Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 25.04.2006Loteria promocyjna i podatki
  Prowadzenie rozmaitych konkursów, loterii czy też wyznaczanie nagród za spełnienie jakiegoś warunku przez klienta stanowi obecnie bardzo popularny sposób na przyciągnięcie klientów do zakupu określonych towarów wystawionych przez przedsiębiorcę.
  • 24.04.2006Sprzedaż z rabatem dla zamkniętej grupy osób
   Pytanie: Prowadzę sklep spożywczy. Obecnie prowadzę negocjacje z dużym zakładem pracy, w pobliżu którego mam sklep, który proponuje, abym „wypuścił” imienne karty, uprawniające pracowników tego zakładu do zakupu z 5% rabatem większości artykułów. Zakład zobowiązuje się do rozprowadzenia tych kart wśród pracowników, ale jednocześnie chce, abym zobowiązał się do odprowadzania na rzecz zakładu opłaty za dystrybucję i ewidencję kart w wysokości 1% zrealizowanego na nich obrotu. Nie ukrywam, że propozycja mi odpowiada. Czy takie rozwiązanie nie narazi mnie na jakieś problemy z podatkiem VAT i podatkiem dochodowym?
   • 23.04.2006Sprzedaż samochodu wygranego w konkursie
    Pytanie: W lutym 2006 r. zostałem jednym ze zwycięzców konkursu. Nagrodą w konkursie był samochód osobowy, wydany po zapłaceniu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji sprzedaży samochodu wygranego w konkursie za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania?
    • 19.04.2006Wspólnota mieszkaniowa i wpłata na fundusz remontowy za lata następne
     Pytanie podatnika: Czy dokonując jednorazowej wpłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej za lata 2006 i 2007 w 2005 roku będzie Pan mógł skorzystać z odliczenia 19% kwoty wpłaty jako wydatki na cele mieszkaniowe?
     • 09.04.2006Data uznania wydatków za wydatki inwestycyjne
      Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 05 kwietnia 2006 r., znak PB4/KA-8213-321-25/06, przekazane do wiadomości wszystkich izb skarbowych , dotyczące daty uznania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków za wydatki inwestycyjne, od wielkości których zależy wysokość pomocy publicznej, przysługującej temu przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
      • 06.04.2006Ulga rehabilitacyjna i częściowa niezdolność do pracy
       Pytanie: Czy posiadając orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogę odliczać od podatku dochodowego koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? Zaznaczę, że przez 8 miesięcy dojeżdżałem na zabiegi własnym samochodem, natomiast przez resztę miesięcy samochodem znajomego (umowa użyczenia).
       • 05.04.2006Czesne w kosztach uzyskania
        Pytanie: Prowadzę jednoosobową firmę. Czy w koszty mogę wprowadzić opłaty za studia zawodowe? Zajmuję się usługami informatycznymi, a studia zbieżne są z wykonywaną przeze mnie działalnością.
        • 04.04.2006Refundacja kosztów opłaty za szkołę pracownika
         Pytanie podatnika: Czy część opłaty pokrywanej przez Wnioskodawcę za szkołę pracownicy będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, gdy jednocześnie ta wartość czesnego będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu po stronie pracownicy?
         • 04.04.2006Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
          Przyszli przedsiębiorcy przed rozpoczęciem działalności czynią do niej przygotowania. Kupują wyposażenie i towary, a także środki trwałe — często dzieje się to, zanim formalnie staną się osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
          • 03.04.2006Pożar środków obrotowych jako szczególna forma straty w środkach obrotowych
           Pytanie podatnika: Czy straty w środkach obrotowych (w towarach handlowych) są kosztami uzyskania przychodów, jeśli Podatnik nie otrzymał odszkodowania z tytułu ubezpieczenia towaru i jak ma dokonać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym wystąpiła strata, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą?
           • 03.04.2006Interpelacja nr 792 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie korzystania przez pracowników i bezrobotnych z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych
            Szanowna Pani Premier! Niedawno Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą pracowników i bezrobotnych korzystających z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych. Wspomniane szkolenia w swoich założeniach miały zwiększyć konkurencyjność i mobilność zawodową polskich pracowników, a co najważniejsze umożliwić osobom bezrobotnym zdobycie pracy.
            • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
             Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
             • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (3)
              Obniżenie składki rentowej z 13% do 9% i obniżenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8% z jednoczesnym przeniesieniem obowiązku zapłaty składki chorobowej na pracodawcę to zmiana bardzo korzystna dla pracowników. Zakłada się co prawda, że zmniejszeniu ulegnie składka rentowa płacona zarówno przez pracodawcę jak i pracobiorcę — po 2 procent, ale dla pracodawcy ta zmiana jest co najwyżej obojętna. Można się nawet zastanawiać, czy w krótszym okresie czasu nie będzie niekorzystna. Powstanie bowiem na przykład konieczność zmiany oprogramowania (koszt), stosowanych dokumentów (koszt), przeszkolenie pracowników (koszt). Zmiana wymagać będzie również sporych przeróbek w programie Płatnik.
              • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (4)
               Na konferencji prasowej mówiono o zmianach "upraszaczających" czy "prostujących". Często zaliczano do nich zmiany polegające na zwiększeniu fiskalizmu (np. zniesienie podwyższonych kosztów przy umowach o dzieło i zleceniu, wprowadzenie niższej stawki amortyzacji na nieruchomości używane itd.). Część zmian ma jednak istotnie charakter precyzujący. W jakim stopniu uproszczą one przepisy zdecyduje Sejm.
               • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
                • 31.03.2006Powraca nowe
                 Zakończyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów. Piszę ten tekst przed analizą konkretnych projektów ustaw — swoje wrażenia opieram na informacjach, przekazanych przez Panią Minister Finansów i jej podwładnych. I wrażenia te są dalekie od pozytywnych.
                 • 30.03.2006Interpelacja nr 819 do ministra finansów w sprawie nierównego traktowania członków spółdzielni mieszkaniowych w związku z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług
                  Szanowna Pani Premier! Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z dn. 11.03.2004 r. ze zm.) w art. 43 pkt 1 ppkt 11 zwalnia z podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
                  • 28.03.2006Interpelacja nr 640 do ministra finansów w sprawie uproszczenia sposobu przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na organizacje pożytku publicznego
                   Pani Minister! W obecnym stanie prawnym osoby fizyczne mają możliwość przekazania 1% należnego podatku, wykazanego w zeznaniu rocznym, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki ogólnopolskiej kampanii reklamowej zorganizowanej w ubiegłym roku coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tego uprawnienia. Jest to rozwiązanie niezwykle pożyteczne i potrzebne, gdyż bez ponoszenia dodatkowego obciążenia finansowego można pomóc wielu potrzebującym.
                   • 27.03.2006TK - Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli
                    28 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy dotyczący podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 w związku z art. 2, art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.
                    • 26.03.2006Opodatkowanie dochodów zagranicznych w ogniu krytyki
                     Rosną szanse na pozytywne zmiany w systemie opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Polaków w krajach, z którymi podpisaliśmy kiedyś niezbyt korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ofensywę w tej sprawie prowadzą media, posłowie, działania zapowiada ministerstwo finansów, które planuje zmienić na razie przepisy w sprawie odliczania od dochodu diet. Do powszechnej krytyki dołączył Rzecznik Prawo Obywatelskich, który skierował do Ministra Finansów wystąpienie w sprawie sytuacji podatkowej obywateli polskich podejmujących pracę za granicą.
                     • 23.03.2006Interpretacja prawa podatkowego USPO43612/05/PM z dnia 09.12.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zabrzu
                      Pytanie podatnika: 1.Czy koszty związane z utrzymaniem nieruchomości w trakcie toczącego się postępowania spadkowego / 2001-2004 / można zaliczyć do długów spadkowych? 2. Czy zachowek przekazany w dobrowolnie ustalonej kwocie obciąży masę spadkową i w jakiej formie go przekazać?
                      • 22.03.2006Płynność finansowa - klucz do sukcesu firmy
                       Finansowanie swojej działalności i rozwoju firmy to problem, o który potyka się wielu przedsiębiorców. Utrzymanie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku wymaga od większości dostawców udzielania swoim kontrahentom kredytów kupieckich. Zależność jest prosta – im dłuższy kredyt, tym łatwiej pozyskać odbiorców. Jednak sprzedaż z przedłużonym terminem płatności niesie ze sobą wiele ryzyk. Największym jest ryzyko utraty płynności i braku możliwości finansowania zakupów.
                       • 22.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 01.02.2006 r., sygn. PBI-2/4117-144/USŁ-W/05/JF
                        Pytanie podatnika: Czy wypłacone roszczenie odszkodowawcze, z pominięciem wokandy sądowej stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
                        • 21.03.2006Interpelacja nr 603 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących stosowania art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 116 ustawy.
                         Szanowny Panie Ministrze! W Polsce działało tysiące spółek z o.o. posiadających jednego wspólnika będącego osobą fizyczną. Działały od wielu lat płacąc do budżetu miliardy zł. Organy podatkowe doprowadziły je do likwidacji, przez co dziesiątki tysięcy osób straciło pracę, a tysiące ich wspólników doprowadzono do ruiny, orzekając o ich odpowiedzialności za zaległość takich spółek z o.o.
                         • 20.03.2006Interpelacja nr 583 do ministra finansów w sprawie stosowania przez urzędników skarbowych zasady swobodnej oceny
                          Szanowna Pani Minister! Urzędnik skarbowy może zwolnić firmę z akcyzy, a po pewnym czasie uznać, że powinna ją płacić. Dla przedsiębiorcy taka zmiana stanowiska może oznaczać bankructwo. Tak właśnie stało się w przypadku pewnego przedsiębiorcy, który kupował skażony spirytus i po odpowiednim przystosowaniu sprzedawał jako podpałkę do grilla. Opisał to szczegółowo we wniosku skierowanym do urzędu skarbowego. Występował wówczas o zwolnienie z podatku przy sprzedaży podpałki. Zaznaczył, że nie będzie zmieniał składu spirytusu, a proces technologiczny ma polegać na przelewaniu go do mniejszych butelek opatrzonych specjalną etykietą i mniejszym otworem ułatwiającym podsycanie ognia niewielkim strumieniem. Urząd opis zaakceptował i zgodził się na zwolnienie z akcyzy. Podpałka była sprzedawana jako produkt chemiczny, czego nie kwestionowały ani władze skarbowe, ani producent.
                          • 20.03.2006Działalność we własnym mieszkaniu i podatek VAT
                           Pytanie: W jaki sposób rozliczać VAT z faktur dokumentujących dostawę mediów (prąd, gaz, woda, telefon), kiedy dotyczą one całego domu, którego część wykorzystuję na prowadzenie działalności gospodarczej? Dodam, że dla celów ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów rozliczam koszty proporcjonalnie w stosunku do wykorzystywanej powierzchni, dokumentuję dowodem wewnętrznym i wprowadzam do PKPiR.
                           • 16.03.2006Odpowiedzialność za zobowiązania członków zarządu spółek kapitałowych
                            Pomimo nieposiadania przez spółkę kapitałową środków na zaspokojenie swoich zobowiązań w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można domagać się ich spłaty przez członków jej zarządu.
                            • 15.03.2006Wpływ powiązań kapitałowych, majątkowych lub rodzinnych pomiędzy kontrahentami na podatek dochodowy
                             Nierzadko w dzisiejszych czasach zdarza się, że podmioty gospodarcze dokonują transakcji handlowych z kontrahentami, z którymi łączą je związki określone w art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc istnienie sytuacji, w których:
                             • 14.03.2006Ile podatku płacimy w cenie paliwa
                              "Znieczulenie podatkowe" ostatecznych płatników podatków pośrednich powoduje, że często nie przywiązują oni tak wielkiej wagi do tych obciążeń, gdyż podatek płacony przez nich jest wliczony w cenę. Mimo że polska stawka VAT jest w czołówce stawek krajów UE, wyższe stawki są jedynie na Węgrzech, w Szwecji i Danii, podatki te ponoszone są na co dzień bez poczucia żalu. Jednakże jakiekolwiek wahania w strukturach podatkowych cen paliw oraz jego substytutów są odbierane bezpośrednio przez rynek. Przykład może stanowić zmiana akcyzy na benzynę bezołowiową z 1565zł/m³ na 1315zł/m³ (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.09.2005), która spowodowała obniżki cen paliwa na rynku, a tym samym można było wówczas odczuć zmiany cen towarów i usług. Dla przykładu ceny paliwa Pb 95 w okresie między 14 a 15 września 2005 za 1000 litrów zmniejszyły się z 3295 do 3095 zł a ceny Pb 98 z 3435 do 3200 zł.
                              • 13.03.2006Trudne wierzytelności i podatek VAT.
                               Wczoraj pisałem o możliwości zminimalizowania części strat związanych z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego od transakcji, z której należność jest nie do odzyskania, poprzez darowanie długu dłużnikowi. Zanim jednak zdecydujecie się na to rozwiązanie, warto zastanowić się, czy nie iść inną, nieco trudniejszą drogą, i oprócz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości netto nie odzyskać dodatkowo podatku VAT, który został wykazany przy feralnej dostawie.
                               • 12.03.2006Odpuść dłużnikowi i zyskaj
                                Są sytuacje, w których warto dłużnikowi odpuścić. Wyobraźmy sobie, że sprzedaliśmy towar Panu X, który kupił go od nas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zastosowaliśmy przedłużony termin płatności, co okazało się posunięciem błędnym – Pan X bowiem nie zapłacił. Przeprowadzony wywiad wykazał, że już raczej nie zapłaci – znajduje się bowiem w tragicznej sytuacji finansowej a na dodatek nie posiada majątku, z którego wierzyciele mogli by się zaspokajać w przypadku prowadzenia działań sądowo-egzekucyjnych. Być może nie ma w tym winy Pana X – prowadzenie działalności gospodarczej jest niestety obciążone sporym ryzykiem. Tymczasem w związku z transakcją trzeba było zapłacić podatek dochodowy i VAT. O sposobie na podatek VAT napiszę jutro, dzisiaj o jednym ze sposobów „odzyskania” zapłaconego podatku dochodowego.
