Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 16.02.2007Najem lokalu mieszkalnego będącego we współwłasności
  Pytanie podatnika: Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną własnością?
  • 16.02.2007Nowelizacja ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
   Prezes UOKiK będzie mógł nakładać kary pieniężne na przedsiębiorców, a wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej obciążać ich kosztami badań produktów uznanych za niebezpieczne – przewiduje nowelizacja ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Prezydent podpisał ją 14 lutego br.
   • 15.02.2007Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę. Czy wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) winny być zwolnione spod opodatkowania?
    • 15.02.2007Leasing odnawialny samochodów
     Istotą finansowania dóbr inwestycyjnych i innych środków trwałych w formie leasingu nie jest ich nabycie na własność, ale czasowe, płynne wykorzystywanie na warunkach, które przysługują właścicielowi, by po zakończeniu umowy jej przedmiot znów wrócił do finansującego. Aspekty podatkowe leasingu zniekształcają pierwotny, ekonomiczny sens leasingu. Gdy po wejściu Polski do Unii zniesiony został przywilej odpisywania całego VAT-u naliczonego przy zakupie samochodu „z kratką”, to od tej pory trudno już mówić o wyższości umów leasingu finansowego tj. umów z opcją wykupu samochodu nad umowami leasingu operacyjnego, które nie przesądzają kwestii własności. W ten sposób sens leasingu jako nowoczesnej umowy o czasowe korzystanie z rzeczy odzyskał swoje pierwotne znaczenie.
     • 14.02.2007UOKiK ostrzega: Uwaga na „Raty 0%”
      Spółka Euro-net wprowadzała konsumentów w błąd co do warunków sprzedaży ratalnej – uznał Prezes UOKiK i zobowiązał spółkę do zaniechania kwestionowanych praktyk. Reklama „Raty 0%, bez żadnych kosztów” wcale nie oznaczała, że kredyt nic nie kosztuje.
      • 14.02.2007Lewiatan: 50% mieszkań i 80% remontów z 22% stawką VAT?
       Zaproponowane przez Ministra Finansów i w zasadzie zaakceptowane przez Ministra Budownictwa, rozwiązania dot. podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym służyć będą bogatszym grupom społeczeństwa.
       • 14.02.2007Wycieczka z ZFŚS bez podatku
        Pytanie podatnika: Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracowników, finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
        • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
         Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
         • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
          W marcu ubiegłego roku mogłem w materiale „Co nam skontrolują” przedstawić zagadnienia, pozostające w obszarze szczególnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostępniło na swoich stronach zestawienie tych tematów, które będą przedmiotem zainteresowania kontrolujących w roku 2007.
          • 08.02.2007Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego
           Pytanie podatnika: W sprawie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zakupów dokonanych w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej tj.: meble, sprzęt komputerowy i towary handlowe, których zakup został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.
           • 07.02.2007MRR: Jak fundusze unijne zmienią oblicze polskiej gospodarki
            Nad tym, jak unijne fundusze na lata 2007-2013 mogą zmienić polską gospodarkę zastanawiali się uczestnicy III Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W debacie wziął udział wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński.
            • 07.02.2007Nauka języka kosztem uzyskania przychodów
             Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z nauką języka angielskiego można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności?
             • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
              Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
              • 06.02.2007Dzień bezpiecznego Internetu – UOKiK przypomina o prawach klientów wirtualnych sklepów
               Rynek zakupów on-line ciągle rośnie. Jak wynika z badań Gemius, w sklepach i na aukcjach internetowych z roku na rok przybywa kupujących. Od 2005 roku liczba internautów, którzy dokonali kiedykolwiek zakupu w Internecie wzrosła z 41 do 55 proc. Sklepy internetowe górują nad tradycyjnymi palcówkami dostępnością (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), różnorodnością asortymentu, szybkim dostępem do nieograniczonej ilości informacji oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy płatności.
