Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

decyzja odsetkowa

 • 18.02.2019WSA. Sprzeda nieruchomoci: Ulga odsetkowa nie wyklucza ulgi mieszkaniowej
  Z uzasadnienia: Ustawodawca, odrónia wydatki na spat kredytu i spat odsetek od kredytu (art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT), tym samym uwzgldnienie wydatków na spat odsetek od kredytu, przy korzystaniu z ulgi, o której mowa w art. 26b ustawy, nie wycza moliwoci zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy od opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomoci w czci przeznaczonej na spat tego kredytu.
  • 29.10.2015Koszty uzyskania przychodw a umowa poyczki
   Z uzasadnienia: W konsekwencji "poniesionym kosztem" moe by kady faktycznie dokonany odpis nie bdcy wydatkiem (w znaczeniu kasowym – rozchd pieniny) powodujcy zmian w strukturze aktyww lub pasyww osoby prawnej. Nie ma zatem podstaw do uznania za koszt uzyskania przychodu z tytuu sprzeday wierzytelnoci z tytuu umowy poyczki wycznie wydatkw poniesionych w postaci nalenoci gwnej.
   • 12.11.2013Zapata podatku przez osob trzeci a wyganicie zobowizania podatkowego
    Z uzasadnienia: Zobowizanie podatkowe powinno by zaspokojone z majtku podatnika, gdy tylko z jego obowizkiem podatkowym, rozumianym jako obowizek osobisty, jest ono zwizane. Oznacza to, e nie moe ono by zaspokojone z majtku innej osoby, a wic np. umowa o przejcie dugu podatkowego nie bdzie wywoywaa skutkw podatkowych i uwalniaa od odpowiedzialnoci. Przyjcie pogldu, e zapata podatku przez inny ni podatnik podmiot powoduje wyganicia zobowizania, prowadzioby do nieusuwalnych sprzecznoci w teorii zobowiza podatkowych.
    • 13.05.2013PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym
     „Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o ktrym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezporednio od podmiotu wskazanego w dalszej czci ww. przepisu budynku mieszkalnego, ktry przedtem nie istnia. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzalenione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do uytkowania w myl Prawa budowlanego, poniewa wystarczajce jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 15.11.2010Ulga odsetkowa: O wysokoci odsetek do odliczenia decyduje podatnik
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2006 r. uzyska kredyt na budow domu mieszkalnego. Budowa zostaa ukoczona w 2008 r. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Wnioskodawca po raz pierwszy odliczy przysugujc cz odsetek. Urzdnik skarbowy stwierdzi, e Wnioskodawca musi odliczy tak cz odsetek za lata 2006-2007, aby pokry cakowicie swj dochd, co byo dla Niego niekorzystne, gdy nie mg rozliczy skadki zdrowotnej. Czy w danym roku podatkowym Wnioskodawca „moe” czy „musi” odliczy ulg odsetkow?
      • 17.08.2010Orzecznictwo: Ulga odsetkowa – trzeba w terminie zawiadomi o zakoczeniu budowy
       Teza: Art. 26 b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych stanowi, e zakoczenie budowy w sensie terminowo-budowlanym oraz zawiadomienie o zakoczeniu budowy, winno zosta wykonane przed upywem 3 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym skarcy uzyska pozwolenie na budow, w rozumieniu przepisw Prawa budowlanego.
       • 26.01.2010Ulga odsetkowa na dokoczenie budowy
        Pytanie podatnika: W jaki sposb ustali wysoko kwoty odsetek przypadajcych do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysoko kredytu zacignitego na potrzeby mieszkaniowe przewysza kwot 189.000,00 z i gdy ten kredyt zosta w czci przeznaczony na zakup od osb fizycznych dziaki z rozpoczt budow?
        • 21.02.2008Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa
         Pytanie podatnika: Czy w wietle ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w zwizku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz o zmianie niektrych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzysta z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. moe odliczy w caoci zapacone do koca 2007 r. odsetki od kredytw?