akcyza austria

 • 19.12.2022Podatki 2022: Zmiany dotyczące poboru opłaty elektronicznej przez KAS
  W niedzielę weszło w życie nowe rozporządzenie resortu finansów ws. opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar grzywny. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, nowe regulacje powinny zapewnić skuteczny i efektywny pobór opłaty elektronicznej, a równocześnie zabezpieczyć wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).
 • 29.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostały tzw. diety zagraniczne. Dotychczasowe kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązywały od dnia 1 marca 2013 r.
 • 24.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.
 • 16.11.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę
  Od 29 listopada 2022 r., zgodnie rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2302), podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.
 • 17.08.2022Podatki 2022: Diety zagraniczne także w górę
    Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, zgodnie projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. należności z tytułu podróży służbowych, podwyższone zostaną tzw. diety zagraniczne. Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.  
 • 04.08.2022Praca na czarno nadal dużym problemem. PIP zwiększa liczbę kontroli
  Państwowa Inspekcja Pracy wyraźnie zwiększyła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczbę kontroli dotyczących legalności zatrudnienia. W tym czasie przeprowadzono ok. 15 tys. kontroli, a skala wykrytych nieprawidłowości okazała się zbliżona do tej widocznej w latach poprzednich. Jak ocenia PIP, to efekt m.in. zbyt niskich kar, które część firm po prostu wkalkulowuje w swoje modele biznesowe.
 • 23.02.2022Zmiany w rozliczeniach rocznych PIT związane z wejściem Konwencja MLI
  Okres rozliczeń rocznych nadciąga wielkimi krokami. Warto podkreślić, że Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Jak dotychczas, Konwencja zmieniła zasady opodatkowania dochodów osiąganych w takich krajach jak Austria, Słowenia, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia oraz Słowacja.
 • 13.08.2021Podatki 2022: Do ustawy o VAT trafi opcja opodatkowania usług finansowych
  Do ustawy o podatku VAT wprowadzona zostanie opcja opodatkowania usług finansowych – wynika z projektu dużej nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Podatnicy będą mogli więc wybrać taką formę opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Nowa opcja nie będzie dostępna w przypadku usług świadczonych na rzecz klientów detalicznych.
 • 31.07.2021Nieuczciwe praktyki handlowe. Polska i 11 innych krajów nie wdrożyły zmian
  Komisja Europejska wszczęła w tym tygodniu postępowania wobec Polski i 11 innych krajów członkowskich Unii Europejskiej ws. uchybień w dostosowaniu do nowych regulacji dotyczących zakazu nieuczciwych praktyk handlowych. Unijna dyrektywa odnosi się do sektora rolno-spożywczego i w założeniu ma zapewnić większą ochronę rolnikom.
 • 15.06.2021Podatki 2022: Rząd szykuje nowe zwolnienie podatkowe dla spółek holdingowych
  Dywidenda otrzymywana przez polską spółkę holdingową (PSH) ze spółki zależnej będzie zwolniona z podatku w 95 proc. – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Zmiana, która ma zostać wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu, powinna poprawić warunki do inwestowania w Polsce przez zagranicznych inwestorów spoza Unii Europejskiej, w tym np. ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.
 • 29.03.2021Podatki na świecie: Coraz więcej podatków cyfrowych w Europie
  Coraz więcej krajów europejskich decyduje się na samodzielne wdrożenie danin klasyfikowanych jako tzw. podatki cyfrowe. Jak wynika z danych zebranych przez amerykański think tank Tax Foundation, na takie podatki zdecydowały się już Austria, Francja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania. Polska także wprowadziła podobny podatek, który dotyczy wpływów serwisów VoD (wideo na życzenie).
 • 29.12.2020Podatki na świecie: Jak w Europie opodatkowane są wina musujące?
  Irlandia, Wielka Brytania i Finlandia to trzy kraje europejskie, gdzie wina musujące, w tym szampany, są opodatkowane najwyżej – wynika z analizy przeprowadzonej przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation. W Irlandii akcyza na takie wina wynosi aż 6,37 euro w przeliczeniu na butelkę wina o pojemności 750 ml, podczas gdy w Polsce jest to równowartość 0,3 euro. Jednocześnie w wielu krajach wina musujące nie są objęte podatkiem akcyzowym.
 • 15.12.2020Niższy VAT dla gastronomii na czas pandemii?
