Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty uzyskania umowy dzie這

 • 02.08.2019PIT dla m這dych – pytania i odpowiedzi
  Od wczoraj (01.08.2019 r.) obowi您uje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalaz這 si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku s逝瘺owego, stosunku pracy, pracy nak豉dczej, spó責zielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwi您ku z nowym zwolnieniem pojawi這 si wiele w徠pliwo軼i, postaramy si je zwi篥le wyja郾i.
  • 01.08.2019PIT dla m這dych – pytania i odpowiedzi
   Od dzisiaj (01.08.2019 r.) obowi您uje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której, w art. 21, znalaz這 si nowe zwolnienie podatkowe. Art. 21 ust. 1 pkt 148 zwalnia od podatku dochodowego przychody ze stosunku s逝瘺owego, stosunku pracy, pracy nak豉dczej, spó責zielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do uko鎍zenia 26. roku 篡cia, do wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W zwi您ku z nowym zwolnieniem pojawi這 si wiele w徠pliwo軼i, postaramy si je zwi篥le wyja郾i.
   • 30.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla m這dych: Konieczne jest o鈍iadczenie
    To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowi您ywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla m這dych, do uko鎍zenia 26. roku 篡cia. Nowelizacja zosta豉 og這szona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone b璠zie limitem kwotowym. Pocz患szy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi b璠zie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i b璠zie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba 瞠 podatnik z這篡 p豉tnikowi stosowne o鈍iadczenie.
    • 29.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla m這dych: Konieczne jest o鈍iadczenie
     To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowi您ywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla m這dych, do uko鎍zenia 26. roku 篡cia. Nowelizacja zosta豉 og這szona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone b璠zie limitem kwotowym. Pocz患szy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi b璠zie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i b璠zie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba 瞠 podatnik z這篡 p豉tnikowi stosowne o鈍iadczenie.
     • 18.07.2019Podatki 2019: Ni窺zy PIT ju od pa寮ziernika
      Obni瞠nie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracuj帷ych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy [1], który rz康 przyj掖 16 lipca 2019 r.  Z nowych rozwi您a skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracuj帷ych na etacie, wykonuj帷ych dzie這 czy zlecenie, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowi您ywa od 1 pa寮ziernika 2019 r.
      • 17.07.2019Podatki 2019: Ni窺zy PIT ju od pa寮ziernika
       Obni瞠nie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracuj帷ych przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany przewiduje projekt ustawy [1], który rz康 przyj掖 16 lipca 2019 r.  Z nowych rozwi您a skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracuj帷ych na etacie, wykonuj帷ych dzie這 czy zlecenie, prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, jak te emerytów i rencistów.  Zmiany maj obowi您ywa od 1 pa寮ziernika 2019 r.
       • 21.06.2019Towar bez wad ale po terminie - kara umowna a koszty uzyskania przychodu
        Przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi si do kategorii odszkodowa i kar umownych, nie precyzuj帷, 瞠 chodzi o odszkodowania i kary umowne b璠帷e nast瘼stwem niewykonania lub nienale篡tego wykonania zobowi您ania przez d逝積ika na skutek niedochowania przez niego nale篡tej staranno軼i. Tym samym (...) nale篡 przyj望, 瞠 wszelkie odszkodowania i kary umowne z wymienionych w tym przepisie tytuów nie mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, niezale積ie od tego, czy s one skutkiem szkody powsta貫j w nast瘼stwie winy d逝積ika czy te szkody, na której powstanie d逝積ik nie mia wp造wu.
        • 15.05.2019Wynagrodzenia i 鈍iadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo嗆, optymalizacja
         Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz tak瞠 ró積ego rodzaju elementy dodatkowe p豉c - wymagane przez przepisy lub wynikaj帷e z umowy pomi璠zy pracownikiem i pracodawc: ekwiwalenty, 鈍iadczenia dodatkowe, zasi趾i, wynagrodzenia za czas niezdolno軼i do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Cz窷 ze sk豉dników jest opodatkowana, cz窷 wolna od podatku, cz窷 zwi瘯sza podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne, a cz窷 nie. Pracodawcy musz rozstrzyga zagadnienia zwi您ane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wyp豉t i 鈍iadcze niepieni篹nych, ale równie z mo磧iwo軼i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to powoduje, 瞠 zagadnienia zwi您ane z wynagrodzeniami s do嗆 z這穎ne, ale jednocze郾ie nios ze sob spore rezerwy optymalizacyjne i oszcz璠no軼iowe. W czwartek 16 maja ko鎍zymy przyjmowanie zapisów na e-kurs Wynagrodzenia i 鈍iadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo嗆, optymalizacja. 
         • 17.04.2019Sk豉dki ZUS wykonuj帷ych wolne zawody
          Ci spo鈔ód freelancerów, którzy wykonuj swoj prac na podstawie umowy zlecenia s obowi您kowo obj璚i ubezpieczeniami spo貫cznymi i zdrowotnym, gdy nawet jednodniowa umowa tego typu rodzi obowi您ek i mo磧iwo嗆 uzyskania ochrony w zakresie ubezpiecze. Osobom, które nie spe軟iaj warunków do obj璚ia obowi您kowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przys逝guje natomiast prawo do dobrowolnego obj璚ia tymi ubezpieczeniami. Ponadto, w systemie prawa istniej rozwi您ania pomocowe z zakresu ubezpiecze spo貫cznych dla osób prowadz帷ych dzia豉lno嗆, z których mog jak najbardziej korzysta równie freelancerzy decyduj帷y si na podj璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
          • 15.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
           Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
           • 14.03.2019Jak rozliczy delegacj „niepracownika”
            Nie budzi najmniejszych w徠pliwo軼i, i wysy豉j帷 pracownika w podró s逝瘺ow, czy to krajow czy zagraniczn, pracodawca ma obowi您ek pokry koszty delegacji oraz zapewni stosowne 鈍iadczenia wymagane przepisami prawa. Przysporzenia osi庵ni皻e w ten sposób przez pracownika podlegaj zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT, naturalnie do wysoko軼i stosownych limitów. W tym miejscu nale篡 zwróci jednak瞠 uwag, i ukszta速owana w powy窺zym zakresie linia orzecznicza s康ów administracyjnych czy stanowiska fiskusa dotyczy podró篡 jako relacji pomi璠zy pracownikiem a pracodawc. Jak to zatem wygl康a w przypadku osoby, która nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, tzw. niepracownika?
            • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
             Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
             • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
              • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
               Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
               • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsi瑿iorców od 2019 roku
                Nowa ulga ZUS (ma造 ZUS), u豉twienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie ma鹵onka doliczane do kosztów, obni穎ny CIT, mniej formalno軼i podatkowych – to kilka przyk豉dów zmian w przepisach, które obowi您uj od 1 stycznia 2019 roku. Poni瞠j prezentujemy najwa積iejsze zmiany.
                • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                 Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                 • 14.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                  Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                  • 28.12.2018Obowi您ki p豉tnika w zwi您ku z umow zlecenia zawart z cudzoziemcem
                   Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ci捫帷ego na nim obowi您ku podatkowego. Inaczej mówi帷, od miejsca zamieszkania zale篡, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowi您kowi podatkowemu w Polsce.
                   • 11.12.2018Podatki 2019: Praca ma鹵onka i dzieci b璠zie kosztem firmy
                    Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów b璠zie mo積a zaliczy warto嗆 pracy ma鹵onka i dzieci podatnika (przedsi瑿iorcy), a tak瞠 ma鹵onków i dzieci wspólników spó趾i nieb璠帷ej osob prawn.
                    • 10.12.2018Podatki 2019: Praca ma鹵onka i dzieci b璠zie kosztem firmy
                     Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów b璠zie mo積a zaliczy warto嗆 pracy ma鹵onka i dzieci podatnika (przedsi瑿iorcy), a tak瞠 ma鹵onków i dzieci wspólników spó趾i nieb璠帷ej osob prawn.
                     • 06.11.2018Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej na rok
                      W 2017 r. zawarto umowy zlecenia, w których okre郵ono miesi璚zn kwot wynagrodzenia poni瞠j 200 z. Umowy te by造 zawarte z osobami nieb璠帷ymi pracownikami na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. P豉tno嗆 z tych umów nast瘼owa豉 co miesi帷. Od wyp豉t tych pobierano podatek zrycza速owany. W terminie do 31 stycznia 2018 r. z這穎no PIT-8AR za 2017 r. Czy z tytu逝 tych umów zlece nale篡 pobiera podatek zrycza速owany czy zgodnie z art. 41 ustawy o PIT?
