Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

abolicja podatkowa rozliczenie

  • 27.05.2022[30.05.2022] Szkolenie on-line: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT od lipca 2022
    "Polski Ład" wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest za mało i potrzebna jest gruntowana zmiana , która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki do ZUS. Takie zmiany uchwalił już Sejm i mimo, że proces legislacyjny jeszcze trwa to nowe przepisy w większości zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z obecnie obowiązującymi zasadami.
  • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
    Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
  • 23.03.2007Księgi rachunkowe i działy specjalne produkcji rolnej
    Interpelacja nr 5286 do ministra finansów w sprawie problemów z opodatkowaniem działów specjalnych produkcji rolnej