Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładamy działalność gospodarcza

  • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
    Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
  • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
    Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.