  Usługi związane z wyżywieniem powinny być w czasie pandemii koronawirusa objęte jednolitą obniżoną stawką podatku VAT na poziomie 5 proc. – twierdzą posłowie Koalicji Polskiej, którzy zgłosili do Sejmu projekt nowelizacji w tej sprawie. Projektodawcy zaznaczają, że na podobny ruch zdecydowało się już wiele innych krajów Unii Europejskiej.
 • 11.12.2020Niższy VAT dla gastronomii na czas pandemii?
  Usługi związane z wyżywieniem powinny być w czasie pandemii koronawirusa objęte jednolitą obniżoną stawką podatku VAT na poziomie 5 proc. – twierdzą posłowie Koalicji Polskiej, którzy zgłosili do Sejmu projekt nowelizacji w tej sprawie. Projektodawcy zaznaczają, że na podobny ruch zdecydowało się już wiele innych krajów Unii Europejskiej.
 • 27.11.2020Nakłady na badania i rozwój. Jak Polska wypada na tle UE i świata?
  W 2019 r. wydatki na badania i rozwój (B+R) wyniosły w Unii Europejskiej 2,19 proc. w relacji do PKB – podał Eurostat. W Polsce wskaźnik jest wyraźnie niższy od unijnej średniej i osiągnął poziom 1,32 proc. Liderami w UE są pod tym względem Szwecja (3,39 proc.) i Austria (3,19 proc.). W skali świata wysokimi wskaźnikami mogą pochwalić się Korea Południowa (4,52 proc.) oraz Japonia (3,28 proc.).
 • 19.08.2020Polska może osiągnąć neutralność klimatyczną w 2056 r.
  W optymistycznym scenariuszu Polska mogłaby osiągnąć tzw. neutralność klimatyczną w 2056 r., ale w negatywnym wariancie może to być 2067 r. – wynika z raportu pn. „Czas na dekarbonizację”, który przygotowali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Obecnie liderami transformacji energetycznej w Unii Europejskiej są Szwecja, Finlandia i Dania, a Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc.
 • 07.08.2020Jak wygląda opodatkowanie nieruchomości w Polsce i Europie?
  Amerykański think tank Tax Foundation opublikował nowe zestawienie dotyczące opodatkowania nieruchomości w europejskich krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie przedstawiono, jak podatek od nieruchomości wypada w relacji do kapitału prywatnego w danym kraju. Pod tym względem danina jest najwyższa w Wielkiej Brytanii (1,93 proc. udziału w kapitale prywatnym), a Polska jest w czołówce i zajmuje 5. miejsce (0,91 proc.).
 • 26.06.2020Podatki na świecie: Austria i Niemcy stawiają na niższe podatki
  Austria przyspiesza obniżkę opodatkowania dochodów osób fizycznych. Najniższa stawka zostanie w efekcie zmniejszona już we wrześniu br. z 25 do 20 proc. Na istotne zmiany podatkowe zdecydowały się także Niemcy, gdzie wprowadzany jest szeroki pakiet modyfikacji. Berlin postanowił m.in. tymczasowo (od lipca do końca 2020 r.) obniżyć podstawową stawkę VAT z 19 do 16 proc.
 • 24.06.2020Podatki 2020: Sejm zajmie się projektem obniżającym stawki VAT
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, w którym zaproponowano tymczasową obniżkę stawek. Posłowie PSL-Kukiz’15 chcą, aby stawki VAT wynosiły 5 i 15 proc. Obniżka miałaby obowiązywać od początku lipca do końca 2020 r. W efekcie Polska zostałaby krajem z najniższymi stawkami VAT w Unii Europejskiej.
 • 23.06.2020Podatki 2020: Sejm zajmie się projektem obniżającym stawki VAT
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, w którym zaproponowano tymczasową obniżkę stawek. Posłowie PSL-Kukiz’15 chcą, aby stawki VAT wynosiły 5 i 15 proc. Obniżka miałaby obowiązywać od początku lipca do końca 2020 r. W efekcie Polska zostałaby krajem z najniższymi stawkami VAT w Unii Europejskiej.
 • 15.05.2020KE domaga się od kilku krajów zmian w podatkach
  Komisja Europejska wezwała kilka krajów członkowskich Unii Europejskiej do dostosowania przepisów podatkowych do unijnych regulacji. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) skierowano sprawę przeciwko Niderlandom w związku z opodatkowaniem transferów kapitału emerytalnego. Bruksela zdecydowała się również na wydanie tzw. uzasadnionych opinii względem Rumunii i Finlandii.
