Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacje wiążące organów podatkowych

 • 24.01.2007MF: Zmiana dotyczącą wiążących interpretacji korzystna dla podatników
  Interpelacja nr 5412  do ministra finansów  w sprawie interpretacji prawa podatkowego przez urzędy skarbowe  
  • 19.10.2006Kiedy zmiana wiążącej interpretacji?
   Interpelacja nr 3889 do ministra finansów w sprawie udzielania przez urzędy skarbowe informacji dotyczących interpretacji przepisów podatkowych.
   • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
    Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
    • 29.06.2006Interpelacja nr 2045 do ministra finansów w sprawie art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
     Na podstawie zgłaszanych do mojego biura interwencji dotyczących pobierania przez gminy opłat targowych, a w szczególności budzących zastrzeżenia podstaw wydawania przez rady gmin uchwał o poborze takiej opłaty i jej wysokości, składam niniejszą interpelację.
     • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
      W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
      • 08.06.2005Wiążące interpretacje
       Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ordynacji Podatkowej (Ordynacji), określające zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego dokonywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów), oraz pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów. Nowe uregulowania w znaczący sposób różnią się od obowiązujących do tej pory. Interpretacje Ministra Finansów Interpretacjami takimi, w rozumieniu Ordynacji, są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego, z tym , że minister nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów. Interpretacje, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]