                      • 05.11.2018Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej na rok
                       W 2017 r. zawarto umowy zlecenia, w których okre郵ono miesi璚zn kwot wynagrodzenia poni瞠j 200 z. Umowy te by造 zawarte z osobami nieb璠帷ymi pracownikami na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. P豉tno嗆 z tych umów nast瘼owa豉 co miesi帷. Od wyp豉t tych pobierano podatek zrycza速owany. W terminie do 31 stycznia 2018 r. z這穎no PIT-8AR za 2017 r. Czy z tytu逝 tych umów zlece nale篡 pobiera podatek zrycza速owany czy zgodnie z art. 41 ustawy o PIT?
                       • 05.11.2018Koszty pracy z kilku etatów s limitowane
                        W 篡ciu codziennym wyst瘼uj ró積e przypadki zatrudnienia podatnika. Dotyczy to mo瞠 sytuacji zatrudnienia podatnika u tego samego pracodawcy na kilku etatach (stosunkach pracy), lub zatrudnienia u tego samego pracodawcy na postawie umowy o prac i umowy zlecenia. W takich sytuacjach cho pracownik ponosi de facto jedne koszty na dojazd, to ma prawo do zastosowania ró積ych kosztów uzyskania przychodów. Zatem nie mo積a przyj望 za這瞠nia, 瞠 obowi您uj帷e normy prawne zawsze b璠 niekorzystne dla podatnika - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                        • 18.10.2018KUP: Us逝gi 鈍iadczone przez firmy ma鹵onków
                         W przypadku, gdy ka盥y z ma鹵onków prowadzi odr瑿n dzia豉lno嗆 gospodarcz i w jej ramach wykonuje us逝gi na rzecz firmy ma鹵onka, to wykonanie tych us逝g nie stanowi pracy w豉snej ma鹵onka. W tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z dwoma odr瑿nymi podmiotami gospodarczymi; ka盥y z ma鹵onków jako odr瑿ny przedsi瑿iorca b璠zie wykonywa us逝gi dla firmy drugiego ma鹵onka i wystawia faktury za wykonane us逝gi.
                         • 18.09.2018Zasi貫k choroby i macierzy雟ki na umowie zlecenia. Czy nale篡 pobra zaliczk na PIT?
                          Pytanie: Na podstawie z這穎nego o鈍iadczenia zleceniobiorcy Wnioskodawca dokona jego zg這szenia do obowi您kowych ubezpiecze spo貫cznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, a tak瞠  do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy Wnioskodawca jako p豉tnik zasi趾u chorobowego (macierzy雟kiego) z tytu逝 umowy zlecenia powinien naliczy i pobra zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                          • 13.08.2018Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                           Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe.
                           • 10.08.2018Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                            Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe.
                            • 01.08.2018PIT od umowy zlecenia ze stawk godzinow
                             Pytanie: Wnioskodawca zawar umow zlecenia z osob nieb璠帷 jego etatowym pracownikiem. Przyjmuj帷y zlecenie zobowi您a si wykona zlecenie w terminie od 23 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wnioskodawca zobowi您a si zap豉ci wynagrodzenie (brutto) b璠帷e iloczynem godzin i stawki za godzin, tj. 2 godziny x 100 z = 200 z. Czy od wynagrodzenia zleceniobiorcy nale篡 pobra zrycza速owany podatek dochodowy, czy te pobra zaliczk na zasadach ogólnych?
                             • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                              Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, b璠帷ego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obs逝gi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jeste鄉y producentem, a którego wersj demo mo瞠cie pobra w ka盥ej chwili (link na ko鎍u artyku逝). Ze wzgl璠u na obj皻o嗆 materia逝 poradnik publikujemy w odcinkach, które b璠 si pojawia造 codziennie przez kilka najbli窺zych dni. Zapraszamy do lektury!
                              • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                               Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, po鈍i璚onego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, b璠帷ego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obs逝gi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jeste鄉y producentem, a którego wersj demo mo瞠cie pobra w ka盥ej chwili (link na ko鎍u artyku逝). Ze wzgl璠u na obj皻o嗆 materia逝 poradnik publikujemy w odcinkach, które b璠 si pojawia造 codziennie przez kilka najbli窺zych dni. Zapraszamy do lektury!
                               • 25.06.2018Cz這nkowie zarz康u z powo豉nia - sk豉dki ZUS i podatek dochodowy
                                Cz這nkowie zarz康ów spó貫k z o.o. mog wykonywa swoje zadania na podstawie ró積ych stosunków prawnych. Mog np. by pracownikami spó趾i, mie ze spó趾 zawarty kontrakt mened瞠rski albo zosta powo豉ni uchwa陰 zgromadzenia wspólników. Ka盥y z tych sposobów nawi您ania stosunku prawnego pomi璠zy spó趾 a cz這nkiem zarz康u rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki zwi您ane z obowi您kami op豉cania sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne.
                                • 15.06.2018Cz這nkowie zarz康u z powo豉nia - sk豉dki ZUS i podatek dochodowy
                                 Cz這nkowie zarz康ów spó貫k z o.o. mog wykonywa swoje zadania na podstawie ró積ych stosunków prawnych. Mog np. by pracownikami spó趾i, mie ze spó趾 zawarty kontrakt mened瞠rski albo zosta powo豉ni uchwa陰 zgromadzenia wspólników. Ka盥y z tych sposobów nawi您ania stosunku prawnego pomi璠zy spó趾 a cz這nkiem zarz康u rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki zwi您ane z obowi您kami op豉cania sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne.
                                 • 07.06.2018NSA: Trener sportowy jako podatnik VAT
                                  Teza: Istota zawodu trenera sportowego - w opozycji do warunków znamionuj帷ych stosunek pracy w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - opiera si na powierzeniu mu - z uwagi na jego wiedz specjalistyczn w tym przedmiocie - zada w zakresie m.in. kompletacji dru篡ny, jej szkolenia i prowadzenia w zawodach sportowych oraz uzale積ieniu wynagrodzenia i d逝go軼i kontraktu od efektów jego pracy, co wi捫e si z du篡m zakresem samodzielno軼i w realizacji jego zada, za wyniki której podnosi odpowiedzialno嗆 w postaci ryzyka utraty swojego zatrudnienia.
                                  • 06.06.2018WSA. Twórca utworu ma prawo do podwy窺zonych kosztów, ale...
                                   W przypadku wykonywania na podstawie jednej umowy o prac zarówno czynno軼i chronionych prawem autorskim, jak i czynno軼i nieb璠帷ych przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynika wyró積ienie, jaka cz窷 wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytu逝 korzystania z prawa autorskiego, a jaka cz窷 dotyczy czynno軼i nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozró積ienie po陰czone z dokumentowaniem prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wyp豉conych wynagrodze z tego tytu逝 daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – orzek Wojewódzki S康 Administracyjny w Poznaniu.
                                   • 30.05.2018PIT: U篡wanie prywatnego samochodu przy wykonywaniu zlecenia
                                    Jestem zatrudniona w spó販e z o.o. na podstawie umowy zlecenia. W ramach zawartej umowy realizuj zadania m.in. w zakresie przewozu i transportu. Do jazd wykorzystuj prywatny samochód osobowy. Moje wynagrodzenie sk豉da si z dwóch cz窷ci. Jedna cz窷 to rozliczenie przepracowanych godzin, a druga – to kilometrówka za u篡wanie prywatnego samochodu do celów s逝瘺owych. Za pierwsz cz窷 Zleceniodawca pobiera podatek dochodowy oraz odprowadza sk豉dki ZUS. Za drug – pobierany jest podatek dochodowy. Czy Zleceniodawca prawid這wo pobiera podatek od kilometrówki?
                                    • 29.05.2018PIT: U篡wanie prywatnego samochodu przy wykonywaniu zlecenia
                                     Jestem zatrudniona w spó販e z o.o. na podstawie umowy zlecenia. W ramach zawartej umowy realizuj zadania m.in. w zakresie przewozu i transportu. Do jazd wykorzystuj prywatny samochód osobowy. Moje wynagrodzenie sk豉da si z dwóch cz窷ci. Jedna cz窷 to rozliczenie przepracowanych godzin, a druga – to kilometrówka za u篡wanie prywatnego samochodu do celów s逝瘺owych. Za pierwsz cz窷 Zleceniodawca pobiera podatek dochodowy oraz odprowadza sk豉dki ZUS. Za drug – pobierany jest podatek dochodowy. Czy Zleceniodawca prawid這wo pobiera podatek od kilometrówki?
                                     • 28.05.2018Roczna umowa zlecenia - rycza速 czy zaliczka?
                                      Pytanie: Czy z tytu逝 umów zlece zawartych na okres ca貫go roku, w których okre郵ona jest kwota wynagrodzenia miesi璚znego do 200 z nale篡 pobiera podatek zrycza速owany czy zgodnie z art. 41 ustawy?
