Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bilet pks

 • 10.05.2018Zwrot kosztów za dojazdy na posiedzenia Rad Nadzorczych jest opodatkowany
  Zwrot kosztów z tytułu dojazdu członków Rady Nadzorczej z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym na spółce ciąży obowiązek płatnika związany z pobraniem i przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • 14.04.2017Wydatki na dojazd do pracy w zeznaniu rocznym
   Pytanie podatnika: Czy imienne bilety PKP - internetowe bilety wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawcy - wystawione na dni podróży z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy są wystarczającym dowodem ponoszenia wyższych kosztów uzyskania przychodu?
   • 27.11.2013Świadczenia dla członków rady nadzorczej a CIT
    Pytanie podatnika: Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej z powrotem oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia lub diet członków Rady Nadzorczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
    • 30.04.2012Dowóz do pracy a przychód pracownika
     Z uzasadnienia: Nieodpłatne świadczenie transportu dokonywane przez zakład pracy na rzecz pracowników, w sytuacji kiedy nie można ustalić, którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystali z tego świadczenia, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po stronie pracownika.
     • 20.10.2010Skarb Państwa tracił na dopłatach do ulg
      Na dofinansowaniu ulgowych przejazdów w komunikacji autobusowej tylko w trzech województwach - podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim - Skarb Państwa, w okresie od 2007 I kwartału 2009 r., stracił ponad 1 mln zł – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. Całkowita kwota, jaką wydano w tych regionach na dopłaty to ponad 233 mln zł. Przewoźnicy autobusowi otrzymywali nienależne kwoty, ponieważ urzędy marszałkowskie nie weryfikowały prawidłowo ich wniosków o dofinansowanie ulgowych przejazdów.
      • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
       Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.