Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp badania pracowników

 • 20.08.2019Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Nieprecyzyjne przepisy do zmiany?
  Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej powraca zagadnienie zapewnienia pracownikom przez pracodawcę profilaktycznych posiłków, a w szczególności napojów. Zagadnienie to reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. W związku z obniżaniem kosztów zdarzają się przypadki nadinterpretacji tego rozporządzenia, wykorzystując fakt, że nie wskazano w nim sposobu i miejsca dokonywania pomiaru podanej temperatury, a także ilości napojów zaspokajającej potrzeby pracowników - dotyczy to szczególnie pracowników biurowych.
  • 05.07.2017Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy
   Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszłości) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
   • 30.06.2017Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego
    Przepisy ustaw podatkowych określają definicję wartości początkowej środka trwałego. Są to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy określają wartość początkową środków trwałych najczęściej według ceny nabycia – w przypadku zakupu środka trwałego, oraz według kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie.
    • 29.06.2017Wydatki wliczane do wartości początkowej środka trwałego
     Przepisy ustaw podatkowych określają definicję wartości początkowej środka trwałego. Są to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy określają wartość początkową środków trwałych najczęściej według ceny nabycia – w przypadku zakupu środka trwałego, oraz według kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie.
     • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
      Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
      • 18.04.2017Podatki 2017. Udostępnianie pracowników a odwrócony VAT na usługi budowlane
       Pytanie: Czy fakturę za wykonane usługi udostępniania personelu na terenie budowy - należy wystawić w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawką 23%, czy też zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 za wykonaną usługę zastosować procedurę odwrotnego obciążenia?
       • 14.04.2017Podatki 2017. Udostępnianie pracowników a odwrócony VAT na usługi budowlane
        Pytanie: Czy fakturę za wykonane usługi udostępniania personelu na terenie budowy - należy wystawić w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawką 23%, czy też zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 za wykonaną usługę zastosować procedurę odwrotnego obciążenia?
        • 13.10.2016Bezpieczeństwo pracy to tylko fikcja?
         Interpelacja nr 6050 w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy
         • 11.03.2016Biura rachunkowe: jak skutecznie konkurować – cz. II
          W pierwszym artykule cyklu ogólnie przedstawiliśmy oczekiwania klientów biur rachunkowych, wskazując na rosnącą konkurencję wśród podmiotów świadczących usługi księgowe, połączoną jednak z rosnącą ilością klientów, zlecających prowadzenie rachunkowości na zewnątrz. Zwróciliśmy również uwagę na rosnące oczekiwania klientów. Ankiety, które wypełniają przedsiębiorcy podczas naszych szkoleń, spotkań i konferencji jednoznacznie potwierdzają ten wzrost oczekiwań. Przyjrzeliśmy się więc rynkowi usług świadczonych przez biura rachunkowe i sprawdziliśmy, na jakie usługi mogą liczyć klienci biur.
          • 27.10.2015Szkolenie bhp także dla obcokrajowców?
           Czy obcokrajowiec skierowany do pracy w Polsce powinien mieć ważne badania lekarskie i ukończone szkolenie bhp?
           • 26.10.2015Szkolenie bhp także dla obcokrajowców?
            Czy obcokrajowiec skierowany do pracy w Polsce powinien mieć ważne badania lekarskie i ukończone szkolenie bhp?
            • 15.10.2015NSA. Sprzedaż nieruchomości a proporcja VAT
             Art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, należy tak interpretować, że przy kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 nie należy uwzględniać sprzedaży środków trwałych, których sprzedaż nie stanowi integralnej części zwykłej działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa. A contrario oznacza to, że do współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 należy zaliczyć sprzedaż tych środków trwałych, która stanowi zwykłą działalność gospodarczą podatnika.
             • 03.09.2015Zwolnienie z PIT. Dwukrotna refundacja kosztów zakupu okularów przy jednym badaniu
              Pytanie: Zgodnie z zarządzeniem pracodawcy dofinansowanie do zakupu okularów następuje co dwa lata w wysokości do 200 zł. Pracownikowi zostało wydane badanie na okres 3 lat. Czy na podstawie tego samego zaświadczenia lekarza medycyny pracy można dokonać dwukrotnie wolnej od podatku refundacji zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w przepisach wewnętrznych pracodawcy refundacja dokonywana jest co dwa lata?