               • 06.02.2007Okazyjne zakupy na aukcjach internetowych i podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
                Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Jak słusznie zauważył jeden z komentujących poprzedni artykuł (Zakupy na aukcjach internetowych i podatek od czynności cywilnoprawnych), cechą charakterystyczną aukcji internetowych jest możliwość nabycia przedmiotów po cenie znacznie odbiegającej od rynkowej. Stąd zresztą bierze się ich rosnące powodzenie. Osoby, które chcą pozbyć się niechcianego prezentu, niepotrzebnego przedmiotu, czy po prostu znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i chcą szybko coś sprzedać wybierają witryny aukcyjne ze względu na szybkość transakcji i zewnętrzną anonimowość. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby pochopnie, że wartość rynkowa w rozumieniu ustawy pcc jest tym samym, co wartość rynkowa w rozumieniu potocznym.
                • 05.02.2007Sprzedaż akcji nabytych w spadku
                 Pytanie: W tym roku dokonałam sprzedaży akcji X S.A. nabytych w drodze spadku po zmarłym mężu. Czy mam obowiązek zapłaty podatku dochodowego od zbycia tych akcji?
                 • 02.02.2007Ewidencja kosztów podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
                  Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znaleźć się wśród środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których podatkowych odpisów amortyza-cyjnych dokonuje finansujący (leasingodawca), jeżeli zawarta umowa spełnia następujące warunki:
                  • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy
                   Pracodawca wypłacający pracownikowi 100 zł na rękę musi na rzecz różnych podatków, składek i funduszy odprowadzić dodatkowe 80 zł. Jest to ogromne obciążenie dla pracodawców, jak i pracowników. Dlatego Lewiatan zaapelował do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji gospodarczej obniżenie pozapłacowych kosztów pracy jest szczególnie ważne.
                   • 02.02.2007Dofinansowanie z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
                    Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie pochodzące z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki związane z realizacją ww. projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?
                    • 01.02.2007Spotkanie grupy ekspertów na rzecz współpracy przy pomiarze i redukcji biurokracji w Polsce
                     - Naszym założeniem jest uzyskanie jak największego zaangażowania przedsiębiorców w realizację Programu Reformy Regulacji – powiedziała Małgorzata Kałużyńska, dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych (DRE), inaugurując 30 stycznia br. pierwsze spotkanie mieszanej grupy ekspertów na rzecz współpracy przy pomiarze i redukcji obciążeń administracyjnych w Polsce.
                     • 31.01.2007Umowy na świadczenie usług medycyny pracy obowiązkowo w formie pisemnej
                      Rada Ministrów przyjęła (30.01.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, przedłożony przez ministra zdrowia. Proponowana nowelizacja ustawy zakłada podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez służby medycyny pracy, a w efekcie poprawę warunków pracy i zdrowia pracowników.
                      • 31.01.2007Umorzenie skapitalizowanych odsetek od pożyczki
                       Pytanie podatnika: dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek.
                       • 30.01.2007Wpłata 1% podatku na rzecz OPP – porównanie 2006, 2007, 2008 r.
                        Już od momentu wprowadzenia do ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych możliwości decydowania o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego pojawiły się głosy, że wpłatami powinien zajmować się fiskus – a instytucję obdarowaną podatnik mógłby wskazać w zeznaniu rocznym. Ten postulat został spełniony. Analiza przepisów wskazuje jednak, że nie wszyscy będą usatysfakcjonowani. Zanim jednak spróbujemy ocenić zmiany, porównajmy przepisy. Jest to tym bardziej wskazane, że do końca kwietnia 2007 r. wpłat dokonywać będziemy na zasadach zapisanych w przepisach, których w aktualnych tekstach ustaw o pdof i zpdof już nie znajdziemy.
                        • 26.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę – leasing finansowy
                         Umowę leasingu w sensie bilansowym klasyfikują do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansującego (leasingodawcę, wynajmującego, wydzierżawiającego) aktywów trwałych korzystającemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierżawcy) do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treści ekonomicznej umowy nad jej formą prawną co oznacza, że składniki zalicza się do aktywów trwałych tej strony, na którą przechodzi ryzyko i korzyści wynikające z umowy.
