Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

duża ulga budowlana

 • 20.01.2010Darowizna budynku dzieciom nie powoduje obowiązku zwrotu ulgi budowlanej
  Pytanie podatnika: W latach 1994-2005 Wnioskodawca wraz z żoną wybudowali budynek mieszkalny. W latach 1994-2004 korzystali z "dużej ulgi budowlanej” na łączną kwotę 76.863,33 zł. W 2009 roku Wnioskodawca z żoną zamierzają przekazać notarialnie na własność budynek córce i synowi. Córka i syn nie posiadają własnych samodzielnych mieszkań. Czy po przekazaniu budynku dzieciom będziemy zmuszeni zwrócić ulgę budowlaną?
  • 07.07.2008Ulgi budowlanej nie można odziedziczyć
   Pytanie podatnika: Czy niewykorzystana ulga budowlana (która nie znalazła pokrycia w podatku) po zmarłej matce, może być wykorzystana przez córkę?
   • 15.08.2007Orzecznictwo - Kto nabył prawo do odliczeń mieszkaniowych
    Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. Iwona S. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do możliwości skorzystania z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych z tytułu budowy domu na własne potrzeby w myśl przepisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia inwestycji, tj. 30 października 2001 r., czyli na podstawie art. 27 a ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14 póz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą o p.d.o.f.
    • 07.03.2007Kontynuacja dużej ulgi budowlanej
     Pytanie podatnika: Czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/budowlanego zachowałam uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?