Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cesja praw autorskich

 • 08.02.2017Zagraniczna domena internetowa a podatek u róda
  Pytanie podatnika: Czy zakup od kontrahentów nie majcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarzdu nazwy domeny internetowej, przez które rozumie si cesje praw do domeny oraz usug zwizanych z rejestracj i utrzymaniem nazw domen internetowych (dalej: „nazwa domeny”), podlega opodatkowaniu podatkiem u róda, zgodnie z art. 21 ustawy o CIT i czy na Wnioskodawcy ciy obowizek pobrania i przekazania podatku do urzdu skarbowego zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy?
  • 06.12.2010Sposb ustalenia kosztw uzyskania przychodw ze sprzeday wierzytelnoci
   Pytanie podatnika: Podatnik rozwaa moliwo dokonania sprzeday swojej wierzytelnoci wobec spki na rzecz podmiotu skupujcego dugi bd te innego podmiotu gospodarczego, posiadajcego zobowizania wobec spki (w celu dokonania przez podmiot wzajemnej kompensacji). Czy w przypadku planowanej sprzeday wierzytelnoci, wierzytelno ta bdzie stanowi koszt podatkowy, podlegajcy odliczeniu od dochodw z kapitaw ujawnianych w PIT-38?
   • 14.09.2009Odliczenia podatku VAT naliczonego (3) – Terminy rozliczania VAT naliczonego
    Niestety, w polskim VAT cay czas istnieje duy formalizm, ktry przejawia si nie tylko tym, e dla rozliczenia podatku naliczonego konieczne jest, aby podatnik dysponowa rdem takiego podatku (faktura itp., o czym pisaem w poprzednim artykule), ale rwnie tym, e podatnik musi rozliczy podatek w konkretnych okresach rozliczeniowych (gdyby rozliczy zbyt pno, byoby to traktowane jako bd podatkowy).
    • 17.04.2007Nowa dyrektywa VAT (5) – Miejsce transakcji WNT i wiadczenia usug
     Miejscem opodatkowania wewntrzwsplnotowego nabycia towarw jest kraj konsumpcji. Naoenie ciaru podatkowego na nabywc, sprowadzajcego towar z pastwa unijnego do kraju przeznaczenia (konsumpcji) spenia podobna rol jak w przypadku importu towarw z poza Unii. Miejsce wewntrzwsplnotowego nabycia towarw okrelone zostao w art. 40 do 42 nowej dyrektywy  (dalej - dyrektywy).