Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywność gospodarcza podatki pośrednie

  • 03.09.2018WSA: Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest związana z działalnością
    Z uzasadnienia: Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, występuje w obrocie prawnym także jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Dlatego też opodatkowanie nieruchomości stawką jak dla związanych z działalnością gospodarczą jest możliwe jedynie w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego, że mogłyby one choćby pośrednio służyć w prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej.