Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agregaty pompowe

  • 10.08.2011Zbiorniki LPG na stacji paliw a podatek od nieruchomości
    Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I właśnie w kontekście zapisów powyższego przepisu należy rozpatrywać ewentualne opodatkowanie zbiorników LPG podatkiem od nieruchomości. Nietrudno zorientować się, iż z pewnością przedmiotowych zbiorników nie będzie można zaliczyć ani do kategorii budynków ani gruntów. W związku z powyższym pozostaje pytanie czy dystrybutory (zbiorniki) na gaz LPG będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a tym samym kluczowym będzie przypisanie im cech budowli.
  • 27.12.2010WSA: Od dystrybutora też jest podatek od nieruchomości
    Z uzasadnienia: Zbiorniki na paliwo czy gaz są generalnie budowlą w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, a przypisane im odpowiednio dystrybutory i agregaty pompowe należy uznać za urządzenia techniczne w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, związane ze zbiornikami i zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż dopiero ujmowane łącznie stanowią one odpowiednią całość techniczno-użytkową i bez znaczenia jest to, iż mogą być one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Art. 3 pkt 9 nie wprowadza nakazu trwałego związania z gruntem lub wytworzenia urządzenia w wyniku prac budowlanych. Dystrybutor i agregat wraz ze zbiornikiem służy funkcjonalnie do dokonywania detalicznej sprzedaży paliw, co wynika bezpośrednio z faktu, iż urządzenia te obsługiwać mają stację paliw (których główną i w zasadzie jedyną funkcją jest detaliczna sprzedaż), a nie są przeznaczone do czynności dotyczących wyłącznie magazynowania.