Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja darowanego

  • 16.04.2018Podatki 2018: Amortyzacja darowanych środków trwałych
    Pytanie: Czy możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku, gdy podmiot dokonujący tych odpisów nabył własność środków trwałych, od których dokonuje odpisów na podstawie zwolnionej od podatku od spadków i darowizn darowizny, lecz przed zmianą ustawy o PIT wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2018 i zmieniającej brzmienie art. 23 ust.1 pkt 45a tejże?
  • 05.08.2014Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
    Pytanie podatnika: Jakie są możliwości amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w formie aportu?