akcje pzu

 • 02.12.2022Zwiększanie konkurencyjności biura rachunkowego i związane z tym ryzyka
  W Polsce aktywnych jest obecnie nieco ponad 35 000 biur rachunkowych, obsługujących ponad 2 miliony przedsiębiorców. Otwarcie rynku i dopuszczenie do świadczenia usług związanych z rachunkowością nowych podmiotów spowodowało od 2014 r. znaczący wzrost liczby aktywnych przedsiębiorców działających w branży rachunkowej, wpływając na rosnący poziom konkurencji pomiędzy działającymi biurami rachunkowymi. To z kolei nieustannie wpływa na stałe rozszerzanie zakresu usług, oferowanych obecnie przez profesjonalne podmioty świadczące usługi związane z rachunkowością.
 • 01.12.2022Zwiększanie konkurencyjności biura rachunkowego i związane z tym ryzyka
  W Polsce aktywnych jest obecnie nieco ponad 35 000 biur rachunkowych, obsługujących ponad 2 miliony przedsiębiorców. Otwarcie rynku i dopuszczenie do świadczenia usług związanych z rachunkowością nowych podmiotów spowodowało od 2014 r. znaczący wzrost liczby aktywnych przedsiębiorców działających w branży rachunkowej, wpływając na rosnący poziom konkurencji pomiędzy działającymi biurami rachunkowymi. To z kolei nieustannie wpływa na stałe rozszerzanie zakresu usług, oferowanych obecnie przez profesjonalne podmioty świadczące usługi związane z rachunkowością.
 • 19.01.2017Ubezpieczenie medyczne dla pracowników a VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu?
 • 04.11.2016VAT. Pakiety medyczne finansowane częściowo przez pracodawcę
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabywa na rzecz pracowników pakiety ubezpieczenia medycznego. Do czerwca 2016 r. Wnioskodawca w całości finansował zakup pakietów, ustalając dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Od 1 lipca 2016 r. Wnioskodawca ustanowił częściową odpłatność z tego tytułu w wysokości 10% wysokości składki. Czy przekazanie na rzecz pracowników ww. pakietów w całości finansowanych przez Wnioskodawcę należy uznać jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT? Czy przekazanie tych pakietów za częściową odpłatnością należy uznać za czynność podlegającą opodatkowaniu?
 • 07.10.2016WSA. Ulga rehabilitacyjna: Limit odliczeń za dojazd na zabiegi samochodem 
  Z uzasadnienia: Ulga rehabilitacyjna nie ma charakteru ryczałtowego. Świadczy o tym treść art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT. Gdyby ustawodawca zamierzał nadać omawianemu odliczeniu charakter ryczałtu nie użyłby określenia "w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł", lecz posłużyłby się inną formułą, np. "w wysokości 2280 zł". Zastosowanie terminu "wysokość nieprzekraczająca" oznacza zaś, że wskazana kwota 2280 zł wyznacza jedynie górną granicę odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego w danym roku podatkowym, a nie kwotę ryczałtową dla wszystkich podatników, którzy w tymże roku podatkowym używali własnego samochodu osobowego dla celów wskazanych w cytowanym przepisie.
 • 26.01.2016Podatki 2016: Podatek bankowy wymusi konsolidację firm ubezpieczeniowych
  Branża ubezpieczeniowa przewiduje, że 2016 r. będzie dla niej jednym z trudniejszych. Poza walką cenową, która może kolejny raz skutkować obniżką cen polis OC, negatywny wpływ ma mieć także podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). Danina obejmie ok. 58 zakładów ubezpieczeń i może skutkować konsolidacją mniejszych/słabszych firm. 
 • 20.12.2013W prezencie dla Czytelników podatki.biz: OC biur rachunkowych jeszcze taniej!!!   
  Dla wszystkich naszych Czytelników prowadzących biura rachunkowe mamy świetną, noworoczną wiadomość. Jak wiecie, od wielu już lat oferujemy naszym Czytelnikom produkty ubezpieczeniowe w specjalnych, grupowych cenach. Dla biur rachunkowych, wspólnie z PZU i Biurem Brokerskim Kuźnar & Piec opracowaliśmy kilka lat temu ubezpieczenie preferencyjne, z którego korzystają obecnie już tysiące biur rachunkowych. A od teraz wszyscy, którzy są zarejestrowanymi Czytelnikami podatki.biz i wykupią ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych uzyskają dodatkową, sięgającą ok. 30% obniżkę składek.
 • 30.10.2013Skutki podatkowe utraty towarów handlowych w pożarze
  Pytanie podatnika: W hali magazynowej, w której Wnioskodawca składował towary handlowe, wybuchł pożar. Wszystko uległo zniszczeniu. Towar był ubezpieczony m.in. od ognia i innych żywiołów. W marcu br. umorzono śledztwo, dotyczące ww. pożaru o przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu karnego - wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. W jaki sposób ująć zakup towarów, powstałą stratę i odszkodowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 • 29.10.2013Stopy zwrotu i opłaty w OFE - nowy raport KNF
  W ostatnich 12 miesiącach otwarte fundusze emerytalne (OFE) odnotowały stopę zwrotu na poziomie średnio 11,5 proc. Za okres ostatnich trzech lat średnia stopa zwrotu wyniosła natomiast 19,7 proc. – podała Komisja Nadzoru Finansowego.
 • 25.09.2013Wyniki OFE - nowy ranking
  W II kwartale 2013 r. otwarte fundusze emerytalne (OFE) osiągnęły stopę zwrotu na poziomie średnio 0,24 proc. – wynika z nowego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. W całym pierwszym półroczu najlepiej poradziła sobie Nordea, notując stopę zwrotu rzędu 0,37 proc. Najgorzej wypadł AEGON (-1,80 proc.).
 • 02.05.2013KNF opublikowała nowy ranking OFE
  Otwarte fundusze emerytalne (OFE) zanotowały w IV kwartale 2012 r. wysokie stopy zwrotu – wynika z nowego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Efektywność inwestycyjna OFE okazała się wyraźnie wyższa niż w poprzednich kwartałach.
 • 21.02.2013Banki zapłacą za nielegalne zapisy w umowach o IKE
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował umowy o indywidualne konta emerytalne (IKE). Łącznie wydano aż 19 decyzji, z czego 10 z sankcjami karnymi na łączną sumę 36 mln zł. Najwięcej zapłacić mają PKO BP, BRE Bank, Millenium Bank, BGŻ, PZU Życie oraz ING TunŻ.
 • 31.01.2013OFE wychodzą na prostą. Coraz lepsze wyniki
  W III kwartale ubiegłego roku OFE odnotowały średnią stopę zwrotu na poziomie 3,8%, co oznacza wzrost względem poprzednich kwartałów – wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego pn. „Rynek otwartych funduszy emerytalnych w III kwartale 2012 roku”.
 • 09.10.2012Wyniki OFE nadal słabe
  Otwarte fundusze emerytalne (OFE) wciąż rozczarowują. Jak wynika z ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego, w II kwartale wartości jednostek rozrachunkowych wzrosły średnio zaledwie o 0,6%. Oznacza to wyraźny spadek względem I kw. 2012 r., kiedy to średnia stopa zwrotu wyniosła 4,9%. Słabe wyniki są efektem przede wszystkim spadków indeksów giełdowych WIG i WIG20.
 • 29.06.2012UOKiK wygrywa z PZU Życie
  Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK i utrzymał karę finansową – prawie 4 mln zł – którą ma zapłacić ubezpieczyciel.
 • 23.04.2012Fatalne wyniki OFE – tylko jeden fundusz na plusie
  W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy tylko jeden z czternastu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) osiągnął dodatnią stopę zwrotu. Wyjątkiem okazał się Generali OFE (0,436%). Pozostałe fundusze odnotowały straty, od -0,317% (Nordea OFE) do -4,185% (OFE Polsat) – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • 28.03.2012Rząd zapowiada prywatyzację 300 firm
  W tym i następnym roku przychody z prywatyzacji powinny wynieść ok. 15 mld zł. Sprywatyzowanych zostanie 300 spółek – rząd przyjął we wtorek plan prywatyzacji, przedstawiony przez ministra skarbu państwa.
 • 27.02.2012Ze sprzedaży akcji PGE SA do budżetu trafi 2,52 mld zł
  Ministerstwo Skarbu Państwa pod koniec ubiegłego tygodnia zakończyło sukcesem budowę księgi popytu na akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Ponieważ inwestorzy byli bardzo zainteresowani zakupem akcji, resort zwiększył pakiet sprzedawanych papierów z 5 do 7 proc. Transakcja objęła 131 mln akcji po cenie 19,20 zł za akcję. To oznacza, że do budżetu wpłynie 2,52 mld zł.
 • 05.01.2012Ponad 56 mln zł kary dla PZU
  Prezes UOKiK nałożyła karę na firmy PZU oraz Maximus Broker za niedozwoloną współpracę przy ubezpieczeniach grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • 25.11.2011Każdy kierowca ma prawo do zwrotu kosztów najmu
  Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego przysługuje każdemu poszkodowanemu kierowcy – stwierdziła Prezes UOKiK, wydając decyzje przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń oraz Uniqa. Obydwie firmy zostały też ukarane finansowo – łącznie mają zapłacić ponad 12 mln zł.
 • 15.11.2011UOKiK wygrał w sądzie z PZU
  W umowach autocasco, stosowanych przez PZU znajdują się klauzule naruszające interesy konsumentów - stwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd utrzymał karę finansową, nałożoną na spółkę przez prezes UOKIK, w wysokości prawie 15 mln zł.
 • 19.10.2011Polacy liczą, ale na giełdzie się nie znają
  Mocne strony Polaków: liczenie, tematyka ekonomiczna. Jesteśmy skłonni do podejmowania ryzyka. Ale tematy giełdowe to nasza pięta achillesowa – wynika z Pierwszego Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Inwestowaniu.
 • 30.09.2011Firmy potrzebują przywódców na nowe czasy
  Dobry przywódca może i powinien dopasowywać swój styl kierowania do potrzeb firmy i zmieniających się warunków biznesowych – oto główne założenie zawarte w książce „As One” James’a Quigley’a. Publikacja była podstawą jednej z najważniejszych dyskusji podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei – „Przywództwo w nowej globalnej rzeczywistości”.
 • 16.09.2011UOKiK: Kary dla ubezpieczycieli
  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych oraz UNIQA stosowały klauzule naruszające interesy konsumentów – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na ubezpieczycieli kary pieniężne. Postanowienia w umowach autocasco, zakwestionowane przez UOKiK pozbawiały konsumentów pełnego odszkodowania za uszkodzenie samochodu
 • 18.08.2011Usługi pośrednictwa agentów ubezpieczeniowych a VAT
  Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 • 11.05.2011Ponad 22 mld złotych z prywatyzacji w 2010 roku
  W zeszłym roku przychody z prywatyzacji wyniosły 22,037 mld zł (88,15 proc. planu). Przychody z prywatyzacji przez giełdę, stanowiły ponad 16,8 mld zł.
 • 09.05.2011Budżet 2012: 10 mld przychodu z prywatyzacji
  Rząd Donalda Tuska oczekuje w 2012 r. przychodów z prywatyzacji mienia państwowego na poziomie ok. 10 mld zł, z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek Skarbu Państwa do budżetu trafić ma ok. 2 mld zł. Ciągle niejasna jest przyszłość Grupy LOTOS S.A. – wynika z projektu i uzasadnienia ustawy budżetowej na rok 2012 (z dnia 5 maja 2011 r.), przyjętych w zeszłym tygodniu przez Radę Ministrów.
 • 15.04.2011MSP: Stawiamy na Akcjonariat Obywatelski
  Resort Skarbu zaprezentował program Akcjonariatu Obywatelskiego zapoczątkowany ubiegłorocznymi debiutami giełdowymi spółek PZU, TAURON Polska Energia i GPW. Ministerstwo nie tylko chce zachęcać do dalszego inwestowania w spółki Skarbu Państwa, ale planuje wielki program edukacyjny, który ma być zrealizowany razem z uczestnikami rynku kapitałowego.
 • 16.03.2011Porozumienie ubezpieczycieli z UFG
  Dwadzieścia pięć firm ubezpieczeniowych podpisało z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym umowę o udostępnieniu narzędzia do weryfikacji szkód z polis OC i AC. Do firm sygnatariuszy trafia 99,8 proc. składki za polisy komunikacyjne OC w Polsce. Dzięki nowemu rozwiązaniu ubezpieczyciele mogą zaoszczędzić miliony złotych. Z programu pilotażowego wynika, że nawet 10 proc. kierowców mija się z prawdą przy podawaniu wysokości zniżek za bezwypadkową jazdę.  
 • 21.02.2011Utrzymana kara dla ubezpieczyciela
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę 50 mln zł nałożoną decyzją UOKiK na spółkę PZU Życie za naruszające konkurencję praktyki w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Spółka wykorzystując swoją pozycję na rynku, utrudniała pracodawcom skorzystanie z oferty konkurentów.  
 • 12.01.2011Giełdowe debiuty: GPW druga w Europie
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zajęła w 2010 roku drugie miejsce w Europie pod względem liczby i wartości debiutów łącznie na regulowanym oraz alternatywnym rynku akcji – wynika z najnowszego raportu IPO Watch Europe opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers. Dwa debiuty na GPW znalazły się na liście TOP 10 największych europejskich ofert ubiegłego roku.  
 • 12.01.2011Giełda: Rekordowy wzrost liczby rachunków inwestycyjnych
  W ubiegłym roku o 30 proc. w stosunku do końca 2009 wzrosła liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na koniec grudnia było ich 1 mln 477,4 tys., czyli o prawie 350 tys. więcej niż rok wcześniej. Rekordową liczbę nowych inwestorów przyciągnęły na parkiet atrakcyjne oferty Skarbu Państwa oraz liczne debiuty na GPW. U niektórych brokerów liczba prowadzonych rachunków maklerskich wzrosła o kilkaset procent.  
 • 22.12.2010PZU zapłaci 4 mln kary za błędną definicję zawału serca
  Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości blisko 4 mln zł. Zakwestionowane przez Urząd postanowienia ubezpieczyciel stosował w umowach na życie przez prawie trzy lata.
 • 17.12.2010Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych (1)
  Już od wielu lat wspólnie z PZU SA oferujemy Czytelnikom naszego serwisu produkt: Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych, stanowiący atrakcyjną ofertę dla osób (firm) prowadzących usługowo księgi rachunkowe i będących jednocześnie użytkownikami serwisu podatki.biz (szczegóły znajdziecie Państwo na tej stronie). Dzięki bardzo dużej liczbie korzystających już z tego ubezpieczenia biur (ponad tysiąc) jego warunki są szczególnie atrakcyjne (zachęcamy do porównania naszej oferty i ofert innych ubezpieczycieli). Umowę możecie Państwo zawrzeć, wypełniając formularz – nie ma potrzeby wychodzenia z biura. Wszystkie dokumenty otrzymacie bezpośrednio na podany do korespondencji adres. Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych nie jest instytucją nową. Mimo to w dalszym ciągu pojawiają się pytania i wątpliwości, które postaramy się rozwiać w cyklu, który dzisiaj rozpoczynamy. Będziemy w nim prezentować odpowiedzi na pytania, jakie mogą pojawić się w związku z koniecznością zawarcia umowy ubezpieczenia OC biur rachunkowych.
 • 08.12.2010OFE zasilane akcjami specjalnego funduszu majątkowego?
  Akcje funduszu majątkowego gwarantowanego przez Skarb Państwa mogłyby częściowo zastąpić gotówkę przekazywaną obecnie do otwartych funduszy emerytalnych w ramach składki na drugi filar – proponuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem organizacji, takie rozwiązanie pozwoliłoby bezboleśnie obniżyć o kilkanaście miliardów złotych rocznie zapotrzebowanie pożyczkowe Polski, zmniejszyć wielkość bieżącego deficytu budżetowego i tempo przyrostu długu publicznego.  
 • 17.11.2010Gospodarcze sukcesy i porażki rządu według przedsiębiorców
  Reforma emerytur pomostowych, wysoki poziom wykorzystywania pomocy z Unii Europejskiej i przyspieszenie prywatyzacji to, zdaniem PKPP Lewiatan, największe sukcesy rządu koalicji PO-PSL z okresu trzech lat sprawowania władzy. Do największych porażek przedsiębiorcy zaliczyli natomiast niepodjęcie starań o odbiurokratyzowanie gospodarki i brak wiarygodnego planu stopniowego równoważenia finansów publicznych.
 • 09.11.2010Giełda: 100 tys. nowych inwestorów
  Na koniec października biura maklerskie i banki prowadziły łącznie 1 mln 497,1 tys. rachunków inwestycyjnych, co oznacza, że ich liczba zwiększyła się w ciągu ostatniego miesiąca o blisko 100 tys. - wynika z najnowszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tak dynamiczny wzrost liczby nowych rachunków jest związany głównie z ofertą publiczną Giełdy Papierów Wartościowych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.
 • 29.10.2010Prywatyzacja giełdy – setki tysięcy chętnych na zakup akcji
  Ponad 323 tys. inwestorów indywidualnych zapisało się na akcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowanie spółki zaplanowano na 9 listopada. Zdaniem ministra Skarbu Państwa, liczny udział w prywatyzacji warszawskiej giełdy to wyraz zaufania Polaków do polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. – Mam nadzieję, że jest to zjawisko długofalowe, które rozwinie ideę akcjonariatu obywatelskiego w Polsce – powiedział Aleksander Grad.
 • 10.09.2010Największe firmy Europy Środkowej z sektora energetycznego
  Polski PKN Orlen oraz węgierski Mol zachowały pozycję liderów w kolejnej edycji Rankingu CE TOP 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej autorstwa firmy doradczej Deloitte oraz dziennika Rzeczpospolita. Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy została przyznana także nagroda „CE TOP 500 Index of Success 2010” dla najlepszej firmy środkowoeuropejskiej. Jej laureatem został węgierski Gedeon Richter, firma z branży farmaceutycznej.
 • 01.09.2010Wyniki prywatyzacji w I półroczu
  W I połowie tego roku przychody z prywatyzacji wyniosły 12,3 mld zł, czyli prawie 25-krotnie więcej w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. - wynika z informacji o wykonaniu planu prywatyzacji na lata 2008-2011 w okresie styczeń-czerwiec 2010. Zrealizowano 212 projektów prywatyzacyjnych, właściciela zmieniło 97 spółek. W pierwszym półroczu kontynuowano prywatyzację spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których akcje lub udziały wynosiły poniżej 10 proc.
 • 26.08.2010OFE czekają zmiany
  Szefowie otwartych funduszy emerytalnych Aviva, ING, Amplico, Allianz, PZU, Generali, Axa, Aegon, Nordea, Pekao Pionier, PKO BP Bankowy, Warta i Polsat spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem. Tematem rozmów była sytuacja OFE i gospodarowanie składkami pracowniczymi na ubezpieczenia emerytalne transferowanymi do towarzystw emerytalnych – podało Centrum Informacyjne Rządu.
 • 03.08.2010Strata w środkach trwałych
  Wobec poniesienia szkody w roku 1999 nieprawidłowe było zastosowanie przez organ podatkowy art. 23 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. Powołany przepis stanowi o wyłączeniu z podatkowej kategorii kosztów uzyskania przychodów strat w środkach trwałych i obrotowych w części pokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Nie znajduje zatem podstaw prawnych rozstrzygnięcie organów podatkowych obniżające w roku 2000 koszty uzyskania przychodów o wartości otrzymanego w tym roku odszkodowania. Doszło bowiem do wystąpienia straty w środku trwałym podatników, ale w roku 1999.
 • 29.07.2010Najwięcej debiutów w Europie na rynku regulowanym GPW
  London Stock Exchange i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie były w drugim kwartale tego roku europejskimi liderami w liczbie i wartości nowych ofert na rynkach giełdowych. Pod względem wartości ofert spółek debiutujących na rynku regulowanym GPW okazała się najlepsza na Starym Kontnencie.
 • 22.07.2010Ubezpieczyciele z Polski i Chin spotkali się na EXPO w Szanghaju
  Przedstawiciele wiodących polskich firm ubezpieczeniowych rozmawiali w pawilonie Polski na szanghajskim EXPO o możliwościach współpracy z partnerami z Chin. Seminarium prezentujące potencjał polskiego sektora ubezpieczeniowego zostało zorganizowane przez biuro komisarza generalnego polskiej sekcji EXPO 2010, Polską Izbę Ubezpieczeń oraz wydział promocji handlu i inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju.
 • 21.07.2010W czerwcu przybyło giełdowych inwestorów
  O 82,1 tys. wzrosła w czerwcu br. liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tak duży wzrost spowodowany był ofertą spółki Tauron Polska Energia, wartą ponad 4,2 mld zł, która przypadła na czerwiec. Na koniec ubiegłego miesiąca banki i biura maklerskie prowadziły w sumie 1 mln 373,3 tys. rachunków.
 • 16.07.2010Prywatyzacja GPW w listopadzie
  Prawdopodobnie w listopadzie tego roku na warszawskim parkiecie zadebiutuje zarządzająca nim  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Skarb Państwa zamierza sprzedać blisko dwie trzecie akcji GPW, a jednocześnie zachować kontrolę strategiczną w spółce. Zdaniem Ministerstwa Skarbu Państwa będzie to najważniejsza transakcja w historii polskich rynków kapitałowych. Resort wybrał już firmy, które będą pełnić rolę globalnych koordynatorów, prowadzących księgę popytu oraz współorganizatorów transakcji.
 • 23.06.2010Weryfikacja okresu bezszkodowej jazdy już wkrótce dostępna on-line
  Według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nawet 10 proc. klientów może podawać błędne informacje o ulgach za bezwypadkową jazdę. W ciągu najbliższego roku UFG planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym narzędzie do weryfikacji zniżek za bezwypadkową jazdę w trybie on-line. Takie rozwiązanie pozwoli towarzystwom zaoszczędzić nawet kilka milionów złotych. Umożliwia bowiem automatyczne sprawdzenie informacji klientów, o przysługujących im zniżkach za tzw. bezszkodową jazdę, już w chwili sprzedaży polisy.
 • 22.06.2010Debiut spółki Tauron wart ponad 4,2 mld zł
  Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej koncernu energetycznego Tauron, po uwzględnieniu scalenia akcji w stosunku 1 do 9, została ustalona na 5,13 zł, czyli 0,57 zł przed scaleniem. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wyniesie po scaleni 821 mln 33,4 tys. akcji co stanowi 51,6 proc. wszystkich akcji. Wartość oferty wyniesie więc ponad 4,2 mld zł, co czyni ją jedną z dwóch największych tegorocznych ofert spółek z sektora energetycznego w Europie.
 • 21.06.2010Ponad 200 tys. chętnych na akcje spółki Tauron
  Na akcje Tauron Polska Energia SA, spółki prywatyzowanej w drodze giełdowego debiutu (IPO), zapisało się ponad 200 tys. inwestorów indywidualnych. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło, że jest to kolejny, po giełdowej sprzedaży PZU, sukces "akcjonariatu obywatelskiego" w realizacji strategii prywatyzacyjnej. Budowanie księgi popytu w transzy instytucjonalnej, a tym samym sprzedaż akcji w ofercie publicznej, kończy się 21 czerwca.
 • 04.06.2010GPW: Maj rekordowy na rynku akcji
  Wartość obrotów akcjami podczas sesji na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w maju tego roku była najwyższa w historii warszawskiego parkietu i zbliżyła się do 46 mld zł. Maj zapisze się także w statystyce rynku jako miesiąc, w którym miały miejsce dwie sesje o największej wartości obrotu.

następna strona »