                                • 12.03.2006Postanowienie II Urzędu Skarbowego w Katowicach IIUS PBII/415-75/69148/05 z 05.08.2005 r.
                                 Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
                                 • 12.03.2006Działalność we własnym domu i koszty uzyskania przychodów
                                  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą, wykorzystując do tego celu lokal znajdujący się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym moją własnością. Jak powinienem postępować, aby móc prawidłowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na prąd, gaz, wodę itp. w części przeznaczonej na działalność? W jaki sposób mam dokumentować koszty w PKPiR?
                                  • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
                                   Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.
                                   • 06.03.2006Urząd skarbowy - nie sklep i nie hurtownia
                                    W związku z licznymi wystąpieniami dotyczącymi postanowień o sprzedaży dowodów rzeczowych wydawanych przez organy prowadzące dochodzenie na podstawie art. 232 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), przekazywanych następnie do wykonania Naczelnikom Urzędów Skarbowych Ministerstwo Finansów informuje, co następuje.
                                    • 06.03.2006Dłużnik upadł, odpis aktualizujący w koszty
                                     Pytanie podatnika: Czy na podstawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące wartość należności u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów w świetle art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynności cywilnoprawnych
                                      Prowadząc sprzedaż lub nawet kupując na aukcjach internetowych powinniśmy mieć świadomość, iż fiskus może upomnieć się o swoje prawa, wynikające z przepisów dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjaśnienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzących transakcje internetowe obowiązek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec się przed kłopotami ze strony urzędu podatkowego.
                                      • 05.03.2006Interpretacja 0P/423/1/Int-122/06 z dnia 30.01.2006 r. - Urząd Skarbowy w Nowym Targu
                                       Pytanie podatnika: Czy słusznym jest zaliczenie do kosztu uzyskania przychodu roku 2002 wydatków i wykazanie ich w bilansie 2005 roku jako błędu podstawowego?
                                       • 02.03.2006Dodatkowo wymierzony podatek od nieruchomości i KUP
                                        Pytanie: Podczas kontroli dotyczącej podatku od nieruchomości za 2005 r. okazało się, że firma płaciła zaniżony podatek od 2002 r. Po otrzymaniu decyzji ustalającej uregulowaliśmy zaległości za lata 2002-2005. Czy dodatkowo wymierzony podatek wynikający z tej decyzji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2006?
                                        • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
                                         2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
                                         • 28.02.2006Koszty sądowe – niektóre niższe, niektóre wyższe
                                          Jutro wchodzi w życie Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przynosi wiele zmian. Są czasem bardzo korzystne (np. w przypadku wpisów nieruchomości do ksiąg wieczystych), są też jednak znaczne podwyżki wpisów.
                                          • 27.02.2006Wartość nieodpłatnej, dożywotniej służebności mieszkania
                                           Pytanie: Otrzymałam w spadku spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny. Jednocześnie zobowiązana zostałam do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych innej osoby poprzez umożliwienie jej bezpłatnego i dożywotniego zamieszkiwania w tym mieszkaniu. Jak obliczyć wartość zapisu, którym zostałam obciążona, tzn. jaka jest wartość nieodpłatnej, dożywotniej służebności mieszkania? Czy przy ustalaniu tej wartości mogę uwzględnić opłaty i koszty związane z eksploatacją mieszkania?
                                           • 27.02.2006Interpretacja DP 423-5-2004 z dnia 11.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
                                            Pytanie podatnika: Jednostka pyta czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę dokonaną na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składającą się z kwoty odpisu za rok 2004, powiększonej o wpłacony odpis z lat ubiegłych?
                                            • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                                             2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                                             • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                              Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT. Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.
                                              • 22.02.2006Interpretacja US40/DF1/415-47/III/2005 z dnia 09.09.2005 r. - Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
                                               Pytanie podatnika: Czy wartość nabytych przeze mnie w drodze spadku środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu w mojej działalności gospodarczej tzn.- po jakiej wartości początkowej należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych nabyte w drodze spadku maszyny i urządzenia,- w jaki sposób zaliczyć środki trwałe do kosztów uzyskania przychodu tzn. czy środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł. należy odpisać jednorazowo w koszty uzyskania przychodu, zaś amortyzować wyłącznie te przekraczające 3.500,00 zł.,- w jakim terminie można dokonać jednorazowego odpisu w koszty uzyskania przychodu i w jakim rozpocząć odpisy amortyzacyjne?