Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracja miesięczna

 • 21.01.2020Wzory zgłoszeń ZUS do zmiany
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające część wzorów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie do zmian ustawowych dostosowane zostaną m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem czerwca 2020 r.
  • 20.01.2020Wzory zgłoszeń ZUS do zmiany
   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające część wzorów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie do zmian ustawowych dostosowane zostaną m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem czerwca 2020 r.
   • 01.01.2020Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności
    Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych.
    • 24.01.2019Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności
     Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych.
     • 22.08.2018Rozliczanie kwartalne VAT – czy korzystne dla podatnika?
      Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) do kwartalnego składania deklaracji podatkowych uprawnieni są mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową. Na podstawie art. 99 ust. 3 ww. ustawy uprawnienie to przysługuje również małym podatnikom, którzy nie wybrali metody kasowej. W tym przypadku warunkiem kwartalnych rozliczeń jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja podatkowa. Termin złożenia kwartalnej deklaracji podatkowej określony został na 25. dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
      • 21.08.2018Rozliczanie kwartalne VAT – czy korzystne dla podatnika?
       Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) do kwartalnego składania deklaracji podatkowych uprawnieni są mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową. Na podstawie art. 99 ust. 3 ww. ustawy uprawnienie to przysługuje również małym podatnikom, którzy nie wybrali metody kasowej. W tym przypadku warunkiem kwartalnych rozliczeń jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja podatkowa. Termin złożenia kwartalnej deklaracji podatkowej określony został na 25. dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
       • 28.05.2018Roczna umowa zlecenia - ryczałt czy zaliczka?
        Pytanie: Czy z tytułu umów zleceń zawartych na okres całego roku, w których określona jest kwota wynagrodzenia miesięcznego do 200 zł należy pobierać podatek zryczałtowany czy zgodnie z art. 41 ustawy?
        • 30.08.2016Podatki 2016: Nowa deklaracja PSD-1 budzi wątpliwości
         Nowy podatek od sprzedaży detalicznej ma wejść w życie już z początkiem września. Towarzyszyć będzie mu m.in. nowa deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1). Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, projektowany wzór budzi jednak pewne wątpliwości. Organizacja zaapelowała też do resortu finansów o wydanie interpretacji ogólnej.
         • 29.08.2016Podatki 2016: Nowa deklaracja PSD-1 budzi wątpliwości
          Nowy podatek od sprzedaży detalicznej ma wejść w życie już z początkiem września. Towarzyszyć będzie mu m.in. nowa deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1). Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, projektowany wzór budzi jednak pewne wątpliwości. Organizacja zaapelowała też do resortu finansów o wydanie interpretacji ogólnej.
          • 13.10.2014Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Rodzaje i forma przekazania formularzy do ZUS
           1. Formularze ubezpieczeniowe - rodzaje Formularze ubezpieczeniowe dzielimy na dokumenty: zgłoszeniowe - płatnika i osoby ubezpieczonej, rozliczeniowe. W poniższej tabelce pogrupowaliśmy te formularze według kategorii z podaniem symbolu oraz pełnej nazwy, natomiast ich obowiązujące wzory przedstawiliśmy w rozdziale piątym.
           • 10.10.2014Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Rodzaje i forma przekazania formularzy do ZUS
            1. Formularze ubezpieczeniowe - rodzaje Formularze ubezpieczeniowe dzielimy na dokumenty: zgłoszeniowe - płatnika i osoby ubezpieczonej, rozliczeniowe. W poniższej tabelce pogrupowaliśmy te formularze według kategorii z podaniem symbolu oraz pełnej nazwy, natomiast ich obowiązujące wzory przedstawiliśmy w rozdziale piątym.
            • 14.02.2011Regionalne Programy Operacyjne – wartość wniosków przekroczyła 87 mld zł
             Według stanu na 31 stycznia 2011 r., w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zostało złożonych ponad 40 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 87,4 mld zł.  Do realizacji zatwierdzono 22,7 tys. wniosków, przy czym podpisano umowy i wydano decyzje w przypadku 20,2 tys. projektów o wartości dofinansowania z UE 48,1 mld zł (74,2 proc. alokacji na lata 2007-13). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesienie 18,5 mld zł wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 28,6 proc. alokacji.  
             • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
              Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
              • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma składek ZUS
               Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
               • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
                • 07.06.2006Deklaracja VAT
                 W przypadku podatku VAT obowiązuje zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Zgodnie z art. 99 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535) podatnicy VAT zobowiązani są co do zasady składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia miesiąca, następującego po każdym kolejnym miesiącu.