Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty

 • 24.05.2019Blisko 70 proc. polskich firm ponios這 koszty zwi您ane z RODO
  Znaczna cz窷 polskich przedsi瑿iorstw (68 proc.) ponios豉 odczuwalne wydatki zwi您ane z konieczno軼i dostosowania si do nowych przepisów RODO – wynika z raportu pn. „Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach – szanse i zagro瞠nia”, który przygotowa豉 firma EY Polska. W sumie a w 89 proc. polskich firm ubieg這roczne wej軼ie w 篡cie RODO oznacza這 istotne zmiany.
  • 24.05.2019Czy sk豉dki z tytu逝 ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spó趾i koszty uzyskania przychodów?
   Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty warto軼i samochodu osobowego, stanowi dobre rozwi您anie dla spó貫k wykorzystuj帷ych do prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie ca趾owitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje ró積ic mi璠zy pozosta造mi do sp豉ty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
   • 24.05.2019Ustalenie warto軼i pocz徠kowej licencji przy p豉tno軼iach ratalnych
    W przypadku nabycia licencji, dla której cz窷 nale積o軼i przypada na okres po oddaniu jej do u篡wania, dla okre郵enia warto軼i pocz徠kowej tej licencji nale篡 przyj望 warto嗆 okre郵on w umowie licencyjnej. Bez wzgl璠u na to jaka jego cz窷 zosta豉 zap豉cona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu warto軼i pocz徠kowej warto軼i niematerialnych i prawnych nale篡 przyj望 陰cznie warto軼i wynikaj帷e ze wszystkich dotycz帷ych jej faktur. Do warto軼i pocz徠kowej warto軼i niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nale積 sprzedaj帷emu z tego tytu逝, ale tak瞠 inne wydatki zwi您ane z zakupem, naliczone do dnia przekazania sk豉dnika maj徠ku do u篡wania.
    • 24.05.2019Uprzednie porozumienie cenowe (APA) obowi您uje dla wszystkich zainteresowanych stron transakcji
     Nie ma (...) znaczenia to, kto jest stron decyzji w sprawie uznania prawid這wo軼i wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomi璠zy podmiotami powi您anymi. Istotne w tym wypadku jest natomiast by taka decyzja obejmowa豉 prawid這wo嗆 kalkulacji wynagrodzenia za us逝gi, op豉t i nale積o軼i, co do których zgodnie z art. 15e ust. 15 ustawy o CIT nie b璠 mia造 zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
     • 23.05.2019Czy sk豉dki z tytu逝 ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spó趾i koszty uzyskania przychodów?
      Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty warto軼i samochodu osobowego, stanowi dobre rozwi您anie dla spó貫k wykorzystuj帷ych do prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie ca趾owitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje ró積ic mi璠zy pozosta造mi do sp豉ty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
      • 23.05.2019Dzia豉lno嗆 we w豉snym domu lub mieszkaniu - do KUP równie cz窷 odsetek od kredytu
       Przedsi瑿iorcy, prowadz帷y dzia豉lno嗆 w swoim mieszkaniu lub domu, mog zaliczy do kosztów uzyskania nie tylko cz窷 wydatków, zwi您anych z bie膨c eksploatacj, ale równie cz窷 odsetek od kredytu zwi您anego z nabyciem mieszkania lub wybudowaniem domu, w którym zarówno mieszkaj z rodzin jak i prowadz dzia豉lno嗆. Jak nale篡 ustali warto嗆 mo磧iwych do uwzgl璠nienia kosztów oraz w jaki sposób je dokumentowa, wskazuje publikowana dzisiaj interpretacja.
       • 22.05.2019P豉ce rosn nieco wolniej
        W pierwszych czterech miesi帷ach 2019 r. wynagrodzenia w firmach wzros造 o 6,9 proc., podczas gdy w analogicznym okresie czasu rok wcze郾iej by這 to 7,2 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Gówny Urz康 Statystyczny. Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniaj, 瞠 w II po這wie br. mo積a spodziewa si dalszego hamowania tempa wzrostu p豉c. Zmiana trendu ma by efektem m.in. przepisów dotycz帷ych pracowniczych planów kapita這wych (PPK).
        • 22.05.2019Zwrot za u篡wanie samochodu prywatnego w delegacji
         Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika mo瞠 mu zosta wyp豉cona ni窺za kwota za u篡tkowanie samochodu ni wynikaj帷a z przepisów?
         • 21.05.2019Na wydatki spo貫czne Polska przeznacza ju ponad 21 proc. PKB
          W 2018 r. wydatki spo貫czne wynosi造 w Polsce 21,1 proc. PKB, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. wzgl璠em 2015 r. – wynika z nowych danych Organizacji Wspó逍racy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wska幡ik przekracza ju 鈔edni dla krajów OECD, która wynosi豉 w ubieg造m roku 20,1 proc.
          • 21.05.2019MON otrzyma nowe mo磧iwo軼i ingerowania w dzia豉lno嗆 firm?
           Nowa wersja projektu ustawy o organizowaniu zada na rzecz obronno軼i pa雟twa realizowanych przez przedsi瑿iorców przewiduje rozwi您ania, które b璠 skutkowa na這瞠niem na firmy nowych obowi您ków – wskazuj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja krytycznie ocenia gównie plan wprowadzenia dodatkowych obowi您ków sprawozdawczych.
           • 21.05.2019Zwrot za u篡wanie samochodu prywatnego w delegacji
            Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika mo瞠 mu zosta wyp豉cona ni窺za kwota za u篡tkowanie samochodu ni wynikaj帷a z przepisów?
            • 21.05.2019Podatki 2019: Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych
             Pytanie: Czy Wnioskodawcy przys逝guje od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu ca這軼i wydatków zwi您anych z ubezpieczeniem samochodu osobowego, które to wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego zosta造 poniesione przez Spó趾 w roku 2018, a cz窷 opisanego wydatku na ubezpieczenie samochodu osobowego zosta豉 do dnia 31 grudnia 2018 r. zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
             • 20.05.2019MON otrzyma nowe mo磧iwo軼i ingerowania w dzia豉lno嗆 firm?
              Nowa wersja projektu ustawy o organizowaniu zada na rzecz obronno軼i pa雟twa realizowanych przez przedsi瑿iorców przewiduje rozwi您ania, które b璠 skutkowa na這瞠niem na firmy nowych obowi您ków – wskazuj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja krytycznie ocenia gównie plan wprowadzenia dodatkowych obowi您ków sprawozdawczych.
              • 20.05.2019MF ju testuje przedsi瑿iorców?
               Do konsultacji mi璠zyresortowych trafi projekt aktualizacji programu konwergencji i Wieloletniego Planu Finansowego Pa雟twa. W ramach aktualizacji Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie mechanizmu okre郵anego mianem „testu przedsi瑿iorcy”. Jak czytamy w interpelacji poselskiej, z informacji pojawiaj帷ych si publicznie wynika, 瞠 MF przeprowadzi這 ju nawet wst瘼ne rozeznanie dotycz帷e tego ilu przedsi瑿iorców nie przesz這by pomy郵nie „testu” w wyniku czego okaza這 si, 瞠 oko這 80 tysi璚y przedsi瑿iorców mo瞠 zosta uznanych za osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz w sposób fikcyjny.
               • 20.05.2019Strata pieni璠zy nie zawsze jest podatkowym kosztem
                Czynno軼i logowania wykonywane przez Wnioskodawc na konto bankowe zwi您ane z prowadzon dzia豉lno軼i powinny podlega bie膨cej kontroli Wnioskodawcy pod wzgl璠em bezpiecze雟twa logowania. Umo磧iwi這by to wykrycie próby przej璚ia danych. Wnioskodawca, podejmuj帷 normalne procedury kontrolne, móg nie dopu軼i do powstania tej straty. Zatem, Wnioskodawca nie mo瞠 zaliczy poniesionej straty 鈔odków pieni篹nych powsta貫j w zwi您ku z kradzie膨 z konta firmowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej dzia豉lno軼i - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                • 17.05.2019Zmiany w VAT: Mechanizm odwrotnego obci捫enia zostanie zast徙iony podzielon p豉tno軼i
                 Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej p豉tno軼i b璠zie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i 鈍iadczenia us逝g, które obj皻e s obecnie re磨mem odwrotnego obci捫enia lub odpowiedzialno軼i solidarnej. Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawid這wo軼i mo磧iwe b璠zie obj璚ie mechanizmem podzielonej p豉tno軼i tak瞠 transakcji, których przedmiotem s cz窷ci i akcesoria do pojazdów silnikowych; w璕iel i produkty w璕lowe; maszyny i urz康zenia elektryczne, ich cz窷ci i akcesoria oraz urz康zenia elektryczne i ich cz窷ci i akcesoria.