                         • 26.01.2007Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą
                          Pytanie: Czy zwrócone pracownikowi przez pracodawcę ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podróży służbowej własnym samochodem opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy?
                          • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
                           Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
                           • 25.01.2007Nieumorzona wartość likwidowanego środka trwałego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
                            Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiększa kosztu wytworzenia nowego środka trwałego, natomiast wydatek na zakup budynków przeznaczonych w chwili zakupu do rozbiórki oraz koszty likwidacji wszystkich zbędnych budynków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a ich wartość zwiększa koszty wytworzenia nowo budowanego środka trwałego (stacji paliw) wpływając tym samym na jego wartość początkową? Czy koszt związany z usługą polegającą na likwidacji budynków zwiększy wartość środka trwałego?
                            • 24.01.2007Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
                             Pytanie podatnika: dotyczy ustalenia wartości początkowej obiektu handlowego zgodnie z art. 22g ust. 8, 9 i art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                             • 22.01.2007Umorzenie wierzytelności
                              Pytanie podatnika: Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
                              • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                               Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
                               • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
                                Interpelacja nr 5238 do ministra finansów w sprawie parapodatków nakładanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
                                • 17.01.2007Zwolnienie z PIT sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
                                 Pytanie podatnika: Czy spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji przeznaczenia całości przychodu na nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie zostało przekształcone w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?
                                 • 14.01.2007MG: Wzrasta optymizm wśród polskich przedsiębiorców
                                  W 2007 roku polscy przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą na rozwój gospodarczy swojego kraju niż w poprzednim – wynika z Międzynarodowego Raportu Przedsiębiorstw (IBR) przeprowadzonego przez Grant Thortnon International.
                                  • 10.01.2007Komunikat MPiPS w sprawie opłaty skarbowej w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
                                   Na postawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat. Niezależnie od tego przepisu, przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) w art. 2 oraz w art. 3 normują wyłączenie obowiązku dokonania opłaty skarbowej w określonych sprawach. Normy te obejmują takie sytuacje, w których obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w ogóle nie powstaje.
                                   • 10.01.2007Być może wkrótce będzie można zlikwidować magazyny paragonów
                                    Interpelacja nr 5120 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego przechowywania przez podatników paragonów fiskalnych
                                    • 10.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku należnego i naliczonego VAT przez leasingodawcę – leasing operacyjny
                                     Leasingodawca jako finansujący w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujący w umowie najmu lub wydzierżawiający w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym kontroluje składnik majątkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeżeli jest właścicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywają na nimi inne obowiązki z tytułu umowy, może zaliczać wydatki związane z ich realizacja w koszty księgowe i podatkowe. Od tej w zasady istnieją pewne wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
                                     • 09.01.2007Sprzedaż towarów objętych spisem likwidacyjnym
                                      Pytanie podatnika: Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?
                                      • 09.01.2007Odpowiedzialność za zaległości kontrahenta
                                       Z reguły, za zaległości podatkowe podatnika związane z prowadzoną działalnością gospodarczą odpowiada solidarnie z podatnikiem (całym swoim majątkiem) nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub też składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku nabycia zorganizowanej struktury, złożonej z wielu różnych elementów, jak przedsiębiorstwo, może rodzić się obawa przeoczenia w trakcie nabywania obiektu związanych z nim zaległości, bądź zatajenia ich przez poprzednika. W jaki sposób nabywca może się obronić przed zapłatą należności podatkowych, o których nie wiedział?
                                       • 08.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę (leasing operacyjny)
                                        Leasingobiorca jako korzystający w umowie leasingu operacyjnego (lub najemca w umowie najmu albo dzierżawca w umowie dzierżawy) jeżeli w sensie księgowym nie kontroluje składnika majątkowego to nie amortyzuje go, wliczając za to wszelkie opłaty bezpośrednio w koszty księgowe. Ponieważ nie jest właścicielem, nie jest również uprawniony do amortyzacji podatkowej. Może jednak większość opłat zaliczyć do kosztów podatkowych. Od ww. zasad istnieją jednak wyjątki, które omawiam w poniższym artykule.