 • 24.02.2020Darowizna na wypadek śmierci
  Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące darowizny mortis causa. Dostrzega się jednak, że brak regulacji umowy darowizny w obecnie obowiązującym prawie polskim oraz brak unormowania wprost chociażby takich kwestii jak odpowiedzialność za długi spadkowe obdarowanego darowizną mortis causa, powodują potrzebę rozważenia możliwości wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących darowizny mortis causa do systemu prawnego - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 23.01.2020Udział energii z OZE wzrósł w Polsce do 11,3 proc.
  W 2018 r. energia z odnawialnych źródeł (OZE) odpowiadała w Polsce za 11,3 proc. końcowego zużycia energii brutto – poinformował Eurostat. Wskaźnik ten utrzymuje się nad Wisłą na podobnym poziomie już od kilku lat. Średnia dla całej Unii Europejskiej to tymczasem 18 proc.
 • 09.01.2020Austria i Słowenia - zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania
  Ministerstwo Finansów przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Austrią i Słowenią. Obowiązującą metodą jest metoda proporcjonalnego odliczenia.
 • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników będzie narastał
  Główną przyczyną deficytu wykwalifikowanych pracowników są zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiają mniej liczne roczniki młodych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a współczynnik dzietności pozostaje niski. Za drugi co do ważności powód należy uznać niedopasowanie struktury kształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujące nadpodaż osób o określonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejętnościach - wyjaśniło MRPiPS odpowiadając na interpelację poselską.
 • 17.12.2019Podatki na świecie: Niemcy wracają do tematu unijnego podatku FTT
  Niemiecki resort finansów przedstawił finalną propozycję dotyczącą unijnego podatku od transakcji finansowych (financial transactions tax – FTT). Wprowadzeniem daniny zainteresowanych jest 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z niemiecką propozycją, stawka podatku FTT miałaby wynosić 0,2 proc. i dotyczyć m.in. zakupu akcji spółek giełdowych o kapitalizacji rynkowej na poziomie ponad 1 mld euro.
 • 10.12.2019Podatki na świecie: USA mogą odpowiedzieć na francuski podatek cyfrowy
  Stany Zjednoczone mogą wprowadzić dodatkowe cła w wysokości do 100 proc. na wybrane produkty pochodzące z Francji. Jak wynika z raportu opublikowanego przez rządową agencję handlową USTR (United States Trade Representative), byłaby to odpowiedź na wprowadzenie w tym roku przez Francję podatku cyfrowego, który w praktyce dotyczy m.in. amerykańskich koncernów technologicznych.
 • 14.11.2019NSA: Zużyta energia nie wchodzi w skład wyprodukowanego wyrobu
  Kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych może zostać obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszły w skład wyprodukowanego wyrobu.
 • 30.09.2019Podatki na świecie: Austria zdecydowana na wprowadzenie podatku cyfrowego
  Austriacki parlament zatwierdził pierwszą część pakietu zmian w systemie podatkowym, który obejmuje wdrożenie nowego podatku cyfrowego. Danina ma zostać wprowadzona z początkiem 2020 r. i obciążać największe koncerny cyfrowe. Jednocześnie przewidziano m.in. kilka zmian dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).
 • 25.09.2019Wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy zgłosić
  Art. 36 ustawy o ewidencji ludności przewidujący obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice kraju oraz powrotu, w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy, realizuje rejestracyjny cel obowiązku meldunkowego i samej ewidencji ludności tj. odnotowanie aktualnej informacji o miejscu pobytu stałego (wyjazd na stałe) lub czasowego (wyjazd czasowy) osoby fizycznej. Powyższe dane są rejestrowane w związku z potrzebami statystyki publicznej i stanowią jedno ze źródeł danych dotyczących migracji zarówno międzynarodowej, jak i krajowej - wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • 24.06.2019Podatki cyfrowe coraz popularniejsze w Europie
  Podatki cyfrowe zyskują coraz większą popularność w Europie. Na wprowadzenie takich danin zdecydowały się już m.in. Austria, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy. Podobne plany ma również polski rząd. Jednocześnie wciąż trwają prace nad wspólnym rozwiązaniem kwestii opodatkowania cyfrowej gospodarki na poziomie całej Unii Europejskiej.
 • 07.05.2019Podatki 2020: Nowy podatek cyfrowy przyniesie ok. 200 mln zł rocznie
  Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych może przynieść wzrost wpływów podatkowych o ok. 200 mln zł w skali roku – wynika z szacunków resortu finansów, przedstawionych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (WPFP). Nowy podatek obowiązywać ma od 2020 r. i dotyczyć największych przedsiębiorstw cyfrowych, które świadczą usługi na terenie Polski.
 • 06.05.2019Podatki 2020: Nowy podatek cyfrowy przyniesie ok. 200 mln zł rocznie
  Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych może przynieść wzrost wpływów podatkowych o ok. 200 mln zł w skali roku – wynika z szacunków resortu finansów, przedstawionych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (WPFP). Nowy podatek obowiązywać ma od 2020 r. i dotyczyć największych przedsiębiorstw cyfrowych, które świadczą usługi na terenie Polski.
 • 13.04.2019Średni godzinny koszt pracy w Unii Europejskiej w 2018 r.
  Koszt pracy lub całkowity koszt pracy to łączne wydatki ponoszone przez pracodawców na zatrudnienie personelu. Na całkowity koszt pracy składają się:
 • 01.02.2019Eurostat porównał wynagrodzenia minimalne w krajach UE
  Od początku 2019 r. wynagrodzenie minimalne wynosi w Polsce 2250 zł (523 euro) brutto miesięcznie. Jak wynika z nowych danych Eurostatu, wśród 22 krajów członkowskich Unii Europejskiej, które korzystają z formuły płacy minimalnej, Polska zajmuje obecnie 15. miejsce. Zdecydowanym liderem jest Luksemburg, gdzie stawka minimalna wynosi aż 2071 euro.
 • 24.01.2019UE bliżej porozumienia dotyczącego podatku cyfrowego
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej jeszcze w I kwartale br. dojdą do porozumienia ws. koncepcji opodatkowania sektora cyfrowego – wynika z niedawnej wypowiedzi francuskiego ministra finansów. Rozważane jest m.in. wprowadzenie tzw. tymczasowego podatku cyfrowego. Wcześniej przeciwko zmianom opowiadało się kilka państw.
 • 11.01.2019Wydatki na B+R są w Polsce dwukrotnie niższe od średniej unijnej
  W 2017 r. w Polsce wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R) wyniosły tylko 1,03 proc. PKB – podał Eurostat. Średnia dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej okazała się dwukrotnie wyższa (2,07 proc. PKB). Liderem jest Szwecja, gdzie wskaźnik ten wynosi aż 3,33 proc.
 • 13.12.2018Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które pracowały w państwach Unii Europejskiej
  Osoby pracujące zarówno w Polsce, jak i w innym kraju UE lub EFTA, mają prawo do uwzględnienia okresów pracy za granicą przy staraniu się o rentę. Zakład ubezpieczeń społecznych informuje, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do renty lub renty rodzinnej.
 • 10.12.2018Nowy podatek cyfrowy – część krajów UE blokuje inicjatywę
  Ministrowie finansów krajów członkowskich Unii Europejskiej wciąż nie potrafią osiągnąć porozumienia ws. opodatkowania sektora cyfrowego. Propozycje Komisji Europejskiej zakładają m.in. wprowadzenie tymczasowego podatku od usług cyfrowych w wysokości 3 proc., który dotyczyłby dużych platform cyfrowych. Najwięcej zastrzeżeń zgłaszają Irlandia, Szwecja oraz Dania.
 • 29.11.2018Relacja podatków do PKB wzrosła w Polsce do 35,1 proc.
  Relacja podatków i składek na ubezpieczenia społeczne do PKB wzrosła w Polsce do 35,1 proc. w 2017 r. – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat. W ciągu roku odnotowano wzrost o 0,6 pkt proc. Wskaźnik ten pozostaje w Polsce nadal wyraźnie niższy względem średniej dla całej Unii Europejskiej, która wyniosła w ubiegłym roku 40,2 proc.
 • 31.10.2018Podatki na świecie: Estonia najbardziej konkurencyjnym podatkowo krajem OECD
  Już piąty rok z rzędu Estonia jest najbardziej konkurencyjnym pod względem podatkowym krajem wśród wszystkich państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z raportu opublikowanego przez Tax Foundation. Polska została sklasyfikowana na 33. miejscu. Mniej konkurencyjne okazały się jedynie Włochy i Francja.
