Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

organizacja imprez

 • 19.10.2012Finansowanie sportu przez samorządy – raport NIK
  Niejasne zasady finansowania sportu i zlecania zadań klubom sportowym przez gminy, niezgodne z prawem dotowanie sportu wyczynowego, brak należytego nadzoru nad pieniędzmi wydawanymi przez kluby – to tylko część zarzutów, sformułowanych przez NIK po kontroli finansowego wsparcia kultury fizycznej i sportu, jakiego udzielają samorządy.
  • 20.09.2012Polskie firmy nie skorzystały na Euro 2012
   Nie sprawdziły się optymistyczne przewidywania polskich firm, szczególnie tych z branży turystycznej. Organizacja Euro 2012 nie przyniosła spodziewanych korzyści – wynika z najnowszej edycji raportu BIG, przygotowanego przez InfoMonitor. Jedna czwarta firm turystycznych zanotowała spadek liczby sprzedawanych usług, a bardzo szybkie tempo realizacji inwestycji doprowadziło do nasilenia się problemu zatorów płatniczych.
   • 19.06.2012Usługi kulturalne a opodatkowanie VAT
    Pytanie podatnika: Czy organizowanie imprez kulturalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy usługi kulturalne mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT?
    • 13.06.2012Organizacja zagranicznej imprezy integracyjnej a koszty firmy
     Pracodawcy coraz częściej organizują imprezy dla pracowników. Czasami zdarza się, że takie spotkania odbywają się za granicą, co dodatkowo ma uatrakcyjnić wyjazd pracownikom. Ponosząc wydatki na organizację tego typu imprez, pracodawcy powinni rozważyć, czy poniesione na ten cel wydatki mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.
     • 21.05.2012Opodatkowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych budzi kontrowersje
      Fiskus próbuje opodatkować kolejne pozapłacowe świadczenia pracownicze (m.in. imprezy integracyjne). Urzędy skarbowe zapewne wkrótce będą sięgać po podatek od wszystkich dodatkowych świadczeń pracowniczych – twierdzi PKPP Lewiatan. Jeśli resort finansów nie zmieni obecnych przepisów, organizacja nie wyklucza skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w tej sprawie.
      • 15.05.2012Absurdy prawne: VAT od niezapłaconej faktury, brak odliczenia VAT od paliwa i podatek od imprezy firmowej
       Zapytanie nr 662 do ministra gospodarki w sprawie naprawy polskiego systemu prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej
       • 19.04.2012Wycieczka zorganizowana przez pracodawcę a PIT pracownika
        W ramach działań motywacyjnych pracodawca podejmuje różne czynności. Jedną z nich może być zorganizowanie wycieczki dla pracowników. Tego typu imprezy zazwyczaj finansowane są z środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
        • 12.04.2012Opodatkowanie PIT nagród z tytułu uczestnictwa w konkursach
         Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Wnioskodawcę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci Internet, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
         • 08.12.2011Świadczenia pracownicze finansowane z ZFŚS - wyjaśnienie MF
          Interpelacja nr 49 do ministra finansów w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ulg w podatku dochodowym od świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
          • 28.10.2011Organizacja imprezy firmowej dla pracowników a prawo do odliczenia VAT
           Pytanie podatnika: Z okazji 20-lecia istnienia firmy Wnioskodawca zamierza zorganizować uroczystość, na którą zostaną zaproszeni pracownicy. Impreza będzie 2-dniowa poza siedzibą firmy. Wyjazd w sobotę i powrót w niedzielę. Będzie to wyjazd na imprezę artystyczną do teatru wraz z obiadem, kolacją i śniadaniem wynajętym autokarem. Czy z faktur dotyczących tej imprezy będzie można odliczyć podatek VAT?
           • 05.07.2011Zaliczki w systemie VAT marża
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymał zamówienie na organizację zagranicznych wczasów dla grup pracowników. Umowa, którą chce on zawrzeć na realizację tego zlecenia, przewiduje wpłatę firmę zaliczki w wysokości 20% po podpisaniu umowy i dopłatę 80% w terminie do 30 dni przed wyjazdem, przelewami na rachunek bankowy. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej?
            • 23.05.2011VAT: Konferencja nie jest wyjazdem wypoczynkowym
             Organizacja i obsługa konferencji nie jest "usługą turystyki", bowiem przyjmując słownikową definicję tego pojęcia, konferencja nie jest zorganizowanym wyjazdem wypoczynkowym. Oczywiście w ramach organizacji i obsługi konferencji mogą pojawić się pewne świadczenia o charakterze wypoczynkowym, jak np. rejs statkiem, czy też wycieczka krajoznawcza. Trzeba jednak ocenić, czy są to elementy wiodące w całej usłudze i co za tym idzie, czy mogą przesadzić o sklasyfikowaniu tej usługi, jako usługi turystyki. Chodzi tu o odpowiedź na pytanie, które ze świadczeń ma charakter zasadniczy, a które zaś poboczny, tj. jedynie towarzyszący świadczeniu zasadniczemu? W tym zakresie należy między innymi ocenić, czy świadczenie zasadnicze może być realizowane bez świadczenia pobocznego. Jeżeli bowiem świadczenie poboczne nie jest konieczne dla realizacji świadczenia zasadniczego, wówczas może być potraktowane jako odrębna usługa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
             • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
              Dział szkoleń serwisu podatki.biz zaprasza Państwa serdecznie na organizowane w najbliższym czasie szkolenia, których listę i opisy prezentujemy poniżej. Pełna oferta wszystkich naszych szkoleń znajduje się na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
              • 29.03.2011Podatek VAT 2011: Usługi w zakresie kultury zwolnione lub nie – wszystko zależy od rodzaju podmiotu
               Interpelacja nr 20453 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT w zakresie usług kulturalnych w świetle ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
               • 24.02.2011Udział w firmowej imprezie jubileuszowej nie zawsze będzie przychodem pracownika
                W przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik ze świadczeń korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                • 22.02.2011Reprezentacja i reklama a optymalizacja kosztów
                 Od 1 stycznia 2007 r. wydatki o charakterze reprezentacyjnym nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wyłączenie dotyczy w szczególności kosztów reprezentacji poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
                 • 18.02.2011Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników oraz szkoleń dla kontrahentów – zaliczenie wydatków do kosztów
                  Imprezy integracyjne to skuteczne narzędzie wykorzystywane przez pracodawców w celu zwiększenia efektywności pracy. Mimo, iż w ogólnym rachunku ekonomicznym działanie takie przynosi wymierne korzyści finansowe, to jednak organizacja tego typu spotkań wiąże się często ze znacznymi nakładami finansowymi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przeprowadzenia szkoleń dla kontrahentów. Możliwość zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnego podejścia organów podatkowych.
                  • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                   Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                   • 19.08.2010Reprezentacja czy reklama? Warto powalczyć z fiskusem
                    Publikowaliśmy ostatnio wiele materiałów, wskazujących na zaostrzenie stanowiska fiskusa w odniesieniu do wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych ze spotkaniami z kontrahentami w restauracjach. Organy podatkowe ostatnio wyjątkowo zgodnie twierdzą, że poczęstunek w restauracji, nawet bezalkoholowy, nosi cechy reprezentacji, bez względu na wystawność tego poczęstunku. Odrzucany jest argument przedsiębiorców, że spotkanie przy posiłku jest uznawane za zwyczajowy sposób prowadzenia interesów i w żaden sposób nie wyróżnia zapraszającego, nie podnosi jego prestiżu i nie nosi znamion wystawności czy okazałości. Jeszcze niedawno były to kryteria, którymi kierowały się izby skarbowe, wypowiadając się w kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania takich wydatków.
                    • 13.08.2010Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
                     Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce.
                     • 18.06.2010Spotkanie z kontrahentem w restauracji może być kosztem podatkowym
                      Z uzasadnienia: Z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że tylko wydatki na spotkania o charakterze reprezentacyjnym, a więc nie każde, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Takiego charakteru nie mają, w ocenie Sądu, wydatki poniesione na zwyczajowe posiłki spożyte podczas spotkania z kontrahentem w lokalu gastronomicznym, poświęconego omówieniu wzajemnych kontaktów handlowych. Trudno uznać, aby wydatek na zakup kawy, ciastka, herbaty czy zwyczajowego obiadu w lokalu gastronomicznym, podczas negocjowania warunków umowy, świadczył o okazałości danego przedsiębiorcy. Charakter reprezentacyjny miałyby natomiast wydatki, np. na imprezy towarzyskie z udziałem kontrahentów czy wystawne przyjęcia dla kontrahentów. Dla oceny, czy dana spotkanie stanowi reprezentację, czy nie, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.
                      • 30.04.2010Ministerstwo Finansów rozmawia z UEFA
                       Nie ma ryzyka dla organizacji Euro 2012 w Polsce – zapewniły we wspólnym komunikacie Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sportu i Turystyki w odpowiedzi na doniesienia o możliwym odebraniu Polsce przez UEFA organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej za dwa lata w związku z próbami renegocjacji przez MF zwolnień podatkowych dla piłkarskiej federacji, zagwarantowanych w umowie z rządem.
                       • 31.12.2009Obiad w restauracji nie może być kosztem
                        Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy?
                        • 09.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Sporów o imprezy pracownicze ciąg dalszy
                         Z uzasadnienia: W przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie), gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość.
                         • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
                          Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane są z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?
                          • 27.04.2009Jak pod względem podatkowym kwalifikować imprezy promocyjne
                           Wyznaczenie wyraźnej granicy między reprezentacją a reklamą jest trudne. Chodzi głównie o przypadki, gdy działania podatnika mają zarówno aspekty reklamowe, jak i reprezentacyjne. Może się zatem zdarzyć, że impreza promocyjna odznacza się okazałością i wystawnością, ale jej aspekt reprezentacyjny jest na drugim planie, bowiem zasadniczym celem organizatora imprezy jest promowanie własnych produktów, a w konsekwencji – zwiększenie ich sprzedaży. W powyższej sytuacji wydatki związane z organizacją imprezy nie powinny być kwalifikowane jako koszty reprezentacji i mogą być zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                           • 24.04.2009Za rok w Polsce finał technologicznego konkursu Microsoftu
                            Polska będzie gospodarzem organizowanych przez Microsoft światowych finałów konkursu technologicznego Imagine Cup 2010 – poinformował w czwartek wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak po spotkaniu z prezesem Microsoft Corporation Stevem Ballmerem. Jednym z celów turnieju jest wykorzystywanie twórczości i innowacji do rozwiązywania problemów świata rzeczywistego – mówił prezes Ballmer.
                            • 18.02.2009Firmowy piknik może być kosztem podatkowym
                             Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?
                             • 29.08.2008Wydatki na reprezentację i reklamę a koszt podatkowy
                              Zgodnie z obowiązującym do końca 2006 r. stanem prawnym, ustawodawca nie uznawał za koszty uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 % przychodów, chyba że reklama była prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Do końca 2006 r. bardzo istotne było właściwe rozróżnienie wydatków traktowanych jako reprezentacja, reklama limitowana oraz reklama nielimitowana – prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Obowiązujące przepisy ograniczające możliwość zaliczania wydatków promocyjno - reklamowych w poczet kosztów podatkowych dzieliły je na:
                              • 02.06.2008Imprezy integracyjne dla pracowników a opodatkowanie VAT
                               Opodatkowaniu w ramach art. 8 ust. 2 ustawy o VAT podlega tylko takie nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika, które, służąc celom osobistym pracowników (ich celom bezpośrednio konsumpcyjnym), nie ma jednocześnie związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika. Jeśli natomiast usługa taka realizowana jest w związku z tą działalnością, stanowiąc fragment zadań przedsiębiorstwa, wówczas wyłączona jest z opodatkowania. W przypadku organizacji imprez integracyjnych dla pracowników istnieje związek świadczenia z przedsiębiorstwem, takie imprezy służą celom pracodawcy, integrują pracowników i zwiększają efektywność pracy. Dlatego też nawet jeśli podatnik odliczył VAT naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej, to takie nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                               • 30.05.2008Wyjazd integracyjny finansowany ze środków ZFŚS
                                Pytanie: Czy ze środków ZFŚS można sfinansować wyjazd integracyjny pracowników?
                                • 14.03.2008Odliczanie podatku VAT od wydatków na imprezy integracyjne dla pracowników
                                 Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego, z wyjątkiem usług noclegowych i gastronomicznych?
                                 • 22.02.2008Polska wyda blisko 23 mld euro na ME 2012
                                  Prawie 23 mld euro będzie kosztowała Polskę organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012. Łączne nakłady na przygotowanie imprezy – wliczając wydatki Ukrainy -  wyniosą około 38 mld euro. Tylko na drogi Polska wyda dwukrotnie więcej pieniędzy niż Ukraina.
                                  • 07.02.2008KPP popiera rządową pomoc dla miast - gospodarzy Euro 2012
                                   Zapowiedź finansowego wsparcia budowy stadionów z budżetu państwa spotkała się z uznaniem ze strony Konfederacji Pracodawców Polskich. Organizacja zwraca jednak uwagę na bariery dla inwestycji wynikające z niedoskonałego prawa budowlanego, braku planów zagospodarowania czy niechęci do partnerstwa publiczno-prywatnego.
                                   • 10.08.2007KPP do polityków: przed wyborami uchwalcie niezbędne ustawy
                                    Z wiadomości z wczorajszego spotkaniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem wynika, że politycy rozważają możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Wcześniej jednak posłowie mają się zająć ustawami związanymi z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje do parlamentarzystów, aby przed ewentualnym rozwiązaniem parlamentu zająć się nie tylko ustawami związanymi ze zniesieniem kontroli granicznych na wewnętrznych granicach UE, ale również tymi, od których zależy sprawna organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
                                    • 27.07.2007Kiedy wydatki na imprezę integracyjną dla pracowników można zaliczyć do KUP?
                                     W przypadku organizacji imprezy integracyjnej, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów, należy położyć szczególny akcent na motywujący charakter imprezy. Inaczej wydatki na imprezę nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki na działalność socjalną. Podatnik, organizując dla pracowników określoną imprezę, musi jako cel tej imprezy przyjąć zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli nie przyjmie takiego celu, to samo spotkanie polegające na konsumpcji czy też rekreacji sportowej nie będzie kosztem uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                     • 13.04.2007EURO 2012 przyspieszy realizację inwestycji w Polsce
                                      - Decyzja o organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie wpłynie na przyspieszenie wielu inwestycji, jakie realizowane będą w Polsce w latach 2007 - 2013 – powiedziała 12 kwietnia br. Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli także Minister Transportu Jerzy Polaczek oraz Minister Sportu Tomasz Lipiec. Tematem konferencji był: „Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w kontekście starań o organizację Mistrzostw EURO 2012”.