Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zainaugurował

 • 21.11.2019Nowy portal KE pomoże firmom w odpowiedzialnym zaopatrzeniu w surowce
  Komisja Europejska zainaugurowała działanie nowego portalu internetowego (Due Diligence Ready!), który ma pomagać przedsiębiorcom w odpowiedzialnym zaopatrzeniu w surowce. W serwisie znajdują się przede wszystkim informacje dotyczące sposobów kontroli pochodzenia używanych przez firmy metali oraz minerałów. Bruksela wskazuje na potrzebę zagwarantowania, że surowce nie zostały pozyskane z pogwałceniem praw człowieka.
 • 08.10.2012Zatory płatnicze – KE wzywa do przyjęcia dyrektywy
  Komisja Europejska zainaugurowała kampanię informacyjną skierowaną do państw członkowskich. Inicjatywa ma zachęcić do jak najszybszego wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy ws. zwalczania opóźnień w płatnościach. Ostateczny termin implementacji dyrektywy 2011/7/UE minie 16 marca 2013 r.
 • 04.09.2012MRR szuka inwestorów dla wschodniej Polski
  Resort rozwoju regionalnego zainaugurował w poniedziałek (3 września br.) nową kampanię medialną w ramach „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”. Ministerstwo chce w ten sposób zachęcić potencjalnych inwestorów z zagranicy do zainteresowania się wschodnimi województwami Polski.
 • 03.04.2012Jak ambasady mogą promować polską gospodarkę?
  Trzeba skoncentrować działania na promocji eksportu, pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz ułatwianiu rodzimym przedsiębiorcom inwestowania za granicą - ocenił wicepremier Waldemar Pawlak podczas narady kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.
 • 08.04.2010Kontynuacja działalności Akademii PARP
  Jak poinformowała na swoich stronach internetowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w latach 2010-2012, Akademia PARP wzbogaci swoją ofertę o czternaście nowych szkoleń internetowych – między innymi o tematyce podatkowej, szkolenia w formule blended learning, przeprowadzone zostaną też ciekawe kampanie środowiskowe i tematyczne.
 • 08.03.2010Ruszyła kampania „Szkolenia – to się opłaca!”
  Ministerstwo Gospodarki zainaugurowało ogólnopolską kampanię społeczną „Szkolenia – to się opłaca!”. Akcja potrwa do końca czerwca 2011 r., a jej organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kampania ma na celu promowanie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw idei rozwoju kompetencji zawodowych pracowników. – Niedostateczna liczba szkoleń negatywnie wpływa na rozwój firmy. Przedsiębiorcy często nie rozumieją, że pracownicy to ich największy kapitał – powiedział dyrektor generalny w MG Henryk Szymański.
 • 06.11.2009Rząd i NBP będą współdziałać we wprowadzaniu euro
  W czwartek doszło do spotkania pełnomocnika rządu i pełnomocnika zarządu NBP ds. wprowadzenia euro. Zainaugurowało ono prace Narodowego Komitetu oraz Rady Koordynującej ds. wprowadzenia euro w Polsce, powołanych 3 listopada rozporządzeniem Rady Ministrów. Zarówno Komitetowi, jak i Radzie będą wspólnie przewodniczyli obydwaj pełnomocnicy.
 • 01.10.2009Wystartował europejski system wspomagania satelitarnego EGNOS
  Komisja Europejska zainaugurowała działalność europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS, z ang. European Geostationary Navigation Overlay Service), udostępniając firmom i obywatelom bezpłatne, powszechnie dostępne usługi. EGNOS to pierwszy rzeczywisty wkład Europy w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Usługa służy zwiększeniu dokładności sygnałów wykorzystywanych do nawigacji satelitarnej na starym kontynencie. Pozwala tym samym na zmniejszenie marginesu błędu – w stosunku do stosowanego obecnie systemu GPS – z około dziesięciu do dwóch metrów.
 • 22.09.2009Informacje o dostępnych pracownikach ważniejsze od skali bezrobocia
  W poniedziałek, 21 września zainaugurowało działalność Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Konfederacji Pracodawców Polskich - pierwsza w Polsce instytucja, która bada krajowy rynek pracy z myślą o potrzebach przedsiębiorców. – Chcemy wspólnie z naszymi partnerami, rządem i związkami zawodowymi, tworzyć warunki sprzyjające wszechstronnej aktywności zawodowej milionów Polaków – podkreśla prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski.
 • 09.07.2009Sojusz PRO-praca także w Polsce
  Polska jest siódmym krajem, w którym zainaugurował działalność Europejski Sojusz na rzecz Zatrudnienia PRO-praca. Ideą programu jest rozwiązanie problemu deficytu tzw. e-umiejętności w sektorze biznesowym poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych obywateli. Partnerstwa tego typu funkcjonują już w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Francji i na Węgrzech. Inicjatywa powstała w 2006 roku w Lizbonie w wyniku współpracy firmy Cisco, CompTIA, ECDL, EXIN, Microsoft, Randstad oraz State Street.
 • 19.03.2009Resort gospodarki promuje PPP w samorządach
  Rozpoczęła się III edycja „Dobrych Praktyk PPP”, konkursu wspierającego projekty publiczno-prywatne na początkowym etapie ich przygotowywania. Akcję zainaugurowało spotkanie organizatorów konkursu z ubiegłorocznymi laureatami oraz przedstawicielami administracji publicznej. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki. Jego wiceszef – Adam Szejnfeld – przekonywał, że PPP jest instrumentem, który daje szansę na rozwój gmin, miast, powiatów przy udziale prywatnego kapitału.
 • 22.01.2009„Euro na zdrowie” - unijne fundusze dla ochrony zdrowia
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zainaugurowało realizację nowego projektu edukacyjnego „Euro na zdrowie - przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013". Na potrzeby służby zdrowia Polska w ciągu siedmiu lat może wydać ponad 1,5 mld euro z funduszy europejskich.
 • 17.10.2008Inauguracja Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Komisja Europejska zainaugurowała działalność Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sieć połączy osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, pracowników administracji, środowisko naukowe oraz inne osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich z całej Unii Europejskiej, ułatwiając im wymianę poglądów, informacji i doświadczeń. Pomoże to dostosować politykę rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej do nowych wyzwań.
 • 22.09.2008Rozpoczęła działalność Polsko–Indyjska Izba Gospodarcza
  Zgromadzenie założycielskie w Poznaniu zainaugurowało w ubiegłym tygodniu działalność Polsko–Indyjskiej Izby Gospodarczej. Do udziału w spotkaniu zaproszono około stu przedsiębiorstw, które wyraziły gotowość przyjęcia statusu członka – założyciela.
 • 29.07.2008Zainaugurował działalność Kongres Przedsiębiorczości
  Liderzy największych organizacji biznesowych ogłosili decyzję o powołaniu Kongresu Przedsiębiorczości. Kongres stworzyły Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
 • 24.07.2008Międzyresortowy zespół dopilnuje wykorzystania funduszy UE
  Ruszyły prace międzyresortowego zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Podczas pierwszego posiedzenia zespołu omówiono aktualny stan wdrażania programów na lata 2004–2006, stan realizacji programów na lata 2007–2013 oraz główne wyzwania i czynniki warunkujące sprawne wykorzystanie unijnych środków.
 • 09.05.2008Innowacyjna Gospodarka – kampania informacyjna
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zainaugurowało kampanię informacyjną Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podczas zorganizowanej w tym celu konferencji miała miejsce prapremiera spotu reklamowego PO IG, który w najbliższym czasie zostanie wyemitowany w mediach, przedstawiono również harmonogram uruchamiania kolejnych konkursów Programu.
 • 10.04.2008Ustawa o wyrobach budowlanych – konsultacje
  Zorganizowana w Krakowie konferencja „Rzetelni przedsiębiorcy na rynku wyrobów budowlanych” zainaugurowała cykl konsultacji projektu nowej ustawy o wyrobach budowlanych. Celem zmian w przepisach jest wprowadzenie skuteczniejszej ochrony konsumentów oraz zagwarantowanie uczciwej konkurencji wszystkim uczestnikom rynku – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.
 • 10.03.2008Ruszył fundusz zalążkowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
  Zainaugurował działalność AIP Seed Capital, pierwszy fundusz w Polsce, który inwestuje w tzw. firmy start-up, czyli  przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju, oparte na nowatorskim pomyśle. Autorzy ciekawych koncepcji biznesowych mogą otrzymać od 50 do 400 tys zł.
 • 25.01.2008Rada Rynku Pracy
  W ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych zainaugurowało działalność nowe forum pod nazwą Rada Rynku Pracy. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań służących rozwojowi rynku pracy w Polsce.