                                      • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
                                       Kwoty p豉cone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow w豉snego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                       • 03.04.2018NSA o obrocie bitcoinem: Kryptowaluta to prawo maj徠kowe
                                        Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP. wy陰czne prawo emisji pieni康za przys逝guje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Z kolei art. 31 i art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim stanowi, 瞠 znakami pieni篹nymi Rzeczpospolitej Polskiej s banknoty i monety opiewaj帷e na z這te i grosze. Dlatego bitcoin nie jest obiegow postaci pieni康za, gdy nie przys逝guj mu atrybuty prawnego 鈔odka p豉tniczego w 鈍ietle obowi您uj帷ego porz康ku prawnego.  W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego.  Z tre軼i przepisu art. 18 ustawy o PIT, stanowi帷ego rozwini璚ie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wynika, 瞠 za przychód z praw maj徠kowych uwa瘸 si przychód ze sprzeda篡 zakupionej kryptowaluty bitcoin  - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                        • 06.02.2018Podatki 2018: 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców na etacie
                                         Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50% kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym obj皻e 50% kup. Koszty te b璠 mia造 zastosowanie m.in. do przychodów z tytu逝 dzia豉lno軼i badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozosta貫 regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie uleg造 zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostaj aktualne. Zmiany, pocz患szy od 2018 r., nie oznaczaj utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych pracowników, którzy w ramach stosunku pracy tworz dzie豉 obj皻e ochron praw autorskich we wskazanych dziedzinach - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                                         • 06.02.2018Obowi您ki p豉tnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
                                          Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukrai雟kim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym d逝瞠j ni 183 dni lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce?
                                          • 01.02.2018Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                                           Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe.
                                           • 31.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                            Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                            • 30.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                             Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                             • 17.01.2018Parametry i wska幡iki 2018: Pracownik
                                              Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                                              • 02.01.2018Podatki 2018: Praca ma鹵onka i dzieci b璠zie kosztem firmy?
                                               Trwaj prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W projekcie tym proponuje si zmian przepisu art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT. Zgodnie z projektowanym brzmieniem tego przepisu, nie uwa瘸 si za koszty uzyskania przychodów warto軼i w豉snej pracy podatnika. Je瞠li zatem projektowana ustawa zostanie uchwalona przez Sejm i wejdzie w 篡cie, warto嗆 pracy ma鹵onka podatnika i jego ma這letnich dzieci b璠zie mog豉 by zaliczona do kosztów podatkowych – poinformowa這 Ministerstwo Finansów.
                                               • 13.12.2017Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                                Dwie studiuj帷e córki podatnika postanowi造 w okresie przerwy wakacyjnej pój嗆 do pracy, aby zasili skromny bud瞠t rodzinny. Córki podatnika wykonywa造 prace us逝gowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytu逝 tej umowy mo積a traktowa jako „dochód podlegaj帷y opodatkowaniu na zasadach okre郵onych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                                • 12.12.2017Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                                 Dwie studiuj帷e córki podatnika postanowi造 w okresie przerwy wakacyjnej pój嗆 do pracy, aby zasili skromny bud瞠t rodzinny. Córki podatnika wykonywa造 prace us逝gowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytu逝 tej umowy mo積a traktowa jako „dochód podlegaj帷y opodatkowaniu na zasadach okre郵onych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                                 • 12.12.2017WSA. Nocleg i transport nie jest przychodem zleceniobiorcy
                                                  Z uzasadnienia: Za przychód pracownika (tu: zleceniobiorcy) mog by uznane tylko takie 鈍iadczenia, które zosta造 spe軟ione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przynios造 mu korzy嗆 w postaci powi瘯szenia aktywów lub unikni璚ia wydatku, który musia豚y ponie嗆, a korzy嗆 ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu zleceniobiorcy (nie jest dost瘼na w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
                                                  • 30.11.2017Podatki 2018. Koszty autorskie z wy窺zym limitem, ale nie dla wszystkich
                                                   Zgodnie z tzw. du膨 nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych, która zosta豉 opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 listopada br. (poz. 2175), od nowego roku podwy窺zony zostanie limit dotycz帷y stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 z rocznie. Jednocze郾ie do ustawy o PIT dodana zostanie lista zawodów mog帷ych korzysta z tzw. kosztów autorskich, co, jak oceniaj eksperci, b璠zie skutkowa nowymi sporami interpretacyjnymi mi璠zy fiskusem a podatnikami.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nast瘼na strona »