Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakup towaru handlowego poza granicami unii europejskiej

  • 19.08.2015Otrzymana prowizja a opodatkowanie VAT
    Pytanie podatnika: Czy prowizja otrzymana przez Agenta od Zleceniodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też powinna być wykazana jako niepodlegająca VAT?
  • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
    Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.