Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 03.06.2008Od czerwca nowe podstawy wymiaru składek
  Dla osób uprawnionych do opłacania składek na ZUS od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. stanowi kwota nie niższa niż 1790,39 zł.
  • 27.05.2008Zamieszanie ze zwrotem zapłaconych składek dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą
   Interpelacja nr 2099 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki ZUS przez pracujących na własny rachunek rencistów
   • 16.05.2008Świadczenie urlopowe
    Pytanie: Czy wypłacone osobie zatrudnionej w niepełnym etacie świadczenie urlopowe w wysokości takiej samej, jak pracownikom pełnoetatowym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
    • 16.05.2008Refundacja składek z PFRON
     Interpelacja nr 1737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS przedsiębiorców będących jednocześnie uprawnionymi do świadczeń rentowych wypłacanych przez ZUS
     • 13.05.2008Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale
      Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale bieżącego roku.
      • 13.05.2008Składki na ubezpieczenie społeczne rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
       Interpelacja nr 1248 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego płaconego przez rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
       • 28.03.2008Firmanctwo - konsekwencje podatkowe
        I. Firma. Stosownie do art. 432 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową zobowiązany jest działać pod firmą. O ile firma osoby prawnej może być dowolnie obrana, byleby tylko zawierała dodatkowo określenie jej formy prawnej, o tyle firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko1). Wspomnieć należy, że firma osobowych spółek handlowych powinna zawierać przynajmniej nazwisko albo firmę (nazwę) jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie typu spółki2).
        • 05.03.200875 mln zł zaoszczędzone na zwolnieniach lekarskich
         Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
         • 05.03.2008ZUS: Wskaźnik waloryzacji i kwoty przychodu
          Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił informacje o wysokości wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale bieżącego roku oraz obowiązujące od 1 marca kwoty przychodów, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur, rent oraz świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
          • 12.02.2008Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2007 r.
           Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wynika z nich, że średnia polska pensja nie przekroczyła 2,9 tys. zł. brutto.
           • 06.02.2008Składki na ZUS w styczniu i lutym
            Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił informację o najniższej podstawie wymiaru składek, kwotach składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2008 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.