Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% kup

 • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Przeliczanie przychodów i podatku w walutach obcych na złote
  Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
  • 21.12.2005Darowizna wartości pieniężnych pomiędzy członkami rodziny
   Pytanie: Chcielibyśmy podarować córce pewną kwotę pieniędzy, za które kupi sobie mieszkanie. Córka jest od niedawna mężatką. Nie chcielibyśmy jednak przy tej okazji zapłacić zbyt dużo podatku, nie chcielibyśmy również, aby córka zapłaciła podatek. W jaki sposób powinniśmy postępować?
   • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
    Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
    • 15.12.2005Jeszcze o uldze remontowej
     Mam trzy pytania. Moja mama zbiera rachunki od 2003 roku. Jej wydatki nie osiągnęły jednak dolnego limitu, ale w tym roku już je przekroczyły. Czy może odliczyć oprócz tegorocznych wydatków również wydatki z lat poprzednich? Drugie pytanie. Ja do tej pory nie korzystałam z ulgi remontowej, ponieważ dopiero w tym roku kupiłam mieszkanie. Czy mogę całą ulgę wykorzystać w tym roku biorąc pod uwagę, że nie rozpoczęłam z niej korzystać w 2003? I na koniec. Mamie prawdopodobnie nie starczy podatku na odliczenie całej ulgi. Czy to, że ulga traci moc oznacza, że już nigdy nie odliczy tej kwoty?
     • 15.12.2005Opłata paliwowa – mało wiemy, dużo płacimy
      Minister Transportu i Budownictwa ogłosił wysokość opłaty paliwowej na 2006 r. (Monitor Polski Nr 80 z 14.12.2005 r. poz. 1144). Stawka opłaty paliwowej w 2006 r. wyniesie 107,63 zł. Jest to stawka za tonę paliwa lub gazu.
      • 14.12.2005Ulga remontowa - Dwa mieszkania - dwa fundusze?
       Pytanie: Jestem z mężem właścicielem mieszkania, w którym mieszkam oraz mieszkania, które kupiliśmy dla córki, w którym mieszka córka z mężem. Płacę fundusz remontowy za obydwa mieszkania. Czy mogę odliczyć od podatku kwoty funduszu remontowego za obydwa mieszkania ? Moim zdaniem mogę.
       • 14.12.2005Ulga remontowa - Mieszkanie od developera - późniejsze przeniesienie własności
        Pytanie: Mieszkanie od developera kupiłem w 2001 r. W grudniu 2002 r. nastąpił odbiór mieszkania oraz jego zasiedlenie. Do dnia dzisiejszego nie posiadam notarialnego aktu własności, a jedynie zapis w umowie zobowiązujący developera do przeniesienia własności przedmiotu umowy na kupującego. Czy w związku z powyższym poniesione wydatki na modernizację lokalu mieszkalnego można odliczyć w zeznaniu podatkowym posiadając jedynie ww. dokumenty.
        • 14.12.2005Ulga remontowa - Wydatki na wykończenie nowo wybudowanego mieszkania
         Stan faktyczny: Podatniczka wraz z mężem w dniu 15 kwietnia 2002 r. podpisała z deweloperem umowę kupna mieszkania. Odbiór mieszkania nastąpił 03 czerwca 2002 r. , a przeniesienie prawa własności przedmiotowego lokalu w dniu 05 grudnia 2002 r.
         • 14.12.2005Ulga remontowa - Umowa przedwstępna
          Pytanie: Czy zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości uprawnia podatnika do korzystania z odliczenia z tytułu ulgi remontowej?
          • 14.12.2005Wydatki na remont i modernizację domu zakupionego w stanie surowym zamkniętym objęte ulgą remontową
           ...Podatnicy w 2003 r. nabyli na rynku wtórnym od osób fizycznych nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, którego budowa została przerwana w 1992 r. Umowa kupna-sprzedaży została sporządzona formie aktu notarialnego. Pozwolenie na budowę zostało wydane na poprzedniego właściciela w dniu 06.04.1991 r., a następnie w dniu 19.05.2003 r. Podatnicy uzyskali pozwolenie na wznowienie robót budowlanych.