                                        • 08.01.2007Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
                                         Pytanie: Czy pracodawca może przerwać pracownikowi urlop wypoczynkowy i zażądać jego powrotu do pracy?
                                         • 08.01.2007Minister sobie, a urzedy sobie
                                          Interpelacja nr 5068 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelników skarbowych i dyrektorów izb skarbowych
                                          • 07.01.2007Zbycie nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
                                           Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ale nieamortyzowanej i faktycznie nie wykorzystanej w prowadzonej działalności gospodarczej.
                                           • 07.01.2007MG szacuje obciążenia administracyjne
                                            Redukcja obciążeń administracyjnych o 25 proc. może przynieść polskiej gospodarce nawet 1,9 proc. PKB – wynika z analiz Komisji Europejskiej. Ministerstwo Gospodarki chcąc ocenić rzeczywiste obciążenia biurokratyczne polskich przedsiębiorców rozpoczęło w grudniu 2006 r. badania.
                                            • 07.01.2007Zaliczenie do KUP wynagrodzenia pełnoletniego dziecka
                                             Pytanie: Czy wynagrodzenie wypłacone pełnoletniej córce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od tych wynagrodzeń stanowią koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
                                             • 07.01.2007Zwrot nadpłaty po zmarłym możliwy, odziedziczyć ulgi nie można
                                              Interpelacja nr 4852 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących prawa spadkobiercy do ulgi z tytułu wydatków poniesionych przez spadkodawcę w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej
                                              • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
                                               Gospodarka utrzyma się w 2007 r. na ścieżce wzrostu. Problemem będzie jednak utrzymanie się na tej ścieżce w latach kolejnych. Będzie to niemożliwe jeśli Rząd i Sejm nie rozpoczną prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw, m.in. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansów publicznych, dokończenia prywatyzacji oraz zwiększenia efektywności systemu wykorzystania środków unijnych.
                                               • 04.01.2007Pożyczki zaciągnięte przez spadkodawcę jako dług spadkowy
                                                Pytanie: Nabyłam w całości spadek po zmarłym nie będącym moją rodziną. W skład majątku spadkowego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz udziały w działce gruntowej. Czy długiem spadkowym są pożyczki jakie zostały zaciągnięte przez spadkodawcę, które nie zostały przez niego spłacone?
                                                • 03.01.2007Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
                                                 Prawo pomocy jest związane z realizacją jednej z podstawowych zasad państwa prawa – prawa do sądu. Zapewnia ono, nawet osobom znajdującym się w ciężkich warunkach finansowych możliwość obrony swoich praw przed sądem administracyjnym. Przyznanie i zasady funkcjonowania prawa pomocy przed sądem administracyjnym reguluje rozdział 3 działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).
                                                 • 02.01.2007Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji jako koszt uzyskania przychodu
                                                  Pytanie podatnika: Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji jest zarówno prowizja, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tych akcji pomimo, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część uzyskanego kredytu?
                                                  • 02.01.2007Informacja MT ws. wymogu badań technicznych pojazdów używanych, sprowadzanych z UE
                                                   Biuro Informacji i Promocji informuje, iż Komisja Europejska w lipcu 2005 r. wszczęła przeciwko Polsce procedurę w trybie art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) dotyczącą zawartego w polskim ustawodawstwie wymogu badań technicznych pojazdów używanych, importowanych z krajów UE, przed ich pierwszą rejestracją w Polsce. W zarzutach formalnych zastrzeżenia Komisji budzi kwestia obowiązku przeprowadzenia ww. badania, wobec braku takiego obowiązku w odniesieniu do pojazdów eksploatowanych w kraju. Taka sytuacja jest postrzegana jako bariera w handlu wewnątrzwspólnotowym, naruszająca art. 28 TWE, dotyczący swobody przepływu towarów.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 172 ] . [ 173 ] . [ 174 ] . [ 175 ] . [ 176 ] . [ 177 ] . [ 178 ] . [ 179 ] . [ 180 ] . [ 181 ] ... [ 184 ] następna strona »