestawu przepisów prawnych, uznanych przez przedsiębiorców za niekorzystne i wymagające pilnej zmiany. Poniżej prezentujemy stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego, będące odpowiedzią na wyjaśnienia resortów:
                                            • 24.07.2007Kredyt na zakup akcji na rynku pierwotnym a koszty uzyskania przychodu
                                             Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć koszty odsetek oraz prowizji od zaciągniętego kredytu na zakup akcji na rynku pierwotnym?
                                             • 23.07.2007Opodatkowanie jednorazowej sprzedaży nieruchomości
                                              Pytanie podatnika: Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych?
                                              • 20.07.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym po zakończeniu działalności
                                               Podatnik, który skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego i w rozliczeniu za dany miesiąc wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku oraz prowadził w danym okresie rozliczeniowym zarejestrowaną działalność gospodarczą, nabył prawo do zwrotu różnicy podatku należnego, zaś późniejsze wykreślenie podatnika z rejestru nie pozbawia go „dobrze nabytego prawa”. Sprzeczne z mechanizmem funkcjonowania podatku od towarów i usług jest pozbawienie określonego podmiotu prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdy uzyskał to prawo w okresie, kiedy był podatnikiem (prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą) — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
                                               • 20.07.2007III posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego
                                                W dniu 19 lipca 2007 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się III posiedzenie Rady Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF), która została powołana jako gremium umożliwiające konsultacje Ministra Finansów z przedstawicielami środowiska rynku finansowego i reprezentantami instytucji finansowych.
                                                • 19.07.2007KE: Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych
                                                 Komisja Europejska za pośrednictwem zielonej księgi określiła swoją wizję przyszłej polityki UE dotyczącej detalicznych usług finansowych, czyli rachunków bankowych, pożyczek, kredytów hipotecznych, funduszy inwestycyjnych oraz usług ubezpieczeniowych świadczonych klientom indywidualnym. Zielona księga ma pomóc Komisji w dokładniejszym zrozumieniu problemów, na które natrafiają w tej dziedzinie konsumenci i przemysł, w określeniu nadrzędnych celów Komisji oraz wyróżnieniu obszarów mogących wymagać większego nakładu pracy. Stanowi ona ważny wkład w przeprowadzany obecnie przez Komisję przegląd jednolitego rynku.