Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje pzu

 • 25.09.2013Wyniki OFE - nowy ranking
  W II kwartale 2013 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) osiągnęły stopę zwrotu na poziomie średnio 0,24 proc. – wynika z nowego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. W całym pierwszym półroczu najlepiej poradziła sobie Nordea, notując stopę zwrotu rzędu 0,37 proc. Najgorzej wypadł AEGON (-1,80 proc.).
 • 02.05.2013KNF opublikowała nowy ranking OFE
  Otwarte fundusze emerytalne (OFE) zanotowały w IV kwartale 2012 r. wysokie stopy zwrotu – wynika z nowego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Efektywność inwestycyjna OFE okazała się wyraźnie wyższa niż w poprzednich kwartałach.
 • 31.01.2013OFE wychodzą na prostą. Coraz lepsze wyniki
  W III kwartale ubiegłego roku OFE odnotowały średnią stopę zwrotu na poziomie 3,8%, co oznacza wzrost względem poprzednich kwartałów – wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego pn. „Rynek otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale 2012 roku”.
 • 28.03.2012Rząd zapowiada prywatyzację 300 firm
  W tym i następnym roku przychody z prywatyzacji powinny wynieść ok. 15 mld zł. Sprywatyzowanych zostanie 300 spółek – rząd przyjął we wtorek plan prywatyzacji, przedstawiony przez ministra skarbu państwa.
 • 27.02.2012Ze sprzedaży akcji PGE SA do budżetu trafi 2,52 mld zł
  Ministerstwo Skarbu Państwa pod koniec ubiegłego tygodnia zakończyło sukcesem budowę księgi popytu na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ponieważ inwestorzy byli bardzo zainteresowani zakupem akcji, resort zwiększył pakiet sprzedawanych papierów z 5 do 7 proc. Transakcja objęła 131 mln akcji po cenie 19,20 zł za akcję. To oznacza, że do budżetu wpłynie 2,52 mld zł.
 • 15.04.2011MSP: Stawiamy na Akcjonariat Obywatelski
  Resort Skarbu zaprezentował program Akcjonariatu Obywatelskiego zapoczątkowany ubiegłorocznymi debiutami giełdowymi spółek PZU, TAURON Polska Energia i GPW. Ministerstwo nie tylko chce zachęcać do dalszego inwestowania w spółki Skarbu Państwa, ale planuje wielki program edukacyjny, który ma być zrealizowany razem z uczestnikami rynku kapitałowego.
 • 08.12.2010OFE zasilane akcjami specjalnego funduszu majątkowego?
  Akcje funduszu majątkowego gwarantowanego przez Skarb Państwa mogłyby częściowo zastąpić gotówkę przekazywaną obecnie do otwartych funduszy emerytalnych w ramach składki na drugi filar – proponuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, takie rozwiązanie pozwoliłoby bezboleśnie obniżyć o kilkanaście miliardów złotych rocznie zapotrzebowanie pożyczkowe Polski, zmniejszyć wielkość bieżącego deficytu budżetowego i tempo przyrostu długu publicznego.  
 • 29.10.2010Prywatyzacja giełdy – setki tysięcy chętnych na zakup akcji
  Ponad 323 tys. inwestorów indywidualnych zapisało się na akcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowanie spółki zaplanowano na 9 listopada. Zdaniem ministra Skarbu Państwa, liczny udział w prywatyzacji warszawskiej giełdy to wyraz zaufania Polaków do polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. – Mam nadzieję, że jest to zjawisko długofalowe, które rozwinie ideę akcjonariatu obywatelskiego w Polsce – powiedział Aleksander Grad.
 • 01.09.2010Wyniki prywatyzacji w I półroczu
  W I połowie tego roku przychody z prywatyzacji wyniosły 12,3 mld zł, czyli prawie 25-krotnie więcej w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. - wynika z informacji o wykonaniu planu prywatyzacji na lata 2008-2011 w okresie styczeń-czerwiec 2010. Zrealizowano 212 projektów prywatyzacyjnych, właściciela zmieniło 97 spółek. W pierwszym półroczu kontynuowano prywatyzację spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których akcje lub udziały wynosiły poniżej 10 proc.
 • 26.08.2010OFE czekają zmiany
  Szefowie otwartych funduszy emerytalnych Aviva, ING, Amplico, Allianz, PZU, Generali, Axa, Aegon, Nordea, Pekao Pionier, PKO BP Bankowy, Warta i Polsat spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem. Tematem rozmów była sytuacja OFE i gospodarowanie składkami pracowniczymi na ubezpieczenia emerytalne transferowanymi do towarzystw emerytalnych – podało Centrum Informacyjne Rządu.
 • 22.06.2010Debiut spółki Tauron wart ponad 4,2 mld zł
  Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej koncernu energetycznego Tauron, po uwzględnieniu scalenia akcji w stosunku 1 do 9, została ustalona na 5,13 zł, czyli 0,57 zł przed scaleniem. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wyniesie po scaleni 821 mln 33,4 tys. akcji co stanowi 51,6 proc. wszystkich akcji. Wartość oferty wyniesie więc ponad 4,2 mld zł, co czyni ją jedną z dwóch największych tegorocznych ofert spółek z sektora energetycznego w Europie.
 • 21.06.2010Ponad 200 tys. chętnych na akcje spółki Tauron
  Na akcje Tauron Polska Energia SA, spółki prywatyzowanej w drodze giełdowego debiutu (IPO), zapisało się ponad 200 tys. inwestorów indywidualnych. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło, że jest to kolejny, po giełdowej sprzedaży PZU, sukces "akcjonariatu obywatelskiego" w realizacji strategii prywatyzacyjnej. Budowanie księgi popytu w transzy instytucjonalnej, a tym samym sprzedaż akcji w ofercie publicznej, kończy się 21 czerwca.
 • 01.06.2010Tauron wkrótce zadebiutuje na GPW
  Prospekt emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji opublikował Tauron, największy polski dystrybutor i producent energii elektrycznej. Oferta obejmuje do około 7,4 mld akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł. Po zakończeniu procesu scalania akcji spółki Tauron, w wyniku którego ich liczba zmniejszy się w stosunku 9:1, a tym samym ich jednostkowa wartość nominalna wzrośnie z 1 zł do 9 zł, będą one stanowiły do 821mln akcji Serii AA. Planuje się, że scalenie akcji nastąpi przed przydziałem sprzedawanych akcji, czyli przed 25 czerwca 2010 r.
 • 18.05.2010Emisja akcji Tauron SA: Inwestorzy kupią więcej walorów
  Ministerstwo Skarbu Państwa zapowiedziało, że zaoferuje w ofercie publicznej nie 25 proc., jak wcześniej zapowiadano, ale około 53 proc. akcji spółki Tauron Polska Energia, zachowując przy tym kontrolę korporacyjną nad spółką. Jak podkreśla resort, decyzja ta została podyktowana oczekiwaniami inwestorów. Ponadto do jej podjęcia znacznie przyczynił się sukces oferty publicznej PZU.
 • 11.05.201012 maja na giełdzie debiutuje PZU SA
  W środę, 12 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się pierwsze notowanie  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Będzie to szósta spółka, która zadebiutuje w tym roku na głównym rynku GPW, a także 379. obecna na nim spółka. Podczas środowej sesji inwestorom zostanie przydzielonych blisko 26 mln akcji największej polskiej spółki ubezpieczeniowej o łącznej wartości ponad 8 mld zł.
 • 04.05.2010Akcje PZU kupi ćwierć miliona obywateli
  Podczas zakończonych w ubiegłym tygodniu zapisów na akcje PZU SA dla inwestorów indywidualnych, chęć ich nabycia zgłosiło ponad 250 tys. osób, a wśród inwestorów instytucjonalnych dotychczasowy popyt dziewięciokrotnie przekroczył podaż. Zdaniem ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, wynik ten oznacza ogromne zainteresowanie inwestorów spółką i przełom dla polskiego rynku kapitałowego, a także pokazuje potencjał Warszawy jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.
 • 19.05.2009PZU: Zawieszenie postępowania arbitrażowego na wniosek Eureko
  15 maja 2009 r. - na wniosek holenderskiego ubezpieczyciela - zawieszone zostało postępowanie arbitrażowe między Eureko B.V. a Rzeczpospolitą Polską toczące się na podstawie Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartej pomiędzy Polską a Holandią – ujawniło Ministerstwo Skarbu Państwa.
 • 20.04.2009MSP wznowiło negocjacje z Eureko
  Pod koniec ubiegłego tygodnia minister Skarbu Państwa Aleksander Grad ogłosił rozpoczęcie nowych negocjacji z Eureko w sprawie zakończenia sporu o akcje PZU. Wznowienie rozmów jest wynikiem podpisanego wcześniej memorandum. Negocjacje ze strony resortu będą prowadzone przez ministra Grada, a ze strony Eureko - przez Berta Heemskerka, prezesa Rabobank Nederland.
 • 13.02.2009Prof. Gomułka: Konieczne przyspieszenie prywatyzacji
  Główny ekonomista BCC, prof. Stanisław Gomułka opowiada się za zdecydowanym przyśpieszeniem prywatyzacji i reprywatyzacji. Jego zdaniem większe potrzeby budżetowe oraz zwiększone potrzeby restrukturyzacyjne sprawiają, że prywatyzacja może być jedną z metod przeciwdziałania zagrożeniom recesyjnym.
 • 04.11.2008Funduszu Rezerwy Demograficznej ZUS lepszy od OFE
  Zarządzany przez ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej w okresie od stycznia 2007 do września 2008 r. uzyskał w prowadzonych przez siebie inwestycjach lepsze wyniki niż otwarte fundusze inwestycyjne.
 • 04.02.2008Spadek wartości jednostek OFE
  Średnio o 4,34 proc. spadła w styczniu wartość jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych. Najwięcej stracił Commercial Union, najmniej – OFE Polsat.
 • 07.12.2007Mniej pieniędzy w OFE
  Na koniec listopada oszczędności Polaków zgromadzone na rachunkach w Otwartych Funduszach Emerytalnych wyniosły prawie 138,5 mld zł – o blisko 4,5 mld zł mniej niż w październiku.
 • 09.10.200735 proc. środków OFE ulokowane w akcjach
  Średnio ponad 1/3 środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych została ulokowana w akcjach, a 60 proc. w obligacjach i bonach skarbowych – wynika z danych za wrzesień przedstawionych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.
 • 30.01.2007Nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
  Pytanie podatnika: Czy nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?