              • 02.09.2015Zwolnienie z PIT. Dwukrotna refundacja kosztów zakupu okularów przy jednym badaniu
               Pytanie: Zgodnie z zarządzeniem pracodawcy dofinansowanie do zakupu okularów następuje co dwa lata w wysokości do 200 zł. Pracownikowi zostało wydane badanie na okres 3 lat. Czy na podstawie tego samego zaświadczenia lekarza medycyny pracy można dokonać dwukrotnie wolnej od podatku refundacji zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w przepisach wewnętrznych pracodawcy refundacja dokonywana jest co dwa lata?
               • 08.06.2015Badania lekarskie i szkolenia bhp przy umowie cywilnej
                Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
                • 03.06.2015Badania lekarskie i szkolenia bhp przy umowie cywilnej
                 Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
                 • 04.03.2015Wstępne badania lekarskie - nowe zasady będą prowadziły do nadużyć?
                  Interpelacja nr 30480 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy art. 229 § 11 pkt 2
                  • 18.11.2014Data zawarcia umowy o pracę: Luka w Kodeksie pracy sprzyja oszustom
                   Interpelacja nr 28295 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 29 Kodeksu pracy, który pozwala zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem w dniu podjęcia przez niego pracy
                   • 02.10.2014Dodatkowe badania pracowników w kosztach podatkowych
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzenia dodatkowych jednorazowych badań krwi dla pracowników oraz sfinansowania ich w pełnej wysokości przez pracodawcę, Wnioskodawca może uznać poniesione koszty jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                    • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych przed upływem terminu badań okresowych a PIT
                     Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływem terminu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskażę potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy koszty badań oraz refundacja za okulary stanowią przychód pracownika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym?
                     • 21.11.2013Zwolnienie z PIT ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć odzież i obuwie robocze pracownikom wykonującym prace związane z bezpośrednią obsługa maszyn i urządzeń technicznych oraz prace powodujące brudzenie odzieży roboczej. Pranie odzieży i obuwia dokonywane jest przez pracowników we własnym zakresie. Pracownicy otrzymują za te czynności ekwiwalent pieniężny w kwocie 30 zł na miesiąc. Czy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                      • 13.03.2013Badania lekarskie i szczepienia związane z delegacją a PIT pracownika
                       Zwrot kosztów prywatnej wizyty lekarskiej, szczepień oraz leków, które podatnik jako pracodawca refunduje pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową, stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r., sygn. IPPB4/415-951/12-4/MP.
                       • 27.11.2012Badania lekarskie i szkolenia bhp zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
                        Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
                        • 11.10.2012Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej
                         Zapytanie nr 1656 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
                         • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
                          Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                          • 13.03.2012Badania lekarskie i szkolenia bhp zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
                           Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
                           • 24.02.2012Polacy dobrze oceniają swoich pracodawców
                            Co drugi polski pracownik uważa, że jego pracodawca udziela urlopów w pełnym wymiarze, a prawie połowa (45%) twierdzi, iż przestrzega przepisów BHP – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut GfK Polonia. Polacy zazwyczaj gorzej oceniają natomiast innych pracodawców.
                            • 12.10.2011Komisja Trójstronna pracuje nad zmianami ws. telepracy
                             Trwają rozmowy w zespole ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej nt. zmian w przepisach dotyczących telepracy. Według organizacji pracodawców, obecne regulacje hamują rozwój tego typu zatrudnienia, dlatego potrzebne jest inne podejście. Najwięcej problemów sprawiają aktualne przepisy BHP oraz ograniczony katalog stanowisk, które mogą być organizowane w formie telepracy.
                             • 04.07.2011Pracodawcy mogą badać trzeźwość pracowników
                              Od 1 lipca 2011 r. pracodawcy mogą badać trzeźwość swych pracowników. To efekt wejścia w życie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Obowiązujące wcześniej przepisy nie pozwalały na przeprowadzanie takich badań bez zgody pracownika. Wprowadzenie zmian pozytywnie oceniają przedsiębiorcy.
                              • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
                               Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                               • 11.02.2011Usługa wynajmu pracowników jest usługą kompleksową
                                Pytanie podatnika: Spółka zawarła z hiszpańskim kontrahentem umowę na podstawie, której wynajęła temu kontrahentowi zatrudnionych przez spółkę pracowników tymczasowych na okres określony w umowie. Spółka ponosi koszty zatrudnienia pracowników i obciąża kontrahenta miesięcznymi opłatami za wynajem pracowników skalkulowanymi na podstawie kosztów wynagrodzeń i ZUS powiększonymi o określoną marżę. Wnioskodawca ponosi także koszty ściśle związane z zatrudnionymi pracownikami w szczególności koszty szkoleń (BHP i innych) badań lekarskich, podróży służbowych itp. na podstawie umowy spółka obciąża poniesionymi kosztami kontrahenta. Czy na potrzeby podatku VAT spółka może uznać zwrot przez kontrahenta wydatków ściśle związanych z pracownikami tymczasowymi jako część usługi głównej i potraktować podatkowo analogicznie do usługi głównej (opodatkowanie w miejscu siedziby odbiorcy usługi)?
                                • 09.07.2010PIP: Firmy zaniedbują obowiązek oceny ryzyka zawodowego
                                 Firmy zatrudniające do 49 pracowników zbyt często nie wywiązują się z obowiązku dokonania oceny ryzyka zawodowego – poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie stanowiły ponad 90 proc. przypadków uchybień odkrytych przez inspektorów w ubiegłym roku. Stan bezpieczeństwa pracy w małych zakładach produkcyjnych był głównym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, która obradowała w gmachu Sejmu. Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy przedstawił dotychczasowe wyniki kontroli tych zakładów, jak również prowadzone i planowane działania prewencyjne na rzecz ograniczania i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w miejscu pracy.
                                 • 29.04.2010Telepraca: Chętnych tylko jedenastu na stu
                                  Niemal 83 proc. Polaków słyszało o telepracy, jednak chęć wykonywania swoich obowiązków zawodowych wyłącznie na zasadach pracy zdanej deklaruje zaledwie 11 proc. respondentów – wynika z badania poziomu znajomości i nastawienia do telepracy przeprowadzonego przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC. Pozytywną zmianę mają przynieść działania realizowane w ramach projektu „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, który ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców.
                                  • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

                                   Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
                                   • 21.09.2009Szkolenia BHP i badania pracownika tymczasowego
                                    Interpelacja nr 10064 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku regulacji dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                    • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
                                     Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
                                     • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                                      Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                                      • 02.04.2008Ustalanie katalogu prac szkodliwych
                                       Pytanie: W jaki sposób ustala się katalog prac szkodliwych i innych wymagających stosowania skróconego czasu pracy?
                                       • 24.01.2008Odzież służbowa dla pracowników a koszty podatkowe
                                        Pytanie podatnika: Czy w związku z faktem, iż ubiory służbowe użytkowane są przez okres dłuższy niż rok podatkowy, poniesione z tego tytułu koszty potrącalne są w odpowiedniej wysokości za każdy rok użytkowania lub proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, czy też podatnik może w całości dokonać potrącenia tych kosztów w roku ich poniesienia?
                                        • 28.11.2007Wyniki kontroli agencji pracy
                                         Nieprawidłowości w umowach o pracę tymczasową, w treści świadectw pracy oraz naliczaniu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych - to najczęstsze uchybienia, jakie zostały wykryte podczas kontroli agencji pracy tymczasowej przeprowadzonych przez PIP.
                                         • 03.08.2007Wstępne wyniki badania "Pracujący Polacy 2007"
                                          Ze zleconych przez PKPP Lewiatan, reprezentatywnych badań pracujących Polaków, wyłania się obraz społeczeństwa w większości zadowolonego ze swojej pracy i pracodawców, nieobawiającego się bezrobocia, mniej skłonnego do migracji zarobkowej niż by to wynikało z tonu medialnych dyskusji.
                                          • 07.01.2007MG szacuje obciążenia administracyjne
                                           Redukcja obciążeń administracyjnych o 25 proc. może przynieść polskiej gospodarce nawet 1,9 proc. PKB – wynika z analiz Komisji Europejskiej. Ministerstwo Gospodarki chcąc ocenić rzeczywiste obciążenia biurokratyczne polskich przedsiębiorców rozpoczęło w grudniu 2006 r. badania.
                                           • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                            Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                                            • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                             Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.