                 • 16.05.2019Zmiany w VAT: Mechanizm odwrotnego obci捫enia zostanie zast徙iony podzielon p豉tno軼i
                  Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej p豉tno軼i b璠zie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i 鈍iadczenia us逝g, które obj皻e s obecnie re磨mem odwrotnego obci捫enia lub odpowiedzialno軼i solidarnej. Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawid這wo軼i mo磧iwe b璠zie obj璚ie mechanizmem podzielonej p豉tno軼i tak瞠 transakcji, których przedmiotem s cz窷ci i akcesoria do pojazdów silnikowych; w璕iel i produkty w璕lowe; maszyny i urz康zenia elektryczne, ich cz窷ci i akcesoria oraz urz康zenia elektryczne i ich cz窷ci i akcesoria.
                  • 15.05.2019Wynagrodzenia i 鈍iadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo嗆, optymalizacja
                   Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz tak瞠 ró積ego rodzaju elementy dodatkowe p豉c - wymagane przez przepisy lub wynikaj帷e z umowy pomi璠zy pracownikiem i pracodawc: ekwiwalenty, 鈍iadczenia dodatkowe, zasi趾i, wynagrodzenia za czas niezdolno軼i do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Cz窷 ze sk豉dników jest opodatkowana, cz窷 wolna od podatku, cz窷 zwi瘯sza podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne, a cz窷 nie. Pracodawcy musz rozstrzyga zagadnienia zwi您ane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wyp豉t i 鈍iadcze niepieni篹nych, ale równie z mo磧iwo軼i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to powoduje, 瞠 zagadnienia zwi您ane z wynagrodzeniami s do嗆 z這穎ne, ale jednocze郾ie nios ze sob spore rezerwy optymalizacyjne i oszcz璠no軼iowe. W czwartek 16 maja ko鎍zymy przyjmowanie zapisów na e-kurs Wynagrodzenia i 鈍iadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo嗆, optymalizacja. 
                   • 15.05.2019WSA: Op豉ta licencyjna za znak towarowy w kosztach podatkowych
                    Z uzasadnienia: Tre嗆 przepisu art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy o PIT nie wprowadza wymogu to窺amo軼i podmiotowej zbywcy prawa (który by jego wytwórc lub nabywc) i ponosz帷ego wydatki z tytu逝 korzystania z tego prawa na innej podstawie ni w豉sno嗆. Nie mo積a uzna, 瞠 wy陰czenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków za korzystanie z prawa dotyczy造 wy陰cznie takiej sytuacji, gdy nabywca lub wytwórca po zbyciu prawa korzystania z niego w oparciu o umow cywilnoprawn. Takie ograniczenie nie wynika z tre軼i omawianego przepisu.
                    • 14.05.201915.05.2019 r. Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆:  rozpoczynamy e-kurs dla pocz徠kuj帷ych
                     Prowadzenie ksi庵 rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Cz瘰to trudno odnale潭 si w pl徠aninie kont ksi璕owych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówi帷, bywa ci篹ko. Dlatego opracowali鄉y rewolucyjny e-kurs, którego uko鎍zenie z pewno軼i u豉twi poruszanie si w tej skomplikowanej materii - Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆. 15 lekcji, przyjazny j瞛yk i praktyczne przyk豉dy pomog nawet zupe軟ie pocz徠kuj帷ym rozpocz望 przygod z rachunkowo軼i.
