Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

materia造 reklamowe

 • 03.04.2019WSA. Wydatki na wyjazdy dla kontrahentów to koszty reprezentacji
  Z uzasadnienia: W odniesieniu do wydatków zwi您anych z wizytami w Niemczech w fabryce samochodów sprzedawanych przez skar膨c po陰czonych z wizyt w muzeum marki, organ prawid這wo oceni, 瞠 w tym przypadku nie sposób uzna, 瞠 nosz one wy陰cznie znamiona reklamy, a wi璚 nastawione s w gównej mierze na rozpowszechnianie, przedstawianie konkretnych produktów spó趾i z nak豉nianiem do ich kupna. S to przede wszystkim wydatki zmierzaj帷e do kszta速owania i rozpowszechniania wizerunku firmy.
  • 17.12.2018E-szko豉 VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na bie膨c edycj
   VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne 廝ód這 dochodów pa雟twa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwa積ie i bez wyrozumia這軼i. Dla osób rozliczaj帷ych VAT nieustannie zmieniaj帷e si przepisy i interpretacje s 廝ód貫m stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szko豉 VAT pozwala pozna, zg喚bi i rozwi您a rozmaite problemy dotycz帷e tego podatku. Uk豉d materia逝, jego szczegó這wo嗆 i liczba przyk豉dów umo磧iwi ka盥emu, kto zechce po鈍i璚i na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie cz窷ci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie mi璠zynarodowym. E-szko喚 uzupe軟ia dodatek, zawieraj帷y odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania uczestników. Materia造 w razie pojawiaj帷ych si zmian w przepisach s na bie膨co aktualizowane i uzupe軟iane.
   • 07.06.2018Starosta decyduje, na co mo積a wyda 鈔odki na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i
    Przepisy dotycz帷e sposobu przyznawania dotacji z urz璠u pracy na podj璚ie przez bezrobotnego dzia豉lno軼i gospodarczejnie nie okre郵aj procentowego podzia逝 鈔odków w odniesieniu do wydatków w ramach przyznanego dofinansowania. Decyzja dotycz帷a akceptacji wydatków i ich wysoko軼i na towary, us逝gi czy te na reklam/promocj w ramach podejmowanej dzia豉lno軼i gospodarczej le篡 wy陰cznie w gestii starosty. To on decyduje o ich racjonalno軼i i zasadno軼i w kontek軼ie wydatkowania 鈔odków publicznych.
    • 07.11.2017E-rachunek od osoby prywatnej jako dokument potwierdzaj帷y koszt
     Pytanie: Czy wydatek wnioskodawcy, pozostaj帷y w bezpo鈔ednim zwi您ku z dzia豉lno軼i gospodarcz prowadzon przez podatnika, udokumentowany rachunkiem w formie zapisu elektronicznego, wygenerowanym przez osob fizyczn nieprowadz帷 dzia豉lno軼i gospodarczej, potwierdzony dowodem przelewu nale積o軼i, mo積a zakwalifikowa jako koszt uzyskania przychodów wnioskodawcy?
     • 19.06.2017VAT. 安iadczenie us逝g czy dostawa towaru?
      Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym opisie faktycznym zdarzenia przysz貫go efektem finalnym planowanej dzia豉lno軼i b璠zie dostawa towarów czy 鈍iadczenie us逝g? 
      • 06.03.2017Dokumentacja wydatków na us逝gi doradcze i prawne
       Zarówno przedsi瑿iorcy, jak i osoby fizyczne prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz korzystaj cz瘰to ze specjalistycznych us逝g doradczych i prawnych. Ponoszone na ten cel wydatki po spe軟ieniu okre郵onych warunków mog stanowi koszt uzyskania przychodów. W tym celu ponoszone wydatki przede wszystkim musz mie zwi您ek z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem jego 廝ód豉. Ponadto konieczne jest udowodnienie, 瞠 us逝ga zosta豉 wykonana. Samo udokumentowanie poniesionego kosztu jest w tym przypadku niewystarczaj帷e.
       • 03.03.2017Dokumentacja wydatków na us逝gi doradcze i prawne
        Zarówno przedsi瑿iorcy, jak i osoby fizyczne prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz korzystaj cz瘰to ze specjalistycznych us逝g doradczych i prawnych. Ponoszone na ten cel wydatki po spe軟ieniu okre郵onych warunków mog stanowi koszt uzyskania przychodów. W tym celu ponoszone wydatki przede wszystkim musz mie zwi您ek z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem jego 廝ód豉. Ponadto konieczne jest udowodnienie, 瞠 us逝ga zosta豉 wykonana. Samo udokumentowanie poniesionego kosztu jest w tym przypadku niewystarczaj帷e.
        • 23.11.2016NSA. Atrakcje dla uczestników szkole i konferencji jako koszt podatkowy
         Z uzasadnienia: "Oko這 konferencyjne" wydatki kszta速uj wizerunek firmy, powoduj pozytywne postrzeganie przedsi瑿iorcy przez osoby, do których ten przekaz jest kierowany. Zatem, wydatki na wyst瘼y artystyczne, zaj璚ia rekreacyjne oraz kolacje poniesione w ramach konferencji sprzeda穎wych oraz szkole produktowych s tego rodzaju wydatkami, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz i podlegaj one wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach okre郵onych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.
         • 28.10.2016Wydatki na wspieranie dzia豉lno軼i spo貫cznie u篡tecznej w kosztach podatkowych
          Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez spó趾 na nabycie towarów i us逝g pozostaj帷ych w bezpo鈔ednim zwi您ku z upowszechnianiem i wspieraniem przez spó趾 dzia豉lno軼i spo貫cznie u篡tecznej b璠 stanowi造 koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
          • 14.12.2015VAT. Jak rozlicza us逝gi elektroniczne?
           Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego prawid這we jest stanowisko Wnioskodawcy, i Sp馧ka 鈍iadcz帷a us逝gi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT wy陰cznie poprzez Internet (drog elektroniczn), na rzecz kontrahent闚 maj帷ych siedzib zar闚no na terytorium UE, jak i poza nim, powinna zap豉ci podatek VAT od przeprowadzonych transakcji?
           • 03.11.2015Koszt wytworzenia 鈔odka trwa貫go
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpocz掖 inwestycj w zakresie przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego, kt鏎a b璠zie obejmowa豉 roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne oraz wykonanie zwi您anej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Wnioskodawca podj掖 decyzj o wynajmie budynku tymczasowego, dzier瘸wie kontener闚 biurowych, socjalnych oraz adaptacji pomieszczenia gara簑 i warsztatu na cele biurowe. Czy ma prawo zakwalifikowa wydatki zwi您ane z przebudow, rozbudow oraz termoizolacj budynku administracyjnego, jako koszty wytworzenia 鈔odka trwa貫go?
            • 13.05.2015VAT od przekazania materia堯w reklamowych o warto軼i powy瞠j 10 z
             Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne przekazanie kontrahentom, w zwi您ku z dzia豉lno軼i gospodarcz Sp馧ki, drukowanych materia堯w informacyjnych i reklamowych oraz baner闚/tablic reklamowych (z funkcj informacyjn), na kt鏎ych naklejane s pr鏏ki wyrob闚 Sp馧ki, kt鏎ych cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 z, podlega opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g?
             • 31.03.2015Sprzeda premiowa a koszty uzyskania przychod闚
              Pytanie podatnika: Czy koszty zwi您ane z organizacj i przeprowadzeniem opisanego Programu w formie sprzeda篡 premiowej podlegaj zaliczeniu do koszt闚 uzyskania przychod闚?
              • 13.02.2015WSA. Parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie pozbawia pe軟ego odliczenia VAT
               Z uzasadnienia: Dop鏦i mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" istnieje potencjalne zagro瞠nie, 瞠 dany pojazd mo瞠 zosta wykorzystany do cel闚 innych ni zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz. Okoliczno軼i tej nie da si ca趾owicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizm闚 i wprowadzenie takich zasad u篡wania pojazd闚, kt鏎e dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wy陰cznie w dzia豉lno軼i gospodarczej podatnika.
               • 15.10.2014NSA: Warto嗆 ma造ch prezent闚 jest kwot netto
                Wskazan w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g 陰czn warto嗆 prezent闚 ma貫j warto軼i nieprzekraczaj帷 w roku podatkowym kwoty 100 z, nale篡 rozumie jako cen ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towar闚, okre郵one w momencie przekazania towaru - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                • 07.10.2014VAT: Nieodp豉tne przekazanie materia堯w reklamowych
                 Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne przekazanie kontrahentom, w zwi您ku z dzia豉lno軼i gospodarcz sp馧ki, materia堯w o charakterze reklamowym i informacyjnym, kt鏎ych cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 z i kt鏎e nie maj warto軼i u篡tkowej, ani handlowej dla otrzymuj帷ego, b璠zie podlega這 opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g?
                 • 19.08.2014Us逝gi niematerialne a odliczenie VAT
                  Z uzasadnienia: Skoro stwierdzono, 瞠 niewykonanie us逝g promocyjno-reklamowych rzeczywi軼ie mia這 miejsce, to dokumentuj帷e te czynno軼i faktury, zarejestrowane w rejestrze zakup闚, nie odzwierciedlaj stanu rzeczywistego. Z tego wzgl璠u ksi璕i podatkowe nie mog pos逝篡 za wiarygodny dow鏚 w sprawie. Sp馧ka nie mog豉 odliczy podatku naliczonego, wynikaj帷ego z faktur dotycz帷ych tych瞠 us逝g.
                  • 04.07.2014Zbi鏎ka na rzecz OPP a kasa fiskalna
                   Interpelacja nr 25590 do prezesa Rady Ministr闚 w sprawie dopuszczalno軼i prowadzenia przez sieci sklep闚 zbi鏎ki publicznej na rzecz organizacji po篡tku publicznego z wykorzystaniem kasy fiskalnej
                   • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
                    Pytanie podatnika: Czy obr鏒 walut bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzeda nowowykopanych kryptowalut.
                    • 22.04.2014Wydatki na zakup materia堯w reklamowych w kosztach podatkowych
                     Pytanie podatnika: Czy dokonywane w zwi您ku z prowadzonymi akcjami marketingowymi, wydatki na zakup materia堯w reklamowych mog by zaliczone do koszt闚 uzyskania przychod闚?
                     • 17.03.2014Materia造 reklamowe i promocyjne a VAT
                      Co do zasady opodatkowaniu VAT podlega m.in. odp豉tna dostawa towar闚 i odp豉tne 鈍iadczenie us逝g na terytorium kraju. Sprawd幟y, w jakich sytuacjach trzeba b璠zie opodatkowa r闚nie przekazanie materia堯w reklamowych i promocyjnych a kiedy nie.
                      • 17.03.2014Materia造 reklamowe i promocyjne a VAT
                       Co do zasady opodatkowaniu VAT podlega m.in. odp豉tna dostawa towar闚 i odp豉tne 鈍iadczenie us逝g na terytorium kraju. Sprawd幟y, w jakich sytuacjach trzeba b璠zie opodatkowa r闚nie przekazanie materia堯w reklamowych i promocyjnych a kiedy nie.
                       • 11.03.2014Likwidacja dzia豉lno軼i gospodarczej a obowi您ki podatkowe w VAT
                        Z likwidacj dzia豉lno軼i gospodarczej wi捫e si kilka formalno軼i. Oczywi軼ie likwidacja ta musi zosta zg這szona w urz璠zie gminy (miasta), ale tak瞠 – co dotyczy czynnych podatnik闚 VAT – w urz璠zie skarbowym (z這瞠nie VAT-Z). Musimy r闚nie pami皻a o konieczno軼i korekty podatku naliczonego w przypadku niekt鏎ych sk豉dnik闚 maj徠ku, gdy w okresie korekty zmienia si ich przeznaczenie.
                        • 11.03.2014Likwidacja dzia豉lno軼i gospodarczej a obowi您ki podatkowe w VAT
                         Z likwidacj dzia豉lno軼i gospodarczej wi捫e si kilka formalno軼i. Oczywi軼ie likwidacja ta musi zosta zg這szona w urz璠zie gminy (miasta), ale tak瞠 – co dotyczy czynnych podatnik闚 VAT – w urz璠zie skarbowym (z這瞠nie VAT-Z). Musimy r闚nie pami皻a o konieczno軼i korekty podatku naliczonego w przypadku niekt鏎ych sk豉dnik闚 maj徠ku, gdy w okresie korekty zmienia si ich przeznaczenie.
                         • 23.01.2014Wydatki na zorganizowanie konferencji a koszty uzyskania przychod闚
                          Pytanie podatnika: Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawc na opisan powy瞠j kompleksow us逝g organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klient闚/kontrahent闚 odbywaj帷ej si poza obszarem UE b璠 stanowi po jego stronie w ca這軼i koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym?
                          • 04.10.2013VAT: Nieodp豉tne przekazanie materia堯w reklamowych i informacyjnych
                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy przekazywane w przysz這軼i drukowane materia造 reklamowe i informacyjne b璠 mia造 warto嗆 konsumpcyjn (np. kalendarze), a ich cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekroczy 10 z (bez podatku), nieodp豉tne przekazanie tych materia堯w nie b璠zie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?
                           • 06.09.2013Nieodp豉tne przekazanie drukowanych materia堯w reklamowych a VAT
                            Nieodp豉tne przekazanie towar闚 przez podatnika mo瞠 rodzi obowi您ek podatkowy w VAT. Opodatkowaniem VAT s obj皻e wszelkie darowizny, w tym przekazanie lub zu篡cie towar闚 nale膨cych do przedsi瑿iorstwa na cele osobiste podatnika lub jego pracownik闚, je郵i z tytu逝 nabycia b康 wytworzenia przekazywanych towar闚 (albo nabycia lub wytworzenia ich cz窷ci sk豉dowych) podatnikowi przys逝giwa這 prawo do odliczenia podatku. Niemniej, bezp豉tne przekazanie niekt鏎ych grup towar闚 zosta這 ustawowo wy陰czone z opodatkowania. I tak, do ko鎍a marca 2013 r. dostawy towar闚 podlegaj帷ej opodatkowaniu nie stanowi這 przekazanie bez wynagrodzenia drukowanych materia堯w reklamowych i informacyjnych, prezent闚 o ma貫j warto軼i oraz pr鏏ek.
                            • 13.08.2013Materia造 reklamowe i prezenty o ma貫j warto軼i a VAT
                             Pytanie podatnika: Jak rozlicza nieodp豉tne przekazanie drukowanych materia堯w reklamowych i informacyjnych oraz prezent闚 o ma貫j warto軼i dla potrzeb VAT?
                             • 20.06.2013Przekazanie materia堯w reklamowych a VAT
                              Pytanie podatnika: Czy czynno嗆 polegaj帷a na nieodp豉tnym przekazaniu przez Sp馧k materia堯w reklamowych na rzecz obecnych lub potencjalnych klient闚 oraz kontrahent闚 b璠zie stanowi czynno嗆 zr闚nan z odp豉tn dostaw towar闚 w 鈍ietle przepis闚 ustawy o VAT, kt鏎e b璠 obowi您ywa od 1 kwietnia 2013 r.?
                              • 21.05.2013VAT: Przekazanie materia堯w informacyjnych i reklamowych po 1 kwietnia 2013 r.
                               Pytanie podatnika: Czy od 1 kwietnia 2013 r. nieodp豉tne przekazanie kontrahentom, w zwi您ku z dzia豉lno軼i gospodarcz podatnika, drukowanych materia堯w informacyjnych i reklamowych, kt鏎ych cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia przekracza 10 z, w dalszym ci庵u nie b璠zie podlega這 opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g?
                               • 22.04.2013Prezenty o ma貫j warto軼i i pr鏏ki a VAT. Co nowego od kwietnia 2013 r.?
                                Odp豉tna dostawa towar闚 i odp豉tne 鈍iadczenie us逝g na terytorium kraju to co do zasady jedne z czynno軼i opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocze郾ie ustawa wskazuje, w jakich przypadkach opodatkowaniu podlega b璠zie r闚nie nieodp豉tna dostawa towar闚 b康 鈍iadczenie us逝g. Regu這m opodatkowania 鈍iadcze nieodp豉tnych nie podlegaj dwie czynno軼i: przekazanie prezent闚 o ma貫j warto軼i oraz przekazanie pr鏏ek.
                                • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
                                 Od 1 kwietnia 2013 r. wchodz w 篡cie zmiany zar闚no przepis闚 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z p騧n. zm.), zwanej dalej ustaw o VAT, jak i akt闚 wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikaj przede wszystkim z:
                                 • 05.02.2013Jubileusz firmy a koszty uzyskania przychod闚
                                  Pytanie podatnika: Czy koszty organizacji jubileuszu Sp馧ki w cz窷ci dotycz帷ej pozosta造ch go軼i, kt鏎zy nie s pracownikami, s kosztem uzyskania przychodu?
                                  • 16.11.2012Dokumentowanie wydatk闚 na us逝gi niematerialne
                                   Prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej wi捫e si z ponoszeniem koszt闚, w鈔鏚 kt鏎ych mog znale潭 si tak瞠 wydatki na tzw. us逝gi niematerialne. Poj璚ie to nie jest zdefiniowane w przepisach prawa.
                                   • 31.10.2012VAT: Przekazanie towar闚 na cele promocji
                                    Pytanie podatnika: Sp馧ka prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz, kt鏎ej przedmiotem jest produkcja wyrob闚 z mi瘰a oraz sprzeda mi瘰a i wyrob闚 z mi瘰a. W celu utrzymania dotychczasowych odbiorc闚 i pozyskiwania nowych klient闚 podejmuje szereg dzia豉 o charakterze promocyjnym. Czy przekazanie za陰czonego do wyrob闚 gotowych: w璠lin, kie豚as itp. obj皻ych promocj grilla nie podlega odr瑿nemu opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zak豉d nie b璠zie zobowi您any do naliczania podatku nale積ego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy od przekazanego grilla?
                                    • 20.09.2012Drobne prezenty dla klient闚 a VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne wydanie towar闚 przez sp馧k, w sytuacji gdy 陰czna cena nabycia wydanych jednorazowo danej osobie towar闚 przekracza 100 z這tych, lecz cena nabycia jednostkowych towar闚 sk豉daj帷ych si na dane wydanie, okre郵ona w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 z這tych, przy braku ewidencji, o kt鏎ej mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT, nie stanowi dostawy towar闚 w rozumieniu ustawy VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                     • 14.09.2012Us逝ga i powi您ane z ni materia造 – ewidencjowanie w PKPiR
                                      Przedsi瑿iorcy wykonuj帷y us逝gi dokonuj zakup闚 r騜nego rodzaju rzeczy, kt鏎e niezb璠ne s do realizacji zam闚ienia. Kiedy analizuj zapisy w rozporz康zeniu w sprawie prowadzenia PKPiR, zaczynaj mie w徠pliwo軼i, czy ujmuj wydatki we w豉軼iwej kolumnie PKPiR.
                                      • 12.09.2012Wycieczka dla klient闚 firmy i VAT
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, w celach promocyjnych stosuje programy lojalno軼iowe dla swoich klient闚, polegaj帷e na gromadzeniu punkt闚 i ich wymianie na nieodp豉tne 鈍iadczenie us逝gi polegaj帷ej na przekazaniu praw do uczestnictwa w wycieczce. Ilo嗆 zgromadzonych punkt闚 uzale積iona jest od warto軼i zakup闚 w hurtowni Wnioskodawcy. Nagrody nie podlegaj wymianie na towar lub inne produkty, nie przewiduje si te mo磧iwo軼i wyp豉cenia ekwiwalentu pieni篹nego za nagrod. Czy bezp豉tne wydanie w ramach programu lojalno軼iowego nagr鏚 w postaci wycieczek dla klient闚 podlega b璠zie opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g?
                                       • 12.07.2012Prawo do odliczenia VAT od zakupu produkt闚 spo篡wczych
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla wszystkich zatrudnionych w zak豉dzie pracownik闚 organizuje dwa razy w roku spotkania (przed 鈍i皻ami Wielkanocnymi i Bo瞠go Narodzenia). Na tych spotkaniach Zainteresowany przedstawia sytuacj gospodarczo-ekonomiczn firmy i jednocze郾ie sk豉da 篡czenia pracownikom. Zebrania s organizowane na terenie zak豉du, w jednym z dzia堯w firmy i w czasie godzin pracy. Przy okazji tych zebra pracodawca kupuje ciastka, owoce, cukierki, kt鏎ymi cz瘰tuje pracownik闚. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur na zakupy ww. produkt闚 spo篡wczych i czy ma obowi您ek wykazania VAT nale積ego od tych faktur?
                                        • 19.06.2012Materia造 reklamowe i informacyjne, pr鏏ki, prezenty o ma貫j warto軼i - nieodp豉tne przekazanie a VAT
                                         Powszechn praktyk jest przekazywanie przez firmy r騜nego rodzaju materia堯w reklamowych i informacyjnych, pr鏏ek czy tzw. prezent闚 o ma貫j warto軼i. Czy takie przekazanie jest dostaw towar闚 na gruncie przepis闚 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g? Czy nieodp豉tne przekazywanie materia堯w reklamowych trzeba opodatkowa VAT?
                                         • 18.04.2012Odliczenie VAT od zakupu okular闚 korekcyjnych dla pracownika
                                          Pytanie podatnika: Sp馧ka zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczn opiek zdrowotn. Je瞠li wyniki bada okulistycznych przeprowadzonych w ramach ww. profilaktycznej opieki wyka膨 potrzeb stosowania okular闚 koryguj帷ych wzrok podczas pracy przy obs逝dze monitora w闚czas Sp馧ka zapewnia takie okulary. Czy mo積a odliczy VAT z faktury za zakup okular闚 dla pracownika?
                                          • 12.04.2012Opodatkowanie PIT nagr鏚 z tytu逝 uczestnictwa w konkursach
                                           Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Wnioskodawc nagrody w organizowanym konkursie, og豉szanym za po鈔ednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci Internet, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
                                           • 11.04.2012Nieodp豉tne przekazanie pr鏏ek a VAT
                                            Pytanie podatnika: Przedmiotem dzia豉lno軼i gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja wyrob闚 z mi瘰a i sprzeda hurtowa mi瘰a i wyrob闚 z mi瘰a. W celu utrzymania dotychczasowych odbiorc闚 i pozyskiwania nowych klient闚 a tak瞠 zwi瘯szenia wolumenu sprzeda篡 zak豉d podejmuje dzia豉nia o charakterze promocyjnym. Czy w 鈍ietle przepis闚 art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od towar闚 i us逝g nieodp豉tne przekazanie wyrob闚 gotowych: w璠lin, kie豚as i wyrob闚 garma瞠ryjnych na cele degustacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zak豉d nie b璠zie zobowi您any do naliczania podatku nale積ego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy?
                                            • 14.03.2012Nieodp豉tne przekazywanie ksi捫ek na rzecz bibliotek a VAT
                                             Pytanie podatnika: Sp馧dzielnia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o obowi您kowych egzemplarzach bibliotecznych ma obowi您ek nieodp豉tnego przekazania uprawnionym bibliotekom okre郵onej liczby egzemplarzy wydanych ksi捫ek. Wnioskodawca jest bezpo鈔ednim wydawc ksi捫ek i podatek nale積y jest pomniejszany w ca這軼i o podatek naliczony z faktur kosztowych dotycz帷ych wydawanych ksi捫ek. Czy ww. przekazanie ksi捫ek bibliotekom podlega opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g?
                                             • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZF吁 a VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy prawid這we jest stanowisko, i w przypadku zakupu przez Sp馧k towar闚 b康 us逝g od osoby trzeciej na rzecz Zak豉dowego Funduszu 安iadcze Socjalnych i w ca這軼i finansowanych osobie uprawnionej ze 鈔odk闚 ZF吁, Sp馧ce przys逝guje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikaj帷ego z faktur dokumentuj帷ych powy窺ze zakupy, jak r闚nie Sp馧ka nie ma obowi您ku naliczania podatku VAT nale積ego przy przekazaniu tych towar闚 i us逝g na rzecz ZF吁?
                                              • 13.10.2011Promocja towar闚 innego przedsi瑿iorcy a VAT
                                               Z uzasadnienia NSA: Wsp鏊ne dzia豉nia przedsi瑿iorcy i jej kontrahenta, kt鏎ych celem jest zach璚enie ich klient闚 do zakupu us逝g u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego, nie stanowi wzajemnego 鈍iadczenia us逝g o charakterze odp豉tnym w rozumieniu art. 8 ust. 1 VAT. W przypadku us逝g o z這穎nym charakterze (um闚 kooperacyjnych) nale篡 bowiem uwzgl璠nia podstawowy cel wynikaj帷y z takich porozumie gospodarczych, a nie dokonywa wyodr瑿niania poszczeg鏊nych czynno軼i s逝膨cych realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w spos鏏 oderwany od ich sensu gospodarczego.
                                               • 26.09.2011Pocz瘰tunek dla pracownik闚 i kontrahent闚 a podatek VAT
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudnia pracownik闚 i ponosi na ich rzecz wydatki, takie jak: kawa, herbata, soki, 鄉ietanka do kawy, cukier, s這dycze. Produkty spo篡wcze serwowane s pracownikom podczas spotka, narad, szkole, w czasie pracy w siedzibie firmy. Drobne pocz瘰tunki s r闚nie podawane osobom nale膨cym do organ闚 sp馧ki w trakcie rad nadzorczych lub zebra zarz康u, a tak瞠 podczas spotka z kontrahentami. Czy od zakupu tych produkt闚 Wnioskodawca mo瞠 odliczy VAT? Czy drobne pocz瘰tunki dla ww. os鏏 nale篡 potraktowa jako dostaw towar闚 zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i czy zatem nale篡 odprowadzi VAT nale積y?
                                                • 21.09.2011Prezenty o ma貫j warto軼i po zmianach w VAT
                                                 Je瞠li warto嗆 jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 z, jego wydanie nie b璠zie podlega opodatkowaniu VAT niezale積ie od tego komu zosta造 wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencj obdarowanych.
                                                 • 05.09.2011Skutki w VAT przekazania prezent闚 o ma貫j warto軼i
                                                  Bez wzgl璠u na ilo嗆 przekazywanych jednemu podmiotowi towar闚 (nawet gdy ich 陰czna warto嗆 przekroczy 100 z), z uwagi na fakt, 瞠 jednostkowa cena nabycia (koszt wytworzenia) tych towar闚 nie przekracza 10 z, nieodp豉tne ich wydanie nie b璠zie uznane za dostaw towar闚, podlegaj帷 opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 sierpnia 2011 r. nr IPPP2/443-736/11-4/JO.
                                                  • 29.07.2011Posi趾i i napoje podczas szkolenia pracownik闚 bez VAT
                                                   Nieodp豉tne zu篡cie artyku堯w spo篡wczych (tj. posi趾闚 i napoj闚), przez pracownik闚 b璠帷ych uczestnikami szkole, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towar闚 i us逝g, bowiem dotyczy zu篡cia tych towar闚 na cele zwi您ane z prowadzeniem przedsi瑿iorstwa - wyja郾i Dyrektor Izby Skarbowej w υdzi w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2011 r., sygn. IPTPP1/443-67/11-2/IG.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »