amortyzacja inwestycje rozpoczęte

 • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
  Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
 • 08.02.2019Sprzedaż używanego budynku - zwolnienie z podatku VAT
  Dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
 • 21.10.2010Rośnie sprzedaż produkcji przemysłowej
  Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. o 11,8 proc. wyższa niż przed rokiem i o 13,2 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem br. W okresie styczeń-wrzesień 2010 produkcja sprzedana przemysłu była o 10,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z kolei produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, była wyższa o 13,4 proc. niż przed rokiem i o 11 proc. w porównaniu z sierpniem br.
 • 08.07.2010Część subwencji ogólnej finansują samorządy
  Interpelacja nr 16124 do ministra finansów w sprawie skutków stosowania systemu ustalania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynikającego z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • 10.05.2010Pomoc dla kopalń – jest zgoda KE
  Komisja Europejska uznała program „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego” za zgodny z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o co zabiegał polski rząd. Dzięki tej decyzji przedsiębiorstwa górnicze będą mogły ubiegać się o dotacje na łączną kwotę 400 mln zł.
 • 16.12.2009Ponad 2,4 mld zł na inicjatywy pobudzające gospodarkę
  Rząd zaakceptował plan finansowania przyjętego w maju programu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Plan opiewa na 2 mld 420 mln zł. Dzięki pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone.
 • 01.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Korekta VAT przy zaniechaniu inwestycji
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3886/06
 • 07.03.2007Kontynuacja dużej ulgi budowlanej
  Pytanie podatnika: Czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/budowlanego zachowałam uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?