 • 18.07.2018Podatki 2018: Nowa konwencja podatkowa już w Dzienniku Ustaw
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nową konwencję podatkową, która ma zapobiegać erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków (tzw. konwencja MLI). Zgodnie z umową, standardową metodą unikania podwójnego opodatkowania staje się metoda zaliczenia z progresją. W praktyce nowe regulacje będą mieć zastosowanie do niemal 80 porozumień, które Polska zawarła z innymi jurysdykcjami.
 • 17.05.2018E-sklepy muszą odsyłać do nowej platformy ODR
  Każdy e-przedsiębiorca, który działa w Unii Europejskiej, powinien w swoim sklepie internetowym zamieścić link do platformy ODR – przypomina Krajowa Izba Gospodarcza. Obowiązek wynika z unijnego rozporządzenia z 2013 r. Obecnie tylko ok. 34 proc. polskich e-sklepów zawiera odpowiednie łącza do platformy ODR.
 • 16.05.2018E-sklepy muszą odsyłać do nowej platformy ODR
  Każdy e-przedsiębiorca, który działa w Unii Europejskiej, powinien w swoim sklepie internetowym zamieścić link do platformy ODR – przypomina Krajowa Izba Gospodarcza. Obowiązek wynika z unijnego rozporządzenia z 2013 r. Obecnie tylko ok. 34 proc. polskich e-sklepów zawiera odpowiednie łącza do platformy ODR.
 • 15.05.2018Inwestycje w Polsce wyraźnie niższe od średniej unijnej
  W 2017 r. łączna wartość inwestycji publicznych i prywatnych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wyniosła blisko 3 100 mld euro – wynika z nowych danych, które opublikował Eurostat. W Polsce inwestycje stanowiły w tym czasie 17,7 proc. w relacji do PKB. Gorszy wynik zanotowało tylko pięć państw UE.
 • 27.03.2018Podatki 2018: Konwencja MLI coraz bliżej
  Z początkiem lipca br. w życie wejdzie nowa międzynarodowa konwencja MLI. Dotychczas ratyfikowało ją pięć krajów, w tym również Polska. Standardową metodą unikania podwójnego opodatkowania stać ma się metoda zaliczenia z progresją. Nowe porozumienie może mieć bezpośredni wpływ na podmioty, które uczestniczą w transakcjach międzynarodowych.
 • 26.01.2018Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów UE
  W Unii Europejskiej osoba zatrudniona na pełny etat pracuje przeciętnie 40,3 godzin tygodniowo – wynika z najnowszych danych, które opublikował Eurostat. W Polsce średnia ta wynosi 41,1 godzin. Więcej pracuje się tylko w czterech innych krajach członkowskich UE, w tym Wielkiej Brytanii, gdzie liczba ta jest największa. Biorąc pod uwagę poszczególne sektory, najwięcej pracuje się w górnictwie, a najmniej w edukacji.
 • 11.12.2017Podatki w relacji do PKB – Polska z coraz wyższym wskaźnikiem
  W 2016 r. podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne w relacji do PKB wyniosły w przypadku Polski 34,4 proc. – wynika z nowych danych opublikowanych przez Eurostat. W trakcie roku zanotowano wzrost wskaźnika o 1,1 pkt proc. W całej Unii Europejskiej relacja była wyższa i wyniosła 40 proc., co oznacza wzrost o 0,3 pkt proc. rok do roku.
 • 24.11.2017Podatki 2017: Polska w czołówce UE w zakresie ulg i świadczeń rodzinnych
  W Unii Europejskiej pomoc państwa w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie ok. 10 178 zł rocznie, a w przypadku Polski to 8 225 zł – wynika z raportu pn. „Ulgi i świadczenia prorodzinne w krajach UE – 2017”, który opublikowała firma doradcza PwC. Biorąc pod uwagę wysokość wsparcia w relacji do przeciętnego wynagrodzenia, Polska zajmuje aktualnie 4. miejsce wśród wszystkich 28 krajów UE.
 • 19.09.2017Podatki na świecie: Podatek wyrównawczy z coraz większym poparciem
  Idea wprowadzenia w Unii Europejskiej tzw. podatku wyrównawczego (equalization tax) cieszy się coraz większym poparciem wśród krajów członkowskich. Pomysł przedstawiony w ostatnim czasie przez cztery kraje oficjalnie popiera już dziesięć państw. Nowa danina miałaby dotyczyć międzynarodowych korporacji technologicznych, w tym m.in. firm Apple i Google

następna strona »