Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje vat vzm

  • 13.04.2018MF: Formy pomocy informacyjnej dla podatników
    Ministerstwo Finansów podejmuje bieżące działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom w rozpoczęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej oraz w prawidłowym wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Pomoc taką przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą uzyskać mogą w każdym urzędzie skarbowym - poinformował zastępca szefa KAS odpowiadając na interpelację poselską.
    • 17.01.2011Spadkobierca może otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane
      Spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przejmuje także majątkowe prawa spadkodawcy. Oznacza to, że spadkobierca może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych w związku z budownictwem mieszkaniowym, po złożeniu deklaracji VZM-1 i dołączeniu faktur potwierdzających poniesienie tych wydatków – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.