                     • 14.05.201914.05.2019: E-szko豉 podatkowa
                      Od podstaw do bieg這軼i - taki cel przy鈍ieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko喚 podatkow. To wyj徠kowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udzia逝 w kursie. Dzi瘯i niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomo軼i, lecz tak瞠 zdob璠 now wiedz, a przede wszystkim - dzi瘯i wielu praktycznym przyk豉dom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
                      • 14.05.2019字odek trwa造 do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                       Przypomnijmy, 瞠 ju kilkana軼ie miesi璚y obowi您uje przepis, zgodnie z którym limit warto軼i 鈔odków trwa造ch lub warto軼i niematerialnych i prawnych umo磧iwiaj帷y jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych 鈔odków lub warto軼i do kosztów uzyskania przychodów zosta podwy窺zony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a tak瞠 w ustawie o CIT, wprowadzi豉 tzw. du瘸 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, 瞠 nowy limit dotyczy sk豉dników maj徠ku przyj皻ych do u篡wania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                       • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
                        安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
                        • 13.05.201916.05.2019, Katowice: Odpowiedzialno嗆 cz這nków zarz康ów w spó趾ach kapita這wych
                         Zapraszamy na szkolenie, maj帷e na celu przedstawienie prawnych zagro瞠 zwi您anych z uczestnictwem w zarz康zie spó趾i kapita這wej. Udzia w szkoleniu umo磧iwi tak organizacj aktywno軼i mened瞠ra, by ca趾owicie wy陰czy lub przynajmniej do minimum ograniczy mo磧iwo嗆 poci庵ni璚ia cz這nka zarz康u do osobistej odpowiedzialno軼i za dzia豉nia zwi您ane z zarz康zaniem spó趾. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialno軼i udzia w szkoleniu nie tylko pomo瞠 zminimalizowa ryzyko w豉snej odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u, lecz tak瞠 da mu narz璠zia s逝膨ce do egzekwowania odpowiedzialno軼i wobec cz這nków zarz康u spó貫k b璠帷ych d逝積ikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotn cz窷ci szkolenia b璠 kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. 
                         • 13.05.2019字odek trwa造 do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                          Przypomnijmy, 瞠 ju kilkana軼ie miesi璚y obowi您uje przepis, zgodnie z którym limit warto軼i 鈔odków trwa造ch lub warto軼i niematerialnych i prawnych umo磧iwiaj帷y jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych 鈔odków lub warto軼i do kosztów uzyskania przychodów zosta podwy窺zony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a tak瞠 w ustawie o CIT, wprowadzi豉 tzw. du瘸 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, 瞠 nowy limit dotyczy sk豉dników maj徠ku przyj皻ych do u篡wania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                          • 13.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                           Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpocz璚ia i zako鎍zenia u篡tkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element tre軼i czynno軼i prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                           • 13.05.2019Podatki 2019: Wa積a interpretacja ws. leasingu aut i kosztów podatkowych
                            Leasing samochodów, które zamówiono przed 1 stycznia 2019 r., mo瞠 podlega limitowaniu w kosztach podatkowych – wynika z wydanej w kwietniu indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak podkre郵aj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w interpretacji kluczowe jest wskazanie dotycz帷e okre郵onych dat rozpocz璚ia i zako鎍zenia umowy leasingu.
                            • 10.05.2019Podatki 2019: Wa積a interpretacja ws. leasingu aut i kosztów podatkowych
                             Leasing samochodów, które zamówiono przed 1 stycznia 2019 r., mo瞠 podlega limitowaniu w kosztach podatkowych – wynika z wydanej w kwietniu indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak podkre郵aj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w interpretacji kluczowe jest wskazanie dotycz帷e okre郵onych dat rozpocz璚ia i zako鎍zenia umowy leasingu.
                             • 10.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                              Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpocz璚ia i zako鎍zenia u篡tkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element tre軼i czynno軼i prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                              • 09.05.2019Opodatkowanie spadku z Wielkiej Brytanii
                               Mi璠zy Polsk a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó軟ocnej nie zosta豉 zawarta umowa mi璠zynarodowa, która regulowa豉by kwestie opodatkowania spadków transgranicznych. W zwi您ku z powy窺zym, spadek z Wielkiej Brytanii b璠zie podlega ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn zap豉cony w Wielkiej Brytanii nie podlega przy tym odliczeniu od warto軼i nabytej masy spadkowej.
                               • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
                                Pomimo umieszczenia 鈔odków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera nara穎ny jest na ca趾owit utrat pieni璠zy w wielu przypadkach - np. upad這軼i dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywc w豉sno軼i lokalu lub domu w terminie okre郵onym w umowie deweloperskiej, nierozpocz璚ia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpocz皻ej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzaj帷e do zmiany tej sytuacji ci庵le trwaj.
                                • 08.05.2019WSA. Wydatki na bran穎w imprez nie mog by kosztem podatkowym
                                 Z uzasadnienia: Wydatki - zwi您ane z udzia貫m w spotkaniach integracyjnych doradców podatkowych, jak i prawników, w czasie których odbywa si b璠, np. wspólne zwiedzanie okre郵onego obiektu, czy miejscowo軼i, zaj璚ia sportowe, wspólne posi趾i, gry i konkursy, aukcje charytatywne, wspólne dyskusje - nie b璠 mog造 stanowi kosztów uzyskania przychodów (...) Dzia豉nia Wnioskodawcy skierowane b璠 do w御kiego, wyspecjalizowanego grona osób ze 鈔odowiska prawniczego i b璠 mia造 na celu tworzenie okre郵onego wizerunku Wnioskodawcy na zewn徠rz, co jednoznacznie wskazuje na reprezentacyjny charakter tych wydatków.
                                 • 06.05.2019Nowe prawo doprowadzi do ustabilizowania cen OC?
                                  Sejm pracuje nad nowymi przepisami dotycz帷ymi zasad dzia豉nia kancelarii odszkodowawczych. W鈔ód planowanych zmian znajduje si m.in. wprowadzenie maksymalnego pu豉pu wynagrodze, jakie kancelarie b璠 mog造 pobiera od swoich klientów. Przewidziano te np. zakaz bezpo鈔edniej akwizycji. Eksperci zak豉daj, 瞠 zmiany wp造n na koszty i mog pomóc w ustabilizowaniu cen ubezpiecze OC.
                                  • 06.05.2019Przedsi瑿iorcy nadu篡waj rekompensaty za opó幡ienie w p豉tno軼i
                                   Krajowy ustawodawca jest zwi您any prawem unijnym – nie jest mo磧iwe na gruncie prawa polskiego uzale積ienie prawa do rekompensaty 40 euro tytu貫m kosztów odzyskiwania nale積o軼i od czasu opó幡ienia. Na podstawie analizy obecnego funkcjonowanie tej instytucji, MPiT dostrzeg這 natomiast nast瘼uj帷e zagadnienia wymagaj帷e interwencji ustawodawcy: mo磧iwo嗆 kumulowania rekompensat, brak zró積icowania rekompensaty w zale積o軼i od wysoko軼i dochodzonego 鈍iadczenia pieni篹nego, dochodzenie przez podmioty publiczne rekompensaty, w sytuacji gdy jej kwota (równowarto嗆 40 euro) jest równa albo nawet wi瘯sza od nale積o軼i gównej.
                                   • 06.05.2019Odszkodowanie za wcze郾iejsze rozwi您anie umowy nie mo瞠 by kosztem
                                    Pytanie: Spó趾a podpisa豉 umow trzyletni na 鈍iadczenie us逝g reklamowych. Po dwóch latach obowi您ywania umowy i regulowania zobowi您a Spó趾a podj窸a decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na 鈍iadczenie ww. us逝g ze wzgl璠ów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spó趾a by豉 zobowi您ana do zap豉ty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysoko軼i 60% warto軼i wynagrodzenia, które by這by nale積e do ko鎍a trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytu逝 przedterminowego rozwi您ania umowy mo瞠 by uznane za koszt uzyskania przychodu?
                                    • 02.05.2019Z ka盥ym dniem przedsi瑿iorca coraz bardziej staje si niewolnikiem pa雟twa
                                     Wysokie podatki, nadmiar obowi您ków biurokratycznych, skomplikowane prawo, kontrole i samowola urz璠ników – to wg opublikowanych na pocz徠ku kwietnia 2019 r. bada Zwi您ku Przedsi瑿iorców i Pracodawców jedne z najwi瘯szych przeszkód prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w Polsce. Równolegle rz康 forsuje kolejne programy socjalne, które kto musi finansowa. A 瞠 gównym 廝ód貫m dochodów pa雟twa s podatki, to najprostszym sposobem sfinansowania polityki socjalnej jest ich podnoszenie. Podwy磬i uderzaj przede wszystkim w najwi瘯szych podatników, czyli przedsi瑿iorców. Mimo 瞠 prowadzona przez nich dzia豉lno嗆 gospodarcza jest gównym sponsorem pa雟twa, to samo pa雟two coraz bardziej swobod tej dzia豉lno軼i ogranicza.
                                     • 30.04.2019Koszty s康owe, czyli ile trzeba zap豉ci w s康zie
                                      Na koszty s康owe w sprawach cywilnych sk豉daj si op豉ty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosz帷a pismo podlegaj帷e op豉cie lub powoduj帷e wydatki. Przez stron nale篡 tu rozumie ka盥ego uczestnika post瘼owania s康owego, w tym tak瞠 鈍iadka, bieg貫go i t逝macza. Z kolei termin "pismo wnoszone do s康u" obejmuje równie sk豉dany ustnie do protoko逝 pozew, wniosek wszczynaj帷y innego rodzaju post瘼owanie lub inny wniosek, je瞠li podlega op豉cie.
                                      • 30.04.2019Z ka盥ym dniem przedsi瑿iorca coraz bardziej staje si niewolnikiem pa雟twa
                                       Wysokie podatki, nadmiar obowi您ków biurokratycznych, skomplikowane prawo, kontrole i samowola urz璠ników – to wg opublikowanych na pocz徠ku kwietnia 2019 r. bada Zwi您ku Przedsi瑿iorców i Pracodawców jedne z najwi瘯szych przeszkód prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w Polsce. Równolegle rz康 forsuje kolejne programy socjalne, które kto musi finansowa. A 瞠 gównym 廝ód貫m dochodów pa雟twa s podatki, to najprostszym sposobem sfinansowania polityki socjalnej jest ich podnoszenie. Podwy磬i uderzaj przede wszystkim w najwi瘯szych podatników, czyli przedsi瑿iorców. Mimo 瞠 prowadzona przez nich dzia豉lno嗆 gospodarcza jest gównym sponsorem pa雟twa, to samo pa雟two coraz bardziej swobod tej dzia豉lno軼i ogranicza.
                                       • 30.04.2019Rozliczenie VAT przy zakupie samochodu z kraju trzeciego
                                        W przypadku zakupu przez czynnego podatnika VAT samochodu w kraju trzecim, tj. nieb璠帷ym cz這nkiem Unii Europejskiej, operacja taka b璠zie dla polskiego przedsi瑿iorcy stanowi豉 import towaru. B璠zie nale瘸這 go rozliczy w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, w zale積o軼i od cz瘰totliwo軼i obowi您ku rozliczania si z tego podatku.
                                        • 30.04.2019PIT: Zakup i u這瞠nie kostki brukowej na chodniku a wydatki na cele mieszkaniowe
                                         Pytanie: Wnioskodawca 鈔odki ze sprzeda篡 udzia逝 w lokalu mieszkalnym zamierza przeznaczy na zakup kostki brukowej oraz jej u這瞠nie na tarasie, który nie jest konstrukcyjnie zwi您any z przedmiotowym budynkiem mieszkalnym, a tak瞠 na podje寮zie, chodniku oraz na opask z kostki wokó domu. Czy ww. zakup i u這瞠nie kostki brukowej mog by uznane za wydatki na w豉sne cele mieszkaniowe?
                                         • 29.04.2019Koszty s康owe, czyli ile trzeba zap豉ci w s康zie
                                          Na koszty s康owe w sprawach cywilnych sk豉daj si op豉ty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosz帷a pismo podlegaj帷e op豉cie lub powoduj帷e wydatki. Przez stron nale篡 tu rozumie ka盥ego uczestnika post瘼owania s康owego, w tym tak瞠 鈍iadka, bieg貫go i t逝macza. Z kolei termin "pismo wnoszone do s康u" obejmuje równie sk豉dany ustnie do protoko逝 pozew, wniosek wszczynaj帷y innego rodzaju post瘼owanie lub inny wniosek, je瞠li podlega op豉cie.
                                          • 29.04.2019Faktury zaliczkowe i cz窷ciowe jako podstawa do rozpoznania kosztu podatkowego
                                           Przyj璚ie danego modelu rozlicze pomi璠zy przedsi瑿iorcami uzale積ione jest najcz窷ciej od charakteru przeprowadzanej transakcji. Je瞠li dana transakcja realizowana jest etapami, rozliczenia mog by dokonywane w oparciu o faktury zaliczkowe lub cz窷ciowe. W przypadku faktury zaliczkowej, nale積o軼i z niej wynikaj帷e nie b璠 mog造 stanowi dla przedsi瑿iorcy kosztów uzyskania przychodów. Z odmienn sytuacj b璠ziemy mieli natomiast do czynienia w przypadku otrzymania faktur cz窷ciowych – nale積o軼i z nich wynikaj帷e przedsi瑿iorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.
                                           • 29.04.2019NSA. Korekta VAT w zwi您ku ze zmian przeznaczenia cz窷ci samochodowych
                                            Z uzasadnienia: Deklaracje podatkowe Spó趾i, w których przyj皻o do odliczenia 100 % podatku naliczonego przy nabyciu cz窷ci i akcesoriów samochodowych okaza造 si nieprawid這we. Deklarowane przy ich nabyciu przez Spó趾 wykorzystanie do sprzeda篡 nie mia這 miejsca, bo zosta造 wykorzystane do napraw i remontów samochodów, w stosunku do których Spó趾a nie jest w stanie zagwarantowa wykorzystywania wy陰cznie do dzia豉lno軼i gospodarczej, a to oznacza, 瞠 Spó趾a mo瞠 odliczy jedynie 50% kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu.
                                            • 26.04.2019Faktury zaliczkowe i cz窷ciowe jako podstawa do rozpoznania kosztu podatkowego
                                             Przyj璚ie danego modelu rozlicze pomi璠zy przedsi瑿iorcami uzale積ione jest najcz窷ciej od charakteru przeprowadzanej transakcji. Je瞠li dana transakcja realizowana jest etapami, rozliczenia mog by dokonywane w oparciu o faktury zaliczkowe lub cz窷ciowe. W przypadku faktury zaliczkowej, nale積o軼i z niej wynikaj帷e nie b璠 mog造 stanowi dla przedsi瑿iorcy kosztów uzyskania przychodów. Z odmienn sytuacj b璠ziemy mieli natomiast do czynienia w przypadku otrzymania faktur cz窷ciowych – nale積o軼i z nich wynikaj帷e przedsi瑿iorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.
                                             • 25.04.201929.04.2019: Aporty, po陰czenia, podzia造 i inne dzia豉nia restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe
                                              Coraz wi璚ej podmiotów gospodarczych uczestniczy w ró積ego rodzaju dzia豉niach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapita這wej, innym razem ma to zwi您ek ze zmieniaj帷ym si profilem dzia豉lno軼i. W ka盥ym jednak przypadku przed rozpocz璚iem dzia豉 restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Przygotowali鄉y e-kurs: Aporty, po陰czenia, podzia造 i inne dzia豉nia restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe. Jego celem jest omówienie ró積ych, najcz窷ciej wyst瘼uj帷ych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej. W zale積o軼i od rodzaju, charakteru i wielko軼i prowadzonej dzia豉lno軼i mo磧iwy b璠zie szereg rozwi您a, które mog spowodowa nie tylko wi瘯sz efektywno嗆 prowadzonej dzia豉lno軼i ale równie mniejsze obci捫enia podatkowe. W trakcie kursu zostan przybli穎ne nie tylko same przepisy podatkowe dotycz帷e poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyja郾iaj rozumienie cz瘰to nieprecyzyjnych przepisów.
                                              • 25.04.201926.04.2019: Post瘼owanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce
                                               Ka盥y przedsi瑿iorca udzielaj帷y kredytu kupieckiego pr璠zej czy pó幡iej trafi na kontrahenta, który nie chce (z ró積ych powodów) zap豉ci nale積o軼i za us逝g. Cz瘰to w takich sytuacjach rezygnujemy z windykacji, s康z帷, 瞠 procedura b璠zie kosztowna i czasoch這nna, a rezultat niepewny. W cz窷ci przypadków rzeczywi軼ie tak jest - je郵i jednak transakcja jest dobrze udokumentowana, z pomoc przychodzi jedno z tzw. post瘼owa odr瑿nych - procedura pozwalaj帷a na egzekucj d逝gu w prosty sposób. Co istotne, po przeszkoleniu ka盥y przedsi瑿iorca lub wyznaczony przez niego pracownik mo瞠 w oczywistych sprawach sporz康zi odpowiedni dokumentacj, co znacz帷o obni瘸 koszty i ryzyko - wydatki na koszty zast瘼stwa procesowego zostaj bowiem wyeliminowane lub mocno obni穎ne. Zapraszamy na e-kurs: Post瘼owanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce. 
                                               • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadaj帷e badania zaliczamy w ca這軼i w koszty
                                                Ograniczenia dotycz帷e mo磧iwo軼i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytu逝 eksploatacji samochodów dotycz wy陰cznie samochodów osobowych, nie dotycz natomiast kosztów eksploatacji samochodów ci篹arowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegaj rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile spe軟iaj ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w dzia豉lno軼i pojazd jest samochodem osobowym, czy te innym ni osobowy.
                                                • 24.04.2019NSA. Rzeczy osobiste nie stanowi kosztów podatkowych
                                                 Z uzasadnienia: Wydatek na zakup obuwia, które nie jest elementem stroju urz璠owego, a które jest niezb璠ne ka盥emu, bez wzgl璠u na to jaki zawód wykonuje oraz czy prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz zosta poniesiony wy陰cznie w celu uzyskania przychodu z dzia豉lno軼i gospodarczej. Obuwie tak jak i inne elementy garderoby s ze swej natury rzeczami osobistymi, których zakup nie zalicza si do kosztów uzyskania przychodu, bez wzgl璠u na to czy i w jakim stopniu s u篡wane w trakcie wykonywanej dzia豉lno軼i.
                                                 • 23.04.2019NSA. Kiedy wydatki na ulepszenie zwi瘯szaj warto嗆 鈔odka trwa貫go?
                                                  Z uzasadnienia: Ustawodawca nie dopuszcza mo磧iwo軼i ustalania "skorygowanej" warto軼i pocz徠kowej zakupionego wcze郾iej 鈔odka trwa貫go w oparciu o wycen dokonywan samodzielnie przez podatnika lub przez powo豉nego przez niego bieg貫go, z uwzgl璠nieniem cen rynkowych (...) Unormowania z art. 22g ust. 8 i ust. 9 ustawy o PIT dotycz wy陰cznie sytuacji, gdy podatnik nie mo瞠 ustali ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 鈔odka trwa貫go, który nie zosta jeszcze wprowadzony do ewidencji 鈔odków trwa造ch i którego amortyzacja jeszcze si nie rozpocz窸a.
                                                  • 19.04.2019Limit 30-krotno軼i zostanie jednak zlikwidowany?
                                                   Rz康 prawdopodobnie powróci do pomys逝 likwidacji tzw. limitu 30-krotno軼i, który dotyczy sk豉dek na ZUS. W efekcie osoby o zarobkach przekraczaj帷ych w skali roku 30-krotno嗆 鈔edniego wynagrodzenia mia造by p豉ci sk豉dki tak瞠 od dochodów przekraczaj帷ych ten próg. Jak oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan, zmiana uderzy豉by m.in. w innowacyjne bran瞠 i skutkowa豉 du篡m rozwarstwieniem wysoko軼i emerytur.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 172 ] nast瘼na strona »