Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bowling

  • 08.05.2014Usługi kompleksowe a VAT
    Pytanie podatnika: Czy sprzedaż pakietów powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką VAT właściwą dla usługi głównej?
    • 08.11.2012Możliwość amortyzacji częściowo oddanego budynku
      Z uzasadnienia: Skoro Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie części budynku, to oznacza, że w tym zakresie uznał budynek za kompletny i zdatny do użytkowania. Przy czym, zdolność przedmiotu do użytkowania należało ocenić z uwzględnieniem roli, jaką środki te mają spełniać w działalności gospodarczej. Zatem, z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie części budynku, podatnik miał prawo wprowadzić budynek do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Odpisów tych należy dokonywać od wartości początkowej, ustalonej zgodnie z art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.