Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

protokół zniszczenia środków trwałych

 • 30.10.2013Skutki podatkowe utraty towarów handlowych w pożarze
  Pytanie podatnika: W hali magazynowej, w której Wnioskodawca składował towary handlowe, wybuchł pożar. Wszystko uległo zniszczeniu. Towar był ubezpieczony m.in. od ognia i innych żywiołów. W marcu br. umorzono śledztwo, dotyczące ww. pożaru o przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu karnego - wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. W jaki sposób ująć zakup towarów, powstałą stratę i odszkodowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
  • 09.08.2010Straty w środkach trwałych
   Zakończenie bytu określonego środka trwałego może być spowodowane zarówno zniszczeniem, utratą (np. wskutek kradzieży) środka trwałego, jak również jego likwidacją dokonaną przez podatnika. Czynnik powodujący powstanie straty w środkach trwałych determinuje jednak uprawnienia podatnika, ponieważ ustawy podatkowe uzależniają możliwość uznania danej straty za koszt uzyskania przychodów od okoliczności, jakimi ta strata została spowodowana.
   • 24.07.2009Zaniechane inwestycje są kosztem
    Pytanie podatnika: Czy spółka może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wartość nierozliczonej dokumentacji jako wydatku poniesionego na zaniechaną inwestycję chociaż dokumentacja projektowa została sporządzona w 2003 r. a decyzja o zaniechaniu inwestycji podjęta została w 2009 r.? Czy protokół z komisyjnego zniszczenia dokumentacji technicznej stanowić będzie wypełnienie warunków pozwalających uznać dokumentacje za zlikwidowaną?