Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

korekty bez podpisu

 • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
  FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
  • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
   FORMULARZ PIT-36L JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
   • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
    Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
    • 20.05.2011MF: Szybki PIT przyniósł 2 mln zł oszczędności
     Tegoroczna edycja akcji Szybki PIT pozwoliła zaoszczędzić ok. 2 mln zł; podatnicy złożyli trzykrotnie więcej zeznań przez Internet niż w roku ubiegłym. Z kolei podczas soboty pracującej (30 kwietnia 2011 r.) do urzędów skarbowych zgłosiło się aż 115 tys. osób chcących rozliczyć PIT – poinformowało Ministerstwo Finansów.
     • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku.
      FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
      • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
       Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
       • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
        MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
        • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
         Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
         • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
          FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
          • 11.10.2010Liberalizacja przepisów dotyczących e-faktur – projekt zmian kolejnego rozporządzenia
           Informowaliśmy już dzisiaj o projekcie Ministerstwa Finansów liberalizacji przepisów dotyczących e-faktur. Oprócz zmian w tzw. rozporządzeniu fakturowym MF proponuje również zmiany, których należy dokonać w rozporządzeniu w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
           • 16.07.2010BCC: Konieczne zmiany w e-fakturach
            Fiskus konsekwentnie utrudnia życie przedsiębiorcom i uniemożliwia im wysyłanie faktur za pomocą e-maila – uważa Mirosław Barszcz, ekspert Business Centre Club. Jego zdaniem możliwość wysyłania faktur elektronicznych jest tylko teoretyczna, ponieważ dokumenty te muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a jego koszt jest nie do udźwignięcia przez większość małych i mikro firm.
            • 05.03.2010Faktura korygująca musi być potwierdzona
             Pytanie podatnika: Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania (kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie możliwe dla Spółki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących będą prawidłowe w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r., które będą dawały prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?
             • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
              Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
              • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
               Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
               • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku.
                MINISTERSTWO FINANSÓW FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                 FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                 • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                  MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                  • 04.01.2010Kolejne cztery PIT-y bez e-podpisu
                   1 stycznia Ministerstwo Finansów uruchomiło możliwość przesyłania drogą elektroniczną kolejnych formularzy podatkowych bez podpisu kwalifikowanego. Obok udostępnionego w kwietniu PIT-37 można skorzystać także z PIT-36, 36L, 38, i 39. Interaktywny formularz, za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznania roczne, należy pobrać ze specjalnego serwisu Ministerstwa Finansów, poświęconego deklaracjom elektronicznym.
                   • 21.05.2009Ponad 1,3 mln wniosków o płatności bezpośrednie
                    Do 15 maja powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęły ponad 1 mln 332 tys. wniosków o płatności bezpośrednie. To blisko 94 proc. spodziewanej liczby wszystkich wniosków. W ubiegłym roku w analogicznym czasie ARiMR zarejestrowała podobną liczbę wniosków. Wszyscy, którzy do 15 maja złożyli w biurach powiatowych ARiMR lub wysłali pocztą wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 r., mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości. Ci, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w tym terminie, mają na to czas do 9 czerwca br., ale należne im płatności zostaną zmniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.
                    • 10.04.2009Można już złożyć e-PIT-37 bez e-podpisu
                     W środę 8 kwietnia wieczorem, tuż po opublikowaniu Dziennika Ustaw z nowelizacją Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzeń do niej, Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę składania zeznań drogą elektroniczną bez konieczności korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowa usługa skierowana jest do podatników składających zeznania roczne PIT-37, w tym dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem.