Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna samochodu

 • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
  Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
  • 23.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
   Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
   • 20.04.2020Darowizna samochodu - co powiniene wiedzie
    Zakup nowego samochodu, zmiana sytuacji rodzinnej czy zdrowotnej lub inne zdarzenie losowe czsto tworz potrzeb pozbycia si posiadanego wczeniej samochodu. Jednym ze sposobów – poza sprzeda – jest przekazanie auta bliskiej osobie w formie darowizny. Jak przeprowadzi taki proces, aby by zgodny z prawem i jakie formalnoci s wymagane w takiej sytuacji?
    • 11.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
     Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
     • 07.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
      Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
      • 15.11.2019Co powinnimy wiedzie o zachowku
       Znajdujce si w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczce zachowku zabezpieczaj interesy osoby, które s bliskie spadkodawcy, ale nie uczestniczyy w sposób wystarczajcy w podziale spadku. Uprawnionymi do zachowku s zstpni, maonek oraz rodzice spadkodawcy, ale wycznie w przypadku, w którym byliby powoani do spadku z ustawy. To oznacza, e krg uprawnionych do zachowku nie moe by szerszy ni wskazany w ustawie, ale moe by zawony.
       • 14.11.2019Co powinnimy wiedzie o zachowku
        Znajdujce si w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczce zachowku zabezpieczaj interesy osoby, które s bliskie spadkodawcy, ale nie uczestniczyy w sposób wystarczajcy w podziale spadku. Uprawnionymi do zachowku s zstpni, maonek oraz rodzice spadkodawcy, ale wycznie w przypadku, w którym byliby powoani do spadku z ustawy. To oznacza, e krg uprawnionych do zachowku nie moe by szerszy ni wskazany w ustawie, ale moe by zawony.
        • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
         Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
         • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
          Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
          • 03.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
           W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
           • 02.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
            W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
            • 08.05.2019Podatek od sprzeday samochodu przed upywem 6 miesicy
             Pytanie: Samochód zosta zakupiony 22 kwietnia 2011 r. na nazwisko ma. Wnioskodawczyni nie miaa rozdzielnoci majtkowej. Przed mierci ma, m umow darowizny przekaza Wnioskodawczyni ww. pojazd. Czy Wnioskodawczyni musi zapaci podatek od sprzeday w dniu 4 sierpnia 2018 r. samochodu osobowego, dokonanej do pó roku od daty nabycia (darowizna) w dniu 22 kwietnia 2018 r.?
             • 30.10.2018PIT: Darowizna samochodu po wykupieniu z leasingu
              Przedsibiorca w sierpniu 2015 r zawar umow leasingu operacyjnego - samochód osobowy. W okresie leasingu odlicza 50% VAT z kadej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dot. wydatków eksploatacyjnych i serwisowych. Pozostaa kwota kadej faktury stanowia podatkowe koszty w PKPiR. Zakoczenie umowy leasingu i wykup samochodu nastpio w lipcu 2018 r. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym? Czy zbycie samochodu w formie darowizny, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym?
              • 29.10.2018PIT: Darowizna samochodu po wykupieniu z leasingu
               Przedsibiorca w sierpniu 2015 r zawar umow leasingu operacyjnego - samochód osobowy. W okresie leasingu odlicza 50% VAT z kadej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dot. wydatków eksploatacyjnych i serwisowych. Pozostaa kwota kadej faktury stanowia podatkowe koszty w PKPiR. Zakoczenie umowy leasingu i wykup samochodu nastpio w lipcu 2018 r. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym? Czy zbycie samochodu w formie darowizny, spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym?
               • 27.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (2)
                W yciu zdarzaj si rozmaite sytuacje - równie takie, w których przyszy spadkodawca wyzbywa si majtku w róny sposób - czsto ku niezadowoleniu osób bliskich. Oczywistym jest, e kady ma prawo swobodnie decydowa o swoim majtku, ale ustawodawca, ksztatujc przepisy o zachowku zadba o interes przyszych spadkobierców z najbliszej rodziny. Std przepisy dotyczce darowizn dokonanych przez spadkodawc.
                • 20.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (2)
                 W yciu zdarzaj si rozmaite sytuacje - równie takie, w których przyszy spadkodawca wyzbywa si majtku w róny sposób - czsto ku niezadowoleniu osób bliskich. Oczywistym jest, e kady ma prawo swobodnie decydowa o swoim majtku, ale ustawodawca, ksztatujc przepisy o zachowku zadba o interes przyszych spadkobierców z najbliszej rodziny. Std przepisy dotyczce darowizn dokonanych przez spadkodawc.
                 • 17.08.2016VAT. Sprzeda samochodu wycofanego z dziaalnoci
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca, podatnik VAT, w sierpniu 2010 r. naby samochd osobowy (uywany), na podstawie umowy kupna-sprzeday. Wnioskodawcy przy nabyciu samochodu nie przysugiwao prawo do odliczenia VAT. Pojazd zosta wcignity do ewidencji rodkw trwaych i cakowicie zamortyzowany. W marcu 2016 r. samochd zosta przekazany na cele osobiste Wnioskodawcy. Czy wycofanie samochodu z dziaalnoci nie bdzie podlegao opodatkowaniu VAT? Czy sprzeda ww. samochodu bdzie podlegaa opodatkowaniu VAT? Czy w momencie sprzeday naley wystawi faktur?
                  • 04.12.2015Przekazanie samochodu na cele osobiste po wykupie z leasingu a VAT
                   Pytanie podatnika: Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste czynno podlega opodatkowaniu VAT i czy naley skorygowa podatek naliczony odliczony wczeniej od opat/czynszw leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten suy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                   • 24.08.2015PIT. Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
                    Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawc od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                    • 24.02.2015Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza korzysta z pomocy udzielanej przez Fundacj ..., ktra posiada status organizacji poytku publicznego, a jednym z jej celw statutowych jest pomoc spoeczna. Wnioskodawczyni zamierza zawrze z Fundacj umow, na podstawie, ktrej zostanie jej udostpnione subkonto bankowe prowadzone w banku w celu gromadzenia i wpaty rodkw finansowych na leczenie i rehabilitacj jej dziecka. Czy pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                     • 21.01.2015Wycofanie samochodu ze spki na cele prywatne wsplnikw a VAT
                      Pytanie podatnika: Czy wycofanie samochodu osobowego ze spki cywilnej (czynny podatnik VAT) na cele osobiste wsplnikw (bdcych maonkami) w sytuacji, gdy spce nie przysugiwao prawo do obnienia (czciowo lub w caoci) podatku VAT nalenego o VAT naliczony w zwizku z zakupem, gdy prawo to przysugiwao wczeniej wsplnikowi (ktry wnis cae swoje przedsibiorstwo do spki wraz z tym samochodem), bdzie traktowane jako dostawa towarw i podlega opodatkowaniu na podstawie artykuu 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarw i usug?
                      • 19.08.2014Dostawa samochodu a moment powstania obowizku podatkowego w VAT
                       Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo rozpoznaje moment powstania obowizku podatkowego z tytuu dokonania sprzeday pojazdu w miesicu, w ktrym nastpi faktyczne wydanie pojazdu klientowi potwierdzone dat wydania i podpisem klienta, pomimo faktu, e faktura VAT dokumentujca sprzeda wystawiona bdzie w miesicu poprzednim i data wystawienia faktury i data zakoczenia dostawy bdzie taka sama, a wic inna ni data wydania pojazdu?
                       • 21.01.2014PIT za 2013: Limity ulg i odlicze
                        Kada osoba planujca w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wykorzystanie ulg podatkowych powinna pamita, e prawie wszystkie odliczenia s limitowane. Oznacza to, e dochd albo podatek moe zosta pomniejszony jedynie do wysokoci kwoty okrelonej w przepisach ustawy o PIT. Sprawd jakie limity odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizyway w 2013 r. Jakiego procentu dochodu nie mog przekroczy przekazane darowizny, jaki jest roczny limit wydatkw na Internet, jak kwot moesz odliczy z tytuu ulgi na dzieci.
                        • 23.01.2013PIT 2013: Limity ulg i odlicze
                         Cho do koca kwietnia br. trwa czas rozlicze podatkowych za 2012 r., a do rozliczenia rocznego 2013 roku mamy jeszcze bardzo duo czasu, warto jednak ju dzisiaj przypomnie, jak obniy podatek dochodowy od osb fizycznych (PIT), ktry bdziemy musieli zapaci. Dokumenty, potwierdzajce prawo do ulg i odlicze, musimy bowiem zbiera cay rok.
                         • 01.01.2013Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                          Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych. Zacznik PIT/O naley wypenia rwnoczenie z zeznaniem.
                          • 12.12.2012Darowany udzia we wspwasnoci samochodu w kosztach firmy
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla celw prowadzonej dziaalnoci zamierza przez krtki okres czasu (krtszy ni 1 rok) wykorzystywa samochd osobowy, ktrego jest wspwacicielem. Drugim wspwacicielem jest jego matka. Czy warto pocztkowa samochodu (koszt po jakim obcia on bdzie koszty prowadzonej dziaalnoci), winien by ustalony w oparciu o pierwotn cen nabycia wynikajc z umowy sprzeday i z uwzgldnieniem wartoci udziau przysugujcego Wnioskodawcy we wasnoci samochodu, a w razie otrzymania w darowinie udziau obecnie nalecego do mamy Wnioskodawcy wg wartoci rynkowej udziau z dnia otrzymania darowizny?
                           • 18.06.2012Rozliczenie roczne: Warunki skorzystania z ulgi kocielnej
                            Z uzasadnienia: Sam fakt darowizny na rzecz kocielnej osoby prawnej, o ktrej mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z 1989 r. o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie uzasadnia jeszcze oceny realizacji ulgi podatkowej, uregulowanej w wymienionym przepisie. Dla osignicia zamierzonych celw podatkowych trzeba, eby sprawozdanie, o ktrym mowa w art. 55 ust. 7 ww. ustawy, zawierao dane na tyle dokadne i konkretne, aby umoliwi podatnikowi samoobliczenie podatku, a nastpnie organowi podatkowemu w pniejszym (ewentualnym) postpowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na dziaalno charytatywno-opiekucz.
                            • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odlicze
                             W 2012 roku wci jeszcze moemy dokonywa odlicze i korzysta z ulg w podatku dochodowym od osb fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze duo czasu, warto jednak ju dzisiaj przypomnie, jak obniy podatek, ktry bdziemy musieli zapaci. Dokumenty, potwierdzajce prawo do ulg i odlicze, musimy bowiem zbiera cay rok.
                             • 31.05.2012Opodatkowanie darowizny samochodu osobowego
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mem zamierza zawrze z teciami umow darowizny. Przedmiotem darowizny bdzie samochd osobowy, z czego Wnioskodawczyni otrzyma udzia w wysokoci 1/2 w przedmiocie darowizny. Warto udziau wynosi bdzie ok. 9 000 z. Innych darowizn od teciw Wnioskodawczyni nie otrzymaa. Czy ww. darowizn naley zgosi do urzdu skarbowego, a jeeli tak, to na jakim formularzu i w jakim terminie?
                              • 30.01.2012Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                               Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
                               • 19.12.2011Limity odlicze obowizujce w PIT w 2012 r.
                                Poniej przedstawiamy wykaz limitw odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujcych w 2012 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansw na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm., zwanej dalej ustaw):
                                • 05.01.2011Limity odlicze obowizujce w PIT w 2011 r.
                                 Poniej przedstawiamy wykaz limitw odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujcych w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansw na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z pn. zm., zwanej dalej ustaw):
                                 • 20.08.2010Darowizna firmowego samochodu na rzecz ony prowadzcej dziaalno gospodarcz
                                  Pytanie podatnika: Czy po stronie ony, jak i ma powstaj jakie obowizki na gruncie podatku od towarw i usug?
                                  • 12.01.2010Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
                                   Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
                                   • 16.12.2009Limity odlicze w podatku dochodowym od osb fizycznych obowizujce w 2010 r.
                                    (na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm. – zwanej dalej „ustaw”)
                                    • 16.12.2009Darowizna firmowego samochodu
                                     Pytanie podatnika: Jaka bdzie podstawa opodatkowania przekazywanej darowizny?
                                     • 12.11.2009Orzecznictwo: Urzd skarbowy sprawdzi, skd pochodz pienidze na wiksze wydatki

                                      Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysoko przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewntrznych, tj. wydatkw wiadczcych o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrwnuje wysoko wydatkw, jakie podatnik ponis w cigu roku podatkowego, do uzyskanych przychodw, zarwno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobw finansowych, ktre zgromadzi wczeniej. W przypadku ustalenia, e poniesione wydatki przekraczaj przychody oraz zgromadzone wczeniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjcia, e powstaa rnica stanowi przychd podatnika nie znajdujcy pokrycia w ujawnionych rdach lub pochodzcy ze rde nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
                                      • 07.08.2009Orzecznictwo: Dowd na poniesienie kosztu podatkowego musi mie form okrelon w przepisach
                                       Z uzasadnienia: Brak prawidowo wystawionego dowodu ksigowego nie eliminuje bowiem moliwoci dowodzenia innymi dowodami, w tym dowodami z zezna wiadkw. Jednake naley stwierdzi, e w sytuacji, kiedy przepis prawa materialnego wprost uzalenia zaistnienie okrelonego skutku od zachowania okrelonej formy dowodowej, odstpstwa od tak zapisanej zasady nie mog mie miejsca. W takiej sytuacji dowody z zezna wiadkw lub stron nie mog zastpi dowodw z dokumentw, mog natomiast przyczyni si tylko do wyjanienia wtpliwoci zwizanych z treci istniejcego dowodu, ale nie mog stanowi wycznej podstawy do obcienia kosztw podatkowych.
                                       • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                        Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                        • 15.01.2009Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
                                         Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych.
                                         • 27.05.2008Nieodpatne zniesienie wspwasnoci samochodu
                                          Pytanie podatnika: Czy od takiego nieodpatnego zniesienia wspwasnoci uamkowej czci samochodu Wnioskodawca bdzie zwolniony z pacenia podatku, czy te bdzie zobowizany do uiszczenia podatku?
                                          • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochd z nieujawnionych rde - jak urzd ustala dochody i koszty
                                           Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Danuty S na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczatowanego podatku dochodowego od osb fizycznych za 2003 r.
                                           • 22.01.2008Broszura informacyjna do zacznika PIT/O
                                            Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych. Zacznik PIT/O naley wypenia rwnoczenie z zeznaniem.
                                            • 17.05.2007Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu (2)
                                             Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposb ustali warto pocztkow samochodu wytworzonego we wasnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpatny sposb
                                             • 03.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – o czym trzeba pamita
                                              Obowizujca od 1.01.2007 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadzia wiele zmian. Niestety – ustawodawca zdaje si spodziewa, e wszyscy obywatele posiadaj umiejtnoci co najmniej na poziomie biura prawnego Sejmu czy Senatu. Wskazuje na to sposb ksztatowania przepisw. Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych s tego przykadem.
                                              • 24.10.2006Skarga pauliaska – sposb na nieuczciwego dunika
                                               Moliwo otrzymania przez wierzyciela spaty swojej wierzytelnoci obarczona jest ryzykiem niewypacalnoci dunika. Niewypacalno ta moe mie rdo w obiektywnych przyczynach, takich jak np. upado zobowizanego, moe jednak wynika take z nielojalnego zachowania si dunika, ktry chcc uchroni si przed egzekucj, wyzbywa si skadnikw swojego majtku na rzecz osoby trzeciej. Na tak okoliczno, w celu ochrony interesw wierzyciela Kodeks cywilny wprowadzi instytucj skargi pauliaskiej, ktrej definicja zawarta zostaa w art. 527 1 i nast. Istota jej zasadza si na tym, i osoba trzecia, nie bdca podmiotem danego stosunku prawnego zawizanego midzy dunikiem a wierzycielem, staje si zobowizana wobec wierzyciela, w momencie gdy wystpi on przeciwko niej z zarzutem lub powdztwem zwizanym z dochodzeniem swoich roszcze od dunika. A zatem wierzyciel, nie mogc zaspokoi swojego roszczenia z majtku dunika, bdzie mg tego dokona z majtku osoby trzeciej.
                                               • 09.08.2006Pena ksigowo (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
                                                Ukoronowaniem mudnej pracy ksigowych jest prawidowo sporzdzone sprawozdanie finansowe, na które skadaj si: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmujca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia.
                                                • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                                                 Niestety - zmian nie postanowiono finansowa oszczdnociami. Zmiany korzystne dla podatnikw sfinansuj sami podatnicy - niestety, obcienia nie zostay zaplanowane rwnomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatnikw niekorzystnych.