Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup akcji zakładowych

  • 14.04.2016Ceny transferowe. Kiedy potrzebna dokumentacja?
    Tezy: Transakcj± w ¶wietle art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) będzie także wniesienie aportu do spółki kapitałowej w formie udziałów lub akcji, zakup (nabycie) udziałów, czy objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny.
  • 22.03.2010Opodatkowanie i dokumentowania usług własnych finansowanych z ZF¦S
    Pytanie podatnika: Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynno¶ci± pozostaj±c± poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZF¦S, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będ±c± równowarto¶ci± poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZF¦S należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez „X” kosztów transportu usługi własnej?