Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza nowy samochód sprowadzony zagranicy

  • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
    Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodów sprowadzanych z zagranicy.
  • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
    Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
  • 15.01.2007Akcyza, komisy samochodowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości
    Interpelacja nr 5141 do ministra finansów w sprawie podwójnego płacenia przez właścicieli autokomisów podatku akcyzowego na auta sprowadzane z zagranicy