           • 13.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-1/2005 z dnia 03.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
            Pytanie podatnika: Płatnik zwraca się z zapytaniem czy w przedstawionej sytuacji ekwiwalent za bilety miesięczne stanowi dla pracowników przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)?
            • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochodów
             Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest uważany za import towarów. W przypadku importu samochodów istnieje obowiązek zapłaty cła, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochodów osobowych). Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o kwotę cła i kwotę podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.
             • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
              Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
              • 04.12.2005Pracownicze koszty uzyskania w pytaniach i odpowiedziach
               Pytanie: Podatnik nie złożył pracodawcy wniosku o uwzględnienie wyższych kosztów uzyskania przychodów z powodu dojazdów do pracy z poza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Pracodawca obliczał zaliczkę przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 102 zł 25 gr. Czy pracownik ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić zwiększone koszty?
               • 01.12.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                Sprzedaję czasami różne przedmioty na aukcjach internetowych. Są to rzeczy najczęściej używane i niepotrzebne, będące moją własnością. Czy w związku z tym powinnam płacić jakiś podatek? Co powinnam zrobić, gdybym chciała kupować takie rzeczy od kogoś (np. od znajomych) i sprzedawać na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba założyć działalność gospodarczą?
                • 23.11.2005Amortyzacja samochodu używanego
                 Pytanie: W jaki sposób najkorzystniej (najszybciej) amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
                 • 23.11.2005Świadczenia bez podatku
                  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na pracodawcę obowiązek pobierania zaliczek na podatek od wszelkiego rodzaju wynagrodzeń, wypłacanych pracownikowi, udostępnianych mu również w formie rzeczowej. Nie ma zbyt wielu możliwości zwiększenia pracownikowi kwot wypłacanych bez zwiększenia podstawy opodatkowania. Są jednak drobne możliwości dodatkowego usatysfakcjonowania pracownika.
                  • 22.11.2005Interpretacja 1005_POS_27_32_35 z dnia 04.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Kutnie
                   Pytanie podatnika: Czy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży samochodu między osobą fizyczną (rolnik niebędący podatnikiem podatku VAT) jako sprzedającą a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (podatnik podatku od towarów i usług) jako kupującą należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w świetle art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399)?
                   • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                    Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                    • 17.10.2005Podwójna zaliczka za listopad a optymalizacja podatkowa
                     Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej PIT, jak również art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej CIT, zaliczka za grudzień a w przypadku osób prawnych za ostatni miesiąc roku podatkowego, winna zostać uiszczona w terminie do 20 dnia grudnia w przypadku osób fizycznych lub ostatniego miesiąca roku podatkowego, w przypadku osób prawnych, w wysokości należnej za miesiąc poprzedni. Tak więc zaliczka za listopad (gdyż w większości przypadków jest to właśnie ten miesiąc roku podatkowego), musi być naliczana w podwójnej wysokości, co może stanowić istotne obciążenie finansowe dla nie jednego przedsiębiorcy. Ustawy podatkowe pozwalają jednak z mocy prawa, dla takiej sytuacji zaplanować optymalizację podatkową.
                     • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                      Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
                      • 15.10.2005Interpretacja I-1/415-1/05 z dnia 08.02.2005 - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                       Pytanie podatnika Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensat należności z zobowiązaniami wobec jednego kontrahenta wyrażone w walucie EURO są uznawane za przychody i koszty podatkowe?
                       • 15.10.2005Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży roboczej
                        Sporo wątpliwości wywołała po 01.01.2005 r. zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 pkt 11.
                        • 19.09.2005Interpretacja PD.423-43/05 z dnia 15.04.2005 - Lubelski Urząd Skarbowy
                         Pytanie podatnika Stan faktyczny Spółka wypłacała w 2004 r. i wypłaca w roku 2005 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zatrudnionym pracownikom. Spółka jako pracodawca nie może zapewnić prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży roboczej i zgodnie z przepisami BHP i Kodeksu pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.
                         • 12.09.2005Interpretacja PDP/E/423-5/05 z dnia 07.03.2005 r. - Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu
                          Pytanie podatnika: Czy różnice kursowe powstałe przy kompensacie wierzytelności, stanowią koszt uzyskania przychodu (ujemne) lub są przychodem (dodatnie) w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                          • 04.09.2005Interpretacja PP/443-7/ET/2005 z dnia 01.02.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
                           Pytanie podatnika: Podatnik zwrócił się o interpretację przepisu dotyczącego podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości.
                           • 24.08.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
                            Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
                            • 17.08.2005Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
                             Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze kupna Jeżeli nabyłeś środek trwały w drodze kupna, za wartość początkową uważa się cenę jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.
                             • 24.07.2005Wykaz składników podlegających amortyzacji
                              Co amortyzujemy? I. Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.)
                              • 12.06.2005Pismo Ministra Finansów PB2/MK-033-02-4/02
                               W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam. l. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy.
                               • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                                Dla osoby fizycznej odpłatne zbycie a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                                • 09.06.2005Leasing
                                 Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
                                 • 09.06.2005Pismo MF PB2/MK-033-02-4/02 dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                                  Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.
                                  • 08.06.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
                                   Objęte tą formą opodatkowania mogą być osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na warunkach określonych w ustawie ryczałtem mogą zostać objęte osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby duchowne.
                                   • 08.06.2005Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą przez Polaków, którzy w Polsce składają zeznanie roczne
                                    W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach, w sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie osiąga dochody w drugim państwie, stosuje się metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie takie metody, a mianowicie metodę wyłączenia (pełnego lub z progresją) oraz metodę zaliczenia (pełnego lub zwykłego, zwanego również proporcjonalnym).
                                    • 08.06.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                                     Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Należy sądzić, że będzie się rozwijać - operatorzy serwisów aukcyjnych wprowadzają bowiem cały czas nowe mechanizmy, których możliwości pozwalają już na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Należy jednak pamiętać że aukcje takie mogą służyć zasadniczo do dwojakich celów: a) do sprzedaży rzeczy używanych, będących uprzednio naszą własnością, które nam są już niepotrzebne, albo które sprzedajemy, ponieważ akurat potrzebujemy gotówki; siłą rzeczy są to sprzedaże sporadyczne i nieczęstotliwe, chociaż czasami mogą przybrać dość spore natężenie - np. przy przeprowadzce; należy tu rozróżnić sprzedaż rzeczy używanych do 6 miesięcy i dłużej niż 6 miesięcy b) do sprzedaży rzeczy, które sprzedajemy z myślą o uzyskaniu marży (różnicy pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży rzeczy); rzeczy takie kupujemy już z zamiarem sprzedaży, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzedaży osiągniemy zysk czy nie
                                     • 08.06.2005Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o podatku ekologicznym od samochodów
                                      Otrzymaliśmy opinię Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie planowanego podatku ekologicznego. Wiadomo już, że podatku raczej nie będzie - nie zyskał on bowiem wystarczającego poparcia. Na pewno wpływ miało negatywne stanowisko różnych środowisk, w tym KIG.
                                      • 07.06.2005Rejestr podatku od czynności cywilno-prawnych
                                       Zobowiązani do prowadzenia rejestru są przedsiębiorcy, nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jeżeli osoba, od której kupują, nie jest podatnikiem VAT. Osoby te są obowiązane zamieszczać na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności cywilnoprawnej adnotację o pobraniu podatku, ze wskazaniem kwoty podatku i pozycji rejestru, pod którą kwota ta została wpisana. Sam rejestr powinien zawierać następujące rubryki:

                                      « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 61 ] . [ 62 ] . [ 63 ] . [ 64 ] . [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ]